Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1401 - 1425 z 1776

18. 3. 2003, CME, CME zveřejnila české znění arbitrážního nálezu na www.cnts.cz
Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes uveřejnila na internetových stránkách ČNTS (www.cnts.cz) český překlad konečného nálezu stockholmské arbitráže v jejím sporu s Českou republikou. Na stejné adrese lze nalézt i český překlad samostatného právního posudku arbitra Iana Brownlieho jmenovaného ČR. Zveřejnění plného znění textu arbitrážního nálezu umožňuje vzájemná dohoda s příslušnými orgány ČR. […]

18. 3. 2003, CME, CME posiluje finanční tým
Hamilton (Bermudy)/Praha 18. března 2003 – Společnost CME dnes oznámila, že Wallace Macmillan, 45, byl s okamžitou platností jmenován viceprezidentem CME a finančním ředitelem firmy. Macmillan má bohaté zkušenosti z oblasti financování provozu médií, které hodlá využít při finančním řízení televizních stanic CME ve střední a východní Evropě. Působil 20 let v různých finančních funkcích zejména v oblasti nahrávacích firem jak v regionu, tak na úrovni skupiny. V roce 1999 se stal viceprezidentem pro finance společnosti EMI Recorded Music. Předtím pracoval jako finanční ředitel EMI Virgin Sector a jako regionální finanční ředitel pro Jižní Ameriku a Jihovýchodní Asii. […]

18. 3. 2003, Invesmart, Do hry o Union banku vstoupil Goldman Sachs
Praha 18. března – Společnost Invesmart dnes oznámila, že do hledání přijatelného řešení situace Union banky zapojila společnost Goldman Sachs. Union banka dnes předložila České národní bance konečný návrh restrukturalizace s cílem odvrátit spekulativní návrhy na vyhlášení konkurzu banky. Oznámení o případném odnětí bankovní licence Union bance v průběhu příštích patnácti dnů nemá na předložený návrh vliv. Předseda dozorčí Union banky a výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Invesmart Paolo Catalfamo vyjádřil svůj údiv nad přístupem České národní banky k navrhovaným řešením. […]

17. 3. 2003, CME, Štěpánek se musí omluvit CME
Praha 17. března 2003 – Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek se musí společnosti CME omluvit za výroky navozující dojem, že CME je společností, která v arbitrážním řízení s Českou republikou uplácela nezávislé arbitry. Omluva musí být publikována formou placené inzerce v jednom celostátním deníku o velikosti nejméně jedné čtvrtiny strany. Ve druhém březnovém týdnu o tom rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Rozsudek byl právním zástupcům CME v ČR doručen dnes. […]

16. 3. 2003, CME, ČR a CME jednají o způsobu úhrady
Praha/Hamilton, (Bermudy) 16. března 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) (NASDAQ:CETV) oznámila, že dnešního dne došlo k setkání zástupců Ministerstva finací ČR a zástupců CME, jehož předmětem bylo jednání o úhradě částky podle arbitrážního výroku ze 14. března 2003. Obě strany se dohodly, že pověří své právní zástupce, aby nalezli a posoudili možná řešení. Obě strany se dále dohodly na dalším jednání, které se uskuteční v pondělí 24. března. V souladu s dohodou o vydání tohoto společného prohlášení nebude ani jedna ze stran v současné době poskytovat žádné další informace. […]

14. 3. 2003, CME, V arbitrážní při s Českou republikou obdrží CME k dnešnímu dni 353 395 131 USD včetně úroku
Praha/Hamilton (Bermudy) 14. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v její arbitrážní při s Českou republikou závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle arbitrážního rozhodnutí CME obdrží částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z částky nákladů až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany České republiky tedy k dnešnímu dni činí 353 395 131 USD. Tato částka se zvyšuje denně o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení. […]

12. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), D47: Výstavba začne v červenci 2003
Praha 12. března 2003 – Společnost Housing & Construction (CZ) dnes informovala o nejnovějším vývoji jednání s českým ministerstvem dopravy. Projektová společnost odsouhlasila další prodloužení jednání o dva měsíce. I navzdory tomuto zdržení je H&C připravena zahájit výstavbu dálnice D47 nejpozději v červenci 2003. […]

10. 3. 2003, Ján Badžgoň, Badžgoň: Mám dôkazy o manipulácii
Bratislava 10. marca 2003 – Ján Badžgoň dnes v súvislosti s kauzou nelegálneho odpočúvania telefonátov informoval špeciálny vyšetrovací tím zriadený ministrom vnútra, že má dôkazy o manipulácii so svojimi hovormi. Vyšetrovateľov požiadal o stretnutie, kde by dôkazy odovzdal do ich rúk. Ide o miestoprísažné prehlásenia dvoch skutočných aktérov telefonických hovorov a SMS správ, ktoré boli podľa údajného „prepisu“ vložené do úst úplne iným ľuďom. […]

7. 3. 2003, Housing & Construction (CZ), Výkup pozemků výstavbu neohrozí
Praha 7. března 2003 - Ministerstvo dopravy dosáhlo významného pokroku v právě probíhajícím procesu přezkoumávání Realizační dohody pro projekt D47. V zájmu brzkého zahájení výstavby dálnice D47 se oběma smluvním stranám podařilo dosáhnout dohody v oblasti výkupu pozemků. Konsorcium H&C (CZ) je připraveno přizpůsobit výstavbu dálnice tempu výkupu pozemků, který spadá do kompetence českého státu. V případě komplikací při výkupu tak stát sníží své riziko a ušetří významné finanční prostředky. […]

6. 3. 2003, GTS, Přenositelnost čísla mezi operátory startuje
Praha/Plzeň 6. března 2003 – První smlouvu opírající se o přenositelnost čísla mezi konkurenčními telekomunikačními operátory uzavřela GTS se společností Škoda IT Systems. Dosud byla změna operátora spojena i se změnou telefonních čísel, což zužovalo prostor pro alternativní operátory a do určité míry i odrazovalo potenciální zákazníky. Cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z 25. února 2003 však do této situace přineslo zásadní změnu. […]

5. 3. 2003, SAP ČR, INFODIGEST 3/2003
SAP pro 45 000 úředníků státu Luisiana […]

3. 3. 2003, GTS, GTS spustila pevnou volbu
Praha 3. března 2003 – Společnost GTS dnes spustila službu pevné volby operátora. V jejím rámci nabízí čtyři různé cenové programy. Zákazníci ušetří nejvíce při telefonování ve špičce, připojování na internet do deseti minut a při volání na mobilní telefon. Úspora tak může v porovnání s cenovými programy Českého Telecomu dosáhnout až 60 % nákladů za telefonování. […]

3. 3. 2003, DBM, Agentura v nejlepších letech
Praha 3. března 2003 – Před padesáti lety, 1. března 1953, vznikla ve Spojených státech agentura Burson-Marsteller zaměřená na poskytování služeb v oblasti public relations. Nyní působí ve třiceti zemích světa a zaměstnává více než dva tisíce konzultantů. Zakladatel agentury Harold Burson i přes svůj pokročilý věk stále dochází do kanceláře na Park Avenue v New Yorku a poskytuje konzultace kolegům i klientům. Jeho společník Bill Marsteller zemřel ve věku 73 let v roce 1987. […]

28. 2. 2003, SAP ČR, SAP zve na CeBIT
Praha, 28. února 2003 – Společnost SAP představí na největším veletrhu informačních a telekomunikačních technologií CeBIT nová řešení v rámci iniciativy Smart Business Solutions. Ta jsou určená pro řízení malých a středních podniků. Navíc na veletrhu předvede funkce a možnosti využití nové technologické platformy SAP NetWeaver, která rozšiřuje možnosti původní platformy mySAP Technology. Veletrh CeBIT se koná v německém Hannoveru od 12. do 19. března 2003. […]

27. 2. 2003, GTS, Posila do vedení GTS
Praha 27. února 2003 – Nový finanční ředitel nastoupil do telekomunikační společnosti GTS. Peter Broster přišel z PricewaterhouseCoopers, kde od roku 1996 v pražské a londýnské pobočce vykonával funkci senior manažera obchodních poradenských služeb. V PricewaterhouseCoopers se zaměřoval na odvětví telekomunikací a vodohospodářských služeb. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Má-li Pitr nějaký plán, měl by ho nejprve ukázat nám
Praha/Miláno 27. února 2003 – Společnost Invesmart vyjádřila údiv nad informacemi o Union bance, které český tisk připisuje Tomáši Pitrovi. Podle stanoviska Invesmartu jsou jedinými subjekty, které mohou poskytovat pravdivé a relevantní informace o budoucnosti Union banky, právě její vedení a společnost Invesmart. Nové vedení Union banky v čele Romanem Mentlíkem a Invesmart hodlají ČNB předložit realistický plán na záchranu Union banky ve stanovené lhůtě. […]

27. 2. 2003, SAP ČR, Aleš Reisskup jmenován manažerem partnerských programů SAP ČR
Praha 27. února 2003 – Společnost SAP ČR dnes oznámila jmenování Aleše Reisskupa do nově vytvořené pozice manažera partnerských programů. Mezi jeho hlavní kompetence bude patřit marketingová podpora prodeje řešení společnosti SAP určených pro malé a střední podniky a rozvíjení vztahů s partnerskými firmami. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Mentlík dal Union bance naději
Praha/Miláno 27. února 2003 – Většinový vlastník Union banky, společnost Invesmart, dnes vyjádřila spokojenost s pokrokem v jednání, kterého dosáhl nový management banky v čele s Romanem Mentlíkem. Jeho tým postupuje v úzké spolupráci se společností Invesmart. Přijaté kroky mohou vést k celkové obnově činnosti Union banky. Finální plán pro záchranu banky bude České národní bance předložen nejpozději 3. března. […]

26. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo jedná v Itálii
Praha 26. února 2003 – Nizozemská společnost Invesmart B.V. dnes oznámila, že její výkonný ředitel a předseda představenstva Paolo Catalfamo dnes zahájil s akcionáři společnosti v Itálii jednání o další strategii. Invesmart rovněž přizval k jednáním konzultační společnost McKinsey, která se nyní podílí na přípravě realistického plánu záchrany. Jednání se rovněž účastní San Paolo IMI Bank z Turína. Invesmart dnes znovu potvrdil, že plně kontroluje akcie Union banky. Spolupracuje těsně s nově jmenovaným vedením Union banky v čele s Romanem Mentlíkem. Ten byl jako nový předseda představenstva pověřen hledáním příležitostí pro oživení Union banky na území Česká republiky. Invesmart pod vedením Paola Catalfama hledá fondy a řešení v zahraničí. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Union banka: Personální změny
Praha 24. února 2003 – V reakci na události posledních dnů odvolala na svém dnešním mimořádném zasedání dozorčí rada akciové společnosti Union Banka členy představenstva Union Banky Radovana Vávru a Romana Truhláře. Novými členy představenstva jmenovala Romana Mentlíka a Michala Gaubeho. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo: Pracujeme na alternativním plánu záchrany Union banky
Praha 24. únor 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že Radovan Vávra a Zdeněk Truhlář byli v představenstvu Union banky nahrazeni Romanem Mentlíkem a Michalem Gaubem. Oba odvolaní členové managementu banku opustili. Novým předsedou představenstva se stal Roman Mentlík, se kterým Paulo Catalfamo v odpoledních hodinách navštívil Českou národní banku s cílem projednat urychlené zahájení schvalovací procedury. […]

23. 2. 2003, GTS, GTS znovu stoupl zisk
Praha 23. února 2003 – Společnost GTS oznámila zatím neauditované konsolidované hospodářské výsledky po sloučení se společností KPNQwest za rok 2002. Společnost dosáhla v České republice celkových tržeb ve výši 2,37 miliardy korun. Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) činil 423 milionů korun. V roce 2002 vzrostly celkové tržby GTS ve srovnání s rokem 2001 o 16% a zisk (EBITDA) se zvýšil o 23 %. Růstu zisku i obratu společnost dosáhla i přes jednorázový pokles příjmů v důsledku ukončení aktivit nizozemské […]

18. 2. 2003, GTS, GTS podepsala smlouvu na ADSL
Praha 18. února 2003 – Společnost GTS dnes podepsala s Českým Telecomem smlouvu o přístupu do jeho sítě za účelem poskytování služeb prostřednictvím ADSL. Smlouva umožňuje největšímu alternativnímu operátorovi zpřístupnit vysokorychlostní internet koncovým zákazníkům telefonních linek Českého Telecomu. ADSL bude veřejnosti nabídnuta po technickém otestování služby, které by mělo být ukončeno v závěru prvního čtvrtletí letošního roku. […]

17. 2. 2003, Housing & Construction (CZ), Dálnice D47 je věc veřejná
Praha 17. února 2003 – Česká akciová společnost Housing & Construction (CZ) uvede zítra na adrese www.d47.info do provozu internetovou prezentaci orientovanou na výstavbu dálnice D47. Na správnou míru má uvést dosud převážně negativní mediální informace o projektu D47, firmě, která jej realizuje, i o způsobu zadání vládní zakázky. Stránky ozřejmují nejen povahu projektu a způsob jeho financování, ale zároveň veřejnosti předkládají i Prohlášení akcionářů společnosti H&C (CZ) o řádném výkonu podnikatelské činnosti. Informace o D47 lze na stránkách získat i formou interaktivního chatu zájemců s operátory webové horké linky. Těm, kteří dávají přednost telefonickým dotazům, bude na telefonním čísle 800 311 129 rovněž od zítřka k dispozici bezplatná zelená linka D47. […]

11. 2. 2003, SAP ČR, Nové označení produktů SAP
Praha 11. února 2003 – Společnost SAP oznámila, že nahradila označení rodiny svých produktů „mySAP.com“ jménem „mySAP Business Suite“. Nový název má odrážet aktuální situaci na trhu informačních systémů a rozšíření nabídky SAP o nová softwarová řešení. V rámci tohoto oznámení společnost SAP uvedla na trh systém mySAP ERP, který obsahuje podnikový informační systém SAP R/3 Enterprise a platformu SAP NetWeaver. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics