Tým DBM

Lenka Štěpanyová

Consumer Relations Consultant

pracuje v agentuře DBM od září roku 2007 jako Public Relations Consultant.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou v únoru 2007 završila státními zkouškami z anglické a španělské filologie, psychologie a pedagogiky spolu s obhajobou diplomové práce napsané ve španělském jazyce. Během studií absolvovala v akademickém roce 2003-2004 v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates II./Erasmus roční stipendijní pobyt na Filozofické fakultě Universidad de Alcalá de Henares v centrálním Španělsku. V souvislosti se získáním stipendia španělského Ministerstva zahraničních věcí strávila léto roku 2005 studiem španělského jazyka a kultury na Universidad Autónoma de Madrid.

Před nástupem do agentury působila krátký čas ve státní správě. Na Úřadu městské části Praha 7 zastávala funkci referentky pro ekonomické projekty a metodické analýzy. Kromě vyhledávání vzdělávacích programů a metodického řízení pedagogických pracovníků měla na starosti zejména vyhledávání dotací a zpracování grantových projektů v rámci ČR nebo Finančních mechanismů EHP a Norska pro zkvalitnění činnosti a vybavenosti mateřských a základních škol. Vedle pedagogické praxe ve státních gymnáziích a soukromých jazykových školách má rovněž zkušenosti v oblasti marketingu. Jako zaměstnankyně společností Wunderman Cato Johnson a G.P.S. postupně poznala zázemí komunikačních center automobilek Ford a Volvo.

Hovoří plynně španělsky a anglicky.

Tisková verze


Michal Donath
Managing Director

Gabriela Adámková
Consumer Relations Consultant

Klára Donathová
Digital Communications Manager

Tomáš Jelínek
Executive Director / Public Affairs Director

Simona Kopová
Media Relations Director

Karla Krejčí
Business Development Director

Jan Laštovička
Externí kreativní konzultant

Monika Nováčková
Consumer Relations Consultant

Ilona Pestrová
Consumer Relations Consultant

Josef Průša
Chief Information Officer

Lenka Štěpanyová
Consumer Relations Consultant


Real Time Web Analytics