Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1426 - 1450 z 1787

27. 2. 2003, GTS, Posila do vedení GTS
Praha 27. února 2003 – Nový finanční ředitel nastoupil do telekomunikační společnosti GTS. Peter Broster přišel z PricewaterhouseCoopers, kde od roku 1996 v pražské a londýnské pobočce vykonával funkci senior manažera obchodních poradenských služeb. V PricewaterhouseCoopers se zaměřoval na odvětví telekomunikací a vodohospodářských služeb. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Má-li Pitr nějaký plán, měl by ho nejprve ukázat nám
Praha/Miláno 27. února 2003 – Společnost Invesmart vyjádřila údiv nad informacemi o Union bance, které český tisk připisuje Tomáši Pitrovi. Podle stanoviska Invesmartu jsou jedinými subjekty, které mohou poskytovat pravdivé a relevantní informace o budoucnosti Union banky, právě její vedení a společnost Invesmart. Nové vedení Union banky v čele Romanem Mentlíkem a Invesmart hodlají ČNB předložit realistický plán na záchranu Union banky ve stanovené lhůtě. […]

27. 2. 2003, SAP ČR, Aleš Reisskup jmenován manažerem partnerských programů SAP ČR
Praha 27. února 2003 – Společnost SAP ČR dnes oznámila jmenování Aleše Reisskupa do nově vytvořené pozice manažera partnerských programů. Mezi jeho hlavní kompetence bude patřit marketingová podpora prodeje řešení společnosti SAP určených pro malé a střední podniky a rozvíjení vztahů s partnerskými firmami. […]

27. 2. 2003, Invesmart, Invesmart: Mentlík dal Union bance naději
Praha/Miláno 27. února 2003 – Většinový vlastník Union banky, společnost Invesmart, dnes vyjádřila spokojenost s pokrokem v jednání, kterého dosáhl nový management banky v čele s Romanem Mentlíkem. Jeho tým postupuje v úzké spolupráci se společností Invesmart. Přijaté kroky mohou vést k celkové obnově činnosti Union banky. Finální plán pro záchranu banky bude České národní bance předložen nejpozději 3. března. […]

26. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo jedná v Itálii
Praha 26. února 2003 – Nizozemská společnost Invesmart B.V. dnes oznámila, že její výkonný ředitel a předseda představenstva Paolo Catalfamo dnes zahájil s akcionáři společnosti v Itálii jednání o další strategii. Invesmart rovněž přizval k jednáním konzultační společnost McKinsey, která se nyní podílí na přípravě realistického plánu záchrany. Jednání se rovněž účastní San Paolo IMI Bank z Turína. Invesmart dnes znovu potvrdil, že plně kontroluje akcie Union banky. Spolupracuje těsně s nově jmenovaným vedením Union banky v čele s Romanem Mentlíkem. Ten byl jako nový předseda představenstva pověřen hledáním příležitostí pro oživení Union banky na území Česká republiky. Invesmart pod vedením Paola Catalfama hledá fondy a řešení v zahraničí. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Union banka: Personální změny
Praha 24. února 2003 – V reakci na události posledních dnů odvolala na svém dnešním mimořádném zasedání dozorčí rada akciové společnosti Union Banka členy představenstva Union Banky Radovana Vávru a Romana Truhláře. Novými členy představenstva jmenovala Romana Mentlíka a Michala Gaubeho. […]

24. 2. 2003, Invesmart, Catalfamo: Pracujeme na alternativním plánu záchrany Union banky
Praha 24. únor 2003 – Společnost Invesmart dnes oznámila, že Radovan Vávra a Zdeněk Truhlář byli v představenstvu Union banky nahrazeni Romanem Mentlíkem a Michalem Gaubem. Oba odvolaní členové managementu banku opustili. Novým předsedou představenstva se stal Roman Mentlík, se kterým Paulo Catalfamo v odpoledních hodinách navštívil Českou národní banku s cílem projednat urychlené zahájení schvalovací procedury. […]

23. 2. 2003, GTS, GTS znovu stoupl zisk
Praha 23. února 2003 – Společnost GTS oznámila zatím neauditované konsolidované hospodářské výsledky po sloučení se společností KPNQwest za rok 2002. Společnost dosáhla v České republice celkových tržeb ve výši 2,37 miliardy korun. Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) činil 423 milionů korun. V roce 2002 vzrostly celkové tržby GTS ve srovnání s rokem 2001 o 16% a zisk (EBITDA) se zvýšil o 23 %. Růstu zisku i obratu společnost dosáhla i přes jednorázový pokles příjmů v důsledku ukončení aktivit nizozemské […]

18. 2. 2003, GTS, GTS podepsala smlouvu na ADSL
Praha 18. února 2003 – Společnost GTS dnes podepsala s Českým Telecomem smlouvu o přístupu do jeho sítě za účelem poskytování služeb prostřednictvím ADSL. Smlouva umožňuje největšímu alternativnímu operátorovi zpřístupnit vysokorychlostní internet koncovým zákazníkům telefonních linek Českého Telecomu. ADSL bude veřejnosti nabídnuta po technickém otestování služby, které by mělo být ukončeno v závěru prvního čtvrtletí letošního roku. […]

17. 2. 2003, Housing & Construction (CZ), Dálnice D47 je věc veřejná
Praha 17. února 2003 – Česká akciová společnost Housing & Construction (CZ) uvede zítra na adrese www.d47.info do provozu internetovou prezentaci orientovanou na výstavbu dálnice D47. Na správnou míru má uvést dosud převážně negativní mediální informace o projektu D47, firmě, která jej realizuje, i o způsobu zadání vládní zakázky. Stránky ozřejmují nejen povahu projektu a způsob jeho financování, ale zároveň veřejnosti předkládají i Prohlášení akcionářů společnosti H&C (CZ) o řádném výkonu podnikatelské činnosti. Informace o D47 lze na stránkách získat i formou interaktivního chatu zájemců s operátory webové horké linky. Těm, kteří dávají přednost telefonickým dotazům, bude na telefonním čísle 800 311 129 rovněž od zítřka k dispozici bezplatná zelená linka D47. […]

11. 2. 2003, SAP ČR, Nové označení produktů SAP
Praha 11. února 2003 – Společnost SAP oznámila, že nahradila označení rodiny svých produktů „mySAP.com“ jménem „mySAP Business Suite“. Nový název má odrážet aktuální situaci na trhu informačních systémů a rozšíření nabídky SAP o nová softwarová řešení. V rámci tohoto oznámení společnost SAP uvedla na trh systém mySAP ERP, který obsahuje podnikový informační systém SAP R/3 Enterprise a platformu SAP NetWeaver. […]

11. 2. 2003, SAP ČR, Nová platforma SAP NetWeaver
Praha 11. února 2003 – Společnost SAP uvedla na trh novou aplikační a integrační platformu SAP NetWeaver, která má usnadnit správu nesourodých (heterogenních) informačních systémů a rozšířit možnosti původní platformy mySAP Technology z roku 2001. Nová platforma je kompatibilní mimo jiné také s technologií Microsoft.NET a aplikačním serverem IBM WebSphere (J2EE). […]

11. 2. 2003, GTS, GTS vyzvala ČTÚ k cenové regulaci ADSL
Praha 11. února 2003 – Společnost GTS po obdržení nové velkoobchodní nabídky Českého Telecomu na zpřístupnění sítě pro ADSL vyzvala dnes ČTÚ k cenové regulaci služby. Pokud bude tato podmínka ze strany regulátora řešena, může být dvoustranné jednání obou operátorů po vyjasnění několika dalších připomínek uzavřeno. Služba ADSL, kterou je GTS připravena s Telecomem podrobit testům, pak může být do několika týdnů spuštěna i komerčně. […]

7. 2. 2003, SAP ČR, INFODIGEST 2/2003
Huyndai bude v USA montovat auta s podporou SAP […]

6. 2. 2003, SAP ČR, Vysvědčení pro ČESKÝ TELECOM
Praha 6. února 2003 – Společnost SAP ČR letos prodloužila platnost certifikátu Zákaznického kompetenčního centra SAP společnosti ČESKÝ TELECOM. Hlavním účelem kompetenčních center je zabezpečovat služby spojené s instalací a provozem podnikového informačního systému SAP R/3 na straně zákazníka. Zefektivní se tím podpora, kterou svým zákazníkům společnost SAP poskytuje. Centrum také usnadňuje vlastní správu komplexních informačních systémů. Za ČESKÝ TELECOM převzala certifikát Magdalena Novotná, výkonná ředitelka pro implementaci ISS (Information Support Systems). […]

5. 2. 2003, Housing & Construction (CZ), Zakázka na D47 v souladu s českým právním řádem
Praha 5. února 2003 – Zástupci akcionářů ovládajících českou akciovou společnost Housing & Construction (CZ) potvrdili v písemném prohlášení, že při získávání zakázky na výstavbu 80,2 km dálnice z Lipníka nad Bečvou do Ostravy postupovali v souladu s českým právním řádem. Současně se řídili vlastními vnitropodnikovými pravidly a směrnicemi pro řádný výkon podnikatelské činnosti v zemích svého původu. Svůj podpis na prohlášení připojil také předseda dozorčí rady H & C Jiří Šedivý. […]

30. 1. 2003, SAP ČR, Dobrá čísla SAP za loňský rok
Praha, 30. ledna 2003 – Společnost SAP AG, největší evropský výrobce software, dnes oznámila obchodní výsledky za rok 2002. Celkové výnosy společnosti dosáhly 7,4 miliard eur při současném zvýšení provozní marže na 22,7 % (rok 2001: 20 %). Společnost tak překonala vlastní cíl. Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 1,8 miliard eur (rok 2001: 1,6 miliard eur). Firmě se velmi dobře vedlo ve všech regionech. Na americkém trhu zvýšila výrazně pozici v prodeji licencí, kde se stala největším prodejcem software na trhu podnikových aplikací. V Evropě firma zvýšila meziročně obrat o 7 %. V této souvislosti oznámila česká pobočka, že v roce 2002 dosáhla plánovaných cílů. Výsledkem je další posílení pozice na trhu podnikových informačních systémů. […]

27. 1. 2003, Archa Chantal / Douwe Egberts, Opava má „Mořský svět“
Opava 27. ledna 2003 - Dětské nemocniční oddělení proměněné originální úpravou interiéru v „Mořský svět“ dnes zástupcům Státní slezské nemocnice v Opavě předala herečka Chantal Poullain-Polívková, zakladatelka Nadace Archa Chantal. Novému vzhledu oddělení dominují pestré barvy, motivy a dekorace charakteristické pro vodní svět. Úpravy oddělení si celkem vyžádaly čtyři milióny korun, které nadace získala od města Opavy (2 milióny korun), společnosti Balírny Douwe Egberts, a. s., (1,5 miliónu korun) a dalších dárců. Humanizaci, tedy vytváření příjemnějšího prostředí v nemocničních zařízeních pro děti, se nadace věnuje od roku 1993. […]

12. 1. 2003, DBM, Kdopak to s klienty nemluví?
Praha 12. ledna 2003 – Průzkum využívání on-line marketingových nástrojů finančních institucí prokázal, že rychlost reakce jednotlivých firem ve většině případů on-line klienty spíše odradí, než že by je pomohla získat či udržet. Někde dostanou zákazníci odpovědi do několika minut, někde se jich ale vůbec nedočkají. Na dotaz vůbec neodpoví každá pátá banka, každá čtvrtá pojišťovna a každá třetí stavební spořitelna. Ze všech nejhůř reagují otevřené podílové fondy. Celkem tři čtvrtiny z nich na dotazy on-line klientů neodpověděly. Průzkum způsobu on-line komunikace finančních institucí se zákazníky realizovaly koncem minulého roku divize Interactive společnosti Taylor Nelson Sofres (TNS) a společnost Donath-Burson-Marsteller. […]

8. 1. 2003, SAP ČR, INFODIGEST 1/2003
SAP pro veřejné služby v Dortmundu […]

8. 1. 2003, GTS, Do EU s angličtinou z internetu
Praha 8. ledna 2003 – Tři významné vzdělávací instituce, E-academy, Akademie Jana Amose Komenského a Institut pro integraci ČR do EU dnes ve spolupráci s předním českým poskytovatelem internetových služeb společností GTS zahájily projekt on-line výuky anglického jazyka s možností získání mezinárodně uznávaného osvědčení „Certificate in English Stage One“. Právě ten je funkčním předpokladem pro výkon práce v institucích EU nebo v takových, které s nimi spolupracují. Pro všechny zájemce bude internetová výuka angličtiny dostupná na stránkách […]

5. 1. 2003, Prague Biennale, Praha hodlá konkurovat Benátkám
Praha 5. ledna 2003 – Panorama současné mezinárodní umělecké tvorby se představí od 26. června do 31. srpna 2003 na mezinárodní výstavě Prague Biennale ve Veletržním paláci v Praze. Bude na ní uvedena tvorba více než sto padesáti umělců z třiceti zemí světa. Její podtitul „Periferie do centra“ má dokumentovat proces rozkladu velkých mezinárodních center umění ve prospěch dosavadních periferií s bohatou kulturní vitalitou. Právě proto budou na Prague Biennale k vidění například díla autorů z Číny, Afriky, či Střední Ameriky. […]

19. 12. 2002, SAP ČR, Četrans sjednocuje informační systémy
Praha 19. prosince 2002 – S cílem snížit provozní náklady se český provozovatel kamionové dopravy Četrans rozhodl sjednotit informační systémy na platformě mySAP.com. Zavedena budou řešení finančního účetnictví, controllingu, mezd a personalistiky, logistiky a údržby vozového parku. Produktivní provoz řešení ekonomiky a podpůrných systémů bude zahájen 1. ledna 2003, tedy čtyři měsíce od podpisu smlouvy, zbývající řešení pak od 1. března 2003. […]

16. 12. 2002, GTS, Zisk vyšší o polovinu
Praha 16. prosince 2002 – Společnost GTS oznámila, že za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla v České republice zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 309 milionů korun. Ten představuje růst o 53 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Celková výše tržeb za prvních devět měsíců letos činila více než 1,76 miliardy korun, což je o 14 % více než ve stejném období vloni. […]

12. 12. 2002, GTS, Jak je důležité míti mininovelu
Praha 12. prosince 2002 – Zpřístupnění tzv. místní smyčky v ČR nenastane od počátku příštího roku, telekomunikační „mininovela“ bude totiž podle očekávání schválena až v první polovině roku 2003, tedy se zpožděním oproti předpokladu Evropské komise. Přitom právě mininovela má alternativním operátorům umožnit přímý přístup k jednotlivým uživatelům prostřednictvím vedení Telecomu […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics