Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1376 - 1400 z 1776

30. 4. 2003, Ispat Nová huť, Ispat Nová huť zvýšila podíl ve Válcovnách
Ostrava 30. dubna 2003 – O 368 milionů korun navýšila společnost Ispat Nová huť (INH) základní kapitál ve společnosti Válcovny plechu Frýdek-Místek. Akciový podíl INH ve Válcovnách tak vzrostl na 55,8 %. Navýšení, které je realizováno kapitalizací pohledávek na akcie, umožnil podpis smlouvy Válcoven plechu s hlavními věřiteli, INH, Českou konsolidační agenturou a její dceřinou firmou Konpo, o úpisu akcií. […]

29. 4. 2003, CME, Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)
Praha 29. dubna 2003 – Společnost ČNTS dnes zveřejnila doplňující analýzu k analýze reportáží českých médií o výsledku arbitráže mezi CME a ČR publikovanou v dubnu informačním serverem www.ceskamedia.cz. Obě analýzy vypracovala společnost InnoVatio. V původním zadání vyloučil server ovládaný společností Česká produkční 2000 zpravodajství a publicistiku TV Nova a Prima TV. Tím došlo k účelovému zkreslení závěru analýzy, který dokládal, že Česká televize informovala o výsledcích arbitráže jinak než zbytek českých - ovšem tištěných - médií. Kompletní analýza je přístupná na www.cnts.cz. […]

28. 4. 2003, GTS, Brněnské veletrhy bezdrátově
Praha/Brno 28. dubna 2003 - Smlouvu o komplexním propojení veletržních ploch brněnského výstaviště podepsala společnost Veletrhy Brno, dříve BVV, s telekomunikačním operátorem GTS. Celá otevřená plocha areálu bude pokryta bezdrátovou technologií WiFi (wireless fidelity) v pásmu 2,4 Ghz. Jednotlivé výstavní pavilony budou propojeny optickými vlákny. Společnost GTS se tak stala výhradním dodavatelem připojení k internetu pro všechny akce konané na brněnském výstavišti. […]

25. 4. 2003, Nadace pro transplantace kostní dřeně, Díky každému dárci
Praha 25. dubna 2003 – První dáma Lívia Klausová, patronka Nadace pro transplantace kostní dřeně, a čestní hosté herečka Jana Hlaváčová a biskup plzeňský Mons. František Radkovský dnes večer předají ceny za největší finanční pomoc a největší nemateriální pomoc nadaci v roce 2002. Zvláštní cenu za podporu programu nadace předá Adolf Born. Dnešní slavnostní večer pro dárce kostní dřeně v Obecním domě v Praze je poděkováním dobrovolníkům, kteří v loňském roce darovali kostní dřeň konkrétním pacientům. […]

9. 4. 2003, Housing & Construction (CZ), H&C oceňuje postoj ministerstva dopravy
Praha 9. dubna 2003 – Konsorcium Housing & Construction (CZ) uvítalo postoj ministerstva dopravy k uhrazení nákladů, které konsorciu vznikly vypovězením dohody o realizaci dálnice D47. Ministr Milan Šimonovský včera na pražské konferenci Adam Smith Institute prohlásil, že Česká republika je připravena splnit smluvní závazek úhrady vynaložených nákladů H&C, jejichž hodnota nepřesáhne 20 miliónů eur (640 miliónů korun). Ministr Šimonovský dále uvedl, že během jednání o projektu D47 získala Česká republika rozsáhlé zkušenosti v oblasti využití metody BOT (postav-provozuj-předej). Podle Šimonovského je zřejmé, že tyto zkušenosti ČR využije při realizaci budoucích projektů BOT. […]

9. 4. 2003, Invesmart, Roselli donucen k podpisu dokumentů
Praha 9. dubna 2003 – Většinový vlastník Union Group a Union banky společnost Invesmart dnes potvrdila, že Giuseppe Roselli, předseda představenstva Union Group, byl v pondělí unesen neznámou skupinou pachatelů. Únosci jej propustili včera ve večerních hodinách po více než 24 hodinách zadržování. Propustili jej poté, co ho donutili podepsat řadu dokumentů. Ty jim měly pomoci dosáhnout toho, co se nepodařilo zfalšovaným vyhlášením konkurzu v Ústí nad Labem. V této souvislosti upozorňuje Union Group a Union banka všechny státní orgány i veřejnost, že tyto pod nátlakem Rosellim podepsané dokumenty mohou být zneužity k podvodným účelům. V případě pochybností se mohou zájemci obrátit na pražské ústředí Union banky, Helénská 4, 120 00 Praha 2, tel. 222 018 201, fax 222 018 202. […]

9. 4. 2003, CME, ČR převedla 354 953 542,54 USD na vázaný bankovní účet
Praha/Hamilton (Bermudy) 9. dubna 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že Česká republika převedla na vázaný bankovní účet částku ve výši 354 953 542,54 dolarů. Vklad je dále zhodnocován úrokem v přibližné výši 1,2 % p.a. Částka bude vydána včetně připsaného úroku společnosti CME, pokud švédský odvolací soud (SVEA) potvrdí částečný konečný nález arbitrážního tribunálu z 13. září 2001. Podle sdělení soudu bude jeho rozhodnutí oznámeno 15. května 2003. […]

4. 4. 2003, Ispat Nová huť, Minihuť se začíná vyplácet
Ostrava 4. dubna 2003 - Minihuť společnosti Ispat Nová huť poprvé od zahájení provozu v roce 1999 dosáhla plného výkonu. V měsíci březnu vyprodukovala Minihuť 85 135 tun válcovaného materiálu, tedy o 3 846 tun více, než společnost plánovala. Představuje to růst o 13 % oproti březnu loňského roku. […]

4. 4. 2003, Invesmart, Tunel, který nevyšel
Praha 4. dubna 2003 - Společnost Invesmart potvrdila, že Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zrušil konkurz na majetek společnosti Česká revitalizační, která měla údajně být nástupnickou organizací Union banky. Soud zároveň zprostil funkce správce konkurzní podstaty Daniela Thonata. Učinil tak proto, že vyhlášení konkurzu 31. března 2003 bylo založeno na zfalšovaných dokumentech, předložených údajným právním zástupcem společnosti Česká revitalizační. Invesmart zároveň oznámil, že veškeré kroky konkurzního správce Thonata považuje ve vztahu k Union bance za právně neúčinné. Konkurz se totiž týkal zcela odlišného subjektu, společnosti Česká revitalizační, která navíc vůbec není zapsána v obchodním rejstříku. […]

4. 4. 2003, Housing & Construction (CZ), H&C: D47 bychom do roku 2008 také postavili
Praha 4. dubna 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) označuje kritiku státem podepsané Realizační dohody, která upravuje přípravu, výstavbu a provozování dálnice D47 ze soukromých zdrojů, za neopodstatněnou. Společnost H&C je přesvědčena, že důkladná vyjednávání vedená se státem o tomto pilotním projektu od roku 2001 plně zaručila, že předložený projekt přesně odpovídá požadavkům na podobné projekty využívající soukromý sektor pro výstavbu dopravní infrastruktury ve vyspělých zemích. Smlouva odpovídá standardům podobných projektů úspěšně realizovaných v Portugalsku, Izraeli, Velké Británii a Irsku. Vlády těchto států se rozhodly pro využití soukromého financování infrastrukturních projektů pomocí metody BOT, protože přináší značné výhody a zaručuje státu vysokou hodnotu za vynaložené prostředky.y Kč.y. z  […]

3. 4. 2003, Invesmart, Catalfamo: Směnka na 3 miliony euro je podvrh
Praha 3. dubna 2003 - Redakce českých medií dnes obdržely kopie zfalšované směnky na tři miliony euro, kterou měl údajně podepsat Paolo Catalfamo, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Invesmart. Součástí zaslaných dokumentů byly také smluvní dokumenty, odhalující informace o některých úvěrech poskytnutých Union bankou, které spadají pod ochranu bankovního tajemství. Paolo Catalfamo jednoznačně popřel, že by někdy takovou směnku podepsal. S odkazem na povinnosti vyplývající z bankovního tajemství také odmítl poskytnout jakékoli informace o obsahu úvěrových smluv, které volně kolují v redakcích českých médií. Catalfamo v této souvislosti potvrdil, že již dnes podal trestní oznámení na neznámého pachatele. […]

3. 4. 2003, CME, Stockholmský odvolací soud rozhodne již 15. května
Hamilton (Bermudy)/Praha 3. dubna 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) informovala, že Švédský odvolací soud (Svea) vydá své rozhodnutí ve věci stížnosti ČR na částečný arbitrážní nález v arbitrážním sporu CME versus ČR již 15. května 2003. Jednání soudu dnes skončilo. […]

2. 4. 2003, GTS, ADSL s GTS od 990
Praha 2. dubna 2003 – Vysokorychlostní internet a současně pevnou volbu operátora začala dnes jako jednu společnou službu nabízet GTS. Neomezené připojení k internetu na bázi ADSL lze pořídit již od 990 Kč za měsíc. Tato nabídka je určena menším a středním zákazníkům, kteří zároveň volají prostřednictvím předvolby GTS. […]

2. 4. 2003, Invesmart, Invesmart: Podvod na Union banku zřejmě prokázán
Praha/Ústí nad Labem 2. dubna 2003 – Společnost Invesmart dnes potvrdila, že konkurz na Union banku byl Krajským soudem v Ústí nad Labem s největší pravděpodobností vyhlášen na základě zfalšovaných dokumentů. K tomuto závěru dospěli právní zástupci Union banky a Invesmartu poté, co získali přístup do soudního spisu. V této souvislosti rovněž podali trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu k Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR. […]

1. 4. 2003, Invesmart, Podvod v Union bance
Praha 1. dubna 2003 – Společnosti Invesmart a Union Group dnes oznámily, že včera 31. března 2003 došlo k závažnému podvodu. Paolo Catalfamo ze společnosti Invesmart prohlásil, že bez vědomí oficiálního vedení společnosti Union Group a Union banky a bez vědomí Invesmartu jako hlavního akcionáře bylo sídlo Union banky přesunuto do Mostu a na banku byl prohlášen konkurz. Současně zřejmě došlo rovněž ke změně názvu společnosti na Česká revitalizační. Ač se podle soudního rozhodnutí sídlo České revitalizační údajně nachází v Mostě, přicestoval dnes správce konkurzní podstaty Daniel Thonat se svým týmem do pražské centrály Union banky, aby se ujal úřadu. Společnosti Invesmart a Union Group informovaly Českou národní banku a Ministerstvo financí ČR o současném vývoji a připravují trestní oznámení. […]

31. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), H&C neskrývá zklamání
Praha 31. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) vyjádřila hluboké rozčarování nad rozhodnutím vlády ČR ohledně zrušení Realizační dohody na výstavbu, financování a provoz dálnice D47. Společnost nyní posoudí veškeré právní aspekty a možnosti, jak získat úhradu veškerých nákladů a škod, včetně prověření ochranných mechanismů podle příslušných dvoustranných dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic. […]

31. 3. 2003, CME, Potvrdí-li švédský soud arbitrážní nález, zaplatí ČR bez prodlení
Praha/Hamilton (Bermudy) 31. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že se dohodla s Českou republikou ohledně konečného nálezu arbitrážního tribunálu a ohledně dalšího postupu obou stran. Podle této dohody složí Česká republika celou částku, kterou CME přisoudil arbitrážní tribunál, včetně úroků na vázaný bankovní účet. […]

28. 3. 2003, CME, CME: Klinkhammer místopředsedou, Burke prezidentem
Hamilton (Bermudy)/Praha 28. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že Fred T. Klinkhammer byl jmenován místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti. Současně oznámila, že Robert E. Burke nahradil Klinkhammera ve funkci prezidenta. Burke zůstává i nadále ve funkci provozní ředitel společnosti. Klinkhammer byl prezidentem a výkonným ředitelem od roku 1999, předtím zastával funkci provozního ředitele. Burke nastoupil k CME v roce 2001 ve funkci viceprezidenta a provozního ředitele. […]

28. 3. 2003, Invesmart, Další arbitráž proti České republice?
Praha 28. března 2003 – Majoritní vlastník Union banky, společnost Invesmart B.V. registrovaná v Holandsku, se vážně zabývá možností zahájit další arbitráž proti České republice na základě Česko-nizozemské dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic. Hlavním důvodem je bezprecedentní postup Ministerstva financí ČR a České národní banky v souvislosti s neschváleným restrukturalizačním plánem Union banky a s plánem její záchrany, vypracovaným po uzavření poboček UB. Pohár trpělivosti Invesmartu přitom přetekl ve chvíli, kdy dva členové představenstva Fondu pojištění vkladů za ČNB hlasovali pro podání návrhu na vyhlášení konkurzu na UB i přesto, že fond není věřitelem Union banky. Takový postup podle Paola Catalfama, ředitele společnosti Invesmart, postrádá jakoukoli logiku. Zástupci ČNB ve fondu přitom pro podání návrhu hlasovali ještě před rozhodnutím o rozkladu Union banky a před konečným rozhodnutím ČNB o odnětí bankovní licence UB. Tento rozklad podá Union banka nejpozději 2. dubna. […]

27. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), H&C předložilo svou nejlepší a poslední nabídku
Praha 27. března 2003 – V souladu se závěry pětiměsíčního renegociačního procesu dnes předložila společnost Housing & Construction Ministerstvu dopravy ČR návrh dodatku k Realizační dohodě na výstavbu dálnice D47. Dodatek předložený H&C podle požadavku ministerstva dopravy je tou nejlepší a poslední nabídkou Projektové společnosti na financování, výstavbu a provoz dálnice D47 na základě systému „postav – provozuj – předej“. Podle dostupných informací by konečné rozhodnutí o projektu D47 měla vláda ČR učinit na svém zasedání v pondělí 31. března 2003. Pokud bude dodatek k Realizační dohodě schválen a podepsán, nabídla společnost H&C, že ustoupí od svého požadavku na výplatu 3,5 milionu euro na bezprostřední financování nákladů společnosti. V případě, že si české orgány budou přát pokračovat v jednání i po 31. březnu, však bude úhrada této částky a podpis protokolu o projednávání nevyhnutelný. […]

26. 3. 2003, CME, Podá RRTV trestní oznámení sama na sebe?
Praha 26. března 2003 – Podle Martina Muchky, předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se rada sešla minulé pondělí, aby prodiskutovala „nové skutečnosti“ v souvislosti s arbitrážním řízením mezi CME a ČR. „Zjistili jsme, že jeden z těchto materiálů neměl vůbec v té arbitráži co dělat. Jedná se o klíčový dokument, na základě kterého arbitráž skončila tak, jak skončila. Takže jsme se tou věcí zabývali, snažili jsme se dopracovat k tomu, jak se to tam dostalo,“ informoval Muchka 24. března server www.ceskamedia.cz. Onen dokument je zápisem z tajného jednání mezi radou a Vladimírem Železným z 2. března 1999, při kterém Železný radu informoval o svém záměru poškodit ČNTS a při kterém rovněž navrhl způsob podpory ze strany rady. Podle Muchkova vyjádření hodlá rada na svém příštím zasedání rozhodnout, zda v této souvislosti podá trestní na neznámého pachatele. […]

25. 3. 2003, CME, Jednání mezi CME a ČR budou pokračovat
Praha 25. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes potvrdila, že jednání se zástupci vlády ČR, ke kterým došlo včera v dopoledních a večerních hodinách, budou pokračovat. Obě strany se dohodly na následujícím prohlášení: „Pokrok dosažený při včerejších jednáních směřuje k vzájemně uspokojivému řešení. Jednání pokračují. Obě strany předpokládají uveřejnění dalších informací 31. března 2003.“ […]

25. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), Je cenový rozdíl 3,4% srovnatelný s překročením rozpočtu o 30 %?
Praha, 25. března 2003 – Necelý týden před vypršením lhůty stanovené ministru Šimonovskému pro předložení konečných doporučení týkajících se Realizační dohody projektu D47 zveřejnilo konsorcium Housing & Construction (CZ) tři různé odhady ceny výstavby. Podle vlastních výpočtů společnosti H&C by cena výstavby uskutečněné prostřednictvím metody BOT činila 49,8 miliardy Kč. Ve zprávě o odhadech nákladů ISPROFIN vyčíslilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) cenu výstavby dálnice D47 na 48,1 miliardy Kč. Na žádost společnosti H&C a na základě zkušeností získaných při podobných projektech uskutečněných ve Velké Británii odhadla přední světová konzultační společnost EC Harris cenu výstavby D47 uskutečněné tradičním způsobem na 47,4 miliardy Kč. Rozdíl zmíněných cenových odhadů se pohybuje od 3,4 do 4,9 %. […]

24. 3. 2003, Invesmart, Petr Votoupal povede Union banku
Praha 24. března 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že se dohodla na doplnění představenstva Union banky o nové členy. Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva byl dnes jmenován Petr Votoupal (36), který dříve působil mimo jiné v První česko-ruské bance, v Konsolidační bance či v Komerční bance. Štefan Veselovský a Michal Gaube zůstávají i nadále členy představenstva. Čtvrtým členem představenstva byla jmenována bývalá manažerka Union pojišťovny Hana Vysloužilová (29). S bývalým generálním ředitelem Romanem Mentlíkem se Invesmart dohodl na rezignaci z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Union banky již minulý týden. Na stabilizaci současné situace Union banky a odvrácení případného vyhlášení konkurzu s Invesmartem nyní spolupracuje investiční banka Goldman Sachs. Tři z původních pěti návrhů na vyhlášení konkurzu již přitom byly staženy. Zapojení společnosti Goldman Sachs však neznamená jakékoli změny ve vlastnických poměrech v Union bance. Společnost Invesmart zůstává nadále vlastníkem banky. […]

20. 3. 2003, CME, Hándl se ve Stockholmu přiznal
Praha 20. března 2003 – Při včerejším zasedání švédského odvolacího soudu, který projednává námitky ČR proti částečnému rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu CME s ČR, došlo k zásadnímu obratu. Jaroslav Hándl, původní arbitr jmenovaný Českou republikou, který měl být jako arbitr v celém sporu nezávislý na stranách sporu, byl podle své vlastní včerejší výpovědi v arbitrážním řízení podjatý a snažil se aktivně pomáhat České republice. Hándl mezi jiným při včerejším zasedání soudu nejprve tvrdil, že předložil všechny materiály, které měl k dispozici a které měly souviset s řízením. V průběhu slyšení však byli zástupci České republiky nuceni uznat, že Hándl nejméně třináct písemných důkazů zatajil. Bývalý český arbitr se také dokonce přiznal, že byl autorem strategického plánu s názvem „ Právní argumentace pro zrušení částečného nálezu arbitráže“. Ten ještě před zahájením druhé fáze arbitráže dal k dispozici právním zástupcům České republiky a také některým vládním úředníkům. Tím však zcela jednoznačně v rozporu s arbitrážními pravidly UNCITRAL Hándl zvýhodnil jednu stranu sporu na úkor strany druhé. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics