Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1276 - 1300 z 1787

29. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Kdo neumí česky, Amler nebo média?
Praha 29. července 2004 – Předseda Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se ohradil proti účelovému výkladu obsahu úterní tiskové zprávy UČFR, v níž kritizoval složení komise rozhodčích a postup jejího předsedy v souvislosti s odmítnutím uspořádat valnou hromadu UČFR při celostátním semináři rozhodčích. […]

27. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích kritizuje složení komise
Praha 27. července 2004 – Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) dnes kritizovala nové složení komise rozhodčích vedené Jaroslavem Melicharem. Podle UČFR není rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS dostatečným signálem vůle k úplnému očištění rozhodcovského stavu. […]

22. 7. 2004, Josef Pleskot, Známý český architekt se obrací na soud
Praha 22. července 2004 – Známý český architekt Josef Pleskot připravuje žalobu na ochranu osobnosti proti geochemikovi Michaelu Primasovi. Ten tvrdí, že jej Pleskot údajně vydíral v souvislosti s dokončením detailního průzkumu znečištění bývalé skládky v Praze-Ďáblicích ropnými látkami. Na tomto území má vzniknout nový areál Vysoké školy umělecko-průmyslové (VŠUP). Průzkum a projekt asanace skládky připravila specializovaná firma EKOM, která Primase ke spolupráci přizvala. […]

20. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Unie rozhodčích nabízí svazu pomocnou ruku
Praha 20. července 2004 – Při příležitosti dnešního zasedání Výkonného výboru ČMFS (VV ČMFS) se na něj dopisem obrátil předseda nedávno založené Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) Evžen Amler s nabídkou úzké spolupráce. VV ČMFS rozhoduje v Novém městě na Moravě mimo jiné i o budoucím složení komise rozhodčích. Zástupci UČFR se zasedání neúčastní. […]

16. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Z Izraele přichází výzva ke smíru a uvážlivosti
Praha 16. července 2004 – Společenské a náboženské autority Izraele vyzvaly pražskou židovskou obec k mediální i osobní umírněnosti. Potvrdil to její předseda Tomáš Jelínek po svém návratu z jednání náboženské arbitráže, která se zabývá platností odvolání bývalého vrchního pražského rabína Karola Sidona a návaznou situací v pražské židovské obci. Jednání arbitráže nebylo vzhledem k neúčasti rabína Sidona kvůli zdravotní indispozici dokončeno. […]

13. 7. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Damková je rozhodčí, ne soudce
Praha 13. července 2004 – Mluvčí Unie českých fotbalových rozhodčích Dagmar Damková oznámila, že zatím nehodlá ze zveřejnění částí údajných odposlechů sudího Zejdy a delegáta Prášila vyvozovat žádné právní závěry. Podle Damkové je totiž na orgánech činných v trestním řízení, aby se dopátraly, odkud se přepisy policejních odposlechů na stránky deníku Sport dostaly. […]

9. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Spor o Sidona k rabínskému soudu v Izraeli
Praha 9. července 2004 – V souvislosti s kritikou, jíž bylo podrobeno nedávné odvolání rabína Sidona z pozice vrchního rabína v Praze, se na návrh pražského rabínského soudu rozhodlo vedení pražské židovské obce (ŽOP) předložit celou záležitost v souladu s vlastními demokratickými tradicemi k posouzení všeobecně uznávanému rabínovi soudci Goldbergovi v Izraeli. ŽOP budou zastupovat předseda Tomáš Jelínek a jím přizvaný ortodoxní rabín Manis Barash, který je pověřen náboženským dohledem nad Staronovou synagogou. Vedení ŽOP současně požádalo rabína Sidona, aby se jednání soudu zúčastnil. […]

8. 7. 2004, Prague Biennale, Jednotné umění ve sjednocené Evropě?
Praha 8. července 2004 – Organizátoři Prague Biennale dnes zveřejnili ústřední témata nadcházejícího druhého ročníku prestižní výstavy. Klíčovým bodem je hledání odpovědi na otázku, zda ještě existuje Evropa s kulturními a uměleckými rozdíly, nebo jestli vzniká jakési jednotné „evropské umění“. Výstava se dále zaměří na prezentaci nových trendů ve vývoji malířství i na nalezení kořenů různých směrů a některých uměleckých průkopníků. Hlavní témata déle než rok vybírali ve spolupráci s mnoha evropskými znalci umění hlavní kurátorka výstavy a publicistka Helena Kontová a vydavatel prestižního časopisu o umění Flash Art Giancarlo Politi. Výstava bude zahájena v květnu 2005 a potrvá až do září. Kromě pražské metropole pronikne i do dalších českých měst. […]

8. 7. 2004, GTS, GTS: FUP nově a přesněji
Praha 8. července 2004 – Společnost GTS změnila od 1. července podmínky regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP). Přistoupila k technologicky náročnějšímu řešení, které spočívá v dynamické aplikaci FUP namísto původního statického řešení, jež vycházelo z hodnot měřených od počátku měsíce. Nové řešení aplikuje FUP průběžně podle skutečné zátěže v čase. Limity hodnot přenesených dat zůstávají stejné, tedy 4 GB v rychlostním pásmu 512/128 kbit/s a 8 GB pro rychlosti 1024/256 kbit/s. Nové nastavení umožňuje zejména přesné vymezení časového období pro aplikaci FUP. […]

1. 7. 2004, GTS, GTS: On-line album nebo hry
Praha 1. července 2004 – Zvýhodněné vysokorychlostní připojení k internetu přes ADSL umožní samoinstalační balíčky GTS ADSL FOTO nebo GTS ADSL GAME. Jsou připraveny pro zákazníky, kteří si od dnešního dne objednají u GTS tyto nové služby. Nabídku FOTO doprovází sleva ve výši 20 procent na zhotovování digitálních fotografií přes internet, 20 kusů fotografií za 1 Kč a možnost využívání servisu internetové sběrny fotoprací a fotoalba. Druhý balíček nabízí bonus ve formě jedné PC hry zdarma a poukázky na bezplatné využití internetových heren PG Cyber Cafe. Zároveň zákazníkům dovolí přístup na herní servery v síti GTS, které umožňují snadné on-line hraní počítačových her. Pro obě nabídky platí, že si zákazníci navíc mohou pořídit značkový modem ADSL jen za 1 Kč. […]

1. 7. 2004, Židovská obec v Praze, Staronová synagoga má nového rabína
Praha 1. července 2004 – Předseda Židovské obce v Praze pověřil vedením Staronové synagogy v Praze ortodoxního rabína Manise Barashe (1971). Barash pochází z USA a v ČR působí trvale již osm let. Hovoří hebrejsky, anglicky, rusky, jidiš a částečně i česky. […]

30. 6. 2004, GTS, Internet za paušál – omluva
Praha 30. června 2004 – Společnost GTS se omlouvá svým zákazníkům i české internetové veřejnosti za ukončení provozu vytáčeného internetu za paušál, který byl uveden na trh pod názvem GTS Pohoda Doma. Jednání s Českým Telecomem o jiném modelu zúčtování propojení než podle časové délky připojení zůstala bez výsledku. Doplácí na to celá česká internetová komunita. Zkušenosti z několikaměsíčního provozu služby však prokázaly, že minutové zpoplatnění mezi operátory není slučitelné s paušálním účtováním připojení k internetu koncovým zákazníkům. To je pravý důvod, proč GTS jako poslední z operátorů, kteří internet za paušál nabízeli, ukončuje. […]

21. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Hřiště plné rozhodčích vyneslo 50 tisíc
Necelých 50 tisíc korun předala v pátek 18. června v Kravařích Komise rozhodčích okresního fotbalového svazu (OFS) Opava zástupcům denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Částka je výtěžkem z dobrovolného vstupného diváků, příspěvků sponzorů a pořadatelů fotbalového dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem", které se ve stejný den hrálo v Chlebičově u Opavy. Za účasti více než čtyř stovek diváků porazili moravští ligoví sudí rozhodčí OFS z Opavy 4:3. Utkání sponzorů skončilo jasným vítězstvím Globus Teamu nad týmem Eurotelu 7:2. Charitativní akci uspořádal opavský OFS ve spolupráci s Unií českých fotbalových rozhodčích založenou v červnu letošního roku s cílem zajistit očistu rozhodcovského stavu a další profesionalizaci jejich výkonu. Denní stacionář Mraveneček od roku 2001 pečuje o děti s těžkou a hlubokou mentální retardací od 6 do 18 let, dočasně osvobozené od školní docházky. […]

18. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, I rozhodčí hrají fotbal
Opava 18. června 2004 – Již třetí fotbalové dvojutkání „Hřiště plné rozhodčích – pomozte postiženým dětem“ se dnes bude hrát v Chlebičově u Opavy. Akci pořádá okresní fotbalový svaz (OFS) v Opavě ve spolupráci s čerstvě založenou Unií českých fotbalových rozhodčích. Výtěžek z dobrovolného vstupného dostanou postižené děti s kombinovanými vadami v péči denního stacionáře Mraveneček v rámci Charity Opava. Získané prostředky budou večer předány zástupcům stacionáře Mraveneček v Bully Centru v Kravařích. […]

17. 6. 2004, Informační kancelář Evropského parlamentu, Modrá linka pro volby do Evropského parlamentu splnila účel
Praha 17. června 2004 – Modrá informační linka pro volby do Evropského parlamentu, jejíž provoz byl zahájen 30. dubna, tento týden ukončila svůj provoz. Celkem projevilo o informace o volbách zájem 990 volajících. Celková doba trvání hovorů přesáhla 1 200 minut. Nejčastěji se dotazy týkaly voličských průkazů a systému preferenčních hlasů. O provozu linky byla veřejnost informována také prostřednictvím 4,3 milionu letáků distribuovaných do českých domácností, internetové stránky www.evropsky-parlament.cz a inzerce v denním tisku. Důležitou roli sehrála rovněž přímá e-mailová komunikace s 2 474 obecními a městskými úřady. […]

16. 6. 2004, Karlovarské minerální vody, Korunní musí zastavit reklamní kampaň
Karlovy Vary 16. června 2004 – Krajský soud v Plzni vyhověl návrhu, kterým se Karlovarské minerální vody (KMV) s poukazem na nekalosoutěžní jednání svého přímého konkurenta domáhaly zastavení šíření aktuálního televizního reklamního spotu na minerální vodu Korunní, a vydal v této věci předběžné opatření. To ukládá společnosti Karlovarská korunní kyselka, aby se zdržela šíření sporné reklamy. Podle názoru KMV totiž napadené reklamní sdělení zjevně útočí na minerální vodu Magnesia z její produkce s tím, že se klamavou a zavádějící reklamou snaží přetáhnout spotřebitele k minerální vodě Korunní. […]

11. 6. 2004, Unie českých fotbalových rozhodčích, Fotbaloví rozhodčí založili unii
Praha 11. června 2004 – V souvislosti s posledním vývojem situace v oblasti českého fotbalu se 42 z 58 fotbalových rozhodčích profesionálních soutěží dnes dohodlo na založení Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR). Unie byla zaregistrována včetně základního znění stanov Ministerstvem vnitra ČR 2. června 2004. Stanovy v aktuálním znění byly schváleny na dnešní mimořádné unijní valné hromadě ve Stříteži u Jihlavy. Pro širokou veřejnost jsou vystaveny včetně etického kodexu na internetovém informačním portálu UČFR na adrese http://rozhodci.info. Předsedou Unie byl zvolen Evžen Amler. V jejím čele stojí tříčlenné představenstvo, jehož složení bude definitivně schváleno na první řádné valné hromadě před zahájením fotbalové sezóny 2004-2005. Mluvčí Unie byla zvolena Dagmar Damková, jediná česká rozhodčí profesionálních fotbalových soutěží. […]

10. 6. 2004, Karlovarské minerální vody, Vyhrá Slovák 10 000 dolárov?
Bratislava 10. júna 2004 – Do prestížnej medzinárodnej súťaže v miešaní nealkoholických nápojov Mattoni Grand Drink sa dnes svojím víťazstvom v národnom kole prebojoval Rastislav Kubáň. Tridsaťročný barman a majiteľ kokteilovej kaviarne v Liptovskom Mikuláši zvíťazil nad ďalšími sedemnástimi profesionálnymi barmanmi z celého Slovenska kokteilom „Green Rain“. Stal sa tak jedným z finalistov ôsmeho ročníka Mattoni Grand Drink, ktorí sa 23. októbra 2004 v poľskom Krakove stretnú v súboji o hlavnú cenu 10 000 dolárov za najlepší nealkoholický nápoj a 5 000 dolárov pre materskú barmanskú asociáciu. […]

2. 6. 2004, Pfizer, České ženské superhvězdy začínají na B
Praha 2. června 2004 – Největší sexappeal v Česku mají jednoznačně ženy s příjmením začínajícím na B. Nejpřitažlivější jsou Lucie Bílá, Kateřina Brožová a Lucie Borhyová. Vyplývá to z výsledků ankety, která se uskutečnila 11. května ve čtrnácti městech České republiky v Den sexuální vitality. Ten zorganizovalo Fórum sexuální vitality, které se zabývá osvětou v oblasti poruch erekce. Ankety se zúčastnilo 8 268 respondentů. Výsledky vyhodnocovala agentura Mr. Think. […]

1. 6. 2004, GTS, GTS férově zveřejnila podmínky FUP
Praha 1. června 2004 – Společnost GTS, která před časem oznámila zavedení regulace internetového připojení u ADSL (tzv. FUP), dnes zveřejnila její podmínky. Všechny typy ADSL připojení s agregací 1:50 budou od dnešního dne regulovány odděleně podle smluvního druhu služby. V rychlostním pásmu 512/128 kbit/s bude mezní hodnota objemu dat 4 GB za měsíc, v případě připojení 1024/256 kbit/s bude hodnota dvojnásobná. Data stažená nad zaváděné limity však zpoplatněna nebudou. Pro zajištění transparentnosti FUP bude GTS své zákazníky o dosažení limitních hodnot informovat notifikačním e-mailem. […]

27. 5. 2004, Karlovarské minerální vody, Účast světové špičky potvrzena
Karlovy Vary 27. května 2004 – Ředitel závodu Vlastimil Lepík dnes potvrdil účast kompletní světové špičky na sedmém ročníku Kanoe Mattoni, závodu ve sjezdu na divoké vodě. Soutěž je v letošním roce opět zařazena do závodů Světového poháru. Mezi účastníky nebude chybět naše nejúspěšnější reprezentantka Michaela Strnadová, čerství mistři světa v kategorii hlídek bratři Knebelové a loňský mistr Evropy Kamil Mrůzek. Účast potvrdili i současní mistři světa a také loňští mistři Evropy z Karlových Varů, Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik ze Slovenska. Závod se pojede v průběhu prvního červnového víkendu v Karlových Varech na řece Teplá. […]

26. 5. 2004, Karlovarské minerální vody, Přední výrobce minerálních vod obětí podvodu
Karlovy Vary 26. května 2004 – Společnost Karlovarské minerální vody se stala obětí cíleného podvodu. Chybějících 1 milion 80 tisíc kusů polotovarů v provozních zásobách pro výrobu minerální vody Magnesia však bezprostředně odhalil automatizovaný kontrolní a informační systém firmy. Manko způsobil Tomáš Kedzierski, 26, řidič přepravní firmy Miroslav Šipla, když v pátek 13. května nedodal do závodu KMV v Mnichově u Mariánských Lázní tři kamiony s polotovary na výrobu PET lahví, do kterých se tam minerální voda Magnesia stáčí. Způsobená škoda přesáhla částku dvou milionů korun. Plynulost výroby a zásobování odběratelů však ohroženy nebyly. […]

21. 5. 2004, GTS, Aby vám při čekání na expres neujel rychlík
Praha 21. května 2004 – Společnost GTS snižuje od 1. června ceny za vysokorychlostní internet ADSL. Zákazníci služby GTS Volnost Doma se budou moci připojit již za 849 korun měsíčně bez DPH a bez zpoplatnění přenesených dat. Navíc s výhodou levnějších telefonních hovorů přes GTS. V případě samostatné služby GTS ADSL Access se cena nejvíce snížila u rychlosti 1024/256 kbit/s při agregaci 1:20 na 4 495 z původních 5 545 korun měsíčně. Zřizovací a instalační poplatky GTS byly rovněž sníženy v závislosti na typu služby. […]

21. 5. 2004, GTS, Fair Usage Policy je fér
Praha 21. května 2004 – Společnost GTS oznámila, že od 1. června zavede u svých služeb ADSL tzv. Fair Usage Policy (FUP). Jde o zavedení pravidel pro rovnoměrné a korektní využívání služby pro všechny uživatele. Nová FUP opatření budou aplikována férově právě na ty, kteří zpomalují rychlost připojení na úkor druhých. Postihem bude adresné zpomalení přenosu dat těm, kteří službu nadměrně zatěžují. Ani po zavedení FUP tedy nedojde u GTS ADSL ke zpoplatnění přeneseného objemu dat. Datové limity budou zaváděny postupně v souladu s platným smluvním ujednáním. […]

18. 5. 2004, GTS, Utržené sluchátko od GTS
Praha 18. května 2004 – Společnost GTS nyní nabízí jako první pevný telekomunikační operátor dotované bezdrátové telefonní přístroje. Zákazníci, kteří se rozhodnou využívat nabídky zvýhodněných hlasových služeb, ušetří nejen až 55 % nákladů za telefonování, ale dosáhnou také výrazné úspory při pořizování nadstandardního telefonního přístroje. Nabídka je určena zejména pro malou a střední firemní klientelu. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics