Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1176 - 1200 z 1776

8. 5. 2006, IKEM, Čeští diabetologové umí
Praha 8. května 2006 – Vlastní unikátní metodu monitorování transplantované tkáně při léčbě cukrovky prvního typu prezentovali minulý týden na světovém setkání odborných pracovníků diabetologie a zobrazovacích metod ve Washingtonu čeští vědci z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Díky ní je poprvé možné včas zachytit případné poškození tkáně transplantovaných ostrůvků slinivky břišní a zahájit vhodnou léčbu pro jejich záchranu a obnovení funkce. Metodu zobrazení transplantovaných Langerhansových ostrůvků vyvinul a experimentálně odzkoušel tým vedený přednostou Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM MUDr. Františkem Saudkem. Následně ji převzal, potvrdil a u pacientů použil transplantační tým z partnerské kliniky ženevské univerzity ve Švýcarsku. […]

29. 3. 2006, Spiralis, Profesionalizace neziskovek
Praha 29. března 2006 – Magistrát hl. města Prahy a občanské sdružení Spiralis dnes podepsaly dohodu o realizaci projektu Rozvoje personálního managementu v neziskových organizacích v Praze. Projekt finančně podporuje kromě pražského Magistrátu také Evropský sociální fond EU a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dvouletý projekt má představit řízení lidských zdrojů jako základní manažerskou dovednost. Má zlepšit péči o zaměstnance neziskového sektoru, zajistit jejich profesní rozvoj a zásadně snížit fluktuaci. Jeho hlavním cílem je vytvořit metodiku personálního managementu pro neziskové organizace a zvýšit kvalifikaci lektorů a konzultantů specializovaných na tento sektor, ve kterém v Praze působí na […]

23. 2. 2006, BEL Sýry Česko, Dobrej hustej borec
Praha 23. února 2006 – Výsledky unikátního elektronického průzkumu nekonvenční a expresivní mluvy žáků ve věku 12-16 let potvrzují velmi široké spektrum jejich výrazových prostředků. Průzkum provedla „Veselá kráva“ ve spolupráci s agenturou Factum Invenio a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roli odborného garanta. Jednoduchý elektronický dotazník vyplňovali žáci druhého stupně základních a studenti prvních dvou ročníků středních škol v počítačových učebnách. Uváděli, jaké výrazy užívají v komunikaci se svými vrstevníky, jak říkají svým rodičům a učitelům, a také jaký je jejich postoj k nadávkám. […]

20. 2. 2006, BEL Sýry Česko, Pozvanka na tiskovou konferenci (Vysledky pruzkumu „Zakovsky slang“)
rádi vás přivítáme na tiskové konferenci, na které budou zveřejněny výsledky projektu Žákovský slang zaměřený na současnou mluvu žáků a studentů základních a středních škol. Tisková konference se bude konat 23. února ve 13:30 hodin v salonku Neptun, hotel Adria, Václavské náměstí 26. […]

8. 2. 2006, Konsorcium MYTIA, Informace prezentované na tiskové konferenci
1. Ministerstvo dopravy vyloučilo nabídku sdružení MYTIA na základě 9ti výtek, z nichž 7 bylo technického charakteru a 2 formálního. […]

6. 2. 2006, Konsorcium MYTIA, Pozvanka na tiskovou konferenci
rádi Vás přivítáme na tiskové konferenci konsorcia MYTIA, která se bude konat tuto středu 8. února v pražském hotelu Adria (Václavské nám. 26) od 11:00 hod. Představitelé konsorcia zde zveřejní obsah rozkladu k rozhodnutí ÚOHS ve věci zakázky na dávku a provoz systému elektronického mýtného v ČR. […]

5. 2. 2006, Konsorcium MYTIA, K úspoře sedmi miliard už mnoho nechybí
Praha 5. února 2006 – I přes negativní prvostupňové rozhodnutí ÚOHS se konsorcium Mytia nadále uchází o získání zakázky na dodávku a provoz systému elektronického mýtného v ČR. Rozklad k rozhodnutí ÚOHS podá v souladu s platným právním řádem ve čtvrtek 9. února. Sedm z devíti námitek, kvůli nimž bylo sdružení ministerstvem dopravy z výběrového řízení vyloučeno, již Mytia uspokojivě vysvětlila. K úspěchu v řízení před ÚOHS chybí Mytii obhájit už jen dvě námitky MD ČR. Obsah rozkladu hodlá veřejně prezentovat na tiskové konferenci ve středu 8. února. […]

2. 2. 2006, ISCARE IVF, Poslanci nepřejí dětem
Praha 2. února 2006 – Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SAR) a Sdružení center asistované reprodukce (SCAR) kritizují právě Poslaneckou sněmovnou schválený Zákon o zdravotní péči. Nelíbí se jim především to, že zákon snižuje věkovou hranici pro umělé početí dítěte na 40 let a apriori tak odepisuje páry, ve kterých partner tento věk již překročil. Odborná společnost také ostře protestuje proti tomu, aby byl zákon formulovaný bez jejího vědomí a souhlasu předložen ke schválení Senátu ČR. […]

31. 1. 2006, ČSOB, Klient má mít navrch
Praha 31. ledna 2006 – ČSOB dnes zveřejnila výslednou zprávu z průzkumu mezi 24 266 klienty českých bank o úrovni bankovních služeb. Respondenti byli přímo osloveni bankou a prostřednictvím informačního portálu iDNES v průběhu prosince 2005. Z výsledku vyplývá, že většina klientů bank další regulaci bankovního sektoru nepodporuje a považuje prostředí bankovních služeb za dostatečně konkurenční. Současně však jsou klienti kritičtí k výši poplatků, i když kvalitu bankovních služeb hodnotí velmi kladně. […]

31. 1. 2006, Fakulta národohospodářská VŠE, Jedna z fakult VŠE jako v Americe
Praha 31. ledna 2006 – Přesně měsíc zbývá uchazečům k podání přihlášky na Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, která již dlouhodobě podstupuje řadu změn. Cílem přechodu k univerzitnímu charakteru studia a zapojení významných osobností z ekonomické praxe do výuky je podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům v západoevropských zemích a USA. Probíhající pozitivní změny již loni vedly k 114procentnímu zvýšení počtu zájemců. Letošní připravovaná akreditace dvou nových oborů má podpořit udržení mimořádného zájmu o studium i v akademickém roce 2006/2007. Vedení fakulty počítá s přijetím 600 úspěšných uchazečů, přihlášky ke studiu je možné podávat ještě do konce února 2006. […]

30. 1. 2006, ČSOB, Pozvánka na tiskovou konferenci
z pověření ČSOB Vás srdečně zveme na tiskovou konferenci při příležitosti zveřejnění zprávy o výsledcích elektronického průzkumu k postojům klientů českých bank k úrovni bankovních služeb, kterého se zúčastnilo 24 266 osob. […]

25. 1. 2006, Konsorcium MYTIA, Výběr mýtného na českých silnicích se nezpozdí
Praha 25. ledna 2006 – Podle konsorcia Mytia není žádný důvod k obavám, že dojde k zásadnímu zpoždění výběru mýtného, pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým rozhodnutím vrátí tendr do fáze otevírání obálek. Kvalifikované posouzení nabídek nemůže odborníkům trvat déle než jeden měsíc. Sdružení Mytia opakovaně potvrdilo, že je schopno nabízený systém dodat v původně garantovaných termínech při nejnižší nabídkové ceně 15 miliard korun. Mytia zaručuje, že systém uvede do provozu k 1. lednu 2007 na 970 km dálnic a více než 1000 km silnic I. třídy. Jedinou podmínkou je, že konečný verdikt ve výběrovém řízení bude vynesen do 15. března 2006. […]

23. 1. 2006, BEL Sýry Česko, Apetitto vs. Apetito 1:1
Praha 23. ledna 2006 – Společnost BEL Sýry Česko (BSČ) podala odvolání […]

17. 1. 2006, Konsorcium MYTIA, Ministerstvo zasahuje do rozhodování ÚOHS
Daňoví poplatníci mohou přijít o 7 miliard […]

3. 1. 2006, Sdružení ASCOM/FELA, Konsorcium Ascom/Fela ve Švýcarsku uspělo
Praha/Lausanne/Bern 3. ledna 2006 – Sdružení ASCOM/FELA uspělo se svými námitkami proti vyloučení z výběrového řízení na systém výkonového zpoplatnění těžké kamionové dopravy ve Švýcarsku. Přidělení zakázky společnosti Siemens v hodnotě téměř jedné miliardy korun (50 milionů SFR) jako jedinému zbylému uchazeči zrušila Švýcarská odvolací komise pro veřejné zakázky, ekvivalent našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, svým rozsudkem z 23. prosince 2005. Hlavním důvodem pro nařízené opakování výběrového řízení za účasti obou původních uchazečů byl „přehnaný formalismus“ ze strany zadavatele, Nejvyššího celního úřadu. Ten totiž konsorcium ASCOM/FELA vyloučil z výběrového řízení jen proto, že nabídku spolupodepsal také člověk, jehož jméno nefiguruje ve švýcarském obchodním rejstříku. […]

21. 12. 2005, Hydro, Společnost Hydro získala český Alulift
Oslo/Praha – 21. prosince 2005 – Norská společnost Hydro dnes oznámila akvizici české společnosti Alulift, výrobce produktů z hliníku pro domácí a východoevropské trhy. Firma Alulift bude začleněna do nově vytvořené Hydro Aluminium Prague. Ta je součástí rakouské Hydro Aluminium Komponenten. Současný management a majitelé firmy Alulift budou v nové společnosti Hydro i nadále zastávat manažerské pozice. […]

21. 12. 2005, Hydro, Spoločnosť Hydro získala český Alulift
Oslo/Praha – 21. decembra 2005 – Nórska spoločnosť Hydro dnes oznámila akvizíciu českej spoločnosti Alulift, výrobcu hliníkových produktov pre české a východoeurópske trhy. Firma Alulift bude začlenená do novo vytvorenej Hydro Aluminium Prague. Tá je súčasťou rakúskej Hydro Aluminium Komponenten. Súčasný manažment a majitelia firmy Alulift budú v novej spoločnosti Hydro aj naďalej zastávať manažérske pozície. […]

21. 12. 2005, Konsorcium MYTIA, Sedm miliard korun na rozdávání?
Praha 21. prosince 2005 – Konsorcium Mytia dnes uveřejnilo dokumenty, kterými argumentuje v návrhu podaném na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten zahájil na jeho základě 15. 12. 2005 správní řízení, které má být dokončeno do 30 dnů. Podle názoru sdružení Mytia bude netransparentní a nekvalifikované rozhodnutí Ministerstva dopravy stát české daňové poplatníky o sedm miliard Kč víc. Takový je totiž rozdíl mezi nabídkovou cenou sdružení Mytia a cenou za systém společnosti Kapsch, který Ministerstvo dopravy nakonec vybralo. Podle konsorcia Mytia by skutečně bylo nejvhodnější, aby ÚOHS vydal předběžné opatření, které zabrání uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a Kapschem do doby, než bude o návrhu rozhodnuto. […]

19. 12. 2005, Konsorcium MYTIA, Konsorcium MYTIA, pozvánka na tiskovou konferenci
rádi Vás přivítáme na tiskové konferenci konsorcia MYTIA, která se bude konat tuto středu 21. 12. v pražském hotelu Adria (Václavské nám. 26) od 11:00 hod. Představitelé konsorcia zde zveřejní relevantní dokumenty včetně podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti výběrovým řízením na systém elektronického mýtného v ČR. […]

8. 12. 2005, Projekt Žákovský slang, Jak mluví školáci?
Praha 8. prosince 2005 – Právě zahájený první internetový průzkum zaměřený na mluvu dnešních školáků má pomoci zmapovat stále častější používání nekonvenčních a expresivních výrazových prostředků mezi českou mládeží. K projektu „Žákovský slang“ bylo přizváno na čtyři tisíce škol v celé České republice. Jednoduchý elektronický dotazník budou žáci druhého stupně základních a studenti prvních dvou ročníků středních škol vyplňovat po internetu v počítačových učebnách. Projekt realizuje Veselá kráva, značka tavených sýrů, ve spolupráci s výzkumnou agenturou Factum Invenio a Ústavem pro jazyk český AV ČR v roli odborného garanta. Během prvních tří dnů se do průzkumu zaregistrovalo 214 škol a dotazník vyplnilo více než dva tisíce žáků. Sběr dat po internetu probíhá od 5. až do 23. prosince. […]

7. 12. 2005, Konsorcium MYTIA, Reality show při výběru systému mýtného
Praha 7. prosince 2005 – Konsorcium Mytia, jeden z vyloučených účastníků výběrového řízení na vybudování mýtného systému v ČR, dnes oznámilo, že právní analýza postupu Ministerstva dopravy prokázala diskriminaci při hodnocení nabídek různých konsorcií. Konsorcium Mytia tak ministerstvo diskvalifikovalo na základě nedoložení počtu zaměstnanců z jiných kooperujících společností. Podle Mytie však zadávací dokumentace pro výběrové řízení takový požadavek neobsahuje. Dále ministerstvo konsorciu vytýká, že nabídka neobsahovala čestné prohlášení o počtu zaměstnanců. Toto prohlášení však bylo k nabídce přiloženo v řádném termínu a jeho převzetí ministerstvem je zaprotokolováno. […]

2. 12. 2005, Konsorcium MYTIA, Důvody vyloučení sdružení MYTIA z tendru jsou stále nejasné
Praha 2. prosince 2005 – Sdružení MYTIA (Fela Management AG, Ascom (CZ) s.r.o. Damovo Česká republika s.r.o. a ABD Group a.s.), které podalo nabídku do tendru na dodavatele elektronického mýtného, doručilo koncem listopadu Ministerstvu dopravy své námitky proti rozhodnutí, kterým bylo sdružení MYTIA vyřazeno ze zadávacího řízení. V námitkách reaguje sdružení především na zamlžené důvody vyloučení a na zřejmé chyby, ke nimž při posuzování nabídky došlo. […]

30. 11. 2005, Plus-Discount, Další plus pro zákazníky
Praha 30. listopadu 2005 – Společnost PLUS - DISCOUNT, která na prodejní ploše větší než 80 000 m2 provozuje v České republice 120 diskontních prodejen, informovala o zavedení řady dalších opatření pro zvýšení zákaznického komfortu. S příchodem nového vedení firmy na jaře letošního roku byla zahájena právě dokončená zásadní modernizace jednotlivých prodejen s cílem usnadnit zákazníkům nákupy v celé šíři nabízeného sortimentu. V rámci nové obchodní strategie přibližování spotřebitelům plánuje firma významné rozšíření sítě prodejen PLUS - DISCOUNT v jednotlivých regionech. Současný počet prodejen se má v nejbližších letech zdvojnásobit. Další významné plus představuje pro zákazníky diskontních prodejen Plus důsledné uplatňování strategie „malých cen“. […]

28. 11. 2005, Plus-Discount, Pozvánka na tiskovou konferenci
Rádi Vás přivítáme na první informační tiskové konferenci společnosti Plus - Discount, která se bude konat tuto středu 30. 11. v 11:00 hod v salonku Neptun hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. […]

21. 11. 2005, Konsorcium MYTIA, Konsorcium MYTIA, pozvánka na tiskovou konferenci
rádi Vás přivítáme na tiskové konferenci konsorcia MYTIA, která se bude konat tuto středu 23. 11. v pražském hotelu Ambassador Zlatá husa (Václavské nám. 5-7) od 11:30 hod. Představitelé konsorcia Vás seznámí se svým stanoviskem k průběhu výběrového řízení na systém elektronického mýtného. Zároveň poskytnou informace o nabízené technologii, dodacích lhůtách a námitkách konsorcia vůči netransparentnímu postupu zadavatele. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics