Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1476 - 1500 z 1757

16. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Hlas pro IBM
Praha 16. července 2002 - Dodavatelem telekomunikačních služeb společnosti IBM se po vyhodnocení květnového výběrového řízení stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude od srpna poskytovat hlasové služby pro centrály IBM v Praze a Brně. Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo 6 operátorů, včetně operátorů mobilních sítí, jejichž nabídky byly poměřovány zejména z pohledu úrovně péče o klienty, ceny a komplexnosti poskytovaných služeb. […]

16. 7. 2002, SAP ČR, Personálie SAP ČR
Změna na pozici Marketing Manager v SAP ČR. Vytvoření pozice Public Relations Manager v SAP ČR. […]

15. 7. 2002, OS Pohoda, Tři miliony v Pohodě
Praha 15. července 2002 – Téměř sto tisíc eur na podporu svých projektů získalo občanské sdružení Pohoda od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ta poskytuje příspěvky neziskovým organizacím v rámci programu Phare – Rozvoj občanské společnosti a Acces ze zdrojů Evropské unie. Občanské sdružení POHODA, které pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením, uspělo hned se dvěma žádostmi o granty zaměřenými na všestranný rozvoj organizace, podporu fundraisingu, vzdělávání zaměstnanců a na pomoc lidem a rodinám mentálně postižených v krizi. V přepočtu získalo na realizaci těchto projektů podporu blížící se třem milionům korun. […]

10. 7. 2002, Jihlavské sklárny Bohemia, Jihlavské sklárny Bohemia do konkurzu
Praha 10. července 2002 – Představenstvo společnosti Jihlavské sklárny Bohemia, a.s., (JSB) oznámilo, že vzhledem k neschopnosti dostát závazkům vůči věřitelům podalo u Krajskému soudu v Brně návrh na prohlášení konkurzu na majetek JSB. Návrh na konkurz byl podán v souvislosti s neúspěšným šestiměsíčním jednáním o restrukturalizaci bankovních půjček a o zajištění nového kapitálu pro JSB. O podání návrhu na konkurz rozhodla skupina investorů s majoritním podílem ve společnosti. […]

9. 7. 2002, SAP ČR, INFODIGEST 07/2002 - Praha 9. července 2002
TT electronics podepsala smlouvu s SAP (Londýn - 25. června 2002) […]

8. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Brno nezávisle na Českém Telecomu
Praha/Brno 8. července 2002– Nejvýznamnější český alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS, dokončil v těchto dnech výstavbu své metropolitní sítě v Brně. Tu tvoří celkem 1250 km optických vláken, která na území města propojují kromě zákazníků také 20 distribučních a přístupových uzlů KPNQwest/GTS. Po Praze se tak Brno stalo dalším městem v České republice se svou vlastní metropolitní sítí, která je na telekomunikační síti Českého Telecomu plně nezávislá. Síť KPNQwest/GTS poskytne brněnským uživatelům telekomunikačních služeb, zejména podnikové klientele, možnost využít výhod digitalizované telekomunikační technologie v plném rozsahu s kvalitou garantovanou jediným operátorem. […]

7. 7. 2002, CME, CME nehodlá podnikat kroky proti Kramářově sbírce
Praha 7. července 2002 - Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila svou připravenost k dohodě nepodniknout žádné kroky proti uměleckým dílům, která mají být vystavena v rámci České kulturní sezóny 2002 na podzim letošního roku v Picassově muzeu v Paříži. Česká republika by se však recipročně musela zavázat, že přijme veškerá opatření k vymožení částky 27,1 milionů dolarů a úroků, kterou Vladimír Železný dluží společnosti CME na základě rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu z února loňského roku. Česká republika by se rovněž musela zavázat uhradit včas a v souladu s Newyorkskou dohodou z roku 1958 společnosti CME částku, o jejíž výši rozhodne nadcházející slyšení stockholmského arbitrážního tribunálu v září. […]

4. 7. 2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe přepojeno na alternativní síť
Praha/Budapešť/Varšava 4. července 2002 – V souvislosti s postupným odpojováním páteřní sítě Ebone z provozu po krachu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. zajistila telekomunikační skupina GTS Central Europe pro své zákazníky alternativní připojení do mezinárodní sítě Internet. Tím současně splnila podmínky pro vstup nového investora. Nové připojení je již plně funkční. Technickou nezávislost na původní páteřní síti nizozemské KPNQwest N.V. zajistily dohody GTS Central Europe s provozovateli velkokapacitních mezinárodních internetových sítí společnostmi BT Ignite - divizí British Telecom a dále se společnostmi Sprint a CECOM (Dynegy). […]

1. 7. 2002, IOC, IOC podporuje stávající složení představenstva České rafinérské
Praha 1. července 2002 – Zástupci akcionářů společnosti Česká rafinérská, sdružených ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies), dnes na valné hromadě České rafinérské využili svého akcionářského práva a vyslovili se pro setrvání Ivana Ottise ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti. O návrhu jmenovat Pavla Švarce, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Unipetrol, k těmto jeho dosavadním funkcím také novým generálním ředitelem a členem představenstva České rafinérské se proto již nehlasovalo. […]

28. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Úspory ano, ale na správném místě
Praha/Liberec 28. června 2002 – Výběrem dalšího poskytovatele telekomunikačních služeb ušetří Magistrát města Liberec nejméně 10 % nákladů za hlasové telefonní služby. Podle smlouvy, která byla včera uzavřena, bude tyto služby liberecké městské správě poskytovat největší tuzemský alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS. Po Ústí nad Labem je to v severních Čechách již druhý magistrátní úřad, který si pro poskytování hlasových služeb vybral tohoto alternativního operátora. […]

27. 6. 2002, IOC, IOC: Alternativní nabídka IOC
Praha 27. června 2002 – Akcionáři společnosti Česká rafinérská sdružení ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámili, že společnosti Unipetrol navrhli prodloužit platnost dočasné, dvouměsíční cenové dohody o dodávkách surovin pro Chemopetrolu do konce roku 2002. Původní dočasná dohoda byla uzavřena počátkem června 2002 za aktivního přispění ministra obchodu a průmyslu Miroslava Grégra, místopředsedy České vlády, i přesto, že její podmínky byly pro Českou rafinérskou nevýhodné. […]

26. 6. 2002, CME, CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví
Praha 26. června 2002 – V souvislosti s připravovaným odchodem Vladimíra Železného z vedení TV NOVA a z funkce jednatele v CET 21 oznámil majoritní vlastník ČNTS, společnost Central European Media Enteprises (CME), že jeho nároky vůči CET 21 zůstávají nedotčeny. Nejzávažnější je přitom spor na určení neplatnosti odstoupení od servisní smlouvy, na určení její exkluzivity a na určení povinnosti společnosti CET 21 zajišťovat televizní vysílání TV NOVA výhradně prostřednictvím ČNTS. Další jednání v této věci je nařízeno již na 12. září 2002, tedy na období, kdy Stockholmská arbitráž bude určovat výši náhrady škody, kterou bude Česká republika povinna uhradit CME za zničení její investice do ČNTS způsobené pochybením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Vladimírem Železným. Požadavek CME byl vyčíslen na 526,9 milionů dolarů a příslušný úrok. […]

21. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Do sokolovské nemocnice se vždy dovoláte
Sokolov 21. června 2002 – Rostoucí nároky Nemocnice Sokolov na spolehlivé telekomunikační spojení a vyšší kapacitu připojení k Internetu přiměly její vedení k výběru nového dodavatele telekomunikačních služeb. Na základě nejvýhodnější nabídky se jím stala společnost KPNQwest/GTS. […]

19. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Severní Čechy budou brzy nezávislé
Liberec 19. června 2002 – Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom podepsaly smlouvu o spolupráci při budování telekomunikační infrastruktury v severních Čechách. Výsledná síť se při nižších cenách pro koncové uživatele má svým rozsahem a kapacitou vyrovnat zařízení dominantního operátora. Základem systému je 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Ty budou propojeny se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak zcela vymaní ze závislosti na Českém Telecomu. Zákazníci, zejména firmy, orgány místní a státní správy a další veřejné instituce, tak získají rozšířený přístup k alternativní nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť má být plně funkční od prosince 2002. […]

18. 6. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS nahradí Český Telecom
Praha 18. června 2002 – Společnost KPNQwest/GTS nahradí u obchodního řetězce hypermarketů INTERSPAR dosavadního poskytovatele telekomunikačních služeb Český Telecom. KPNQwest/GTS zvítězila mezi pěti operátory ve dvoukolovém výběrovém řízení na poskytovatele hlasových služeb. Dosud společnost KPNQwest/GTS zajišťovala pro firmu SPAR Česká obchodní společnost vysokorychlostní internetové připojení a datové služby pro 12 hypermarketů řetězce INTERSPAR, skladové prostory v Praze a budoucí centrálu Europark Praha. […]

17. 6. 2002, Pioneer, Posila pro Pioneer Trust
Praha 17. června 2002 – Do Pioneer české investiční společnosti, a.s., nastoupil na post portfolio manažera fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond (Pioneer Trust) bývalý investiční analytik a makléř společnosti Conseq Finance, Petr Zajíc. Na správě fondu bude spolupracovat s mezinárodním investičním týmem skupiny Pioneer Investments v Dublinu. […]

17. 6. 2002, ISCARE IVF, O početí na Internetu ještě jeden týden
Praha 17. června 2002 – Více než sedmdesát dotazů vztahujících se k problémům s početím zodpověděli od pondělí do pátku minulého týdne odborníci Centra asistované reprodukce Iscare IVF v mimořádně zřízené internetové poradně. Ta byla zprovozněna právě minulé pondělí u příležitosti Světového měsíce neplodnosti, kterým byl letos vůbec poprvé vyhlášen měsíc červen. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je provoz poradny na stránkách www.iscare.cz prodloužen. Poradit se o všem, co souvisí s poruchami plodnosti a umělým oplodněním, tak zájemci mohou až do pátku 21. června. […]

13. 6. 2002, Conoco, IOC žádá Českou rafinérskou o nové svolání valné hromady
Praha 13. června 2002 - Společnost Conoco dnes potvrdila, že požádala představenstvo České rafinérské o nové svolání mimořádné valné hromady společnosti na pozdější dobu. Hlavními dvěma body programu mimořádné valné hromady svolané na zítra přitom měly být současné spory o dlouhodobých obchodních smlouvách se společností Chemopetrol a odvolání Ivana Ottise z postu předsedy představenstva a generálního ředitele České rafinérské. V této funkci má být nahrazen předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Unipetrol Miroslavem Švarcem. Chemopetrol, hlavní odběratel České rafinérské, je přitom 100% vlastněn právě Unipetrolem. […]

10. 6. 2002, SAP ČR, SAP: Partnerství s Adobe a podpora pro Nike
Praha, 10. června 2002 – Společnost SAP uzavřela se společností Adobe Systems Incorporated dohodu, která má vést k integraci programu Adobe Acrobat a technologie PDF do platformy mySAP.com. To uživatelům a firmám umožní zautomatizovat, urychlit a zjednodušit komunikaci založenou na výměně dokumentů tištěných na papíře. K integraci software Adobe dojde přímo na úrovni infrastruktury mySAP Technology. Adobe Acrobat a technologie PDF využívá ke své práci nejméně 300 milionů uživatelů v celosvětovém měřítku. Tolik totiž bylo do současnosti distribuováno kopií programu Acrobat Reader, který práci s elektronickými soubory ve formátu PDF umožňuje. […]

9. 6. 2002, KPNQwest/GTS, České GTS a KPNQwest připojeny přes BT Ignite
Praha 9. června 2002 – České GTS a KPNQwest zprovoznily mezinárodní internetové připojení přes partnerské operátory v čele s divizí British Telecomu společností BT Ignite. Nové velkokapacitní připojení tak poskytne zákazníkům firem GTS a KPNQwest v České republice jistotu plné konektivity do mezinárodní sítě Internet. Připojení disponuje kapacitou 2x STM-4, tedy 1244 Mbps, a převyšuje potřeby všech českých zákazníků GTS a KPNQwest i v případě výpadku mezinárodní sítě, kterou spravuje nizozemská KPNQwest N.V. Tato firma totiž vyhlásila bankrot a její aktiva včetně páteřních sítí budou patrně rozprodána. GTS a KPNQwest v České republice, které jsou na centrále provozně a finančně nezávislé, budou poskytovat svým zákazníkům i nadále veškeré služby v nezměněné kvalitě. […]

7. 6. 2002, ISCARE IVF, Červen světovým měsícem neplodnosti i u nás
Praha 7. června 2002 - Světovým měsícem neplodnosti včera červen poprvé vyhlásila Americká asociace pro neplodnost v New Yorku. K nové iniciativě, jejímž cílem je zvýšit povědomí světové veřejnosti o příčinách poruch plodnosti, prevenci a možnostech léčby, se bezprostředně přihlásilo i pražské Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF. […]

5. 6. 2002, SAP ČR, SAPPHIRE'02 z Orlanda on-line a živě
Praha 5. června 2002 – Živý audiovizuální přenos z tiskové konference konané u příležitosti setkání uživatelů SAPPHIRE'02 zřídila pro novináře společnost SAP. Bude přístupný na adrese www.sap.com dnes od 18:30 hod. středoevropského času. Tisková konference se uskuteční v americkém Orlandu a bude vedena v anglickém jazyce. Zúčastní se jí výkonní ředitelé společnosti Hasso Plattner, Henning Kagermann a Leo Apotheker. Dotazy mohou novináři zasílat na adresu press@sap.com. Záznam z tiskové konference bude veřejnosti na stránkách společnosti přístupný do 12. června. […]

5. 6. 2002, Conoco, Conoco nevyužije opci na podíl v České rafinérské
Praha 5. června 2002 – Společnost Conoco dnes odmítla nabídku Unipetrolu na zvýšení svého obchodního podílu ve společnosti Česká rafinérská. Tuto nabídku učinil Unipetrol na základě akcionářských práv společnosti Conoco jako současného akcionáře České rafinérské. Možnost zvýšit podíl uplatněním opčních práv byla vyvolána v souvislosti s nadcházejícím ovládnutím Unipetrolu společností Agrofert. […]

4. 6. 2002, Vatera, Vatera získala investiční zdroje
Praha 4. června 2002 – Společnost Vatera (www.vatera.com), středo- a východoevropský internetový aukční dům, dnes oznámila, že od fondu iEurope a Esther Dysonové získala investiční zdroje ve výši 650 000 USD. Vatera má v současné době více než 90 000 registrovaných uživatelů a je jednou z mála internetových společností ve střední a východní Evropě, které se v letošním roce podařilo získat nové investiční zdroje. Společnost byla založena koncem roku 2000 jako regionální elektronické tržiště financované společností eQuest, soukromou investiční firmou Edgara Bronfmana Jr., a několika dalšími investory. […]

4. 6. 2002, Pioneer, Pioneer web v novém kabátu
Praha, 4. června 2002 – Nový design webových stránek dnes představila skupina Pioneer Investments* v České republice. Na adrese www.pioneerinvestments.cz jsou v přehledné formě vystaveny komplexní informace o všech více než třiceti fondech skupiny Pioneer Investments registrovaných v Irsku a Lucembursku i o českém fondu Pioneer Trust**. Stránky obsahují kromě informační části také část vzdělávací pro nové i stávající investory a zájemce. Zásadní novinkou je také větší prostor pro investiční zpravodajství, jehož zasílání e-mailem si každý může na stránkách objednat. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics