In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1426 - 1450 of 1776

02/11/2003, SAP ČR, Nová platforma SAP NetWeaver
Praha 11. února 2003 – Společnost SAP uvedla na trh novou aplikační a integrační platformu SAP NetWeaver, která má usnadnit správu nesourodých (heterogenních) informačních systémů a rozšířit možnosti původní platformy mySAP Technology z roku 2001. Nová platforma je kompatibilní mimo jiné také s technologií Microsoft.NET a aplikačním serverem IBM WebSphere (J2EE). […]

02/11/2003, GTS, GTS vyzvala ČTÚ k cenové regulaci ADSL
Praha 11. února 2003 – Společnost GTS po obdržení nové velkoobchodní nabídky Českého Telecomu na zpřístupnění sítě pro ADSL vyzvala dnes ČTÚ k cenové regulaci služby. Pokud bude tato podmínka ze strany regulátora řešena, může být dvoustranné jednání obou operátorů po vyjasnění několika dalších připomínek uzavřeno. Služba ADSL, kterou je GTS připravena s Telecomem podrobit testům, pak může být do několika týdnů spuštěna i komerčně. […]

02/07/2003, SAP ČR, INFODIGEST 2/2003
Huyndai bude v USA montovat auta s podporou SAP […]

02/06/2003, SAP ČR, Vysvědčení pro ČESKÝ TELECOM
Praha 6. února 2003 – Společnost SAP ČR letos prodloužila platnost certifikátu Zákaznického kompetenčního centra SAP společnosti ČESKÝ TELECOM. Hlavním účelem kompetenčních center je zabezpečovat služby spojené s instalací a provozem podnikového informačního systému SAP R/3 na straně zákazníka. Zefektivní se tím podpora, kterou svým zákazníkům společnost SAP poskytuje. Centrum také usnadňuje vlastní správu komplexních informačních systémů. Za ČESKÝ TELECOM převzala certifikát Magdalena Novotná, výkonná ředitelka pro implementaci ISS (Information Support Systems). […]

02/05/2003, Housing & Construction (CZ), Zakázka na D47 v souladu s českým právním řádem
Praha 5. února 2003 – Zástupci akcionářů ovládajících českou akciovou společnost Housing & Construction (CZ) potvrdili v písemném prohlášení, že při získávání zakázky na výstavbu 80,2 km dálnice z Lipníka nad Bečvou do Ostravy postupovali v souladu s českým právním řádem. Současně se řídili vlastními vnitropodnikovými pravidly a směrnicemi pro řádný výkon podnikatelské činnosti v zemích svého původu. Svůj podpis na prohlášení připojil také předseda dozorčí rady H & C Jiří Šedivý. […]

01/30/2003, SAP ČR, Dobrá čísla SAP za loňský rok
Praha, 30. ledna 2003 – Společnost SAP AG, největší evropský výrobce software, dnes oznámila obchodní výsledky za rok 2002. Celkové výnosy společnosti dosáhly 7,4 miliard eur při současném zvýšení provozní marže na 22,7 % (rok 2001: 20 %). Společnost tak překonala vlastní cíl. Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 1,8 miliard eur (rok 2001: 1,6 miliard eur). Firmě se velmi dobře vedlo ve všech regionech. Na americkém trhu zvýšila výrazně pozici v prodeji licencí, kde se stala největším prodejcem software na trhu podnikových aplikací. V Evropě firma zvýšila meziročně obrat o 7 %. V této souvislosti oznámila česká pobočka, že v roce 2002 dosáhla plánovaných cílů. Výsledkem je další posílení pozice na trhu podnikových informačních systémů. […]

01/27/2003, Archa Chantal / Douwe Egberts, Opava má „Mořský svět“
Opava 27. ledna 2003 - Dětské nemocniční oddělení proměněné originální úpravou interiéru v „Mořský svět“ dnes zástupcům Státní slezské nemocnice v Opavě předala herečka Chantal Poullain-Polívková, zakladatelka Nadace Archa Chantal. Novému vzhledu oddělení dominují pestré barvy, motivy a dekorace charakteristické pro vodní svět. Úpravy oddělení si celkem vyžádaly čtyři milióny korun, které nadace získala od města Opavy (2 milióny korun), společnosti Balírny Douwe Egberts, a. s., (1,5 miliónu korun) a dalších dárců. Humanizaci, tedy vytváření příjemnějšího prostředí v nemocničních zařízeních pro děti, se nadace věnuje od roku 1993. […]

01/12/2003, DBM, Kdopak to s klienty nemluví?
Praha 12. ledna 2003 – Průzkum využívání on-line marketingových nástrojů finančních institucí prokázal, že rychlost reakce jednotlivých firem ve většině případů on-line klienty spíše odradí, než že by je pomohla získat či udržet. Někde dostanou zákazníci odpovědi do několika minut, někde se jich ale vůbec nedočkají. Na dotaz vůbec neodpoví každá pátá banka, každá čtvrtá pojišťovna a každá třetí stavební spořitelna. Ze všech nejhůř reagují otevřené podílové fondy. Celkem tři čtvrtiny z nich na dotazy on-line klientů neodpověděly. Průzkum způsobu on-line komunikace finančních institucí se zákazníky realizovaly koncem minulého roku divize Interactive společnosti Taylor Nelson Sofres (TNS) a společnost Donath-Burson-Marsteller. […]

01/08/2003, SAP ČR, INFODIGEST 1/2003
SAP pro veřejné služby v Dortmundu […]

01/08/2003, GTS, Do EU s angličtinou z internetu
Praha 8. ledna 2003 – Tři významné vzdělávací instituce, E-academy, Akademie Jana Amose Komenského a Institut pro integraci ČR do EU dnes ve spolupráci s předním českým poskytovatelem internetových služeb společností GTS zahájily projekt on-line výuky anglického jazyka s možností získání mezinárodně uznávaného osvědčení „Certificate in English Stage One“. Právě ten je funkčním předpokladem pro výkon práce v institucích EU nebo v takových, které s nimi spolupracují. Pro všechny zájemce bude internetová výuka angličtiny dostupná na stránkách […]

01/05/2003, Prague Biennale, Praha hodlá konkurovat Benátkám
Praha 5. ledna 2003 – Panorama současné mezinárodní umělecké tvorby se představí od 26. června do 31. srpna 2003 na mezinárodní výstavě Prague Biennale ve Veletržním paláci v Praze. Bude na ní uvedena tvorba více než sto padesáti umělců z třiceti zemí světa. Její podtitul „Periferie do centra“ má dokumentovat proces rozkladu velkých mezinárodních center umění ve prospěch dosavadních periferií s bohatou kulturní vitalitou. Právě proto budou na Prague Biennale k vidění například díla autorů z Číny, Afriky, či Střední Ameriky. […]

12/19/2002, SAP ČR, Četrans sjednocuje informační systémy
Praha 19. prosince 2002 – S cílem snížit provozní náklady se český provozovatel kamionové dopravy Četrans rozhodl sjednotit informační systémy na platformě mySAP.com. Zavedena budou řešení finančního účetnictví, controllingu, mezd a personalistiky, logistiky a údržby vozového parku. Produktivní provoz řešení ekonomiky a podpůrných systémů bude zahájen 1. ledna 2003, tedy čtyři měsíce od podpisu smlouvy, zbývající řešení pak od 1. března 2003. […]

12/16/2002, GTS, Zisk vyšší o polovinu
Praha 16. prosince 2002 – Společnost GTS oznámila, že za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla v České republice zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 309 milionů korun. Ten představuje růst o 53 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Celková výše tržeb za prvních devět měsíců letos činila více než 1,76 miliardy korun, což je o 14 % více než ve stejném období vloni. […]

12/12/2002, GTS, Jak je důležité míti mininovelu
Praha 12. prosince 2002 – Zpřístupnění tzv. místní smyčky v ČR nenastane od počátku příštího roku, telekomunikační „mininovela“ bude totiž podle očekávání schválena až v první polovině roku 2003, tedy se zpožděním oproti předpokladu Evropské komise. Přitom právě mininovela má alternativním operátorům umožnit přímý přístup k jednotlivým uživatelům prostřednictvím vedení Telecomu […]

12/12/2002, SAP ČR, Více módy z Benettonu
Milán/Praha 12. prosince 2002 – Přístup ke všem článkům logistického řetězce - od návrhu modelů až po prodej oblečení koncovému zákazníkovi - bude mít nyní více než 1 500 zaměstnanců společnosti Benetton Group díky řešení SAP Apparel and Footwear (SAP AFS). To umožní zkrátit dobu potřebnou pro přípravu nových módních kolekcí, včetně jejich uvádění na trh v zrychlené frekvenci podle požadavků společnosti Benetton. Nové programové vybavení se bude zavádět ve výrobních závodech, logistických centrech a ve všech obchodních zastoupeních společnosti po celém světě. […]

12/09/2002, GTS, Volba internetu
Praha 9. prosince 2002 – Službu Volba operátora zároveň pro hlasové služby a připojení k internetu spustila jako první v ČR společnost GTS. Přístup k internetu prostřednictvím Volby operátora je účtován po minutách, a to lineárně, takže každá minuta připojení stojí stejně. Tento způsob účtování přináší průměrně třetinovou úsporu nákladů v porovnání s připojením prostřednictvím dominantního operátora. […]

12/06/2002, Dětské kardiocentrum FN Motol, Čtvrtstoletí Dětského kardiocentra
Praha 6. prosince 2002 – Pracovní oslavy 25. výročí založení Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole vyvrcholily společným setkáním českých a slovenských kardiologů a kardiochirurgů na odborném sympoziu s aktivní účastí lékařů z USA, SRN a Itálie. V motolském kardiocentru bylo od jeho založení profesorem Milanem Šamánkem v roce 1977 dosud operováno více než 9 000 dětí od novorozeneckého věku do 18 let. Nízká úmrtnost oscilující kolem jednoho procenta patří ke světové špičce v oboru. V současnosti má Kardiocentrum k dispozici 2 operační sály a celkem 31 lůžek, z toho 19 standardních a 12 intenzivních. Vzhledem k tomu, že se v České republice každoročně narodí přibližně 600 dětí s vrozenou srdeční vadou, stávající kapacita již nedostačuje potřebám. […]

12/04/2002, Archa Chantal / Douwe Egberts, Archa Chantal nadělila nemocnici útulnější oddělení
Praha 4. prosince 2002 – Zrekonstruované a ve „Svět loutek“ proměněné prostory dětské neurologie dnes od Nadace Archa Chantal a sponzorů převzali zástupci Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Úpravy lůžkové části oddělení si celkem vyžádaly téměř šest milionů korun. Na jeho výzdobě se netradičně podílely děti, budoucí výtvarníci, kteří namalovali desítky obrázků umístěných na stěnách celého oddělení. Generálním partnerem „Světa loutek“, zatím nejrozsáhlejšího nadačního projektu, je akciová společnost Balírny Douwe Egberts. Díky její finanční podpoře letos Nadace zahájila rekonstrukci dalších dvou dětských nemocničních zařízení - v Brně a Opavě. […]

12/03/2002, SAP ČR, INFODIGEST 12/2002
CRM na Tablet PC […]

11/29/2002, ISCARE IVF, Zažívací trakt v přímém přenosu
Praha 29. listopadu 2002 – Miniaturní kamerou zabudovanou v kapsli velikosti běžné tablety vyšetřili čeští lékaři tento týden zažívací trakt prvním třem pacientům […]

11/27/2002, GTS, Další vlaštovka na bezdrátovém nebi
Praha 27. listopadu 2002 – Bezdrátovou síť WiFi (wireless fidelity) pro vysokorychlostní připojení k internetu začal po dominantním operátoru mobilních sítí poskytovat i největší český alternativní telekomunikační operátor pevných sítí. Společnost GTS nabízí využití technologie WiFi prostřednictvím služby GTS Wireless Internet. V pilotním projektu zajišťuje GTS bezdrátové lokální připojení k síti Internet v pražském hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre na Pankráci. […]

11/25/2002, CME, Akcie CME se vrací na NASDAQ
Hamilton (Bermuda)/Praha 25. listopadu 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že její akcie budou od 27. listopadu 2002 znovu obchodovány na americkém národním burzovním trhu NASDAQ. […]

11/12/2002, Karlovarské minerální vody, UNICEF, Bílá, Mattoni: „Řekněte Ano dětem“
Praha 12. listopadu 2002 – Český výbor pro UNICEF dnes zahájil nový charitativní projekt „Řekněte ano dětem“. Cílem charity je shromáždit na zvláštním účtu UNICEF č.: 11771177/0300 finanční prostředky pro zlepšení podmínek v českých základních školách. Projekt vznikl z iniciativy Dětského fondu OSN - UNICEF a Lucie Bílé za podpory společnosti Karlovarské minerální vody. Pro získání základního vkladu pro rozjezd charitativní akce uspořádali partneři projektu dražbu svatebních šatů Lucie Bílé. Šaty nakonec vydražil generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody Jan Husák za jeden milion korun. Tuto částku spolu s dalšími získanými prostředky ze sbírky plánuje UNICEF rozdělit ve spolupráci s ministerstvem školství v první polovině příštího roku. […]

11/08/2002, Jim Beam, Opravdový bourbon je když…
Praha 8. listopadu 2002 – Společnost Jim Beam Brands odstartovala novou celoevropskou reklamní kampaň na bourbon Jim Beam. Česká republika patří společně s Německem, Maďarskem, Bulharskem a Rakouskem mezi klíčová evropská odbytiště typického kentuckého bourbonu. Nová kampaň poběží současně ve všech evropských státech. […]

11/06/2002, SAP ČR, I v Americe jde o zlepšení výběru daní
Praha 6. listopadu 2002 – Americký daňový úřad (IRS) zakoupí od společnosti SAP Public Services v rámci modernizace programového vybavení pro výběr a správu daní software na platformě mySAP.com v hodnotě až 40 milionů dolarů. Společnost SAP zvítězila ve výběrovém řízení společnosti CSC Prime Alliance, která je za dodávku pro Americký daňový úřad odpovědná. Univerzální základ programového vybavení lze přizpůsobit i nárokům finančních úřadů jiných zemí, tedy i České republiky. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics