Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1226 - 1250 z 1747

21. 9. 2004, Karlovarské minerální vody, Akcie Poděbradky převedeny
Karlovy Vary 21. září 2004 – V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže převedla akciová společnost Karlovarské minerální vody (KMV) 51 kusů akcií, které držela ve společnosti Poděbradka, na třetí osobu. Ta, jak bylo stanoveno ÚOHS, není s KMV majetkově, personálně ani jinak propojena. Úkony potřebné k realizaci převodu byly uskutečněny v termínu stanoveném ÚOHS. Podrobnosti transakce nebudou s odkazem na obchodní tajemství na základě dohody obou smluvních stran zveřejněny. […]

15. 9. 2004, Tomáš Baťa, Klaus popřeje Baťovi
Praha 15. září 2004 – Oslavy devadesátých narozenin nejslavnějšího českého podnikatele Tomáše Bati vyvrcholí v pátek na Pražském hradě. Záštitu nad slavnostní večeří ve Španělském sále převzal prezident Václav Klaus, který jubilanta také osobně pozdraví. Na slavnostní večeři se očekává účast zhruba pěti stovek hostů. Neměl by mezi nimi chybět ani nový vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn, ministr kultury Pavel Dostál, pražský primátor Pavel Bém i podnikatel a textař Michal Horáček. Večer organizuje nadace Junior Achievement, založená Tomášem Baťou v roce 1992. Ta mladým lidem v České republice poskytuje praktické ekonomické vzdělání a zkušenosti. […]

4. 9. 2004, ISCARE IVF, Děti ze zkumavky znovu na místě činu
Praha 4. září 2004 – Po deváté se dnes odpoledne v hloubětínském zámečku v Praze 9 sešly děti „ze zkumavky“ – celkem 545 dětí od kojenců v kočárku po 9leté školáky. Všechny se narodily po úspěšném umělém oplodnění v tamějším Centru asistované reprodukce ISCARE IVF. Pracoviště ročně navštíví přes tisíc párů, kterým se déle než 12 měsíců nedaří počít dítě přirozenou cestou. Jeho lékaři pomohli za dobu existence centra přivést na svět více než 4 500 dětí. V loňském roce se v celé České republice narodilo téměř 94 tisíc dětí, asi tři procenta z nich pomocí asistované reprodukce. […]

25. 8. 2004, GTS, Ředitelem na severu i východě
Praha 24. srpna 2004 – Novým oblastním ředitelem pro severní a východní Čechy se ve společnosti GTS stal 23. srpna 2004 Zdenek Kloz. Personální posílení managementu regionů důležitých pro GTS je součástí postupného naplňování strategie regionálního rozvoje. […]

24. 8. 2004, Invesmart, Invesmart a Catalfamo vracejí úder
Praha 24. srpna 2004 – Společnost Invesmart a její hlavní akcionář Paolo Catalfamo podali v srpnu u Městského soudu v Praze 21 žalob. Žalujícím jde o uznání oprávněných nároků vůči řadě českých institucí a úřadů a odvrácení konkursu na Invesmart B.V. Návrh na jeho vyhlášení podala v Holandsku konkurzní správkyně Union banky Michaela Huserová. […]

11. 8. 2004, Frape Foods, Frape Foods nabízí kompenzaci
Toužim 11. srpna 2004 – V souvislosti se včerejším oznámením Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zákazu uvádění do oběhu výrobků označených „Perníčky plněné - jablko“ (šarže 25. 12. 2004 a 9. 3. 2005) oznámila společnost Frape Foods, že stahování tohoto výrobku z prodeje zahájila již koncem června 2004, kdy získala první informace o možné zdravotní závadnosti. […]

11. 8. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie stávku nechystá
Praha 11. srpna 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se důrazně ohradila proti tvrzení některých českých médií, že připravuje na víkend stávku fotbalových rozhodčích. „Stávka“ byla jedním z diskutovaných témat v interní e-mailové zprávě, kterou rozeslal k vyjádření jejím členům úřadující předseda UČFR Miroslav Tulinger. Deník Sport však tuto zcela soukromou korespondenci členů unie interpretoval jako memorandum, tedy jakousi výzvu ke stávce. […]

9. 8. 2004, Reckitt Benckiser, Slovenská obchodná inšpekcia: Reklama na Calgon je pravdivá
Bratislava 9. augusta 2004 – Spoločnosť Reckitt Benckiser obdržala záverečnú správu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), podľa ktorej nebola reklama na výrobok Calgon tabs klamlivá. Tvrdenie, že tento výrobok je pri ochrane práčky pred vodným kameňom v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi účinnejší, preverovala SOI na základe podnetu Asociácie spotrebiteľov Slovenska (ASS). Záverečná správa SOI potvrdzuje pôvodné stanovisko spoločnosti Reckitt Benckiser, ktorá tvrdila, že účinok výrobku deklarovaný v reklame nie je možné preukazovať skúšobnou metódou zvolenou ASS. SOI preto nariadila nové testovanie v akreditovanom laboratóriu. To preukázalo, že výrobky značky Calgon sú v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi pri ochrane pred vodným kameňom účinnejšie a údaje o kvalite výrobkov Calgon prezentované výrobcom na obaloch i v reklamách sú preto opodstatnené. […]

5. 8. 2004, Evžen Amler, Amler: Fotbal teď není nic pro mě
Praha 5. srpna 2004 – Bývalý fotbalový rozhodčí Evžen Amler a předseda Unie českých fotbalových rozhodčích jednoznačně odmítl obvinění, že by měl v minulosti v souvislosti s výkonem funkce asistenta rozhodčího vyžadovat či přijímat nějaké úplatky. Proti obvinění, které při vší úctě k orgánům činným v trestním řízení považuje za zcela absurdní, podá stížnost. Tu jeho právní zástupce právě připravuje. Do úplného vyšetření a odložení případu zmrazí Amler své veškeré aktivity související s českým fotbalem včetně funkce v UČFR. […]

4. 8. 2004, GTS, GTS si slevu nenechá pro sebe
Praha 4. srpna 2004 – Na základě změny velkoobchodní nabídky Českého Telecomu rozšířila společnost GTS od 4. srpna nabídku služeb ADSL. Služby GTS Volnost Doma a GTS ADSL nyní umožní širokopásmové připojení k internetu o rychlosti 256/64 kbit/s s agregací 1:50 za 599 Kč měsíčně bez DPH. Objem přenesených dat GTS stále neúčtuje. Navíc všichni zákazníci, kteří si objednají službu do 30. září, získají zřízení služby za 1 Kč. […]

29. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Kdo neumí česky, Amler nebo média?
Praha 29. července 2004 – Předseda Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se ohradil proti účelovému výkladu obsahu úterní tiskové zprávy UČFR, v níž kritizoval složení komise rozhodčích a postup jejího předsedy v souvislosti s odmítnutím uspořádat valnou hromadu UČFR při celostátním semináři rozhodčích. […]

27. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích kritizuje složení komise
Praha 27. července 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) dnes kritizovala nové složení komise rozhodčích vedené Jaroslavem Melicharem. Podle UČFR není rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS dostatečným signálem vůle k úplnému očištění rozhodcovského stavu. […]

22. 7. 2004, Josef Pleskot, Známý český architekt se obrací na soud
Praha 22. července 2004 – Známý český architekt Josef Pleskot připravuje žalobu na ochranu osobnosti proti geochemikovi Michaelu Primasovi. Ten tvrdí, že jej Pleskot údajně vydíral v souvislosti s dokončením detailního průzkumu znečištění bývalé skládky v Praze-Ďáblicích ropnými látkami. Na tomto území má vzniknout nový areál Vysoké školy umělecko-průmyslové (VŠUP). Průzkum a projekt asanace skládky připravila specializovaná firma EKOM, která Primase ke spolupráci přizvala. […]

20. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích nabízí svazu pomocnou ruku
Praha 20. července 2004 – Při příležitosti dnešního zasedání Výkonného výboru ČMFS (VV ČMFS) se na něj dopisem obrátil předseda nedávno založené Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) Evžen Amler s nabídkou úzké spolupráce. VV ČMFS rozhoduje v Novém městě na Moravě mimo jiné i o budoucím složení komise rozhodčích. Zástupci UČFR se zasedání neúčastní. […]

16. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti
Praha 16. července 2004 – Společenské a náboženské autority Izraele vyzvaly pražskou židovskou obec k mediální i osobní umírněnosti. Potvrdil to její předseda Tomáš Jelínek po svém návratu z jednání náboženské arbitráže, která se zabývá platností odvolání bývalého vrchního pražského rabína Karola Sidona a návaznou situací v pražské židovské obci. Jednání arbitráže nebylo vzhledem k neúčasti rabína Sidona kvůli zdravotní indispozici dokončeno. […]

13. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Damková je rozhodčí, ne soudce
Praha 13. července 2004 – Mluvčí Unie českých fotbalových rozhodčích Dagmar Damková oznámila, že zatím nehodlá ze zveřejnění částí údajných odposlechů sudího Zejdy a delegáta Prášila vyvozovat žádné právní závěry. Podle Damkové je totiž na orgánech činných v trestním řízení, aby se dopátraly, odkud se přepisy policejních odposlechů na stránky deníku Sport dostaly. […]

9. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Spor o Sidona k rabínskému soudu v Izraeli
Praha 9. července 2004 – V souvislosti s kritikou, jíž bylo podrobeno nedávné odvolání rabína Sidona z pozice vrchního rabína v Praze, se na návrh pražského rabínského soudu rozhodlo vedení pražské židovské obce (ŽOP) předložit celou záležitost v souladu s vlastními demokratickými tradicemi k posouzení všeobecně uznávanému rabínovi soudci Goldbergovi v Izraeli. ŽOP budou zastupovat předseda Tomáš Jelínek a jím přizvaný ortodoxní rabín Manis Barash, který je pověřen náboženským dohledem nad Staronovou synagogou. Vedení ŽOP současně požádalo rabína Sidona, aby se jednání soudu zúčastnil. […]

8. 7. 2004, Prague Biennale, Jednotné umění ve sjednocené Evropě?
Praha 8. července 2004 – Organizátoři Prague Biennale dnes zveřejnili ústřední témata nadcházejícího druhého ročníku prestižní výstavy. Klíčovým bodem je hledání odpovědi na otázku, zda ještě existuje Evropa s kulturními a uměleckými rozdíly, nebo jestli vzniká jakési jednotné „evropské umění“. Výstava se dále zaměří na prezentaci nových trendů ve vývoji malířství i na nalezení kořenů různých směrů a některých uměleckých průkopníků. Hlavní témata déle než rok vybírali ve spolupráci s mnoha evropskými znalci umění hlavní kurátorka výstavy a publicistka Helena Kontová a vydavatel prestižního časopisu o umění Flash Art Giancarlo Politi. Výstava bude zahájena v květnu 2005 a potrvá až do září. Kromě pražské metropole pronikne i do dalších českých měst. […]

8. 7. 2004, GTS, GTS: FUP nově a přesněji
Praha 8. července 2004 – Společnost GTS změnila od 1. července podmínky regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP). Přistoupila k technologicky náročnějšímu řešení, které spočívá v dynamické aplikaci FUP namísto původního statického řešení, jež vycházelo z hodnot měřených od počátku měsíce. Nové řešení aplikuje FUP průběžně podle skutečné zátěže v čase. Limity hodnot přenesených dat zůstávají stejné, tedy 4 GB v rychlostním pásmu 512/128 kbit/s a 8 GB pro rychlosti 1024/256 kbit/s. Nové nastavení umožňuje zejména přesné vymezení časového období pro aplikaci FUP. […]

1. 7. 2004, GTS, GTS: On-line album nebo hry
Praha 1. července 2004 – Zvýhodněné vysokorychlostní připojení k internetu přes ADSL umožní samoinstalační balíčky GTS ADSL FOTO nebo GTS ADSL GAME. Jsou připraveny pro zákazníky, kteří si od dnešního dne objednají u GTS tyto nové služby. Nabídku FOTO doprovází sleva ve výši 20 procent na zhotovování digitálních fotografií přes internet, 20 kusů fotografií za 1 Kč a možnost využívání servisu internetové sběrny fotoprací a fotoalba. Druhý balíček nabízí bonus ve formě jedné PC hry zdarma a poukázky na bezplatné využití internetových heren PG Cyber Cafe. Zároveň zákazníkům dovolí přístup na herní servery v síti GTS, které umožňují snadné on-line hraní počítačových her. Pro obě nabídky platí, že si zákazníci navíc mohou pořídit značkový modem ADSL jen za 1 Kč. […]

1. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Staronová synagoga má nového rabína
Praha 1. července 2004 – Předseda Židovské obce v Praze pověřil vedením Staronové synagogy v Praze ortodoxního rabína Manise Barashe (1971). Barash pochází z USA a v ČR působí trvale již osm let. Hovoří hebrejsky, anglicky, rusky, jidiš a částečně i česky. […]

30. 6. 2004, GTS, Internet za paušál – omluva
Praha 30. června 2004 – Společnost GTS se omlouvá svým zákazníkům i české internetové veřejnosti za ukončení provozu vytáčeného internetu za paušál, který byl uveden na trh pod názvem GTS Pohoda Doma. Jednání s Českým Telecomem o jiném modelu zúčtování propojení než podle časové délky připojení zůstala bez výsledku. Doplácí na to celá česká internetová komunita. Zkušenosti z několikaměsíčního provozu služby však prokázaly, že minutové zpoplatnění mezi operátory není slučitelné s paušálním účtováním připojení k internetu koncovým zákazníkům. To je pravý důvod, proč GTS jako poslední z operátorů, kteří internet za paušál nabízeli, ukončuje. […]

21. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Hřiště plné rozhodčích vyneslo 50 tisíc
Necelých 50 tisíc korun předala v pátek 18. června v Kravařích Komise rozhodčích okresního fotbalového svazu (OFS) Opava zástupcům denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Částka je výtěžkem z dobrovolného vstupného diváků, příspěvků sponzorů a pořadatelů fotbalového dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem", které se ve stejný den hrálo v Chlebičově u Opavy. Za účasti více než čtyř stovek diváků porazili moravští ligoví sudí rozhodčí OFS z Opavy 4:3. Utkání sponzorů skončilo jasným vítězstvím Globus Teamu nad týmem Eurotelu 7:2. Charitativní akci uspořádal opavský OFS ve spolupráci s Unií českých fotbalových rozhodčích založenou v červnu letošního roku s cílem zajistit očistu rozhodcovského stavu a další profesionalizaci jejich výkonu. Denní stacionář Mraveneček od roku 2001 pečuje o děti s těžkou a hlubokou mentální retardací od 6 do 18 let, dočasně osvobozené od školní docházky. […]

18. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, I rozhodčí hrají fotbal
Opava 18. června 2004 – Již třetí fotbalové dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem“ se dnes bude hrát v Chlebičově u Opavy. Akci pořádá okresní fotbalový svaz (OFS) v Opavě ve spolupráci s čerstvě založenou Unií českých fotbalových rozhodčích. Výtěžek z dobrovolného vstupného dostanou postižené děti s kombinovanými vadami v péči denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Získané prostředky budou večer předány zástupcům stacionáře Mraveneček v Bully Centru v Kravařích. […]

17. 6. 2004, Informační kancelář Evropského parlamentu, Modrá linka pro volby do Evropského parlamentu splnila účel
Praha 17. června 2004 – Modrá informační linka pro volby do Evropského parlamentu, jejíž provoz byl zahájen 30. dubna, tento týden ukončila svůj provoz. Celkem projevilo o informace o volbách zájem 990 volajících. Celková doba trvání hovorů přesáhla 1 200 minut. Nejčastěji se dotazy týkaly voličských průkazů a systému preferenčních hlasů. O provozu linky byla veřejnost informována také prostřednictvím 4,3 milionu letáků distribuovaných do českých domácností, internetové stránky www.evropsky-parlament.cz a inzerce v denním tisku. Důležitou roli sehrála rovněž přímá e-mailová komunikace s 2 474 obecními a městskými úřady. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics