In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1351 - 1375 of 1776

08/08/2003, Prague Biennale, Sběratelé moderního umění na Prague Biennale
Praha 8. srpna 2003 – Celé tři dny strávil přední americký sběratel umění a zakladatel Nadace Rubbell, Donald Rubbell, na výstavě Prague Biennale ve Veletržním paláci. Společně s manželkou Merou si pečlivě prohlédl všechna vystavená díla a čas věnoval i schůzkám s vystavujícími umělci. Dílo Jeanna Pierra Khazema a jeho živá třicetiminutová performance obnažené Mony Lisy v Anežském klášteře jej zaujala natolik, že vyzval francouzského umělce k realizaci stejného vystoupení také pro Nadaci Rubbell v Miami. […]

08/06/2003, GTS, Střední Evropa pod dohledem GTS
Praha 6. srpna 2003 – Telekomunikační společnost GTS zahájila investiční projekt vlastní mezinárodní vysokorychlostní sítě optických kabelů. Dohledové centrum české GTS v Praze bude řídit datový a internetový provoz systému, který spojuje 11 středoevropských metropolí včetně Frankfurtu, Norimberku, Bratislavy, Vídně či Varšavy. Síť má kapacitu 100 gigabitů za sekundu a je postavena na nové technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex - hustý vlnový multiplex). […]

08/06/2003, CME, CME a ČNTS požadují 275 milionů dolarů po CET 21, v případě úspěchu vrátí ČR 203 milionů
Praha/Hamilton (Bermudy) 6. srpna 2003 – Společnost CME/ČNTS podala arbitrážní žalobu proti společnosti CET 21. Obdobnou žalobu podala ČNTS u Městského soudu v Praze. Žalobci se na společnosti CET 21 domáhají náhrady škody za protiprávní odstoupení od exkluzivní smlouvy mezi CET 21 a ČNTS a dále za pokračující porušování společenské smlouvy ČNTS společností CET 21. V souladu s pravidly pro výpočet skutečné škody a ušlého zisku byla požadovaná částka vyčíslena na 275 milionů USD. V případě úspěchu si CME z celkové žalované částky ponechá 72 milionů dolarů. Zbývající částku vrátí České republice. V arbitrážním řízení CME proti České republice totiž arbitři dospěli k závěru, že celková výše škody, kterou mohla bez součinnosti státu svým jednáním způsobit společnost CET 21společnosti CME, dosahuje právě 72 milionů dolarů. […]

08/05/2003, Invesmart, Další dvě arbitráže kvůli Union bance
Praha 5. srpna 2003 – Většinový akcionář Union banky, nizozemská investiční společnost Invesmart B.V., a její 98% akcionář Paolo Catalfamo zaslali minulý čtvrtek Ministerstvu zahraničních věcí ČR a Ministerstvu financí ČR oznámení o zahájení dvou arbitrážních sporů podle dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic uzavřených v prvém případě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím a mezi Českou republikou a Italskou republikou v případě druhém. K ustavení arbitrážních tribunálů však dojde až tehdy, nedojde-li v příštích šesti měsících ke smírnému řešení sporu. Základem nároku žalobců je nespravedlivé a diskriminační jednání a zničení jejich investice postupem ministerstva financí a České národní banky. […]

08/04/2003, DBM, Píáristé mají co dohánět
Praha 4. srpna 2003 – Podle zjištění agentury Donath-Burson-Marsteller hodnotí česká novinářská obec práci PR agentur a dalších profesionálů v oblasti práce s tištěnými médii spíše kriticky. Z výsledků průzkumu realizovaného v červnu DBM také vyplývá, že více než polovina tiskových zpráv obsahuje superlativy, nepoužitelné citace a zejména že neobsahuje žádné zpravodajsky hodnotné informace. Podle respondentů obsahuje pětina tiskových zpráv také nepravdivá sdělení. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že novináři preferují doručování tiskových zpráv elektronickou poštou v závislosti na tematice, kterou zpracovávají. Kompletní závěry z průzkumu, včetně profilu typického píšícího novináře, jsou veřejně k dispozici na adrese http://www.dbm.cz/pruzkum/ a jsou určeny k volné distribuci. […]

07/29/2003, GTS, Na internet připadá 20 %
Praha 29. července 2003 – Ve druhém čtvrtletí došlo k významnému nárůstu internetových volání zákazníků přes službu GTS Volba Plus. Vyplývá to z analýzy služeb volba operátora, kterou provedla společnost GTS. Z celkového počtu provolaných minut připadá celých 20 % právě na internetová volání. Absolutní počet uživatelů, pro které GTS tuto službu zajišťuje, vzrostl za stejné období na 9305. Další prudký nárůst se očekává v posledních čtyřech měsících tohoto roku. […]

07/16/2003, GTS, Magistrát ušetří ještě víc
Liberec 16. července 2003 – Magistrát města Liberec prodloužil smlouvu o poskytování hlasových telefonních služeb s telekomunikačním operátorem GTS o další rok. Po prvním roce spolupráce s GTS se městu podařilo zredukovat náklady na hlasové služby o osm procent. Do července příštího roku má GTS podle smluvního ujednání ušetřit magistrátu nejméně deset procent nákladů. […]

07/15/2003, OS Pohoda, Usnadnit život (nejen) mentálně postiženým
Praha 15. července 2003 – V poskytování všestranných služeb celé rodině pečující o mentálně postiženého člověka spočívá nový přístup v péči o mentálně postižené, který v uplynulém roce aplikovalo občanské sdružení Pohoda. Na realizaci pilotního projektu poskytla finanční prostředky ve výši padesáti tisíc eur Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Access 2000. Občanské sdružení Pohoda využívá v péči o rodiny vlastních zkušeností i konzultací poskytovaných autory britské vládní strategie nazvané „Hodnotní lidé – nová strategie pro lidi s mentálním postižením pro 21. století“. […]

07/07/2003, GTS, ÚOHS obdržel další podnět k šetření
Praha 7. července 2003 - Společnost GTS podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k prošetření podezření z diskriminačního chování mobilních operátorů T-Mobile a Eurotel. Podezírá je ze zneužívání postavení při určování propojovacích poplatků za volání z pevné do mobilní sítě. Zatímco operátorům pevných sítí účtují Eurotel a T-Mobile za propojení maximální sazbu stanovenou ČTÚ ve výši 3,66 koruny, některé své velké firemní zákazníky zvýhodňují a umožňují jim volat z pevných na své mobilní linky výrazně levněji. […]

07/01/2003, Invesmart, Arbitráž kvůli Union bance začíná
Praha 1. července 2003 – Stávající vlastník Union banky, nizozemská investiční společnost Invesmart B.V. oznámila, že okamžitě zahájí arbitrážní řízení proti České republice podle pravidel UNCITRAL. Vedení a akcionáři společnosti k tomuto rozhodnutí dospěli poté, co důkladně zhodnotili osud své investice do Union banky a Union Group a následující události, které vyústily v konkurz Union banky. Invesmart bude proti České republice uplatňovat arbitrážní nárok ve výši 10 miliard Kč. Pozici žalobce potvrdila rovněž konzultační jednání s představiteli Evropské unie a významnými mezinárodními právními kancelářemi specializovanými na arbitráže. Některé z těchto právních firem přitom již společnosti v arbitrážních sporech s ČR zastupují. Oficiální dokumenty budou příslušným českým orgánům předloženy v souladu s dohodou o vzájemné ochraně a podpoře investic v nejbližších týdnech. […]

07/01/2003, GTS, Nafouknutý telehouse
Praha 1. července 2003 – Společnost GTS rozšířila svůj stávající GTS Telehouse o dalších 1 300 metrů čtverečních na celkovou plochu přesahující 3 000 čtverečních metrů. Získala je převzetím kapacit společnosti Infigate. V rámci GTS Telehouse nabízí tato společnost telekomunikačním operátorům, poskytovatelům internetových služeb a internetového obsahu a provozovatelům e-komerce možnost umístění jejich vlastní technologie při efektivním využití kompletního portfolia hlasových, datových a internetových služeb GTS. […]

06/29/2003, Prague Biennale, Zájem o Prague Biennale stoupá
Praha 29. června 2003 - Vedení sbírky moderního umění Národní galerie uvítalo zájem české umělecké i laické veřejnosti o zahájení prvního ročníku celosvětové přehlídky mladého umění Prague Biennale. Za první dva dny navštívilo výstavní prostory ve Veletržním paláci na 5000 návštěvníků. […]

06/26/2003, Prague Biennale, Nahá Mona Lisa v klášteře
Praha 26. června 2003 – Mona Lisa ožije ve vizuální show pařížského konceptualisty Jeana-Pierra Khazema v pražském Anežském klášteře. V živé třicetiminutové performanci světel a kouře vystoupí nahá dívka s maskou Mony Lisy. Autorem vizuální kreace je pětatřicetiletý umělec Jean-Pierre Khazem, jehož obří umělecké gigantografie Mony Lisy s odhaleným poprsím už měsíc upozorňují Pražany na první ročník přehlídky mladého umění Prague Biennale. Vizuální show se uskuteční v pátek 27. června od 20:30 v kostele sv. Františka v areálu Anežského kláštera. […]

06/25/2003, Prague Biennale, Prague Biennale zahajuje
Praha 25. června 2003 – Čtyřiadvacet sekcí má první ročník mezinárodní přehlídky Prague Biennale, která se od 26. června uskuteční ve Veletržním paláci. Na výstavě představí svou tvorbu dvě stě šedesát umělců z padesáti sedmi zemí světa. Umělecká díla budou uspořádána do projektových celků, nikoli do národních pavilonů, jak je tomu u tradičních přehlídek. O koncepci jednotlivých projektů se postará dvacet sedm kurátorů z různých částí světa. Například v sekci „Lazarus efekt“ bude k vidění aktuální malířská tvorba, která je podle kurátorů výstavy v současné době utlačovaná jinými druhy umění. Projekt „Superreal“ oproti tomu ukáže umění s využitím vyspělých technologií, například digitální hyper realitu. Výstava potrvá do 24. srpna. […]

06/24/2003, Prague Biennale, Kostabi World se stěhuje z New Yorku do Prahy
Praha 24. června 2003 – Kontroverzní americký malíř a skladatel Mark Kostabi přestěhuje na léto do Prahy část svého známého uměleckého studia Kostabi World. Při zahájení Prague Biennale vytvoří pod jeho přímým vedením pět mladých malířů umělecká díla, která budou po dobu konání výstavy součástí sekce Kostabi World. Mark Kostabi založil v roce 1988 v New Yorku experimentální umělecký ateliér a galerii s názvem Kostabi World, který pomáhá mladým nadaným umělcům zahájit kariéru. Mark Kostabi je zástupcem experimentální scény East Village, která vznikla v New Yorku počátkem 80. let. […]

06/13/2003, Housing & Construction (CZ), H&C stavbu dálnice nezdržuje
Praha 13. června 2003 – V souladu se závěry jednání se zástupci ministerstva dopravy z minulého týdne je společnost Housing & Construction (CZ) připravena okamžitě převést smlouvu o výstavbě dvoukilometrového obchvatu Ostravy, jenž je součástí dálnice D47, na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Za zpoždění výstavby nenese společnost H&C žádnou odpovědnost. […]

06/12/2003, GTS, Firmy jedou na 1 mega
Praha 12. června 2003 - Průměrná kapacita připojení firemních zákazníků na internet se podle zjištění společnosti GTS za poslední rok téměř zdvojnásobila. Zatímco v prvním čtvrtletí 2002 připadala v průměru na jedno pevné připojení od GTS rychlost 620 kbps, letos v prvním čtvrtletí činila průměrná rychlost již 1089 kbps. […]

06/10/2003, Ispat Nová huť, Ispat Nová huť s novým personálním ředitelem
Ostrava 10. června 2003 – Novým personálním ředitelem společnosti Ispat Nová huť (INH) byl od 1. června jmenován Jiří Gwozdz. Doposud ve stejné společnosti pracoval jako ředitel výrobního závodu Rourovny. Nyní nastoupil na pozici se zodpovědností za více než 11 tisíc zaměstnanců největší české ocelářské společnosti. […]

06/04/2003, Prague Biennale, Režisér Harryho Pottera na Prague Biennale
Praha 4. června 2003 – Mexický režisér Alfonso Cuaron přijede na konci června na mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění Prague Biennale jako autor jednoho z krátkých snímků ve filmové sekci. Speciálně pro příležitost bienále představí montáž ze zákulisí nově připravovaného filmu podle třetí knihy Joanne Rowlingové „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“. Film o dobrodružstvích čarodějnického učně Cuaron právě natáčí ve Skotsku. Pražské bienále představí od 26. června do 24. srpna ve Veletržním paláci tvorbu více než dvou set umělců z celého světa. […]

06/02/2003, Prague Biennale, Umění v ulicích Prahy
Praha 2. června 2003 – První ročník nové mezinárodní výstavy současného umění Prague Biennale zahajují neoficiálně zhruba s měsíčním předstihem čtyři umělecké gigantografie umísťované v těchto dnech na frekventovaná místa v Praze. Na ruzyňském letišti a na příjezdu do centra Prahy od Nuselského mostu bude umístěna představa Mony Lisy pařížského konceptualisty Jeana Pierra Khazema. Další dvě gigantografie na rohu Václavského náměstí a Jindřišské jsou díla světoběžníků Swetlany Hegerové a Plamena Dejanoffa. Organizátoři výstavy hovoří o těchto uměleckých dílech jako o takzvaném „brand-artu“. Mattoni, brand na gigantografiích, je značkou společnosti Karlovarské minerální vody, hlavního sponzora výstavy. Prague Biennale oficiálně začíná ve Veletržním paláci 26. června a potrvá do konce srpna. […]

06/02/2003, ISCARE IVF, Pryč s mýty o početí ve zkumavce
Praha 2. června 2003 – Od dnešního dne se mohou na internetu o problémech s početím a o umělém oplodnění zájemci poradit s odborníky na asistovanou reprodukci. V on-line poradně budou celý červen na dotazy odpovídat lékaři pražského Centra asistované reprodukce ISCARE IVF, kteří se touto cestou zapojují do Světového měsíce neplodnosti. Mezinárodní iniciativu, která je měsícem boje proti mýtům a předsudkům provázejícím páry trpící neplodností a jejich děti počaté „ve zkumavce“, letos už podruhé vyhlásila Americká asociace pro neplodnost. Zapojují se do ní lékaři, pacienti i veřejnost v několika desítkách zemí. S pražskými lékaři se zájemci mohou poradit i osobně, a to v rámci Dne otevřených dveří na jejich pracovišti. […]

05/28/2003, Karlovarské minerální vody, Rhodos 2003: Mattoni má nejlepší image
Praha 28. května 2003 – Hlavní cenu Rhodos 2003 za image v kategorii minerálních vod dnes získala značka Mattoni, výrobek společnosti Karlovarské minerální vody. V soutěži Rhodos 2003 hodnotí image firem i značek společností z vybraných oborů či odvětví výroby nebo služeb pět set českých top manažerů. Na základě výsledků vzniká žebříček tří nejlepších v každé kategorii. Ceny Rhodos vyhlašuje konsorcium společností Economia, GfK Praha a OgilvyCID. Letos se ceny udělovaly v 21 soutěžních kategoriích. Poprvé se udělovaly v roce 1996. […]

05/28/2003, GTS, Trojnásobek za půl roku
Praha 28. května 2003 – Minutový provoz služby volba operátora poskytované společností GTS vzrostl za posledních 6 měsíců o 218 %. Podíl této služby na celkovém objemu volání přes GTS dosáhl 14 %. Vyplývá to z analýzy služeb volby operátora, kterou provedla společnost GTS. […]

05/21/2003, CME, CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
Praha/Hamilton, (Bermudy) 21. května 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že včera obdržela na svůj účet 358 634 568 dolarů jako platbu od České republiky. Tato suma zahrnuje i 4 304 778 dolarů (částka odpovídající 34 milionům švédských korun), které švédský soud nařídil České republice uhradit CME jako náhradu nákladů řízení ve Švédsku. Celková suma, kterou CME obdržela od Vladimíra Železného a České republiky, tak dohromady dosahuje 387 654 568 dolarů. Částku 78,5 milionu dolarů CME složila na účet v Holandsku a bude jí považovat za vklad s omezenou dispozicí až do doby, než bude vyřešen spor s holandskými daňovými úřady. […]

05/15/2003, CME, Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
Praha/Hamilton (Bermudy) 15. května 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že švédský odvolací soud potvrdil arbitrážní výrok Mezinárodního arbitrážního tribunálu v kauze CME vs. Česká republika a neposkytl ČR možnost dalšího odvolání. Navíc musí Česká republika uhradit náklady odvolacího řízení před švédským soudem ve výši 4,2 milionu USD. Celá částka 354 943 542 USD včetně úroků byla podle dohody obou stran převedena Českou republikou 4. dubna 2003 na vázaný účet. Tato částka včetně bankovních úroků bude tedy vyplacena ve prospěch společnosti CME nejpozději 19. května 2003. Úrokový výnos vázaného účtu je proměnný a pohybuje se kolem 1,2 % p.a. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics