In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 1601 - 1625 of 1776

10/25/2001, Douwe Egberts, Pustili jich tisíce
Praha/Brno/Ostrava/Olomouc/Plzeň/České Budějovice 25. říjen 2001 - V šesti městech České republiky dnes vzlétlo ve stejný okamžik k nebi 6 tisíc balónků. Postaraly se o to tisíce dětí, které napsaly nebo nakreslily vzkaz a balónkovou poštou ho poslaly neznámým kamarádům. Den létajících psaníček uspořádala Nadace Archa Chantal, která se už od roku 1993 věnuje humanizaci dětských oddělení v nemocnicích. Příležitost využít speciální balónkové pošty dnes dostaly také děti ve FN Motol v Praze, v Městské nemocnici v Ostravě a Fakultní nemocnici v Brně, kterým nadace balónky až na oddělení dopravila. […]

10/24/2001, CME, Exekuci proti Železnému je možno vykonat
Praha 24. října 2001 – Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl ve věci výkonu amsterodamského arbitrážního nálezu proti Vladimíru Železnému ve prospěch CME. Podle usnesení odvolacího soudu je rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu na území České republiky vykonatelné a Železný je tudíž povinen uhradit společnosti CME neprodleně částku 23,35 milionu USD s příslušenstvím. Vzhledem k zatížení uvedené částky sankčním úrokem ve výši 3 200 USD denně činí celková dlužná suma, kterou je Železný k dnešnímu dni povinen uhradit, přibližně 27,915 milionu USD. […]

10/22/2001, Karlovarské minerální vody, Císařské lázně: poslední příležitost
Karlovy Vary 22. října 2001 – Poslední příležitost k návštěvě Císařských lázní v Karlových Varech získali návštěvníci světoznámých lázní díky výstavě současného umění „Smysl pozitivního bytí: ztráta, historie a touha“. Ta je realizována v rámci projektu Mattoni Water Colors ve spolupráci italských kurátorů Marca Scotiniho a Piera Lugi Tazziho s Olgou Malou, kurátorkou Galerie hlavního města Prahy. Od včerejšího dne jsou v Karlových Varech vystavena výtvarná díla čtyřiceti mladých umělců z deseti evropských zemí. Výstava se koná v prostorách karlovarských Císařských lázní jako poslední akce před jejich rekonstrukcí a skončí 18. listopadu. […]

10/21/2001, Karlovarské minerální vody, Sedm prezidentů v Karlových Varech
Karlovy Vary 21. října 2001 – Prestižní mezinárodní porota složená z prezidentů národních barmanských asociací Finska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska Švédska a České republiky vybrala vítězné koktejly 5. ročníku mezinárodní barmanské soutěže MATTONI Grand Drink. V kategorii „Open“ (nad 21let) se jím stal míchaný nealkoholický nápoj „VIVA MARIETTA“ z rukou barmanského vicemistra světa z roku 1997 Karla Mayera (47), barmana hotelu Praha v Novém Jičíně. Ten si také odnesl hlavní cenu, šek na deset tisíc dolarů. V kategorii „Junior“ zvítězil Jan Jiskra (17) student odborného učiliště při Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Za svoji recepturu na koktejl s názvem „Dravec Mattoni“ a bezchybné provedení získal značkovou barmanskou soupravu Alessi. […]

10/19/2001, CME, CME: Nákladná zdržovací taktika České republiky
Londýn/Praha 19. října 2001 – Každé zdržení v úhradě spravedlivé tržní ceny investice společnosti CME do ČNTS podle rozhodčího nálezu stockholmského arbitrážního tribunálu bude stát Českou republiku přibližně 100 000 dolarů denně. Částka k úhradě, o níž rozhodne stockholmský arbitrážní tribunál ve druhé fázi arbitrážního řízení ve sporu CME vs. Česká republika, bude retroaktivně zatížena s účinností od 5. srpna 1999 úrokem ve výši 6 až 9 % p.a. Představitelé ministerstva financí ČR včera informovali, že se Česká republika stockholmským arbitrážním nálezem necítí vázána a že se jej pokusí zvrátit u švédského odvolacího soudu. Navíc Česká republika v rozporu se svými mezinárodními závazky odmítla zaplatit částku 1 007 749,81 dolarů za právní výlohy společnosti CME a náklady arbitrážního tribunálu. […]

10/19/2001, KPNQwest/GTS, GTS Europe v rukou KPNQwest
Praha/Londýn/Amsterdam 19.října 2001 – Telekomunikační společnost GTS, Inc. dnes oznámila souhlas s prodejem Global Telesystems Europe (GTS Europe) společnosti KPNQwest. Podpisem kupní smlouvy vznikla nejsilnější evropská firma poskytující telekomunikační spojení provozovatelům hlasových, datových a internetových služeb. […]

10/16/2001, Wintherhur penzijní fond, Michael Franz jmenován ředitelem Winterthur Life & Pensions pro oblast Střední a Východní Evropy
Vídeň/Praha, 16. října 2001 - Novým výkonným ředitelem společnosti Winterthur Life & Pensions pro oblast Střední a Východní Evropy se s účinností od 1. října 2001 stal Michael Franz. Ve své nové pozici bude zodpovídat za rozvoj sítě firmy v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. Společnost Winterthur Life & Pensions, která působí v 19 zemích celého světa, považuje region Střední a Východní Evropy, vedle Asie, za nejslibnější trh s vysokým potenciálem růstu. V současnosti má svá zastoupení v České republice, Maďarsku, Rakousku a Polsku. […]

10/16/2001, Douwe Egberts, 200 000 dětí na palubě Archy Chantal
Praha 16. října 2001 - Nové projekty humanizace dětských oddělení nemocnic dnes v Praze představila Nadace Archa Chantal. Hezké a barevné interiéry, hračky, obrázky a další vybavení blízké dětskému světu výtvarníci a architekti připravují pro dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Brně, oddělení větších dětí Městské nemocnice v Ostravě a lůžkovou část dětské neurologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Na úpravu dětských zařízení vynaloží Nadace Archa Chantal prostředky ze sponzorských darů ve výši zhruba 10,5 miliónů Kč. […]

10/15/2001, E-Forum, e-kumenické forum ve Svatovítské katedrále
Praha, 15.října 2001 – Multireligiózní shromáždění, které se zítra v podvečer uskuteční ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě v rámci konference Forum 2000, budou moci prostřednictvím internetu sledovat lidé na celém světě. V přímém přenosu na internetových stránkách E-Fora, oficiální doprovodné akci Fora 2000, tak můžeme být svědky meditativního setkání představitelů křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu a judaismu. […]

10/10/2001, Pioneer, Fondy Pioneer Investments na slovenském trhu
Praha/Bratislava 10. října 2001 – Skupina fondů Pioneer Investments dnes vstoupila na slovenský trh s nabídkou tří podílových fondů zaměřených na investiční příležitosti v zahraničí. Podílové listy fondů Pioneer America Fund PLC, Pioneer European Equity Fund PLC a Pioneer Global Equity Fund PLC budou na Slovensku prodávány prostřednictvím sítě poboček Poľnobanky a sítě externích finančních poradců Allfinanz Holding. […]

10/08/2001, CME, Česká republika porušuje arbitrážní pravidla UNCITRAL
Londýn/Praha 7. října 2001 – Česká republika dosud nezaplatila společnosti CME částku 1 007 749 USD na úhradu nákladů arbitrážního řízení a nákladů na právní zastoupení CME před stockholmským arbitrážním tribunálem. Tím prokázala, že absolutně nerespektuje nejen stockholmský arbitrážní nález, ale také svůj vlastní slib, že nález bude ctít. Arbitrážní pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ukládají okamžité zaplacení částky stanovené v arbitrážních nálezech. Byla to právě společnost CME, která ČR poskytla sedmidenní lhůtu na zaplacení částky dle arbitrážního nálezu. Namísto zaplacení však ČR v rozporu se svými povinnostmi využila poskytnuté lhůty k útokům na integritu obou zahraničních arbitrů. Podle názoru právních zástupců CME je postup České republiky hrubým porušením newyorské dohody z roku 1958. […]

10/02/2001, Knižní klub, "A co čtete dnes večer Vy?"
Praha 2. října 2001 – Největší české knižní nakladatelství společnost Euromedia hodlá zjistit, proč se lidé v České republice odklonili od četby knih k jiným aktivitám. Ve spolupráci s výzkumnou společností Taylor Nelson Sofres Factum připravuje Knižní klub rozsáhlý průzkum čtenářských zvyklostí české populace. Ten by měl poskytnout nebývale podrobnou databázi informací o vztahu českých čtenářů ke knihám a četbě obecně, zejména s ohledem na plnohodnotné využívání volného času. […]

10/01/2001, UPS, UPS očekává kvůli útokům v USA nižší zisky
Praha 1. října 2001 - Po zhodnocení dopadu tragických událostí v USA z 11. září tohoto roku oznámila kurýrní a zasilatelská společnost United Parcel Service (UPS) snížení předpokládaných zisků za třetí čtvrtletí. Ty se podle současného výhledu budou pohybovat od 45 do 48 centů za akcii oproti původnímu očekávání v rozsahu od 52 do 55 centů za akcii. […]

09/24/2001, KPNQwest/GTS, Dovolá se GTS spravedlnosti?
Praha 24. září 2001 - Podáním žaloby na společnost GTS CZECH neuváženě ohrozil Český Telecom všechny zákazníky, kteří využívají telekomunikačních služeb poskytovaných největším českým alternativním operátorem. Český Telecom tak znovu zneužil svého dominantního postavení na českém trhu telekomunikačních služeb. Žalobou z počátku září se Český Telecom snaží napadnout pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001 o propojení sítí, se kterým nesouhlasí. Toto rozhodnutí však platně stanovilo podmínky vzájemného propojení mezi pevnými sítěmi GTS a Českého Telecomu. Společnost GTS se narozdíl od jiných alternativních operátorů odmítla podvolit diktátu dominantního operátora a nepřistoupila na jím předložený návrh podmínek propojení. Český Telecom se zřejmě neřídí rozhodnutím ČTÚ o propojení sítí a v rozporu s ním účtuje GTS za propojení ceny nad rámec poplatků stanovených regulačním orgánem. […]

09/21/2001, CME, Arbitrážní nálezy zveřejněny se souhlasem ČR a CME
Londýn/Praha 21. září 2001 – Společnost CME dnes s výslovným souhlasem příslušných českých orgánů zveřejnila úplné znění nálezů londýnského a stockholmského arbitrážního tribunálu ve sporech s Českou republikou v souvislosti s porušením dohod o vzájemné ochraně investic mezi ČR a USA a mezi ČR a Nizozemskem. Oba nálezy jsou přístupné v elektronické podobě jak česky, tak anglicky na internetové adrese http://www.cnts.cz/ včetně PDF souborů ke stažení. Ze zveřejněných textů vyplývá, že oba arbitrážní tribunály dospěly k závěru, že Česká republika porušila uzavřené bilaterální dohody. Narozdíl od stockholmské arbitráže, která rozhodla, že CME má obdržet přiměřenou tržní hodnotu investice CME do ČNTS, londýnská arbitráž žádnou kompenzaci Ronaldu Lauderovi nepřiznala. […]

09/17/2001, CME, CME: Prohrát se ctí
Praha 17. září 2001 - Fred T. Klinkhammer vyjádřil hluboké zklamání nad chováním české polické elity ohledně výsledku stockholmského arbitrážního řízení mezi Českou republikou a společností CME. Prezident a výkonný ředitel CME označil útok na profesionální integritu německého a amerického arbitra za absolutně zvrácený a znovu vyzývá české úřady k okamžitému souhlasu se zveřejněním úplného textu londýnského a stockholmského nálezu. Navíc Klinkhammer odmítl veřejné oznámení českých představitelů, že stockholmský nález ještě neobdrželi. Podle právních zástupců společnosti CME byl kompletní nález odfaxován Ministerstvu financí ČR minulý pátek dopoledne. […]

09/14/2001, CME, CME zvítězilo v mezinárodní arbitráži proti ČR: Česká republika shledána odpovědnou za ztráty CME v ČNTS.
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. září 2001 – Společnost CME dnes oznámila, že na základě prokázaného porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi Nizozemím a Českou republikou rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve sporu s Českou republikou ve prospěch společnosti CME se sídlem v Nizozemí. Společnost CME vyvolala arbitrážní řízení s Českou republikou, když tvrdila, že aktivity ČR zásadním způsobem poškodily její investici do ČNTS jako výhradní servisní organizace TV NOVA, čímž ve svém důsledku způsobily úplnou ztrátu investice CME. Arbitrážní řízení probíhalo podle arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchod (UNCITRAL) od 23. dubna do 2. května 2001 ve Stockholmu před tříčlenným arbitrážním tribunálem složeným z jednoho německého, jednoho amerického a jednoho českého arbitra. Rozhodčí nález byl vydán dnešního dne. Na jeho základě již byl společnosti CME přiznán nárok na úhradu nákladů právního zastoupení a výdajů spojených s arbitrážním řízením ve výši 1 007 749,81 USD, kterou musí ČR ihned zaplatit. Své vlastní náklady ponese ČR sama. Vydané rozhodnutí je konečné a není proti němu přípustné odvolání. […]

09/13/2001, Pioneer, Pioneer Trust obnovuje obchodování
Společnost Pioneer česká investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 13. 9. 2001 bylo obnoveno vydávání a odkupování podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a. s. – otevřený podílový fond. Všechny transakce, které byly 12. 9. 2001 pozastaveny, budou zpracovány s cenou platnou pro den 13. 9. 2001. Klienti, kteří si budou přát změnit pokyn k transakci, podaný v den pozastavení obchodování, tak mohou učinit v sídle společnosti dne 13. 9. 2001. […]

09/12/2001, CME, Omlouvat se nebude ani ČNTS
Praha 12. září 2001 – Vrchní soud v Praze včera zásadně změnil dva rozsudky Městského soudu, původně umožňující publikaci těchto rozsudků formou inzerátů v denících Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá fronta dnes. ČNTS měla žalobcům CET 21 a AQS uhradit náklady tohoto zveřejnění. V odvolacím řízení Vrchní soud vyhověl námitkám ČNTS a nepřiznal žalujícím společnostem právo na omluvu ze strany ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže Ronalda Laudera proti České republice nebyl žalující straně přiznán nárok na úhradu nákladů řízení a právního zastoupení. […]

09/12/2001, Pioneer, Pioneer Trust pozastavuje obchodování
Pioneer česká investiční společnost, a.s. oznamuje, že od 12. 9. 2001 pozastavuje obchodování, přijímání žádostí o odkup a vydávání podílových listů balancovaného fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond. […]

09/11/2001, Pioneer, Globální nástup Pioneer Investments
BOSTON, DUBLIN, MILÁN, MNICHOV, […]

09/07/2001, CME, Ronald Lauder nemá důvod k omluvě
Praha 7. září 2001 – Fred T. Klinkhammer dnes odmítl výzvy k omluvě Ronalda S. Laudera České republice, které zazněly z úst Vladimíra Železného a některých českých politiků. Jediné, čeho se R. S. Lauder dopustil, byla snaha chránit svá osobní práva. Jako soukromý americký investor měl k takovému postupu právo podle dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou poté, co „Česká republika porušila svou povinnost zdržet se svévolných a diskriminujících kroků“ proti jeho investicím a společnosti. […]

09/06/2001, CME, Městský soud: CET 21 musí vyrovnat dluh vůči ČNTS
Praha 6. září 2001- Městský soud v Praze uložil koncem minulého měsíce platebním rozkazem společnosti CET 21, aby zaplatila společnosti ČNTS v přepočtu více než 177 milionů korun za nevyúčtované a nevrácené finanční zálohy na nákup práv k užití děl (televizních pořadů). ČNTS poskytovala společnosti CET 21 tyto zálohy v různých měnách od listopadu 1998 do května 1999, tedy v době, kdy se ještě na základě Smlouvy o spolupráci mezi oběma firmami podílela na vysílání TV NOVA. Od této smlouvy však v srpnu 1999 společnost CET 21 jednostranně odstoupila. Přijaté zálohy ve výši 4,164 milionu dolarů, 88,4 tisíc marek a 15,553 milionů korun však společnost CET 21 nikdy řádně nezúčtovala a práva k dílům nakoupeným z prostředků ČNTS na ČNTS také nikdy nepřevedla. Pro nesplnění výzvy ČNTS k vrácení příslušné částky do 12. 5. 2000 jí musí CET 21 podle rozhodnutí soudu od následujícího dne uhradit z poskytnutých záloh rovněž úroky z prodlení ve výši 10 % ročně a náklady řízení přesahující částku 1,2 milionu korun. […]

09/05/2001, CME, Arbitráž rozhodla ve prospěch České republiky
Hamilton (Bermudy)/Praha 5. září 2001 - Společnost Central European Media Enterprises potvrdila, že v souvislosti s nároky vznesenými Ronaldem S. Lauderem vůči ČR kvůli znehodnocení investice společnosti CME do ČNTS rozhodl mezinárodní arbitrážní tribunál ve prospěch České republiky. Arbitrážní řízení ve sporu o možném porušení vzájemné dohody o ochraně investic mezi USA a ČR probíhalo před tříčlenným arbitrážním tribunálem podle arbitrážních pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) v Londýně od 5. do 12. března 2001. Arbitrážní nález byl vydán včera. Právním zástupcům R. S. Laudera však dosud nebyl doručen. […]

09/05/2001, Winterthur pojišťovna, Pojišťovna Winterthur: Významný nárůst v oblasti životního pojištění
Praha 5. září 2001 - Akciová společnost Winterthur pojišťovna oznámila, že v prvním pololetí 2001 došlo k nárůstu jí předepsaného pojistného v životním pojištění o 93%. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostlo předepsané pojistné v absolutních číslech z 206,5 milionů korun na 398 milionů. V důsledku daňového zvýhodnění životního pojištění vzrostla nová obchodní produkce v tomto segmentu o 131%. Počet uzavřených životních pojistek se v porovnávaném období zvýšil z 35 270 na 47 677. Tato dynamika růstu řadí společnost Winterthur pojišťovna v oblasti životního pojištění mezi pět nejrychleji se rozvíjejících pojišťovacích ústavů. S účinností od 1. září 2001 došlo se souhlasem Ministerstva financí ČR k již dříve ohlášenému převodu smluv týkajících se neživotního pojištění klientů pojišťovny Winterthur na pojišťovnu Kooperativa. Pojišťovna Winterthur se tak od 1. července letošního roku specializuje výhradně na životní pojištění. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics