Während des letzten Jahres

Best UPS Alle

Medienservis

Gezeigt: 1526 - 1550 von 1743

02/21/2002, Karlovarské minerální vody, Karlovarské minerální vody postupují v souladu se zákonem
Karlovy Vary 20. února 2002 – Akciová společnost Karlovarské minerální vody dnes uveřejnila některé informace o nabytí svých podílů ve společnostech Poděbradka a Hanácká kyselka. Stalo se tak v reakci na nedávno publikované spekulace o tom, že by Karlovarské minerální vody měly bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z 80% ovládat český trh s minerálními vodami. […]

02/18/2002, KPNQwest/GTS, Na Internetu 10 let a 100 tisíckrát rychleji
Praha 18. února 2002 – Rekordní přenosovou rychlost Internetu pocítí uživatelé v České republice právě v těchto dnech, kdy uplynulo 10 let od oficiálního připojení země na Internet prostřednictvím počítače na ČVUT. Kapacitu připojení do sítě sdružení poskytovatelů internetových služeb NIX totiž zvýšila minulý týden společnost GTS, a to z dosud v ČR rekordního 1 gigabitu za sekundu na dvojnásobek. Přenosová rychlost 2 gigabitu za sekundu je přibližně 100 tisíckrát vyšší než rychlost prvního připojení z roku 1992. […]

02/18/2002, CME, RRTV pokračuje v diskriminačním jednání vůči CME
Praha 18. února 2002 – V rámci správního řízení o změně právní formy společnosti CET 21 odmítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přizvat k jednání právní zástupce společnosti CME, ačkoli tam pozvala zástupce společnosti MEF Media. Ta o účast při veřejně ohlášeném jednání několikrát požádala s tím, že na rozdíl od MEF Media je CME právoplatným společníkem v CET 21. Rada se ve svém zamítavém stanovisku opírá o dosud nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten konstatoval, že účastníky správních řízení týkajících se společnosti CET 21 může být pouze sama společnost CET 21, a nikoli její společníci. […]

02/15/2002, Pioneer, U Barronů sedmička
Praha 15. února 2002 – Ve výročním hodnocení největších světových fondových skupin za rok 2001 se podle ekonomického týdenníku Barron’s Magazine rodina otevřených podílových fondů Pioneer Investments umístila na sedmém místě. Fondy Pioneer jsou však jako jediné z první sedmičky snadno dostupné i pro drobné a střední české investory. Časopis v prvním únorovém čísle porovnával celkem osmdesát sedm fondových skupin. Hodnocení proběhlo v pěti kategoriích, do kterých byly fondy zařazeny podle investičního zaměření. Na konečné pořadí měla vliv i výše hodnoty spravovaného majetku. […]

02/13/2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se podrobil
Praha 13. února 2002– Společnost Radiomobil se dnes ráno konečně podrobila rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z minulého pátku a obnovila propojení se společností GTS. Odpojením GTS od své sítě porušovala společnost Radiomobil od 4. února telekomunikační zákon. Protože navíc začala o důvodech sporu šířit nepravdivé informace, připravuje největší alternativní operátor GTS pro ochranu dobrého jména své společnosti žalobu na Radiomobil. […]

02/12/2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se nepodrobil rozhodnutí ČTÚ
Praha 11. února 2002– Přestože Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na podnět společnosti GTS nařídil v pátek 8. 2. 2002 předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou operátorů, Radiomobil tak dosud neučinil. Namísto toho začala společnost Radiomobil od včerejšího dne šířit nepravdivé informace o důvodech, které vedly k přerušení propojení. Společnost GTS hodlá v této souvislosti podat na Radiomobil žalobu na ochranu svého dobrého jména. […]

02/08/2002, Pioneer, Fondová manažerka roku 2001
Praha 8. února 2002 - V lednovém hodnocení zařadila ratingová agentura Morningstar manažerku portfolia fondu Pioneer High Yield Fund, Margaret Patel, mezi nejlepší fondové manažery roku 2001. Margaret Patel, která spravuje tento fond již třetím rokem, skončila na druhém místě v kategorii Fixed Income Manager of the Year. Fond investuje do rizikovějších dluhopisů s vyšším možným výnosem a do konvertibilních cenných papírů. V Čechách není Pioneer High Yield Fund retailovým investorům k dispozici. Celkový dolarový výnos fondu za minulý rok činil 16,74%, za poslední 3 roky 18,73% p.a. Od založení v únoru 1998 se prostředky investorů zhodnotily o 12,14% p.a. […]

02/08/2002, KPNQwest/GTS, Hrozí válka na telekomunikačním trhu?
Praha 8. února 2002– Na podnět společnosti GTS dnes Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nařídil předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou společností. Radiomobil totiž v rozporu s platným telekomunikačním zákonem v pondělí 4. února propojení přerušila. Podle rozhodnutí ČTÚ musí propojení být obnoveno do dvacetičtyř hodin od jeho doručení. […]

02/07/2002, Pioneer, Pioneer: Čisté prodeje v ČR dosáhly 265 milionů korun
Praha 7. února 2002 – Skupina Pioneer Global Asset Management, člen UniCredito Italiano, zaznamenala v roce 2001 výrazné zvýšení objemu majetku ve správě podílových fondů Pioneer Investments. Čisté prodeje všech fondů Pioneer v České republice v roce 2001 dosáhly 265 milionů korun. Divize Nová Evropa, působící v Polsku, České republice a ve Slovenské republice, spravovala ke konci prosince 2001 více než miliardu euro, což představuje navýšení o 70,25 procent ve srovnání s rokem 2000. Celkové čisté prodeje skupiny Pioneer Global Asset Management v roce 2001 činily 5,3 miliard euro a ke konci prosince 2001 spravovala skupina celkový majetek ve výši 111,05 miliard euro. […]

02/07/2002, Douwe Egberts, Pět miliónů pro Archu Chantal
Praha 7. února 2002 – Výtěžek dvouměsíčního projektu „Pomozte dětem” určeného k získání prostředků na úpravu dětských oddělení v nemocnicích předala v uplynulých dnech Nadaci Archa Chantal akciová společnost Balírny Douwe Egberts. Finanční prostředky ve výši 4,9 miliónu Kč společnost získala z prodeje kávy. Z každého kila zakoupeného v maloobchodní síti v době od 15. října do 15. prosince loňského roku bylo na konto Nadace připsáno osm korun. Společně s částkou 200 000 Kč darovanou při zahájení projektu v říjnu loňského roku získala Archa Chantal od Douwe Egberts celkem 5,1 miliónu korun. Za devět let od vzniku Nadace v roce 1993 podpořili sponzoři její činnost 19 miliony korun, za které Archa Chantal s pomocí architektů a výtvarníků „polidštila“ dvanáct dětských oddělení. Příspěvek od Douwe Egberts investuje do úprav dalších tří oddělení ještě letos. […]

02/07/2002, CME, Podíly v CET 21 nelze prodávat
Praha 7. února 2002 – Svým usnesením z 1. února 2002 nařídil Městský soud v Praze předběžné opatření, kterým na návrh společnosti CME znovu přikázal společnostem MEF Media, Edikon a CET 21 zdržet se zcizení nebo zatížení jejich podílů ve společnosti CET 21. Městský soud v Praze rozhodl o předběžném opatření obdobně jako Obvodní soud pro Prahu 1 v květnu roku 2001. Vrchní soud v Praze však poté rozhodl, že rozhodování v této věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepříslušelo, a proto věc přikázal Městskému soudu v Praze. Ten původní stanovisko obvodního soudu potvrdil. […]

02/07/2002, KPNQwest/GTS, Přidělování vládních zakázek již bez obezliček?
Praha 7. února 2002 - Telekomunikační společnost GTS obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stanovisko k případu zadání veřejné zakázky bez vyhlášení výběrového řízení. ÚOHS přezkoumal na podnět GTS usnesení vlády č. 271/01 z března 2001, jímž vláda bez vyhlášení veřejného výběrového řízení přidělila státní zakázku na komunikační infrastrukturu pro veřejnou správu Českému Telecomu. Úřad dospěl k názoru, že se jedná o „specializovanou zakázku, jejíž plnění v plném rozsahu a v požadovaném čase může reálně naplnit pouze jeden subjekt". Vláda tedy podle ÚOHS stávající znění zákona o zadávání veřejných zakázek nijak neporušila. […]

01/29/2002, KPNQwest/GTS, Nedostatky v telekomunikačním zákoně ohrožují liberalizaci
Praha 29. ledna 2002 – Plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice je podle názoru největšího českého alternativního operátora ohrožena. Společnost GTS považuje za příčinu tohoto stavu nedostatky v telekomunikačním zákoně, které dávají dominantnímu operátorovi dostatek možností, jak celý proces úmyslně zdržovat. Postupu liberalizace nenapomáhají ani omezené pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nezávislého regulátora trhu. Stávající situace a zákonná úprava znevýhodňují především domácnosti, které z liberalizace mohly profitovat zejména svobodnou volbou nejvýhodnějšího operátora. […]

01/29/2002, CME, CME rozšiřuje správní radu
Praha 29. ledna 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila jmenování Herba Granatha a Charlese Franka do správní rady společnosti. Frank dříve působil na pozici viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), zatímco Granath zastává funkci čestného předsedy televizní sítě ESPN patřící pod společnost Walt Disney. Stávajících šest tak bude doplněno o další dva ředitele a správní rada CME bude mít nyní osm členů. […]

01/28/2002, CME, Železný zřejmě trpí ztrátou paměti
Praha 28. ledna 2002 – Analýza obsahu výroků Vladimíra Železného o jeho majetkových poměrech z období 1999 až 2002 prokázala, že kromě nepravdivě deklarované vůle uhradit své závazky Železný zřejmě navíc trpí ještě závažnou poruchou paměti. K tomuto závěru dospěla společnost CME nejen na základě protichůdných Železného výroků, ale zejména proto, že jí již téměř rok zapomíná zaplatit přes jednu miliardu korun. K úhradě této částky jej odsoudil amsterodamský arbitrážní tribunál 9. února 2001 za porušení jeho smluvních závazků vůči CME. Železný se však zaplacení vyhýbá. Nyní však hrozí reálné nebezpečí, že jeho dluh bude muset uhradit Česká republika z prostředků daňových poplatníků v rámci náhrady škody způsobené zničením investice CME do ČNTS podle výroku stockholmské arbitráže. […]

01/27/2002, CME, Postupná úhrada Železného dluhu nepřichází v úvahu
Praha 27. ledna 2002 – S cílem ukončit spekulace o možné reakci na údajnou nabídku MEF/CET 21, dnes potvrdila společnost CME, že kromě informací z tisku žádnou nabídku od žádného účastníků tiskové konference z minulého úterý neobdržela. V pátek 27. ledna večer však byl CME doručen dopis s žádostí o schůzku k jednání o zastavení exekuce na Železného majetek. Dopis neobsahuje jakoukoliv nabídku. V rozporu se závěrečným výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu z 9. února 2001 tedy zůstává Železného dluh vůči CME již téměř rok neuhrazen. Podle CME však Železný ani přes svá veřejně učiněná prohlášení nikdy nehodlal své závazky dodržet. Neučiněná nabídka je toho dalším důkazem. […]

01/25/2002, CME, Porušuje RRTV zákon?
Praha/Londýn 25. ledna 2002 – Společnost CME zpochybnila závažným způsobem platnost prodloužení licence na vysílání TV NOVA. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ji společnosti CET 21 v úterý prodloužila až do roku 2017. Podle prezidenta a výkonného ředitele CME Freda Klinkhammera je prodloužení licence neplatné, protože rozhodnutí rady zřejmě porušuje jak vysílací zákon, tak správní řád. Klinkhammer se domnívá, že rozhodnutí rady bylo přijato účelově. Jednak proto, aby Železný a jeho komplicové mohli dlouhodobě platnou licenci prodat strategickému investorovi, a pak také proto, aby byly ještě více poškozeny zájmy zahraničního investora. […]

01/25/2002, Pioneer, Americký trh má potenciál dvacetiprocentního růstu
Komentář Johna Careyho, viceprezidenta a ředitele portfolio managementu fondů Pioneer Investments U. S., k vývoji amerického trhu v roce 2002. […]

01/15/2002, CME, Kdo vysílá TV NOVA?
Praha 15. ledna 2002 – Společnost ČNTS dnes předložila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět k zahájení správního řízení se společností CET 21. Opětovná stížnost byla vyvolána zejména obsahem posledního pořadu „Volejte řediteli“ vysílaného v sobotu 12. ledna. Vladimír Železný opakovaně v rozporu se zákonem i dobrým mravem zneužil předmětný pořad k prezentaci osobních problémů a k útokům na jiná média a státní orgány. Navíc i přes výslovnou výzvu RRTV z 11. 12. 2001 věnoval podstatnou část svého pořadu sporu o jeho postavení ve společnosti CET 21 a řízením, která s tím souvisejí. […]

01/08/2002, CME, Policie ČR: V případě „magických smluv“ jde o falza
Praha 8. ledna 2002 – V novém znaleckém posudku zpracovaném pro Úřad vyšetřování Policie České republiky potvrdil Kriminalistický ústav původní závěry soudního znalce z roku 1999 o zřejmém antedatování tzv. „magických smluv“ mezi ČNTS a CET 21. Na jejich základě podala ČNTS na Vladimíra Železného trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Plné znění obou odborných posudků je vystaveno na internetové adrese www.cnts.cz […]

12/21/2001, CME, Kdo zaplatí ten milion dolarů navíc?
Praha 21. prosince 2001 - Sankční úrok zatěžující dluh Vladimíra Železného vůči CME dosáhne v neděli 23. prosince částky 1 milionu dolarů. Původní dlužná částka USD 27,1 milionů, jejímuž zaplacení se Železný již 317 dní v rozporu se svým smluvním závazkem a vykonatelným rozhodnutím mezinárodního arbitrážního tribunálu vyhýbá, tak přesahuje 28 milionů dolarů o více než 100 tisíc dolarů. Podle rozsudku amsterodamského arbitrážního tribunálu byl totiž Železný povinen uhradit částku USD 23,35 milionů včetně příslušenství okamžitě po vyhlášení arbitrážního výroku. Pro případ prodlení byl tribunálem stanoven sankční úrok ve výši […]

12/20/2001, CME, Další obrazy z majetku Železných obstaveny
Praha 20. prosince 2001 – Na návrh společnosti CME nařídil Krajský soud v Brně předběžné opatření proti společnosti Tanzberg Mikulov, aby se zdržela zcizení nebo zatížení 57 obrazů v hodnotě více než 23,5 milionu korun. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu únorového rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu ve sporu Vladimíra Železného a CME omezil dispozici uměleckými díly, která byla až do roku 1999 součástí společného jmění manželů Železných. V březnu roku 1999 však Marta Železná tyto obrazy převedla na společnost Tanzberg Mikulov. V té byl Vladimír Železný až do 5. prosince tohoto roku předsedou představenstva a vlastní v ní 99% akcií. Mezi obrazy jsou například díla Emila Filly, Alfréda Justitze, Otakara Nejedlého, Františka Hudečka a Otakara Coubina. […]

12/17/2001, Pioneer, Oznámení o pozastavení vydávání...
BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV, […]

12/17/2001, CME, CME požaduje 526,9 milionů dolarů a úroky
Hamilton, Bermudy/Praha 17. prosince 2001 – Jako náhradu škody, kterou jí Česká republika způsobila, požaduje společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) zaplacení 526,9 milionů USD a úroků z této částky. Vyplývá to z jejího dnešního podání u stockholmského arbitrážního tribunálu. Požadovaná náhrada škody činí k dnešnímu dni spolu s úrokem 690 061 084 USD. Tato částka se bude denně zvyšovat o úrok ve výši 217 296 USD až do doby než ČR škodu uhradí. Pokud společnost CME obdrží dlužnou částku, kterou jí přisoudil amsterodamský arbitrážní tribunál ve sporu s Vladimírem Železným, bude požadovaná suma právě o ni snížena. Tato částka k dnešnímu dni přesahuje 28 milionů dolarů a dosud nebyla splacena. […]

12/14/2001, UPS, Na Moravě teď uveze UPS víc
Praha 14. prosince 2001 - Společnost UPS v prosinci rozšířila svůj vozový park o nové speciálně upravené vozidlo pro přepravu expresních zásilek. Jeho hliníkovou skříň vyrobila a na podvozek vozidla MB Sprinter namontovala českobudějovická firma Future Tech. Je to poprvé, kdy bylo vozidlo kompletováno mimo tradiční montovny UPS ve Velké Británii a Německu. Nový automobil v typických hnědozlatých barvách UPS má téměř třikrát větší přepravní kapacitu než jeho předchůdci. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po zasilatelských službách v moravském regionu bude nový vůz obsluhovat zákazníky na trase Ostrava-Brno- Praha. […]Seite:
Vorherige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Nächste 

Tisková verze

Möchten Sie Presseberichte von uns erhalten?


Real Time Web Analytics