Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1351 - 1375 z 1782

11. 9. 2003, CME, CME znepokojená útokmi na TV Markíza
Hamilton (Bermudy)/Bratislava 11. september 2003 – Spoločnosť Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes vyjadrila znepokojenie nad niektorými výrokmi, ktoré minulú nedeľu odzneli v relácii „Na telo“ najsledovanejšej slovenskej televíznej stanice TV Markíza z úst ministra vnútra SR Vladimíra Palka. Podľa názoru spoločnosti CME, ktorá je spoluvlastníkom Markízy, sú ministrove kritické vyjadrenia na adresu TV Markíza a jej redaktorov nepravdivé. […]

9. 9. 2003, DBM, Arabaszová v DBM
Praha 9. září 2003 - Na pozici Public Affairs Consultant ve společnosti Donath-Burson-Marsteller (DBM) nastoupila v září Lucie Arabaszová (26), bývalá koordinátorka komunikace mezinárodního konsorcia Housing & Construction (CZ). Bude se podílet hlavně na rozvoji a zavádění nových komunikačních nástrojů určených pro utváření a upevňování dobré pověsti firem a institucí realizujících mezinárodní investiční programy včetně cílené komunikace se státními orgány. […]

9. 9. 2003, GTS, GTS nebude účtovat data
Praha 9. září 2003 – Společnost GTS oznámila nové obchodní podmínky připojení k internetu prostřednictvím ADSL. V reakci na změnu velkoobchodní nabídky Českého Telecomu se GTS rozhodla, že nebude zpoplatňovat objem přenesených dat. Tyto podmínky jsou platné od 15. září do konce letošního roku, kdy GTS hodlá otázku zpoplatnění znovu analyzovat. […]

7. 9. 2003, ISCARE IVF, České děti: ze zkumavky do Guinnessovy knihy rekordů
Praha 7. září 2003 - Do pokusu o vytvoření prvního celosvětového rekordu v setkání největšího počtu dětí „ze zkumavky“ a zápis do Guinnessovy knihy rekordů se včera na zámečku v Hloubětíně zapojilo celkem 579 dětí. Všechny tyto děti se narodily po úspěšném umělém oplodnění v Centru asistované reprodukce Iscare IVF. Včerejší setkání jejich rodin s lékaři a personálem centra bylo už osmé v pořadí. Jestli se pokus o rekord podařil a české děti budou zapsány v Guinnessově knize rekordů, bude známo během několika týdnů. […]

24. 8. 2003, Prague Biennale, Dvacet tisíc návštěvníků
Praha 24. srpna 2003 – Dnes končí první ročník mezinárodní přehlídky současné umělecké tvorby Prague Biennale. Během dvou měsíců zhlédlo podle organizátorů ve Veletržním paláci celou expozici na dvacet tisíc návštěvníků. Výstava s podtitulem „Periferie se stávají centrem“ sklidila pozitivní ohlas diváků, umělecké veřejnosti i mezinárodní kritiky, která ocenila především složitý výběr velkého počtu umělců z celého světa. […]

18. 8. 2003, Prague Biennale, Škoda, že nás nepozvali
Praha 18. srpna 2003 – Dvě velké hvězdy současného mezinárodního umění, Američan Jeff Koons a Ital Maurizio Cattelan, již přislíbily svou účast na příštím ročníku výstavy Prague Biennale. Po úspěchu prvního ročníku dosud probíhající přehlídky se organizátorům z časopisu o umění Flash Art již nyní hlásí další významní umělci, kteří chtějí představit svá díla na nadcházejícím ročníku pražské expozice. V pražském Veletržním paláci představuje na Prague Biennale letos do 24. srpna svou tvorbu na dvě stě šedesát umělců z padesáti sedmi zemí světa. […]

8. 8. 2003, Prague Biennale, Sběratelé moderního umění na Prague Biennale
Praha 8. srpna 2003 – Celé tři dny strávil přední americký sběratel umění a zakladatel Nadace Rubbell, Donald Rubbell, na výstavě Prague Biennale ve Veletržním paláci. Společně s manželkou Merou si pečlivě prohlédl všechna vystavená díla a čas věnoval i schůzkám s vystavujícími umělci. Dílo Jeanna Pierra Khazema a jeho živá třicetiminutová performance obnažené Mony Lisy v Anežském klášteře jej zaujala natolik, že vyzval francouzského umělce k realizaci stejného vystoupení také pro Nadaci Rubbell v Miami. […]

6. 8. 2003, GTS, Střední Evropa pod dohledem GTS
Praha 6. srpna 2003 – Telekomunikační společnost GTS zahájila investiční projekt vlastní mezinárodní vysokorychlostní sítě optických kabelů. Dohledové centrum české GTS v Praze bude řídit datový a internetový provoz systému, který spojuje 11 středoevropských metropolí včetně Frankfurtu, Norimberku, Bratislavy, Vídně či Varšavy. Síť má kapacitu 100 gigabitů za sekundu a je postavena na nové technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex - hustý vlnový multiplex). […]

6. 8. 2003, CME, CME a ČNTS požadují 275 milionů dolarů po CET 21, v případě úspěchu vrátí ČR 203 milionů
Praha/Hamilton (Bermudy) 6. srpna 2003 – Společnost CME/ČNTS podala arbitrážní žalobu proti společnosti CET 21. Obdobnou žalobu podala ČNTS u Městského soudu v Praze. Žalobci se na společnosti CET 21 domáhají náhrady škody za protiprávní odstoupení od exkluzivní smlouvy mezi CET 21 a ČNTS a dále za pokračující porušování společenské smlouvy ČNTS společností CET 21. V souladu s pravidly pro výpočet skutečné škody a ušlého zisku byla požadovaná částka vyčíslena na 275 milionů USD. V případě úspěchu si CME z celkové žalované částky ponechá 72 milionů dolarů. Zbývající částku vrátí České republice. V arbitrážním řízení CME proti České republice totiž arbitři dospěli k závěru, že celková výše škody, kterou mohla bez součinnosti státu svým jednáním způsobit společnost CET 21společnosti CME, dosahuje právě 72 milionů dolarů. […]

5. 8. 2003, Invesmart, Další dvě arbitráže kvůli Union bance
Praha 5. srpna 2003 – Většinový akcionář Union banky, nizozemská investiční společnost Invesmart B.V., a její 98% akcionář Paolo Catalfamo zaslali minulý čtvrtek Ministerstvu zahraničních věcí ČR a Ministerstvu financí ČR oznámení o zahájení dvou arbitrážních sporů podle dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic uzavřených v prvém případě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím a mezi Českou republikou a Italskou republikou v případě druhém. K ustavení arbitrážních tribunálů však dojde až tehdy, nedojde-li v příštích šesti měsících ke smírnému řešení sporu. Základem nároku žalobců je nespravedlivé a diskriminační jednání a zničení jejich investice postupem ministerstva financí a České národní banky. […]

4. 8. 2003, DBM, Píáristé mají co dohánět
Praha 4. srpna 2003 – Podle zjištění agentury Donath-Burson-Marsteller hodnotí česká novinářská obec práci PR agentur a dalších profesionálů v oblasti práce s tištěnými médii spíše kriticky. Z výsledků průzkumu realizovaného v červnu DBM také vyplývá, že více než polovina tiskových zpráv obsahuje superlativy, nepoužitelné citace a zejména že neobsahuje žádné zpravodajsky hodnotné informace. Podle respondentů obsahuje pětina tiskových zpráv také nepravdivá sdělení. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že novináři preferují doručování tiskových zpráv elektronickou poštou v závislosti na tematice, kterou zpracovávají. Kompletní závěry z průzkumu, včetně profilu typického píšícího novináře, jsou veřejně k dispozici na adrese http://www.dbm.cz/pruzkum/ a jsou určeny k volné distribuci. […]

29. 7. 2003, GTS, Na internet připadá 20 %
Praha 29. července 2003 – Ve druhém čtvrtletí došlo k významnému nárůstu internetových volání zákazníků přes službu GTS Volba Plus. Vyplývá to z analýzy služeb volba operátora, kterou provedla společnost GTS. Z celkového počtu provolaných minut připadá celých 20 % právě na internetová volání. Absolutní počet uživatelů, pro které GTS tuto službu zajišťuje, vzrostl za stejné období na 9305. Další prudký nárůst se očekává v posledních čtyřech měsících tohoto roku. […]

16. 7. 2003, GTS, Magistrát ušetří ještě víc
Liberec 16. července 2003 – Magistrát města Liberec prodloužil smlouvu o poskytování hlasových telefonních služeb s telekomunikačním operátorem GTS o další rok. Po prvním roce spolupráce s GTS se městu podařilo zredukovat náklady na hlasové služby o osm procent. Do července příštího roku má GTS podle smluvního ujednání ušetřit magistrátu nejméně deset procent nákladů. […]

15. 7. 2003, OS Pohoda, Usnadnit život (nejen) mentálně postiženým
Praha 15. července 2003 – V poskytování všestranných služeb celé rodině pečující o mentálně postiženého člověka spočívá nový přístup v péči o mentálně postižené, který v uplynulém roce aplikovalo občanské sdružení Pohoda. Na realizaci pilotního projektu poskytla finanční prostředky ve výši padesáti tisíc eur Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Access 2000. Občanské sdružení Pohoda využívá v péči o rodiny vlastních zkušeností i konzultací poskytovaných autory britské vládní strategie nazvané „Hodnotní lidé – nová strategie pro lidi s mentálním postižením pro 21. století“. […]

7. 7. 2003, GTS, ÚOHS obdržel další podnět k šetření
Praha 7. července 2003 - Společnost GTS podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k prošetření podezření z diskriminačního chování mobilních operátorů T-Mobile a Eurotel. Podezírá je ze zneužívání postavení při určování propojovacích poplatků za volání z pevné do mobilní sítě. Zatímco operátorům pevných sítí účtují Eurotel a T-Mobile za propojení maximální sazbu stanovenou ČTÚ ve výši 3,66 koruny, některé své velké firemní zákazníky zvýhodňují a umožňují jim volat z pevných na své mobilní linky výrazně levněji. […]

1. 7. 2003, Invesmart, Arbitráž kvůli Union bance začíná
Praha 1. července 2003 – Stávající vlastník Union banky, nizozemská investiční společnost Invesmart B.V. oznámila, že okamžitě zahájí arbitrážní řízení proti České republice podle pravidel UNCITRAL. Vedení a akcionáři společnosti k tomuto rozhodnutí dospěli poté, co důkladně zhodnotili osud své investice do Union banky a Union Group a následující události, které vyústily v konkurz Union banky. Invesmart bude proti České republice uplatňovat arbitrážní nárok ve výši 10 miliard Kč. Pozici žalobce potvrdila rovněž konzultační jednání s představiteli Evropské unie a významnými mezinárodními právními kancelářemi specializovanými na arbitráže. Některé z těchto právních firem přitom již společnosti v arbitrážních sporech s ČR zastupují. Oficiální dokumenty budou příslušným českým orgánům předloženy v souladu s dohodou o vzájemné ochraně a podpoře investic v nejbližších týdnech. […]

1. 7. 2003, GTS, Nafouknutý telehouse
Praha 1. července 2003 – Společnost GTS rozšířila svůj stávající GTS Telehouse o dalších 1 300 metrů čtverečních na celkovou plochu přesahující 3 000 čtverečních metrů. Získala je převzetím kapacit společnosti Infigate. V rámci GTS Telehouse nabízí tato společnost telekomunikačním operátorům, poskytovatelům internetových služeb a internetového obsahu a provozovatelům e-komerce možnost umístění jejich vlastní technologie při efektivním využití kompletního portfolia hlasových, datových a internetových služeb GTS. […]

29. 6. 2003, Prague Biennale, Zájem o Prague Biennale stoupá
Praha 29. června 2003 - Vedení sbírky moderního umění Národní galerie uvítalo zájem české umělecké i laické veřejnosti o zahájení prvního ročníku celosvětové přehlídky mladého umění Prague Biennale. Za první dva dny navštívilo výstavní prostory ve Veletržním paláci na 5000 návštěvníků. […]

26. 6. 2003, Prague Biennale, Nahá Mona Lisa v klášteře
Praha 26. června 2003 – Mona Lisa ožije ve vizuální show pařížského konceptualisty Jeana-Pierra Khazema v pražském Anežském klášteře. V živé třicetiminutové performanci světel a kouře vystoupí nahá dívka s maskou Mony Lisy. Autorem vizuální kreace je pětatřicetiletý umělec Jean-Pierre Khazem, jehož obří umělecké gigantografie Mony Lisy s odhaleným poprsím už měsíc upozorňují Pražany na první ročník přehlídky mladého umění Prague Biennale. Vizuální show se uskuteční v pátek 27. června od 20:30 v kostele sv. Františka v areálu Anežského kláštera. […]

25. 6. 2003, Prague Biennale, Prague Biennale zahajuje
Praha 25. června 2003 – Čtyřiadvacet sekcí má první ročník mezinárodní přehlídky Prague Biennale, která se od 26. června uskuteční ve Veletržním paláci. Na výstavě představí svou tvorbu dvě stě šedesát umělců z padesáti sedmi zemí světa. Umělecká díla budou uspořádána do projektových celků, nikoli do národních pavilonů, jak je tomu u tradičních přehlídek. O koncepci jednotlivých projektů se postará dvacet sedm kurátorů z různých částí světa. Například v sekci „Lazarus efekt“ bude k vidění aktuální malířská tvorba, která je podle kurátorů výstavy v současné době utlačovaná jinými druhy umění. Projekt „Superreal“ oproti tomu ukáže umění s využitím vyspělých technologií, například digitální hyper realitu. Výstava potrvá do 24. srpna. […]

24. 6. 2003, Prague Biennale, Kostabi World se stěhuje z New Yorku do Prahy
Praha 24. června 2003 – Kontroverzní americký malíř a skladatel Mark Kostabi přestěhuje na léto do Prahy část svého známého uměleckého studia Kostabi World. Při zahájení Prague Biennale vytvoří pod jeho přímým vedením pět mladých malířů umělecká díla, která budou po dobu konání výstavy součástí sekce Kostabi World. Mark Kostabi založil v roce 1988 v New Yorku experimentální umělecký ateliér a galerii s názvem Kostabi World, který pomáhá mladým nadaným umělcům zahájit kariéru. Mark Kostabi je zástupcem experimentální scény East Village, která vznikla v New Yorku počátkem 80. let. […]

13. 6. 2003, Housing & Construction (CZ), H&C stavbu dálnice nezdržuje
Praha 13. června 2003 – V souladu se závěry jednání se zástupci ministerstva dopravy z minulého týdne je společnost Housing & Construction (CZ) připravena okamžitě převést smlouvu o výstavbě dvoukilometrového obchvatu Ostravy, jenž je součástí dálnice D47, na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Za zpoždění výstavby nenese společnost H&C žádnou odpovědnost. […]

12. 6. 2003, GTS, Firmy jedou na 1 mega
Praha 12. června 2003 - Průměrná kapacita připojení firemních zákazníků na internet se podle zjištění společnosti GTS za poslední rok téměř zdvojnásobila. Zatímco v prvním čtvrtletí 2002 připadala v průměru na jedno pevné připojení od GTS rychlost 620 kbps, letos v prvním čtvrtletí činila průměrná rychlost již 1089 kbps. […]

10. 6. 2003, Ispat Nová huť, Ispat Nová huť s novým personálním ředitelem
Ostrava 10. června 2003 – Novým personálním ředitelem společnosti Ispat Nová huť (INH) byl od 1. června jmenován Jiří Gwozdz. Doposud ve stejné společnosti pracoval jako ředitel výrobního závodu Rourovny. Nyní nastoupil na pozici se zodpovědností za více než 11 tisíc zaměstnanců největší české ocelářské společnosti. […]

4. 6. 2003, Prague Biennale, Režisér Harryho Pottera na Prague Biennale
Praha 4. června 2003 – Mexický režisér Alfonso Cuaron přijede na konci června na mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění Prague Biennale jako autor jednoho z krátkých snímků ve filmové sekci. Speciálně pro příležitost bienále představí montáž ze zákulisí nově připravovaného filmu podle třetí knihy Joanne Rowlingové „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“. Film o dobrodružstvích čarodějnického učně Cuaron právě natáčí ve Skotsku. Pražské bienále představí od 26. června do 24. srpna ve Veletržním paláci tvorbu více než dvou set umělců z celého světa. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics