In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 551 - 575 of 1787

09/28/2012, BILLA ČR, BILLA postupně obnoví prodej tvrdého alkoholu
Praha 28. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA dnes přesně podle podmínek stanovených aktuálním mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví postupně na všech svých filiálkách obnoví prodej lihovin s vyšším než dvacetiprocentním obsahem alkoholu. V souladu s tímto opatřením v první řadě vystaví do regálů alkohol vyrobený před rokem 2012 a postupně bude zavádět i lahve s novými kolky a ty, u kterých dodavatelé zajistí a BILLE předají takzvaný rodný list o původu lihu. Vzhledem k tomu, že BILLA spolupracuje jen se zavedenými a prověřenými dodavateli tohoto zboží, očekává, že tyto subjekty ve svém vlastním zájmu předají veškerou nutnou dokumentaci v co nejkratší lhůtě. […]

09/27/2012, DBM, Ruku na srdce, dali byste si?
Praha 28. září 2012 – Státní občanství ČR by si většina Čechů ponechala, ale jako další vyvolené země se jí na paty tlačí Velká Británie a Švýcarsko. Vyplývá to ze závěrečné zprávy z průzkumu o národní identitě, kterou dnes zveřejnila agentura Donath Business & Media (DBM). Téměř polovina respondentů uvedla jako hlavní důvod, proč by si zvolili občanství jiné země než ČR, že ve vybraném státě je lepší politická situace. Pro 90 % respondentů je největším zdrojem obav nárůst korupce ve společnosti. V těsném závěsu je pak velkým strašákem nezaměstnanost. Partnery průzkumu byly časopis Přítomnost (www.pritomnost.cz), deník Lidové noviny spolu  se serverem lidovky.cz a studentský informační portál primat.cz. Odborný dohled zajišťovala agentura MRThink (Market Research Think). […]

09/26/2012, CFA Society CR, Cesta z nejistoty, ale kudy?
Praha 26. září 2012 – Ve dnech 18. až 19. října se v Praze uskuteční pátý ročník mezinárodní investiční konference European Investment Conference. V historii konference je to vůbec poprvé, kdy si pořádající CFA Institute vybral pro svou prestižní výroční akci zemi ve střední a východní Evropě. Spolupořadatelem zasedání je CFA Society Czech Republic. […]

09/24/2012, Karlovarské minerální vody, Oprava objektu hotelu Praha může začít 1. října
Praha/Kyselka 24. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes předala Magistrátu města Karlovy Vary (MMKV) projektovou dokumentaci a žádosti k vydání závazného stanoviska k zabezpečovacím pracem na objektu hotelu Praha v obci Kyselka – Radošov. Dokumentace byla zpracována v souladu s rozhodnutím MMKV a Národního památkového ústavu (NPÚ) v Lokti na základě závěrů z ústního jednání 27. 8. 2012 přímo na místě. Od rozhodnutí orgánů památkové péče do dne předání uplynulo pouhých 19 pracovních dnů. […]

09/19/2012, Karlovarské minerální vody, Faktaokyselce.cz
Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes spustila nové webové stránky týkající se budoucnosti budov KMV v obci Kyselka. Na adrese www.faktaokyselce.cz je zájemcům k dispozici přesný popis budov a pozemků, které KMV v obci vlastní včetně konkrétních plánů společnosti na jejich budoucí využití. […]

09/19/2012, Karlovarské minerální vody, Poslední krok k rekonstrukci pavilonu Löschner KMV podaly žádost o stavební povolení
Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes podala u místně příslušného stavebního úřadu v obci Kyselka žádost o vydání stavebního povolení na rekonstrukci pavilonu Löschner v Kyselce. Cílem zásadní rekonstrukce objektu je výstavba muzea mapujícího historii značky Mattoni v Kyselce a historii stáčení minerálních vod. K získání stavebního povolení chybí v zásadě již jen vyjádření orgánů památkové péče. […]

09/18/2012, BILLA SR, BILLA zastavuje predaj tvrdého alkoholu z Českej republiky
Spoločnosť BILLA na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva s okamžitou platnosťou zastavuje predaj liehovín s obsahom alkoholu 20 % a viac, ktoré boli vyrobené v alebo dovezené z Českej republiky. V celej sieti supermarketov zablokuje BILLA pokladne pre vybrané produkty, ktoré túto podmienku spĺňajú. Zároveň od dnešných 15:30 BILLA začala sťahovať z regálov všetok alkohol českého pôvodu spadajúci do zákazu Ministerstva zdravotníctva SR. K sťahovaným produktom patrí aj alkohol vyrobený Likérkou Drak. Produkty tejto firmy boli v Českej republike ako aj na Slovensku podrobené testom štátnych kontrolných orgánov a všetky boli doteraz v poriadku. „Ide o mimoriadne opatrenie, pre ktoré máme pochopenie,“ hovorí Jaroslaw Szczypka, generálny riaditeľ BILLA Česká republika a Slovensko. […]

09/17/2012, Stock, Stock sa stará o kvalitu výrobkov aj bezpečnosť spotrebiteľov
V reakcií na situáciu na českom trhu s liehovinami dnes poukázala spoločnosť Stock Slovakia na kontrolné štandardy pre zaistenie zdravia a elimináciu kritických rizík (HACCP) vo svojej materskej spoločnosti Stock Plzeň Božkov, teda spôsob vstupnej a výstupnej kontroly pri výrobe a distribúcii firmou vyrábaných značkových výrobkov. Niekoľkostupňový kontrolný postup absolútne vylučuje akúkoľvek manipuláciu so vstupnými surovinami i finálnymi výrobkami. Opiera sa o dôsledné dodržiavanie zákonných noriem, a vnútrofiremných predpisov. Keďže Stock Slovakia aj Stock Plzeň – Božkov sú integrálnou súčasťou nadnárodnej skupiny Stock Spirits Group, platia vo vnútornej kvalitatívnej kontrole aj často prísnejšie medzinárodné štandardy. Aj preto nebol na Slovensku ani v Čechách zachytený žiaden z výrobkov firmy Stock vo forme napodobeniny či s kontaminovaným obsahom. […]

09/17/2012, Karlovarské minerální vody, Dům Stallburg: Už chybí jen stavební povolení
Praha/Kyselka 17. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes oznámila, že obdržela závazné souhlasné stanovisko orgánů památkové péče k projektové dokumentaci na komplexní rekonstrukci domu Stallburg a zajištění svahu za ním. Ještě dnes požádala společnost KMV stavební úřad v Kyselce o vydání stavebního povolení k zahájení rekonstrukčních prací na domě Stallburg, v němž vznikne 7 bytových jednotek při zachování historické autenticity objektu. Současně byla podána na stejný úřad žádost o vydání územního souhlasu pro zabezpečení svahu za objektem Stallburg v Kyselce. KMV předpokládají, že stavební povolení bude vydáno do poloviny října. […]

09/15/2012, Unie výrobců a dovozců lihovin, UVDL komentuje zákaz prodeje alkoholu
Praha 14. září 2012 – Unie dovozců a výrobců lihovin (UVDL) se nyní soustřeďuje na strategické kroky s cílem zajistit, aby všichni její členové postupovali v souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví o zákazu prodeje a nabízení alkoholu v České republice. Tyto kroky sestávají z cílené komunikace se zákazníky, spotřebiteli, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Jejich cílem je minimalizovat škody vzniklé jednotlivým členským společnostem UVDL. […]

09/14/2012, BILLA ČR, BILLA zastavuje prodej tvrdého alkoholu
Praha 14. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA na základě nařízení ministra zdravotnictví s okamžitou platností zastavuje prodej lihovin s vyšším než 20 procentním obsahem alkoholu. V celé síti svých supermarketů zablokuje pokladny pro vybrané artikly zboží, které tuto podmínku splňují. „Je to mimořádné opatření, pro které máme v tuto chvíli pochopení,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA. […]

09/14/2012, Unie výrobců a dovozců lihovin, Stanovisko UVDL k zákazu prodeje tvrdého alkoholu
Praha 14. září 2012 – Unie výrobců a dovozců lihovin vzala na vědomí rozhodnutí ministra zdravotnictví o dočasném zákazu prodeje lihovin s obsahem etanolu 20 objemových procent a více. Její představenstvo v této souvislosti vyslovilo obavy, že černý trh se v reakci na prohibiční zákaz ještě více zaktivizuje a že obětí nezodpovědného jednání pokoutních výrobců a prodejců nekvalitního nebezpečného alkoholu bude naopak přibývat. Zákaz přinese i značné ekonomické škody nejen členům unie, ale projeví se, v závislosti na délce jeho trvání, i značným výpadkem příjmů do státního rozpočtu. […]

09/12/2012, BILLA ČR, BILLA v DBK otevírá v novém
Řetězec supermarketů BILLA dnes uvedl do plného provozu rekonstruovanou filiálku v obchodním centru DBK Budějovická na Praze 4. Úpravy prodejny při zachování prodeje trvaly zhruba dva měsíce. Za tu dobu filiálka kompletně vyměnila všechna chladící a mrazící zařízení i osvětlení, která jsou nově energeticky úsporná. Změny se dočkal celkový koncept prodejny, nové jsou nižší regály, barevné provedení i způsob prezentace zboží. Největší novinkou je centrálně umístěný ostrůvek s ovocným barem a lahůdkami v zadní části prodejny. Supermarket v DBK je další z řady již zrekonstruovaných prodejen BILLA. […]

09/09/2012, Unie výrobců a dovozců lihovin, Czech Union of spirits producers and importers comments on alcohol ban
Prague September 14, 2012 – Czech Union of spirits producers and importers (UVDL) is currently focusing on strategies to ensure that its members comply with the rulling of the Czech Ministry of Healthcare banning the sale and offering of alcohol in the Czech Republic. These strategies consist of targeted communications to customers, consumers, suppliers and other business partners. The aim is to minimise damages to individual member companies. […]

09/07/2012, BILLA ČR, BILLA má plyšovou Superosmu
Praha 7. září 2012 - Novou podzimní spotřebitelskou sběratelskou soutěž zahajuje řetězec supermarketů BILLA. Zákazníci si v ní za nasbírané samolepky za nákupy budou moci vybrat jednu z osmi kvalitních plyšových hraček ve tvaru ovoce a zeleniny. Soutěž bude probíhat ve všech filiálkách BILLA do 27. listopadu. […]

09/07/2012, Karlovarské minerální vody, Pasquale: KMV ani já nikoho neuplácíme
Praha 7. září 2012 – V souvislosti s posledním útokem asociace ASORKD proti primátorovi města Karlovy Vary Petrovi Kulhánkovi se Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), důrazně ohradil proti tvrzení, že by on nebo jeho společnost někoho uplácela. V časopisu Promenáda, který měl podle ASORKDu sloužit jako prostředek k možnému uplácení publikuje na 17 inzertních stranách řada inzerentů, včetně KMV již nejméně 20 let. Časopis je distribuován do hotelů v západočeském lázeňském trojúhelníku. […]

09/05/2012, BILLA SR, BILLA chutí každému
Spoločnosť BILLA dnes predstavila novú komunikačnú kampaň s novým sloganom a tvárou, ktorú bude pri komunikácii používať. Posolstvom kampane, ktorej autorom je slovenská agentúra Roland Torsten Advertising, bude slogan “Presne podľa mojej chuti“. BILLA rodinu nahradí taliansky šéfkuchár Giuseppe Daddio. Ten bude zákazníkom radiť ako chutne variť z bežných potravín, čerstvého ovocia, zeleniny a produktov privátnych značiek Clever a Naše bio. Tipy od šéfkuchára, ktorý varil v talianskych michelinovských reštauráciách pre Woodyho Allena i pre anglickú kráľovnú, zákazníci spolu s receptami nájdu v novom formáte letákov, ako aj v špeciálnych stojanoch umiestnených priamo v predajniach. Kampaň bude podporená reklamou v televízii, v tlači a na vonkajších nosičoch. […]

09/05/2012, BILLA ČR, Kuchař podle gusta supermarketů BILLA
Praha 5. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA nově postaví své reklamní kampaně na popularitě profesionálního italského kuchaře Giuseppe Daddia. Zároveň obmění svůj slogan „BILLA dnes“ na „BILLA – přesně podle mého gusta“. Tvář v Itálii známého kuchaře Daddia společně s novým komunikačním konceptem bude u nás aktuální už od začátku září. BILLA stejný koncept využije nejenom v České republice, ale ve všech zemích střední a východní Evropy. […]

09/03/2012, BILLA ČR, BILLA má energeticky úsporné obchody
Praha 3. září 2012 - Společnost BILLA dokončila rekonstrukci čtyřiceti prodejen na energeticky úsporné v celé České republice. Ty momentálně díky více než dvaceti opatřením dosahují až 20% úsporu oproti běžným filiálkám. Prodejny využívají nejen ekologické materiály, ale rovněž moderní energeticky úsporné technologie. […]

08/29/2012, Karlovarské minerální vody, Stal se z kontroverzního umělce navíc zloděj?
Praha 29. srpna 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) podniká, jak se dalo čekat, právní kroky proti Romanu Týcovi, autorovi i šiřitelům videospotu, který závažným způsobem porušuje autorská práva KMV a osobnostní práva jejího generálního ředitele Alessandra Pasquale. Spot je od včerejšího večera šířen v českém kyberprostoru. […]

08/28/2012, Karlovarské minerální vody, KMV se s památkáři dohodly
Praha/Kyselka 28. srpna 2012 - Na žádost investora, společnosti Karlovarské minerální vody (KMV), svolal včera v souvislosti se zahájeným řízením o nutných zabezpečovacích pracích na bývalém hotelu Praha v Kyselce, Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, za účastí Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Lokti, společné jednání. Na něm se účastníci dohodli o bezprostřední technické budoucnosti objektu. Náklady na jeho zabezpečení jsou odhadovány na přibližně 1,5 až 2 miliony korun. […]

08/21/2012, Karlovarské minerální vody, KMV získaly očekávaný souhlas, ale Novotný zase překvapil
Praha 21. srpna 2012 – V minulých dnech společnost Karlovarské minerální vody (KMV) obdržela dlouho očekávané souhlasné stanovisko Národního památkového ústavu v Lokti a oddělení památkové péče karlovarského magistrátu potřebné pro vydání územního rozhodnutí k zahájení oprav objektu Löschner ve vlastnictví KMV. […]

08/17/2012, Pradok, Řádné pojištění CK je pro klienty zárukou
Praha 17. srpna 2012 – Cestovní kancelář Pradok dnes ohlásila úpadek z ekonomických důvodů. Péči přibližně o 172 turistů, kteří jsou v současné době v zahraničí a o asi 300 zákazníků, kteří mají zaplacené zájezdy a na dovolenou s cestovkou neodjedou, za ni nyní přebírá její pojistitel pojišťovna Generali. S ohledem na dostatečný rozsah pojištění budou řádně odškodněni všichni klienti. Prodej zájezdů byl ukončen k 16. srpnu 2012. […]

08/15/2012, Sklostroj, Sklostroj v Rusku dokončil stomilionovou zakázku
Turnov/Novoalexandrovsk 15. srpna 2012 – Sklostroj Turnov zprovoznil dvě linky na výrobu obalového skla u svého tradičního zákazníka, firmy OAO Jugrosprodukt v Novoalexandrovsku ve Stavropolské oblasti na jihu Ruska. Celý projekt modernizace přesáhl hodnotu 100 milionů korun, přičemž kontrakt Sklostroje činí 92 milionů korun (3,8 milionu euro). Ruská společnost projekt financuje z vlastních zdrojů a ve spolupráci s ruskými a českými finančními institucemi. Jugrosprodukt je klíčovým hráčem na trhu s obalovým sklem jižního Ruska, který ročně vyrobí zhruba 450 milionů kusů lahví. […]

08/14/2012, BILLA SR, BILLA rozširuje predaj slovenských výrobkov
Spoločnosť BILLA od augusta značí špeciálnymi pútačmi na svojich regáloch 640 výrobkov od slovenských výrobcov. Týmto krokom chce uľahčiť orientáciu zákazníkov, ktorí preferujú a zaujímajú sa o slovenské výrobky. Zároveň spoločnosť BILLA posilnila tím zamestnancov, ktorí vyhľadávajú lokálnych dodávateľov a pomáhajú umiestňovať ich produkty do predajní BILLA. Cieľom týchto krokov je podporiť slovenských výrobcov a ďalej zvyšovať už 65%-ný podiel potravinových výrobkov slovenského pôvodu na sortimente v predajniach BILLA. V najbližších týždňoch reťazec plánuje zahájiť spoluprácu s ďalšími slovenskými regionálnymi pekármi a dodávateľmi hovädzieho mäsa a syrov. […]Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics