In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1501 - 1525 of 1776

07/07/2002, CME, CME nehodlá podnikat kroky proti Kramářově sbírce
Praha 7. července 2002 - Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila svou připravenost k dohodě nepodniknout žádné kroky proti uměleckým dílům, která mají být vystavena v rámci České kulturní sezóny 2002 na podzim letošního roku v Picassově muzeu v Paříži. Česká republika by se však recipročně musela zavázat, že přijme veškerá opatření k vymožení částky 27,1 milionů dolarů a úroků, kterou Vladimír Železný dluží společnosti CME na základě rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu z února loňského roku. Česká republika by se rovněž musela zavázat uhradit včas a v souladu s Newyorkskou dohodou z roku 1958 společnosti CME částku, o jejíž výši rozhodne nadcházející slyšení stockholmského arbitrážního tribunálu v září. […]

07/04/2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe přepojeno na alternativní síť
Praha/Budapešť/Varšava 4. července 2002 – V souvislosti s postupným odpojováním páteřní sítě Ebone z provozu po krachu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. zajistila telekomunikační skupina GTS Central Europe pro své zákazníky alternativní připojení do mezinárodní sítě Internet. Tím současně splnila podmínky pro vstup nového investora. Nové připojení je již plně funkční. Technickou nezávislost na původní páteřní síti nizozemské KPNQwest N.V. zajistily dohody GTS Central Europe s provozovateli velkokapacitních mezinárodních internetových sítí společnostmi BT Ignite - divizí British Telecom a dále se společnostmi Sprint a CECOM (Dynegy). […]

07/01/2002, IOC, IOC podporuje stávající složení představenstva České rafinérské
Praha 1. července 2002 – Zástupci akcionářů společnosti Česká rafinérská, sdružených ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies), dnes na valné hromadě České rafinérské využili svého akcionářského práva a vyslovili se pro setrvání Ivana Ottise ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti. O návrhu jmenovat Pavla Švarce, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Unipetrol, k těmto jeho dosavadním funkcím také novým generálním ředitelem a členem představenstva České rafinérské se proto již nehlasovalo. […]

06/28/2002, KPNQwest/GTS, Úspory ano, ale na správném místě
Praha/Liberec 28. června 2002 – Výběrem dalšího poskytovatele telekomunikačních služeb ušetří Magistrát města Liberec nejméně 10 % nákladů za hlasové telefonní služby. Podle smlouvy, která byla včera uzavřena, bude tyto služby liberecké městské správě poskytovat největší tuzemský alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS. Po Ústí nad Labem je to v severních Čechách již druhý magistrátní úřad, který si pro poskytování hlasových služeb vybral tohoto alternativního operátora. […]

06/27/2002, IOC, IOC: Alternativní nabídka IOC
Praha 27. června 2002 – Akcionáři společnosti Česká rafinérská sdružení ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámili, že společnosti Unipetrol navrhli prodloužit platnost dočasné, dvouměsíční cenové dohody o dodávkách surovin pro Chemopetrolu do konce roku 2002. Původní dočasná dohoda byla uzavřena počátkem června 2002 za aktivního přispění ministra obchodu a průmyslu Miroslava Grégra, místopředsedy České vlády, i přesto, že její podmínky byly pro Českou rafinérskou nevýhodné. […]

06/26/2002, CME, CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví
Praha 26. června 2002 – V souvislosti s připravovaným odchodem Vladimíra Železného z vedení TV NOVA a z funkce jednatele v CET 21 oznámil majoritní vlastník ČNTS, společnost Central European Media Enteprises (CME), že jeho nároky vůči CET 21 zůstávají nedotčeny. Nejzávažnější je přitom spor na určení neplatnosti odstoupení od servisní smlouvy, na určení její exkluzivity a na určení povinnosti společnosti CET 21 zajišťovat televizní vysílání TV NOVA výhradně prostřednictvím ČNTS. Další jednání v této věci je nařízeno již na 12. září 2002, tedy na období, kdy Stockholmská arbitráž bude určovat výši náhrady škody, kterou bude Česká republika povinna uhradit CME za zničení její investice do ČNTS způsobené pochybením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Vladimírem Železným. Požadavek CME byl vyčíslen na 526,9 milionů dolarů a příslušný úrok. […]

06/21/2002, KPNQwest/GTS, Do sokolovské nemocnice se vždy dovoláte
Sokolov 21. června 2002 – Rostoucí nároky Nemocnice Sokolov na spolehlivé telekomunikační spojení a vyšší kapacitu připojení k Internetu přiměly její vedení k výběru nového dodavatele telekomunikačních služeb. Na základě nejvýhodnější nabídky se jím stala společnost KPNQwest/GTS. […]

06/19/2002, KPNQwest/GTS, Severní Čechy budou brzy nezávislé
Liberec 19. června 2002 – Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom podepsaly smlouvu o spolupráci při budování telekomunikační infrastruktury v severních Čechách. Výsledná síť se při nižších cenách pro koncové uživatele má svým rozsahem a kapacitou vyrovnat zařízení dominantního operátora. Základem systému je 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Ty budou propojeny se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak zcela vymaní ze závislosti na Českém Telecomu. Zákazníci, zejména firmy, orgány místní a státní správy a další veřejné instituce, tak získají rozšířený přístup k alternativní nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť má být plně funkční od prosince 2002. […]

06/18/2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS nahradí Český Telecom
Praha 18. června 2002 – Společnost KPNQwest/GTS nahradí u obchodního řetězce hypermarketů INTERSPAR dosavadního poskytovatele telekomunikačních služeb Český Telecom. KPNQwest/GTS zvítězila mezi pěti operátory ve dvoukolovém výběrovém řízení na poskytovatele hlasových služeb. Dosud společnost KPNQwest/GTS zajišťovala pro firmu SPAR Česká obchodní společnost vysokorychlostní internetové připojení a datové služby pro 12 hypermarketů řetězce INTERSPAR, skladové prostory v Praze a budoucí centrálu Europark Praha. […]

06/17/2002, Pioneer, Posila pro Pioneer Trust
Praha 17. června 2002 – Do Pioneer české investiční společnosti, a.s., nastoupil na post portfolio manažera fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond (Pioneer Trust) bývalý investiční analytik a makléř společnosti Conseq Finance, Petr Zajíc. Na správě fondu bude spolupracovat s mezinárodním investičním týmem skupiny Pioneer Investments v Dublinu. […]

06/17/2002, ISCARE IVF, O početí na Internetu ještě jeden týden
Praha 17. června 2002 – Více než sedmdesát dotazů vztahujících se k problémům s početím zodpověděli od pondělí do pátku minulého týdne odborníci Centra asistované reprodukce Iscare IVF v mimořádně zřízené internetové poradně. Ta byla zprovozněna právě minulé pondělí u příležitosti Světového měsíce neplodnosti, kterým byl letos vůbec poprvé vyhlášen měsíc červen. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je provoz poradny na stránkách www.iscare.cz prodloužen. Poradit se o všem, co souvisí s poruchami plodnosti a umělým oplodněním, tak zájemci mohou až do pátku 21. června. […]

06/13/2002, Conoco, IOC žádá Českou rafinérskou o nové svolání valné hromady
Praha 13. června 2002 - Společnost Conoco dnes potvrdila, že požádala představenstvo České rafinérské o nové svolání mimořádné valné hromady společnosti na pozdější dobu. Hlavními dvěma body programu mimořádné valné hromady svolané na zítra přitom měly být současné spory o dlouhodobých obchodních smlouvách se společností Chemopetrol a odvolání Ivana Ottise z postu předsedy představenstva a generálního ředitele České rafinérské. V této funkci má být nahrazen předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Unipetrol Miroslavem Švarcem. Chemopetrol, hlavní odběratel České rafinérské, je přitom 100% vlastněn právě Unipetrolem. […]

06/10/2002, SAP ČR, SAP: Partnerství s Adobe a podpora pro Nike
Praha, 10. června 2002 – Společnost SAP uzavřela se společností Adobe Systems Incorporated dohodu, která má vést k integraci programu Adobe Acrobat a technologie PDF do platformy mySAP.com. To uživatelům a firmám umožní zautomatizovat, urychlit a zjednodušit komunikaci založenou na výměně dokumentů tištěných na papíře. K integraci software Adobe dojde přímo na úrovni infrastruktury mySAP Technology. Adobe Acrobat a technologie PDF využívá ke své práci nejméně 300 milionů uživatelů v celosvětovém měřítku. Tolik totiž bylo do současnosti distribuováno kopií programu Acrobat Reader, který práci s elektronickými soubory ve formátu PDF umožňuje. […]

06/09/2002, KPNQwest/GTS, České GTS a KPNQwest připojeny přes BT Ignite
Praha 9. června 2002 – České GTS a KPNQwest zprovoznily mezinárodní internetové připojení přes partnerské operátory v čele s divizí British Telecomu společností BT Ignite. Nové velkokapacitní připojení tak poskytne zákazníkům firem GTS a KPNQwest v České republice jistotu plné konektivity do mezinárodní sítě Internet. Připojení disponuje kapacitou 2x STM-4, tedy 1244 Mbps, a převyšuje potřeby všech českých zákazníků GTS a KPNQwest i v případě výpadku mezinárodní sítě, kterou spravuje nizozemská KPNQwest N.V. Tato firma totiž vyhlásila bankrot a její aktiva včetně páteřních sítí budou patrně rozprodána. GTS a KPNQwest v České republice, které jsou na centrále provozně a finančně nezávislé, budou poskytovat svým zákazníkům i nadále veškeré služby v nezměněné kvalitě. […]

06/07/2002, ISCARE IVF, Červen světovým měsícem neplodnosti i u nás
Praha 7. června 2002 - Světovým měsícem neplodnosti včera červen poprvé vyhlásila Americká asociace pro neplodnost v New Yorku. K nové iniciativě, jejímž cílem je zvýšit povědomí světové veřejnosti o příčinách poruch plodnosti, prevenci a možnostech léčby, se bezprostředně přihlásilo i pražské Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF. […]

06/05/2002, SAP ČR, SAPPHIRE'02 z Orlanda on-line a živě
Praha 5. června 2002 – Živý audiovizuální přenos z tiskové konference konané u příležitosti setkání uživatelů SAPPHIRE'02 zřídila pro novináře společnost SAP. Bude přístupný na adrese www.sap.com dnes od 18:30 hod. středoevropského času. Tisková konference se uskuteční v americkém Orlandu a bude vedena v anglickém jazyce. Zúčastní se jí výkonní ředitelé společnosti Hasso Plattner, Henning Kagermann a Leo Apotheker. Dotazy mohou novináři zasílat na adresu press@sap.com. Záznam z tiskové konference bude veřejnosti na stránkách společnosti přístupný do 12. června. […]

06/05/2002, Conoco, Conoco nevyužije opci na podíl v České rafinérské
Praha 5. června 2002 – Společnost Conoco dnes odmítla nabídku Unipetrolu na zvýšení svého obchodního podílu ve společnosti Česká rafinérská. Tuto nabídku učinil Unipetrol na základě akcionářských práv společnosti Conoco jako současného akcionáře České rafinérské. Možnost zvýšit podíl uplatněním opčních práv byla vyvolána v souvislosti s nadcházejícím ovládnutím Unipetrolu společností Agrofert. […]

06/04/2002, Vatera, Vatera získala investiční zdroje
Praha 4. června 2002 – Společnost Vatera (www.vatera.com), středo- a východoevropský internetový aukční dům, dnes oznámila, že od fondu iEurope a Esther Dysonové získala investiční zdroje ve výši 650 000 USD. Vatera má v současné době více než 90 000 registrovaných uživatelů a je jednou z mála internetových společností ve střední a východní Evropě, které se v letošním roce podařilo získat nové investiční zdroje. Společnost byla založena koncem roku 2000 jako regionální elektronické tržiště financované společností eQuest, soukromou investiční firmou Edgara Bronfmana Jr., a několika dalšími investory. […]

06/04/2002, Pioneer, Pioneer web v novém kabátu
Praha, 4. června 2002 – Nový design webových stránek dnes představila skupina Pioneer Investments* v České republice. Na adrese www.pioneerinvestments.cz jsou v přehledné formě vystaveny komplexní informace o všech více než třiceti fondech skupiny Pioneer Investments registrovaných v Irsku a Lucembursku i o českém fondu Pioneer Trust**. Stránky obsahují kromě informační části také část vzdělávací pro nové i stávající investory a zájemce. Zásadní novinkou je také větší prostor pro investiční zpravodajství, jehož zasílání e-mailem si každý může na stránkách objednat. […]

06/03/2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe má plnou konektivitu
Praha 3. června 2002 - Skupina GTS Central Europe, která je od konce minulého roku součástí společnosti KPNQwest N.V., oznámila, že pro případ výpadku sítě mateřské firmy zajistila společně náhradní řešení. GTS Central Europe operativně zabezpečila mezinárodní internetovou konektivitu s dostatečnou rezervní kapacitou tak, aby její zákazníci mohli využívat všechny datové a internetové služby v plném rozsahu. Tím se potvrdila úplná technická a finanční nezávislost GTS Central Europe na krachující KPNQwest N.V. […]

06/02/2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS zajistilo plnou konektivitu
Praha 2. června 2002 – V souvislosti s vyhlášením bankrotu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. se objevily informace o možném přerušení internetové konektivity v jejích sítích. Česká dceřinná společnost KPNQwest/GTS oznámila, že ve spolupráci s významnými zahraničními operátory připravila pro své zákazníky plnohodnotné náhradní velkokapacitní přípojné trasy. Kapacita těchto připojení převyšuje stávající potřeby. Společnosti KPNQwest/GTS se tak pro případ výpadku podařilo pro uživatele svých sítí zajistit na území České republiky plnou telekomunikační obslužnost. […]

06/02/2002, IOC, Česká rafinérská souhlasí s obnovením dodávek surovin Chemopetrolu
Praha 2. června 2002 – Společnost Česká rafinérská vydala souhlas s obnovením dodávek surovin svému největšímu odběrateli, společnosti Chemopetrol, na základě nové dočasné dohody s platností na dva měsíce. Jednání o dlouhodobé smlouvě, založené na tržních cenových podmínkách, budou nadále pokračovat. Většinovým 51% vlastníkem České rafinérské je přitom společnost Unipetrol, která vlastní i 100 % podíl v Chemopetrolu. Zbývající 49% podíl v České rafinérské ovládají od roku 1996 ropné společnosti International Oil Companies (IOC), tj. společnosti Agip, Conoco a The Royal Dutch/Shell Group of Companies. Ty od svého vstupu investovaly do České rafinérské více než 500 milionů dolarů. […]

05/27/2002, SAP ČR, Financial Times: SAP o 237 míst nahoru
Praha 27. května 2002 - V žebříčku pětiset celosvětově největších společností FT 500, který pravidelně publikuje deník Financial Times, se německá SAP AG posunula vzhůru za jediný rok o 237 míst na 73. místo. Jediné kriterium žebříčku je výše tržní kapitalizace srovnávaných firem, jež byla získána na základě aktuální tržní ceny jedné akcie z 28. března 2002 vynásobené počtem vydaných akcií. Společnost SAP AG je podle tohoto kritéria čtvrtá největší společnost v Německu a největší evropský výrobce software. První místo v žebříčku stejně jako v roce 2001 obsadila americká General Electric. […]

05/27/2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS: v černých číslech
Praha 27. května 2002 – Společnost KPNQwest/GTS Czech po dokončeném provozním sloučení oznamuje, že v roce 2001 vytvořila dohromady tržby ve výši 2,3 miliardy korun a dosáhla zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 345 miliónu korun. Celkové tržby se přitom v roce 2001 oproti roku 2000 zvýšily o 42%. V letošním roce si KPNQwest/GTS hodlá upevnit pozici největšího alternativního operátora, v prvním čtvrtletí vykázala celkové tržby na úrovni 614 milionů korun a EBITDA 111 milionů korun. Nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2001 tak činí 22%. […]

05/23/2002, KPNQwest/GTS, Sám sobě režisérem
Praha/Brno 22. května 2002 – Mistrovství České republiky v automobilovém rellysprintu Rally Autotec 2002 bude v sobotu z areálu Brněnských výstav a veletrhů poprvé přenášeno po internetu a snímáno třemi kamerami současně. Uživatelé internetu se budou moci stát sami sobě tvůrci sportovního pořadu a v průběhu závodu volit pohledy podle jednotlivých kamer. Současně jim webová stránka pořadu po celou dobu závodu zpřístupní průběžné hodnocení, takže se uživatel internetu dozví neoficiální výsledky dříve než diváci na trati nebo u televize. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics