Za poslední rok

Best vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1226 - 1250 z 1741

11. 8. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie stávku nechystá
Praha 11. srpna 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se důrazně ohradila proti tvrzení některých českých médií, že připravuje na víkend stávku fotbalových rozhodčích. „Stávka“ byla jedním z diskutovaných témat v interní e-mailové zprávě, kterou rozeslal k vyjádření jejím členům úřadující předseda UČFR Miroslav Tulinger. Deník Sport však tuto zcela soukromou korespondenci členů unie interpretoval jako memorandum, tedy jakousi výzvu ke stávce. […]

9. 8. 2004, Reckitt Benckiser, Slovenská obchodná inšpekcia: Reklama na Calgon je pravdivá
Bratislava 9. augusta 2004 – Spoločnosť Reckitt Benckiser obdržala záverečnú správu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), podľa ktorej nebola reklama na výrobok Calgon tabs klamlivá. Tvrdenie, že tento výrobok je pri ochrane práčky pred vodným kameňom v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi účinnejší, preverovala SOI na základe podnetu Asociácie spotrebiteľov Slovenska (ASS). Záverečná správa SOI potvrdzuje pôvodné stanovisko spoločnosti Reckitt Benckiser, ktorá tvrdila, že účinok výrobku deklarovaný v reklame nie je možné preukazovať skúšobnou metódou zvolenou ASS. SOI preto nariadila nové testovanie v akreditovanom laboratóriu. To preukázalo, že výrobky značky Calgon sú v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi pri ochrane pred vodným kameňom účinnejšie a údaje o kvalite výrobkov Calgon prezentované výrobcom na obaloch i v reklamách sú preto opodstatnené. […]

5. 8. 2004, Evžen Amler, Amler: Fotbal teď není nic pro mě
Praha 5. srpna 2004 – Bývalý fotbalový rozhodčí Evžen Amler a předseda Unie českých fotbalových rozhodčích jednoznačně odmítl obvinění, že by měl v minulosti v souvislosti s výkonem funkce asistenta rozhodčího vyžadovat či přijímat nějaké úplatky. Proti obvinění, které při vší úctě k orgánům činným v trestním řízení považuje za zcela absurdní, podá stížnost. Tu jeho právní zástupce právě připravuje. Do úplného vyšetření a odložení případu zmrazí Amler své veškeré aktivity související s českým fotbalem včetně funkce v UČFR. […]

4. 8. 2004, GTS, GTS si slevu nenechá pro sebe
Praha 4. srpna 2004 – Na základě změny velkoobchodní nabídky Českého Telecomu rozšířila společnost GTS od 4. srpna nabídku služeb ADSL. Služby GTS Volnost Doma a GTS ADSL nyní umožní širokopásmové připojení k internetu o rychlosti 256/64 kbit/s s agregací 1:50 za 599 Kč měsíčně bez DPH. Objem přenesených dat GTS stále neúčtuje. Navíc všichni zákazníci, kteří si objednají službu do 30. září, získají zřízení služby za 1 Kč. […]

29. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Kdo neumí česky, Amler nebo média?
Praha 29. července 2004 – Předseda Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se ohradil proti účelovému výkladu obsahu úterní tiskové zprávy UČFR, v níž kritizoval složení komise rozhodčích a postup jejího předsedy v souvislosti s odmítnutím uspořádat valnou hromadu UČFR při celostátním semináři rozhodčích. […]

27. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích kritizuje složení komise
Praha 27. července 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) dnes kritizovala nové složení komise rozhodčích vedené Jaroslavem Melicharem. Podle UČFR není rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS dostatečným signálem vůle k úplnému očištění rozhodcovského stavu. […]

22. 7. 2004, Josef Pleskot, Známý český architekt se obrací na soud
Praha 22. července 2004 – Známý český architekt Josef Pleskot připravuje žalobu na ochranu osobnosti proti geochemikovi Michaelu Primasovi. Ten tvrdí, že jej Pleskot údajně vydíral v souvislosti s dokončením detailního průzkumu znečištění bývalé skládky v Praze-Ďáblicích ropnými látkami. Na tomto území má vzniknout nový areál Vysoké školy umělecko-průmyslové (VŠUP). Průzkum a projekt asanace skládky připravila specializovaná firma EKOM, která Primase ke spolupráci přizvala. […]

20. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích nabízí svazu pomocnou ruku
Praha 20. července 2004 – Při příležitosti dnešního zasedání Výkonného výboru ČMFS (VV ČMFS) se na něj dopisem obrátil předseda nedávno založené Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) Evžen Amler s nabídkou úzké spolupráce. VV ČMFS rozhoduje v Novém městě na Moravě mimo jiné i o budoucím složení komise rozhodčích. Zástupci UČFR se zasedání neúčastní. […]

16. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti
Praha 16. července 2004 – Společenské a náboženské autority Izraele vyzvaly pražskou židovskou obec k mediální i osobní umírněnosti. Potvrdil to její předseda Tomáš Jelínek po svém návratu z jednání náboženské arbitráže, která se zabývá platností odvolání bývalého vrchního pražského rabína Karola Sidona a návaznou situací v pražské židovské obci. Jednání arbitráže nebylo vzhledem k neúčasti rabína Sidona kvůli zdravotní indispozici dokončeno. […]

13. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Damková je rozhodčí, ne soudce
Praha 13. července 2004 – Mluvčí Unie českých fotbalových rozhodčích Dagmar Damková oznámila, že zatím nehodlá ze zveřejnění částí údajných odposlechů sudího Zejdy a delegáta Prášila vyvozovat žádné právní závěry. Podle Damkové je totiž na orgánech činných v trestním řízení, aby se dopátraly, odkud se přepisy policejních odposlechů na stránky deníku Sport dostaly. […]

9. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Spor o Sidona k rabínskému soudu v Izraeli
Praha 9. července 2004 – V souvislosti s kritikou, jíž bylo podrobeno nedávné odvolání rabína Sidona z pozice vrchního rabína v Praze, se na návrh pražského rabínského soudu rozhodlo vedení pražské židovské obce (ŽOP) předložit celou záležitost v souladu s vlastními demokratickými tradicemi k posouzení všeobecně uznávanému rabínovi soudci Goldbergovi v Izraeli. ŽOP budou zastupovat předseda Tomáš Jelínek a jím přizvaný ortodoxní rabín Manis Barash, který je pověřen náboženským dohledem nad Staronovou synagogou. Vedení ŽOP současně požádalo rabína Sidona, aby se jednání soudu zúčastnil. […]

8. 7. 2004, Prague Biennale, Jednotné umění ve sjednocené Evropě?
Praha 8. července 2004 – Organizátoři Prague Biennale dnes zveřejnili ústřední témata nadcházejícího druhého ročníku prestižní výstavy. Klíčovým bodem je hledání odpovědi na otázku, zda ještě existuje Evropa s kulturními a uměleckými rozdíly, nebo jestli vzniká jakési jednotné „evropské umění“. Výstava se dále zaměří na prezentaci nových trendů ve vývoji malířství i na nalezení kořenů různých směrů a některých uměleckých průkopníků. Hlavní témata déle než rok vybírali ve spolupráci s mnoha evropskými znalci umění hlavní kurátorka výstavy a publicistka Helena Kontová a vydavatel prestižního časopisu o umění Flash Art Giancarlo Politi. Výstava bude zahájena v květnu 2005 a potrvá až do září. Kromě pražské metropole pronikne i do dalších českých měst. […]

8. 7. 2004, GTS, GTS: FUP nově a přesněji
Praha 8. července 2004 – Společnost GTS změnila od 1. července podmínky regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP). Přistoupila k technologicky náročnějšímu řešení, které spočívá v dynamické aplikaci FUP namísto původního statického řešení, jež vycházelo z hodnot měřených od počátku měsíce. Nové řešení aplikuje FUP průběžně podle skutečné zátěže v čase. Limity hodnot přenesených dat zůstávají stejné, tedy 4 GB v rychlostním pásmu 512/128 kbit/s a 8 GB pro rychlosti 1024/256 kbit/s. Nové nastavení umožňuje zejména přesné vymezení časového období pro aplikaci FUP. […]

1. 7. 2004, GTS, GTS: On-line album nebo hry
Praha 1. července 2004 – Zvýhodněné vysokorychlostní připojení k internetu přes ADSL umožní samoinstalační balíčky GTS ADSL FOTO nebo GTS ADSL GAME. Jsou připraveny pro zákazníky, kteří si od dnešního dne objednají u GTS tyto nové služby. Nabídku FOTO doprovází sleva ve výši 20 procent na zhotovování digitálních fotografií přes internet, 20 kusů fotografií za 1 Kč a možnost využívání servisu internetové sběrny fotoprací a fotoalba. Druhý balíček nabízí bonus ve formě jedné PC hry zdarma a poukázky na bezplatné využití internetových heren PG Cyber Cafe. Zároveň zákazníkům dovolí přístup na herní servery v síti GTS, které umožňují snadné on-line hraní počítačových her. Pro obě nabídky platí, že si zákazníci navíc mohou pořídit značkový modem ADSL jen za 1 Kč. […]

1. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Staronová synagoga má nového rabína
Praha 1. července 2004 – Předseda Židovské obce v Praze pověřil vedením Staronové synagogy v Praze ortodoxního rabína Manise Barashe (1971). Barash pochází z USA a v ČR působí trvale již osm let. Hovoří hebrejsky, anglicky, rusky, jidiš a částečně i česky. […]

30. 6. 2004, GTS, Internet za paušál – omluva
Praha 30. června 2004 – Společnost GTS se omlouvá svým zákazníkům i české internetové veřejnosti za ukončení provozu vytáčeného internetu za paušál, který byl uveden na trh pod názvem GTS Pohoda Doma. Jednání s Českým Telecomem o jiném modelu zúčtování propojení než podle časové délky připojení zůstala bez výsledku. Doplácí na to celá česká internetová komunita. Zkušenosti z několikaměsíčního provozu služby však prokázaly, že minutové zpoplatnění mezi operátory není slučitelné s paušálním účtováním připojení k internetu koncovým zákazníkům. To je pravý důvod, proč GTS jako poslední z operátorů, kteří internet za paušál nabízeli, ukončuje. […]

21. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Hřiště plné rozhodčích vyneslo 50 tisíc
Necelých 50 tisíc korun předala v pátek 18. června v Kravařích Komise rozhodčích okresního fotbalového svazu (OFS) Opava zástupcům denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Částka je výtěžkem z dobrovolného vstupného diváků, příspěvků sponzorů a pořadatelů fotbalového dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem", které se ve stejný den hrálo v Chlebičově u Opavy. Za účasti více než čtyř stovek diváků porazili moravští ligoví sudí rozhodčí OFS z Opavy 4:3. Utkání sponzorů skončilo jasným vítězstvím Globus Teamu nad týmem Eurotelu 7:2. Charitativní akci uspořádal opavský OFS ve spolupráci s Unií českých fotbalových rozhodčích založenou v červnu letošního roku s cílem zajistit očistu rozhodcovského stavu a další profesionalizaci jejich výkonu. Denní stacionář Mraveneček od roku 2001 pečuje o děti s těžkou a hlubokou mentální retardací od 6 do 18 let, dočasně osvobozené od školní docházky. […]

18. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, I rozhodčí hrají fotbal
Opava 18. června 2004 – Již třetí fotbalové dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem“ se dnes bude hrát v Chlebičově u Opavy. Akci pořádá okresní fotbalový svaz (OFS) v Opavě ve spolupráci s čerstvě založenou Unií českých fotbalových rozhodčích. Výtěžek z dobrovolného vstupného dostanou postižené děti s kombinovanými vadami v péči denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Získané prostředky budou večer předány zástupcům stacionáře Mraveneček v Bully Centru v Kravařích. […]

17. 6. 2004, Informační kancelář Evropského parlamentu, Modrá linka pro volby do Evropského parlamentu splnila účel
Praha 17. června 2004 – Modrá informační linka pro volby do Evropského parlamentu, jejíž provoz byl zahájen 30. dubna, tento týden ukončila svůj provoz. Celkem projevilo o informace o volbách zájem 990 volajících. Celková doba trvání hovorů přesáhla 1 200 minut. Nejčastěji se dotazy týkaly voličských průkazů a systému preferenčních hlasů. O provozu linky byla veřejnost informována také prostřednictvím 4,3 milionu letáků distribuovaných do českých domácností, internetové stránky www.evropsky-parlament.cz a inzerce v denním tisku. Důležitou roli sehrála rovněž přímá e-mailová komunikace s 2 474 obecními a městskými úřady. […]

16. 6. 2004, Karlovarské minerální vody, Korunní musí zastavit reklamní kampaň
Karlovy Vary 16. června 2004 – Krajský soud v Plzni vyhověl návrhu, kterým se Karlovarské minerální vody (KMV) s poukazem na nekalosoutěžní jednání svého přímého konkurenta domáhaly zastavení šíření aktuálního televizního reklamního spotu na minerální vodu Korunní, a vydal v této věci předběžné opatření. To ukládá společnosti Karlovarská korunní kyselka, aby se zdržela šíření sporné reklamy. Podle názoru KMV totiž napadené reklamní sdělení zjevně útočí na minerální vodu Magnesia z její produkce s tím, že se klamavou a zavádějící reklamou snaží přetáhnout spotřebitele k minerální vodě Korunní. […]

11. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Fotbaloví rozhodčí založili unii
Praha 11. června 2004 – V souvislosti s posledním vývojem situace v oblasti českého fotbalu se 42 z 58 fotbalových rozhodčích profesionálních soutěží dnes dohodlo na založení Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR). Unie byla zaregistrována včetně základního znění stanov Ministerstvem vnitra ČR 2. června 2004. Stanovy v aktuálním znění byly schváleny na dnešní mimořádné unijní valné hromadě ve Stříteži u Jihlavy. Pro širokou veřejnost jsou vystaveny včetně etického kodexu na internetovém informačním portálu UČFR na adrese http://rozhodci.info. Předsedou Unie byl zvolen Evžen Amler. V jejím čele stojí tříčlenné představenstvo, jehož složení bude definitivně schváleno na první řádné valné hromadě před zahájením fotbalové sezóny 2004-2005. Mluvčí Unie byla zvolena Dagmar Damková, jediná česká rozhodčí profesionálních fotbalových soutěží. […]

10. 6. 2004, Karlovarské minerální vody, Vyhrá Slovák 10 000 dolárov?
Bratislava 10. júna 2004 – Do prestížnej medzinárodnej súťaže v miešaní nealkoholických nápojov Mattoni Grand Drink sa dnes svojím víťazstvom v národnom kole prebojoval Rastislav Kubáň. Tridsaťročný barman a majiteľ kokteilovej kaviarne v Liptovskom Mikuláši zvíťazil nad ďalšími sedemnástimi profesionálnymi barmanmi z celého Slovenska kokteilom „Green Rain“. Stal sa tak jedným z finalistov ôsmeho ročníka Mattoni Grand Drink, ktorí sa 23. októbra 2004 v poľskom Krakove stretnú v súboji o hlavnú cenu 10 000 dolárov za najlepší nealkoholický nápoj a 5 000 dolárov pre materskú barmanskú asociáciu. […]

2. 6. 2004, Pfizer, České ženské superhvězdy začínají na B
Praha 2. června 2004 – Největší sexappeal v Česku mají jednoznačně ženy s příjmením začínajícím na B. Nejpřitažlivější jsou Lucie Bílá, Kateřina Brožová a Lucie Borhyová. Vyplývá to z výsledků ankety, která se uskutečnila 11. května ve čtrnácti městech České republiky v Den sexuální vitality. Ten zorganizovalo Fórum sexuální vitality, které se zabývá osvětou v oblasti poruch erekce. Ankety se zúčastnilo 8 268 respondentů. Výsledky vyhodnocovala agentura Mr. Think. […]

1. 6. 2004, GTS, GTS férově zveřejnila podmínky FUP
Praha 1. června 2004 – Společnost GTS, která před časem oznámila zavedení regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP), dnes zveřejnila její podmínky. Všechny typy ADSL připojení s agregací 1:50 budou od dnešního dne regulovány odděleně podle smluvního druhu služby. V rychlostním pásmu 512/128 kbit/s bude mezní hodnota objemu dat 4 GB za měsíc, v případě připojení 1024/256 kbit/s bude hodnota dvojnásobná. Data stažená nad zaváděné limity však zpoplatněna nebudou. Pro zajištění transparentnosti FUP bude GTS své zákazníky o dosažení limitních hodnot informovat notifikačním e-mailem. […]

27. 5. 2004, Karlovarské minerální vody, Účast světové špičky potvrzena
Karlovy Vary 27. května 2004 – Ředitel závodu Vlastimil Lepík dnes potvrdil účast kompletní světové špičky na sedmém ročníku Kanoe Mattoni, závodu ve sjezdu na divoké vodě. Soutěž je v letošním roce opět zařazena do závodů Světového poháru. Mezi účastníky nebude chybět naše nejúspěšnější reprezentantka Michaela Strnadová, čerství mistři světa v kategorii hlídek bratři Knebelové a loňský mistr Evropy Kamil Mrůzek. Účast potvrdili i současní mistři světa a také loňští mistři Evropy z Karlových Varů, Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik ze Slovenska. Závod se pojede v průběhu prvního červnového víkendu v Karlových Varech na řece Teplá. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics