Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1501 - 1525 z 1748

15. 5. 2002, CME, Aby bylo jasno...
Praha 15. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost dnes opakovaně potvrdila, že digitální přenosový vůz nabídla České televizi na základě výzvy k účasti ve veřejném výběrovém řízení. Prodej techniky ČNTS byl prováděn v souladu s povinností majoritního vlastníka ČNTS, společnosti CME, minimalizovat škody, které v ČR utrpěla. Bez ohledu na délku dodacích lhůt jiných dodavatelů byl přenosový vůz ČNTS k dispozici okamžitě jen proto, že Vladimír Železný a CET 21 převodem vysílání na jinou servisní organizaci v rozporu s exkluzivní servisní smlouvou s ČNTS znemožnil jeho využití k účelům, pro které byl pořízen. […]

9. 5. 2002, CME, Železného majetkové převody zřejmě účelové
Praha 9. května 2002 – Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým zakázal společnosti ABC nakládat s celkem 1352 akciemi ve společnostech Thunovská, Sibeliova, Piaristé, Dlouhá třída a Anser Aureus. Cílem předběžného opatření je zajistit ochranu nároku společnosti CME vůči Vladimíru Železnému. Městský soud v Praze vydal předběžné opatření poté, co se ztotožnil s názorem společnosti CME, že Železný a jeho bývala žena provedli řadu majetkových převodů na společnosti, které ovládají Železného právníci a další spřízněné osoby. Zřejmým cílem těchto převodů byla snaha „znepřístupnit“ majetek Železných v obavách z nálezu Amsterdamského arbitrážního tribunálu. […]

9. 5. 2002, Alliance Unichem, Rychlejší spojení zrychlí dodávky léků
Praha 9. května 2002– Rychlejší distribuci léčiv a zdravotnického materiálu lékárnám a tím pacientům umožní nové telekomunikační řešení velkoobchodního distributora, společnosti Alliance Unichem CZ. Na základě nově uzavřené smlouvy se poskytovatelem telekomunikační infrastruktury stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude pro společnost Alliance Unichem CZ zajišťovat hlasové a datové služby a připojení k internetu o reálné přenosové rychlosti 128 kbps za sekundu. […]

6. 5. 2002, Pioneer, Obchodní dům s fondy
Praha 6. května 2002 – Celkem jedenatřicet nových otevřených podílových fondů registrovaných v Lucembursku a investičně řízených z Dublinu, Milana a Bostonu uvedly v České republice na trh Pioneer Investments. Fondy jsou zaměřeny na akcie, dluhopisy i balancované strategie, a jsou tak schopny pokrýt nejširší spektrum investičních potřeb. V nové nabídce patří k nejzajímavějším lucemburský klon nejstaršího fondu skupiny, fond Pioneer Funds – Amerika, a Pioneer Funds – centrální evropský akciový (Core European Equity). Fondy životního stylu Pioneer Mix 1-5 jsou nabízeny jako dluhopisové fondy s tím, že v celkovém portfoliu postupně stoupá podíl akcií. […]

6. 5. 2002, CME, CET 21 zpochybňuje nezpochybnitelné
Londýn/Praha 6. května 2002 – Společnost CME dnes opakovaně potvrdila, že k 4. březnu 1994 řádně splatila svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) a že je tedy k dnešnímu dni legitimním vlastníkem 99 procentního obchodního podílu v ČNTS. Tyto skutečnosti jsou rovněž řádně osvědčeny pravomocným zápisem do obchodního rejstříku z 20. května 1998. Proti zapsaným skutečnostem neexistuje žádný opravný prostředek. Společnost CME upozorňuje, že jmenování Jana Kynčla novým jednatelem ČNTS je nezákonné a že jejím jménem smějí jednat pouze řádně zvolení jednatelé ČNTS Jan Vávra, Milan Cimirot a Martin Radvan. Společnost ČNTS si vyhrazuje právo zasáhnout proti komukoli, kdo se bude neoprávněně prohlašovat za její statutární orgán či za jejího zástupce. […]

6. 5. 2002, CME, Smlouva o majetku Železných nároky CME neovlivní
Praha 6. května 2002 – Obvodní soud pro Prahu 6 dnes vyhověl žalobě společnosti CME a rozhodl, že smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, uzavřená dne 16.listopadu 2000 mezi Vladimírem Železným a jeho tehdejší ženou Martou, je vůči CME neúčinná. Manželé Železní touto smlouvou provedli vypořádání svého společného jmění tak, že se celá řada cenných movitých věcí po rozvodu stala majetkem Marty Železné. Důsledkem nejnovějšího rozhodnutí soudu je, že společnost CME bude moci soudní cestou požadovat uspokojení své miliardové pohledávky vůči Vladimíru Železnému i po Martě Železné. […]

2. 5. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest a GTS oznamují sloučení v ČR
Praha 2. května 2002 – Od dnešního dne působí po provedeném provozním sloučení společnosti GTS Czech a KPNQwest Czechia na českém trhu jako jediná společnost. Nová společnost, která ponese do doby vzniku jedné právnické osoby název KPNQwest/GTS, zaměstnává nyní téměř 400 pracovníků. Sloučením si nový celek upevnil postavení největšího alternativního operátora v ČR a klíčového poskytovatele internetových a datových služeb v celoevropském měřítku. Generálním ředitelem KPNQwest/GTS bude Milan Rusnák, dosavadní ředitel GTS. Michael Hartman, dosavadní ředitel KPNQwest, byl jmenován zástupcem generálního ředitele a ředitelem pro strategii společnosti. […]

29. 4. 2002, Ispat Nová huť, Širší portfolio, vyšší přidaná hodnota
Ostrava 29. dubna 2002 – Příčná dělící linka válcovaných svitků, kterou v těchto dnech uvedla do zkušebního provozu společnost Nová huť (NH), je největší investicí českého ocelářství za poslední dva roky. Technologicky linka přímo navazuje na produkci ostravské minihutě. Celkové investiční náklady činí […]

25. 4. 2002, CME, CME reaguje na námitky české strany u švédského odvolacího soudu
Arbitrážní slyšení CME vs. ČR o výši náhrady škody přesunuto na 2. až 13. září 2002 […]

24. 4. 2002, CME, Železného dluh vůči CME překročí 28,5 milionů dolarů
Londýn/Praha 24. dubna 2002 – Železného dluh vůči CME překročí koncem tohoto týdne částku 28,5 milionů dolarů. Výše dlužné částky se tak již rovná smluvní ceně, na níž se Železný dohodl se CME při prodeji 5,8% obchodního podílu v ČNTS v říjnu 1997. Z ceny podílu v ČNTS, který Železný držel prostřednictvím jím vlastněné společnosti Nova Consulting, vyplývá, že celková tehdejší hodnota ČNTS činila 492 milionů dolarů. Právě tato částka je součástí řízení o výši náhrady škody před stockholmským arbitrážním tribunálem. Ten rozhodne, kolik bude muset Česká republika za poškození investice společnosti CME v ČR uhradit. Již v září 2001 totiž neodvolatelně potvrdil, že Česká republika musí uhradit spravedlivou tržní hodnotu investice CME k srpnu 1999, protože k jejímu poškození došlo v těsné součinnosti RRTV a Vladimíra Železného. Bez ohledu na své smluvní a právní závazky a veřejně učiněné přísliby totiž Železný společnosti CME k dnešnímu dni nezaplatil ani dolar. Znamená to jen, že za Železného jeho dluh zaplatí občané České republiky. […]

23. 4. 2002, KPNQwest/GTS, Vláda národu, nebo sobě?
Praha 23. dubna 2002 – Vláda na svém včerejším zasedání jmenovala Český Telecom (ČTc) „Národním operátorem telekomunikačních sítí“. Vláda tak rozhodla bez vyhlášení jakéhokoliv výběrového řízení na výkon funkce „národního operátora“. V době, kdy se jedná o privatizaci ČTc, tím zjevně posílila dosavadní pozici dominantního operátora na českém telekomunikačním trhu se záměrem nepřímo zvýšit jeho tržní hodnotu. „Národní operátor“ by měl státní správě poskytovat přednostně služby v případě krizových situací nebo výjimečných událostí. Podle telekomunikačního zákona však tuto povinnost mají v případě krizové situace všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních zařízení a sítí. […]

15. 4. 2002, Pioneer, Tři hvězdičky pro fond
Praha 15. dubna 2002 – V hodnocení agentury Morningstar získal otevřený podílový fond Pioneer Fund - Core European Equity v měsíci březnu další, již třetí hvězdičku. Těmi na základě vlastní komplexní analýzy agentura Morningstar oceňuje své hodnocení investičních fondů. Pioneer Fund - Core European Equity je jedním z osmadvaceti nových fondů, které nabízí Pioneer Investments na českém trhu, a to pod jménem Pioneer Fund - centrální, evropský akciový. Jeho investice jsou zaměřeny na evropské akcie a fond je vlajkovou lodí pro fondy Pioneer se stejným zaměřením. Struktura portfolia fondu Pioneer Fund – centrální, evropský akciový, je od srpna 2001 blízká akciové části portfolia balancovaného fondu Pioneer Trust. […]

12. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť je na privatizaci připravena
Ostrava/Praha 12. dubna 2002 – Všechny požadované strategické informace předala v těchto dnech Nová huť (NH) společnosti Roland Berger. Ta je na základě smlouvy s Fondem národního majetku podepsané 22. února 2002 asistenčním poradcem pro výběr strategického partnera při privatizaci NH. Data-room, tedy místnost obsahující 18 šanonů s dokumenty rozdělenými do 142 kapitol, bude umístěn v Praze. Přístup k dokumentům, jejichž obsah dosud zná kromě NH pouze společnost Roland Berger, tak budou mít všichni zájemci o privatizaci, které schválí meziresortní komise. […]

9. 4. 2002, Readers Digest, Prima recept na nerespektování nařízení soudu
Praha 9. dubna 2002 – V souvislosti s pokračujícím nekalosoutěžním jednáním společnosti FTV Premiéra podá vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR k Městskému soudu v Praze další návrh na předběžné opatření proti FTV Premiéra. Ta sice ve smyslu březnového předběžného opatření Městského soudu změnila název časopisu z „Receptář prima nápadů“ na „Recepty prima nápadů“, avšak grafické ztvárnění názvu nezměnila. Jedinou změnou tedy je nahrazení písmen „ář“ písmenem „y“ (Receptář – Recepty). Podle názoru vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR společnost FTV Premiéra tak i nadále cíleně uvádí v omyl nejen čtenáře, ale i prodejce časopisů „Receptář na každý den“ tím, že pod podobným názvem s těžko rozlišitelnou grafickou úpravou nabízí konkurenční časopis. […]

8. 4. 2002, Netla Management Limited, Citlivé otázky pro představenstvo ČRa
Praha 8. dubna 2002 - Na základě požadavku minoritního akcionáře Českých Radiokomunikací, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED, se dnes od 15:00 hod. koná mimořádná valná hromada akciové společnosti ČRa. Podnětem ke svolání je neadekvátní přístup představenstva ČRa k informování trhu a akcionářů o současném stavu a budoucím vývoji společnosti a z toho vyplývajících obav akcionářů, zejména s ohledem na očekávaný prodej významných částí majetku ČRa. Společnost NETLA se pro objasnění účelu svolání mimořádné valné hromady a svého přístupu k jejímu programu rozhodla zveřejnit přehled nejdůležitějších žádostí o vysvětlení včetně návrhů, které bude na valné hromadě předkládat. Úplný text dokumentu je k dispozici na internetové adrese http://www.dbm.cz/NETLA/ (soubor "CRAVH ČRa-3_pril" ve formátu MS Word DOC a Adobe Acrobat PDF ke stažení). […]

7. 4. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť schválila strategii restrukturalizace
Praha 7. dubna 2002 – Společnost Nová huť v závěru týdne na strategické poradě vedení schválila strategii restrukturalizace společnosti. Ta zahrnuje zásadní organizační změny uvnitř společnosti a plán finanční restrukturalizace, schválený již představenstvem a dozorčí radou. Program finanční restrukturalizace projedná nyní vedení firmy s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Program je přitom v souladu s koncepcí podnikatelského plánu Nové huti, který minulý týden předložilo MPO v rámci přístupových jednání Evropské komisi. […]

7. 4. 2002, CME, Železný ve „Volejte řediteli“ zase lhal
Londýn/Praha 7. dubna 2002 – V rozporu se závazným doporučením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vladimír Železný znovu ve včerejším pořadu „Volejte řediteli“ veřejně komentoval své vlastní spory se CME. Veškeré stížnosti společností CME a ČNTS k RRTV v tomto ohledu zůstaly nevyslyšeny, neboť podle názoru Rady a dle její vlastní tiskové zprávy Železného chováním nedošlo k porušení zákona. Bez ohledu na zřejmě neobjektivní postup RRTV ve vztahu k veřejným excesům Vladimíra Železného hodlá CME podat k RRTV další stížnost. Podle Freda Klinkhammera potvrdí očekávaná pasivita RRTV zcela evidentně, že Rada se Železným spolupracuje namísto toho, aby se chovala jako nezávislý regulátor. […]

4. 4. 2002, CME, Soud zakázal změny v CET 21. MEF a Edikon nesmějí hlasovat.
Praha 4. dubna – Městský soud v Praze vydal minulý týden další předběžné opatření proti společnosti CET 21. Na návrh společnosti CME jím zakázal společnosti CET 21 změnit právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost CET 21 přitom již v této věci podala žádost u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Soud předběžným opatřením zároveň přikázal společnostem Edikon a MEF Media, které jsou údajně s 24,51% a 24,02% rozhodujícími podílníky v CET 21, aby se zdržely hlasování na valné hromadě této společnosti i jakékoli jiné formy rozhodování o změně právní formy CET 21. Vstup Edikonu a MEF Media do CET 21 přitom CME napadla již dříve s tím, že šlo o účelový krok Vladimíra Železného, aby se zbavil většinového podílu v CET 21 s cílem vyhnout se případnému budoucímu hrazení finančních závazků vůči CME. CME v této souvislosti rovněž žaluje RRTV za protiprávní schválení vstupu společností MEF Media a Edikon do CET 21. […]

4. 4. 2002, Ispat Nová huť, Minihuť jede téměř na 100 %
Ostrava 4. dubna 2002 - V březnu dosáhla minihuť ostravské akciové společnosti Nová huť dosud nejvyššího měsíčního objemu výroby. Ten představuje 91% maximální plánované kapacity. Ve třetím měsíci minihuť vyrobila 75,5 tisíce tun válcovaných pásů. Březnové výsledky výrazně ovlivnily plnění plánu výroby pro první čtvrtletí letošního roku. V důsledku dílčích poruch na zařízení se měla výroba pohybovat v rozpětí 60 - 75 % plánované kapacity. Meziroční nárůst výroby činil v lednu 2002 třicet procent, což v absolutním množství představuje 55 200 tun. V únoru pak výroba dosáhla 63 tisíc tun. […]

28. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování na dobré pověsti není přípustné - doplnění
Praha 28. března 2002 – Vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR dnes uveřejnilo na svých internetových stránkách www.vyber.cz plné znění předběžného opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA, které vydal Městský soud v Praze. […]

27. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování na dobré pověsti není přípustné
Praha 27. března 2002 – Městský soud v Praze vyhověl návrhu vydavatele časopisu „Receptář na každý den“ společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, když vydal předběžné opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA a uložil jí zdržet se vydávání časopisu „Receptář prima nápadů“. Soud se tak ztotožnil s názorem společnosti Reader’s Digest VÝBĚR, že by si čtenáři vzhledem ke stejnému tematickému zaměření i grafické úpravě názvu mohli oba konkurenční tituly plést. Časopis „Receptář na každý den“ vychází již od roku 1990 s tím, že od roku 2000 jej vydává vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR. […]

25. 3. 2002, CME, CME: ČNTS v Měšťanské besedě končí
Londýn/Praha 25. března 2002 – V důsledku vlekoucích se soudních sporů mezi CME/ČNTS na jedné straně a Vladimírem Železným a CET 21 na straně druhé dnes společnost CME oznámila svůj záměr prodat budovu Měšťanské besedy včetně zbylých aktiv. Účelem prodeje je další snížení škod, které společnost CME utrpěla zničením své investice v České republice. Budova Měšťanské besedy je sídlem ČNTS od roku 1994. K prodeji dojde bez ohledu na skutečnost, že společnost CME zřejmě v druhé polovině letošního roku obdrží v souladu se závěrečným výrokem stockholmského arbitrážního tribunálu významnou finanční částku jako kompenzaci spravedlivé tržní hodnoty její investice v ČR. Závěrečné kolo arbitrážního řízení bude zahájeno 24. června letošního roku. […]

21. 3. 2002, Netla Management Limited, Důvody ke svolání mimořádné valné hromady ČRa
Praha 21. března 2002 - Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, více než tříprocentní akcionář ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ (ČRa), požádala na konci února o svolání mimořádné valné hromady ČRa. Ta se bude konat dne 8. dubna 2002. Svůj postup NETLA odůvodňuje neadekvátním a zcela nestandardním přístupem ČRa k informování kapitálového trhu a akcionářů o současném a budoucím vývoji v ČRa. Na základě informačního embarga ČRa má vedení NETLA rovněž obavy z budoucího vývoje ČRa a způsobu její případné majetkové restrukturalizace. Společnost NETLA vyjádřila své znepokojení také nad kroky společnosti ČRa z prosince 2001, zejména nad uzavřením opční smlouvy na nejcennější část majetku ČRa, tedy akcie RadioMobilu i nad změnou stanov ČRa omezující pravomoci valné hromady. Počátkem března NETLA rovněž požádala dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva ČRa s ohledem na informační politiku a dodržování pravidel corporate governance. O událostech ohledně ČRa i o svých krocích informovala NETLA v tomto týdnu rovněž BCPP a KCP. […]

20. 3. 2002, KPNQwest/GTS, Levnější propojení z pevné do mobilní sítě
Praha 20. března 2002 – Průlomu v cenách propojení pevných a mobilních sítí dosáhla společnost GTS. Podařilo se jí totiž prosadit v současnosti nejnižší cenu za propojení mezi vlastní pevnou sítí a mobilní sítí společnosti Eurotel. Právě včera na podnět GTS vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodnutí, které nahrazuje smlouvu o propojení sítí mezi společnostmi GTS a Eurotel. Pro sítě GTS a Eurotel ji stanovil v maximální výši 3,66 Kč za minutu hovoru. Ceny doposud požadované mobilními operátory byly v rozporu s cenovým rozhodnutím ČTÚ z 27.listopadu 2001 o propojení z pevných do mobilních sítí. Společnost GTS se obrátila na nezávislého regulátora právě proto, že mobilní operátoři Eurotel a Radiomobil nerespektovali cenové rozhodnutí ČTÚ a stále požadovali po všech operátorech pevných sítí cenu mnohem vyšší. Rozhodnutí ČTÚ by se mělo stát precedentem i pro další operátory. […]

14. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování není prima nápad
Praha 14. března 2002 – Společnost Reader’s Digest VÝBĚR oznámila, že dnes podala u Městského soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA. Ta zahájila toto úterý vydávání nového čtrnáctideníku s názvem „Receptář prima nápadů“. Reader’s Digest VÝBĚR žádá soud, aby nařídil společnosti FTV PREMIÉRA zdržet se vydávání, nabídky a šíření hobby časopisu pro kutily, zahrádkáře a chovatele „Receptář prima nápadů“ nebo jakéhokoli jiného časopisu s obdobným zaměřením, který by v názvu obsahoval slovo „receptář“. […]



Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics