In past 12 months

Best UPS all

Mediaservice

Show: 951 - 975 of 1786

09/25/2008, Roche s.r.o., Lék na politickou nekulturu zatím neexistuje
Praha 25. září 2008 – Společnost Roche se důrazně ohradila proti opakovaným nepravdivým výrokům poslance Ratha namířeným proti společnosti Roche v souvislosti s aktivitami ministra Julínka ve zdravotnictví. Učinila tak písemně v přímé komunikaci s poslanci a senátory Parlamentu ČR. […]

09/24/2008, Pražský literární dům, Vernisáž a čtení z knihy dětských autorů „Knetegeschichten – wie wäre es wenn…“
Dne 25. 9. 2008 v 17 hod. se v budově Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze pod záštitou Ully Elfenkämperové, manželky německého velvyslance, uskuteční vernisáž kreseb a čtení z knihy dětských autorů Knetegeschichten - wie wäre es wenn… […]

09/24/2008, Roche s.r.o., Lidé po orgánové transplantaci se vracejí do plnohodnotného života
Praha 24. září 2008 – Transplantace je operativní přenos tkání či orgánů z jednoho jedince na jedince jiného. V České republice se transplantují srdce, plíce, játra, slinivka břišní a ledviny. Čekatelem na transplantaci orgánů se může stát jenom ten nemocný, který je zařazen do čekací listiny jednotné pro celou ČR. Jde o pacienta trpícího nezvratným selháváním funkce určitého orgánu. Čekatel musí být schopný transplantace, tedy plánované operace v celkové anestezii a trvalého užívání imunosupresivní léčby, s výhledem na dlouhodobé přežití. „Největším omezením v počtu prováděných transplantací je nedostatek dárců,“ říká MUDr. Eva Pokorná, CSc., prezidentka České transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Pacient se selhávajícím orgánem musí tedy na vhodného dárce čekat. […]

09/19/2008, Roche s.r.o., Plnohodnotny zivot po organove transplantaci (Pozvánka na tiskovou konferenci)
přijměte naše pozvání na tiskovou konferenci Českého transplantačního týmu a společnosti Roche. Tématem konference bude kvalita života pacientů po orgánové transplantaci a zúčastní se jí sportovci z Českého týmu transplantovaných a lékaři z Transplantcentra IKEM. Příkladem toho, že se lidé po transplantaci vracejí do plnohodnotného života, jsou výsledky pacientů-sportovců z Českého tým transplantovaných na 5. evropských hrách transplantovaných a dialyzovaných sportovců, které se letos konaly v německém Wűrzburgu. […]

09/15/2008, Lufthansa, Lufthansa získá strategický podíl v Brussels Airlines
65 milionů eur za 45% podíl / Převzetí zbývajících 55 % se připravuje […]

09/08/2008, Lufthansa, Lufthansa znovu v Dow Jones indexu udržitelného rozvoje
Společnost Lufthansa opět splnila podmínky pro zařazení do mezinárodně uznávaného Dow Jones indexu (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) udržitelného rozvoje. Ve všech třech hodnocených aspektech udržitelného rozvoje (hospodárnost, ekologie provozu i v sociální oblasti) vylepšila Lufthansa meziroční výsledky se ziskem nejvyššího celkového počtu bodů od roku 1999, kdy byla do indexu zařazena poprvé. […]

09/03/2008, Rockwool, Rockwool krátké zprávy
Unikátní požární zkouška v Mokrsku […]

09/03/2008, EKOLAMP, Zářivky v komunálním odpadu mohou ohrožovat lidské zdraví
Praha 3. září 2008 - Kolektivní systém Ekolamp a radnice městské části Praha 6 zahájily pilotní projekt, který má obyvatelům tohoto obvodu nabídnout více možností pro zpětný odběr nefunkčních kompaktních a lineárních zářivek. Ve spolupráci s místními obchody a školami bylo vytvořeno 31 nových sběrných míst. Důležitou součástí projektu je i informační kampaň, jež je zaměřena na školy i širokou veřejnost. Na základě výsledků pilotního projektu bude dále rozšiřována sběrná síť v Praze i v dalších místech v České republice. […]

09/03/2008, ACM Money, ACM Money odmítá veškerá obvinění
Praha 3. září 2008 - V souvislosti s podezřením z údajného porušování zákonů při poskytování úvěrů svým klientům potvrdila společnost ACM Money ČR, že orgánům činným v trestním řízení poskytuje veškerou možnou součinnost, aby tak plně obhájila své obchodní postupy a jejich soulad s Živnostenským zákonem, na jehož základě podniká. Za dobu své existence byla společnost ACM Money v pozici věřitele nucena přistoupit k realizaci zástavního práva pro uspokojení svých nároků vyplývajících z neplnění smluvních povinností dlužníků pouze v 7,86 %. případů. […]

09/02/2008, Lufthansa, Soutěž společnosti Lufthansa v České republice
Dvě letenky do destinace dle vlastního výběru a 99 dalších cen […]

08/29/2008, EKOLAMP, EKOLAMP - pozvanka na tiskove setkani
zveme Vás na setkání k zahájení pilotního projektu kolektivního systému Ekolamp a městské části Praha 6, který má za cíl zvýšit povědomí občanů o zpětném odběru a podpořit tak zpětný odběr nefunkčních zářivek z domácností . Tohoto setkání se zúčastní zástupci městské části Praha 6, kolektivního systému Ekolamp a dalších partnerů projektu. […]

08/29/2008, EKOLAMP, Ekolamp - pozvanka na tiskove setkani
zveme Vás na setkání k zahájení pilotního projektu kolektivního systému Ekolamp a městské části Praha 6, který má za cíl zvýšit povědomí občanů o zpětném odběru a podpořit tak zpětný odběr nefunkčních zářivek z domácností . Tohoto setkání se zúčastní zástupci městské části Praha 6, kolektivního systému Ekolamp a dalších partnerů projektu. […]

08/29/2008, Lufthansa, Lufthansa krátké zprávy
Soutěž společnosti Lufthansa v České republice […]

08/28/2008, Pražský literární dům, Tvůrčí stipendia Pražského literárního domu získali Tereza Boučková a Petr Čichoň
Po nositelce ceny Magnesia Litera 2007 za prózu Radce Denemarkové obdrželi v letošním roce tvůrčí stipendia Pražského literárního domu (PLD) autorů německého jazyka dva spisovatelé: Tereza Boučková a Petr Čichoň. […]

08/26/2008, Accenture, Accenture uvádí Green Technology Suite – nástroje k hodnocení a zlepšování zelené agendy
NEW YORK/Praha 26. srpna 2008 — Společnost Accenture představila komplexní sadu nástrojů Accenture Green Technology Suite, jež mají organizacím pomáhat při hodnocení ekologického dopadu provozu jejich informačních technologií a poskytnout jim následně užitečná doporučení ke snižování ekologického zatížení. […]

08/20/2008, Mladá fronta, Mladá fronta: Syndikát novinářů přestřelil
Praha 20. srpna 2008 – V reakci na dnešní prohlášení Syndikátu novinářů k prodeji akcií vydavatelství ECONOMIA a.s., potvrdilo vydavatelství Mladá fronta, že skutečně není mezi zájemci o jejich koupi a že nevystupuje ani v roli zprostředkovatele této obchodní transakce. Akcie společnosti ECONOMIA a.s. tedy Mladá fronta a.s. v žádném případě nebude kupovat přímo ani zprostředkovaně. Totéž platí i pro její mateřskou společnost i pro její dceřiné či sesterské firmy. […]

08/20/2008, Lufthansa, Lufthansa nejlepší leteckou společností v Evropě
World Airline Award za rok 2008 získává největší německý přepravce […]

08/19/2008, Rockwool, Křest ohněm v Mokrsku
Praha 19. srpna 2008 – Pražské České vysoké učení technické (ČVUT) dokončuje tříleté přípravy na unikátní požární zkoušku v Mokrsku v okrese Příbram. Ta ověří chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru velkého rozsahu. Tematicky se navazuje na sedm velkých požárních zkoušek, které byly uskutečněny na skutečných budovách z oceli, betonu a dřeva v Cardingtonu ve Velké Británii. Požár jednoho podlaží budovy, který se v Mokrsku uskuteční 18. září, poskytne podklady o rozvoji teplot a chování nosné konstrukce i obvodových plášťů během zahřívání i při chladnutí po požáru. Jde o první akci takového rozsahu v České republice i ve střední Evropě. […]

08/06/2008, EKOLAMP, Zpětný odběr elektrozařízení od domácností meziročně vzrostl o desítky procent
Praha 6. srpna 2008 - České domácnosti recyklují stále více elektroodpadu. Ačkoli zpětný odběr vyřazených elektrozařízení u nás funguje teprve třetím rokem, spotřebitelé si čím dál více uvědomují nutnost bezpečné likvidace domácích spotřebičů. Ukázal to průzkum zadaný kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN, který zkoumal postoje domácností k nakládání s elektroodpadem a ke vztahu k životnímu prostředí. Tyto výsledky potvrzují statistiky sběru za první pololetí, kdy jednotlivé systémy oproti stejnému období loňského roku zaznamenaly zvýšení hmotnosti odevzdaného elektrozařízení až o desítky procent. […]

08/06/2008, Karlovarské minerální vody, Mattoni: Smlouva se státem je v souladu se zákonem
Praha/Karlovy Vary 6. srpna – Výrobce minerální vody Mattoni se důrazně ohradil proti tvrzením tisku zpochybňujícím soulad smluv uzavřených mezi Ministerstvem obrany ČR a akciovou společností Karlovarské minerální vody (KMV) se zákonem. […]

08/06/2008, EKOLAMP, Zpětný odběr elektrozařízení od domácností meziročně vrostl o desítky procent - OPRAVA
Trio neziskových společností ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a plní tak zákonnou povinnost výrobců a dovozců těchto zařízení. Od zahájení své činnosti v srpnu 2005 tak společně zpracovaly téměř 60 tisíc tun odpadu. Za první pololetí roku 2008 byl těmito systémy zajištěn zpětný odběr a zpracování více než 15 tisíc tun elektroodpadu. Předpokládaný roční výsledek všech třech systémů by měl v roce 2008 překročit hranici 3 kg zpětně odebraných elektrozařízení z domácností na obyvatele ČR. […]

08/03/2008, BILLA ČR, Logo BILLA na dalších prodejnách v moravském regionu
Další tři prodejny na Moravě a na českomoravském pomezí nesou od července logo společnosti BILLA. Rebrandovaný supermarket BILLA byl nejdříve otevřen v Marxově ulici v Moravské Třebové, poté následoval supermarket v ulici Dukelská brána v Prostějově. Poslední den v měsíci byla otevřena i rebrandovaná filiálka společnosti BILLA v Sedláčkově ulici v Brně-Líšni. Celkovou hodnotu investice do výstavby a přestavby výše uvedených prodejen na Moravě odhaduje společnost BILLA na několik milionů korun. […]

08/03/2008, BILLA ČR, Logo BILLA na dalších prodejnách v Ústeckém kraji
Během července označila společnost BILLA svým logem další tři prodejny v Ústeckém kraji. Rebrandovaný supermarket BILLA byl nejdříve otevřen v chomutovském obchodním domě ve Zborovské ulici. Most má pak nový supermarket v obchodním domě Prior v ulici Budovatelů a na konci července byla otevřena také zcela nová filiálka BILLA v Plzeňské ulici v Děčíně. Celkovou hodnotu investice do výstavby a přestavby výše uvedených prodejen v Ústeckém kraji odhaduje společnost BILLA na několik milionů korun. […]

08/01/2008, Lufthansa, Lufthansa se dohodla s ver.di
Postupné zvýšení platů pro zhruba 34 000 zaměstnanců […]

08/01/2008, EKOLAMP, Pozvanka na konferenci k pruzkumu domacnosti
rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci tria kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN […]



Page:
Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Next 

Tisková verze

Subscribe to our press release distribution list, here.


Real Time Web Analytics