Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1476 - 1500 z 1776

26. 8. 2002, SAP ČR, SAP zrychlí správu pojistných smluv
Walldorf/Praha 26. srpna 2002 – Společnost SAP AG oznámila, že spolu s německou společností „msg systems AG“ pracuje na rozšíření systému mySAP Insurance určeného pro pojišťovny o správu pojistek v rámci finančních služeb. Největší rakouská pojišťovna Wiener Städtische, která spravuje 20 milionů pojistných smluv, bude první, kdo tento rozšířený software využije. K dispozici bude v Německu, Rakousku a Švýcarsku od konce roku 2003. V České republice pak od roku 2004. Nové možnosti mySAP Insurance budou veřejnosti prezentovány na konferenci SAPPHIRE, která se koná od 4. do 6. září 2002 v portugalském Lisabonu. […]

22. 8. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť nabízí pomoc při výstavbě rodinných domů v oblastech postižených záplavami
Praha/Ostrava 22. srpen 2002 – Zástupci společnosti Nová huť budou v nejbližších dnech jednat v postižených oblastech o možnosti dodávek montovaných rodinných domů pro obce a občany, kterým povodně zcela zničily jejich obydlí. Nová huť je schopna zajistit a koordinovat výstavbu domů 3+1 o ploše 82 m2 na klíč do 8 týdnů od zahájení stavby. […]

14. 8. 2002, Karlovarské minerální vody, Oznámení KMV
Karlovy Vary 14. srpna 2002 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes nabídla centrálnímu krizovému štábu bezplatnou dodávku jednoho milionu litrů balených vod Mattoni pro oblasti postižené záplavami. To představuje množství zhruba čtyřiceti plně naložených kamionů. Firma bezplatně zajistí dodávku včetně přepravy do postižených míst vlastními kamiony dle dispozic krizového štábu. V současné době probíhají jednání mezi krizovým štábem a zástupci největšího českého výrobce balených vod s cílem připravit optimální plán urychlené distribuce vody k postiženým. Podle informací z odboru ochrany obyvatelstva generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se očekávají největší problémy s pitnou vodou na postižených územích do tří dnů. […]

14. 8. 2002, KPNQwest/GTS, Obrana serverů proti povodni
Praha 14. srpna 2002 – Zdarma po dobu povodní nabízí datové centrum GTS Telehouse umístění a provoz serveru organizacím, kterým v důsledku povodní zkolabovaly kvůli odpojení těchto serverů datové či internetové služby, například webové stránky. […]

8. 8. 2002, KPNQwest/GTS, VPNka pro Fujitsu Services
Praha 8. srpna 2002 – S cílem zvýšit bezpečnost vlastní virtuální privátní sítě a současně snížit provozní náklady změnila společnost Fujitsu Services dodavatele. V rámci celofiremní integrace telekomunikačních služeb tak stávajícího operátora vystřídá nejvýznamnější tuzemský alternativní operátor - společnost KPNQwest/GTS, která již Fujitsu Services poskytuje hlasové služby i velkokapacitní připojení k internetu. […]

6. 8. 2002, KPNQwest/GTS, Tržby a zisk KPNQwest/GTS vzrostly
Praha 6. srpna 2002 – Společnost KPNQwest/GTS dosáhla v prvním pololetí 2002 zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 214,4 milionů korun. Tržby největšího českého alternativního operátora za stejné období činily 1,2 miliardy. I přes globální recesi v oblasti telekomunikací se tak společnosti podařilo zvýšit zisk EBITDA meziročně o 22,1 procent a tržby o 13,4 procent oproti stejnému období minulého roku. […]

6. 8. 2002, ISCARE IVF, Za zhubnutím do Havany
Praha 6. srpna 2002 – První zařízení v České republice pro komplexní léčbu obezity zahájilo minulý týden provoz v pavilónu Havana v Praze Hloubětíně. Centrum pro léčbu obezity (CPLO) se od podobných zařízení liší především tím, že pod jednou střechou vyšetřuje a léčí obezitu všemi schválenými metodami. Pacient tak může na jednom místě pod dohledem zkušených odborníků podstoupit interní konzervativní léčbu, farmakoterapii, chirurgický výkon nebo jejich kombinaci. Platby za léčbu jsou v povoleném rozsahu hrazeny zdravotními pojišťovnami. O činnost nového centra již projevili zájem zahraniční odborníci. CPLO spolupracuje s Univerzitní chirurgickou klinikou nemocnice San Martino v italském Janově a s Centrem pro léčbu obezity v Memphisu při univerzitě v Tenesee v USA. […]

5. 8. 2002, SAP ČR, INFODIGEST 08/2002 - Praha 5. srpna 2002
Veřejná správa v Texasu zvolila pro e-government SAP […]

4. 8. 2002, DBM, PR agentura získala výroční cenu
Praha 4. srpna 2002 – Fond pro americká studia (The Fund for American Studies) udělil včera společnosti Donath-Burson-Marsteller svou výroční cenu, The Free Enterprise Corporate Award. Jejím udělením vyjadřuje fond uznání společnostem, které finančně i prakticky podporují Americký institut pro politické a ekonomické systémy, který společně v Praze již deset let pořádají Univezita Karlova v Praze a Georgetown University ve Washingtonu. Za uplynulých deset let institut absolvovalo již více než 800 studentů z 27 zemí střední a východní Evropy a USA. Cena byla dosud udělena společnostem Pfizer (1996), Citibank (1997), Hewlett-Packhard (1998), Eurotel Praha (1999), Eli Lilly & Co. (2000) a Winterthur Pension Fund (2001). […]

2. 8. 2002, CME, CME získala další finanční zdroje
Hamilton (Bermudy)/Praha 2. srpna 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že podepsala úvěrovou dohodu se skupinou finančníků vedenou pobočkami společnosti Golden Tree Asset Management. V jejím rámci získá CME překlenovací úvěr ve výši 30 milionů dolarů. […]

1. 8. 2002, OMI, Smlouva na poskytování vodohospodářských služeb podepsána
Příbram 1. srpna 2002 – Společnost OMI Česká republika dnes podepsala smlouvu s městem Příbram. Předmětem smlouvy je provoz a správa vodohospodářského majetku města, zejména zajišťování dodávek pitné vody, odkanalizování a provozování čistírny odpadních vod. Nabídku společnosti OMI Česká republika vyhodnotila radnice s ohledem na zájmy obyvatel i města jako vlastníka majetku ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Smlouva byla uzavřena na období dvaceti let s platností od 1. září 2002. […]

1. 8. 2002, IOC, Kompromisní dohoda zajistila dodávky surovin
Praha 1. srpna 2002 - Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámily, že schválily novou dočasnou dohodu o dodávkách mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Ke shodě došlo po přijetí řady dodatků k předchozí dočasné dohodě všemi stranami. Nová dohoda upravuje vzájemné dodávky petrochemických a agrochemických surovin, energií a služeb mezi společnostmi Česká rafinérská, Chemopetrol a Kaučuk Kralupy. Dohoda bude platná do 31. prosince 2002. […]

30. 7. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť se vymanila ze ztráty
Ostrava 30. července 2002 – Zisk před zdaněním ve výši 1,113 miliard korun vykázala za první pololetí letošního roku akciová společnost Nová huť. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy Nová huť zaznamenala ztrátu, se tak hospodářský výsledek zlepšil o více než 1,3 miliardy korun. Na tomto výsledku se největší měrou podílely kurzové zisky a dosažená efektivnost finančních operací. Jejich pozitivní bilance činila za první pololetí 994 milionů korun. […]

29. 7. 2002, DBM, Středoevropský průzkum o průzkumech
Praha 29. července 2002 - Více než 60 procent dotázaných představitelů firem uvedlo, že v následujících dvanácti měsících jejich společnosti utratí za marketingové průzkumy stejně, nebo dokonce více než v předcházejícím období. Vyplývá to z průzkumu mínění, který mezi 341 odborníky v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku provedla na přelomu dubna a května 2002 společnost Donath-Burson-Marsteller (DBM). Téměř všichni dotázaní se také shodli na tom, že při výběru agentury pro průzkum trhu hraje největší roli zkušenost s agenturou z minulosti, odbornost jejích zaměstnanců a především jasně formulovaná nabídka. Oproti tomu má na výběr výzkumné agentury nejmenší vliv inzerce, letáky a informace získané z internetových stránek. […]

28. 7. 2002, IOC, Společnosti IOC vyzývají Unipetrol k prodloužení stávající dohody
Praha 28. července 2002 – Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) navrhly společnosti Unipetrol prodloužení dvouměsíční kompromisní dohody o pokračování dodávek surovin z České rafinérské do Chemopetrolu, společnosti plně vlastněné Unipetrolem. Tuto dohodu zprostředkoval bývalý český ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Jelikož platnost této dočasné dohody vyprší 31. července, navrhly společnosti IOC její prodloužení až do konce roku. Unipetrol však tento návrh společností IOC odmítl. […]

25. 7. 2002, CME, První část dluhu Železného splacena
Londýn/Praha 25. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes potvrdila, že na účet své holandské dceřinné společnosti CME Media Enterprises B. V. obdržela částku 8,7 milionů dolarů. Tato částka je ekvivalentem 262,1 milionu korun, kterou minulý čtvrtek na účet CME převedla společnost CET 21, držitel licence na vysílání TV Nova. Tím byla v souladu s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 z června 2001 splacena první část dluhu Vladimíra Železného. Platbou se Železného dluh snížil na přibližně 19,8 milionů dolarů. […]

22. 7. 2002, Ispat Nová huť, Měna na vrcholu, náklady na dně
Ostrava 22. července 2002 – Vzhledem k posilování koruny společnost Nová huť očekává, že se jí v tomto roce podaří snížit dodavatelské náklady o 800 milionů korun. Nejvíce se tyto úspory projeví v platbách za dodávky surovin z Ukrajiny a Polska, které jsou fakturovány v dolarech. Rychlejší než plánované snižování nákladů přispěje k částečnému vyrovnání poklesu tržeb v důsledku vývoje směnného kurzu. Korunové tržby společnosti Nová huť přitom v prvním pololetí 2002 poklesly o 498 milionů korun. Ve druhém pololetí přijde při stejně silné koruně Nová huť o dalších 700 milionů plánovaných tržeb. […]

22. 7. 2002, CME, CET 21 poukázala CME prvních devět milionů dolarů
London/Amsterdam/Praha 22. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) potvrdila, že od bankovního domu eBanka obdržela avízo o převodu částky téměř devíti milionů dolarů na účet CME. Plátcem je společnost CET 21, kterou nyní zřejmě ovládá PPF. Podle dopisu eBanky z 19. července 2002 byla platba provedena na žádost jejího klienta společnosti CET 21. Účel platby: „vypořádání podílu PhDr. Železného v CET 21, s.r.o., dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.“ Provedení platby potvrdila písemně i společnost CET 21 svým dopisem z 20. července 2002. Železného dluh vůči CME se tak po zaplacení sníží z více než 28,8 na přibližně 19,8 milionů dolarů. Současně přestává být Železný podílníkem ve společnosti CET 21. Železný byl povinen provést plnou úhradu částky 27,1 milionů dolarů již v únoru 2001. Platbě se snažil vyhnout tím, že se nezákonně pokusil převést svá aktiva na své nejbližší spolupracovníky. […]

18. 7. 2002, SAP ČR, Obchodní výsledky SAP AG
Obchodní výsledky SAP AG […]

16. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Hlas pro IBM
Praha 16. července 2002 - Dodavatelem telekomunikačních služeb společnosti IBM se po vyhodnocení květnového výběrového řízení stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude od srpna poskytovat hlasové služby pro centrály IBM v Praze a Brně. Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo 6 operátorů, včetně operátorů mobilních sítí, jejichž nabídky byly poměřovány zejména z pohledu úrovně péče o klienty, ceny a komplexnosti poskytovaných služeb. […]

16. 7. 2002, SAP ČR, Personálie SAP ČR
Změna na pozici Marketing Manager v SAP ČR. Vytvoření pozice Public Relations Manager v SAP ČR. […]

15. 7. 2002, OS Pohoda, Tři miliony v Pohodě
Praha 15. července 2002 – Téměř sto tisíc eur na podporu svých projektů získalo občanské sdružení Pohoda od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ta poskytuje příspěvky neziskovým organizacím v rámci programu Phare – Rozvoj občanské společnosti a Acces ze zdrojů Evropské unie. Občanské sdružení POHODA, které pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením, uspělo hned se dvěma žádostmi o granty zaměřenými na všestranný rozvoj organizace, podporu fundraisingu, vzdělávání zaměstnanců a na pomoc lidem a rodinám mentálně postižených v krizi. V přepočtu získalo na realizaci těchto projektů podporu blížící se třem milionům korun. […]

10. 7. 2002, Jihlavské sklárny Bohemia, Jihlavské sklárny Bohemia do konkurzu
Praha 10. července 2002 – Představenstvo společnosti Jihlavské sklárny Bohemia, a.s., (JSB) oznámilo, že vzhledem k neschopnosti dostát závazkům vůči věřitelům podalo u Krajskému soudu v Brně návrh na prohlášení konkurzu na majetek JSB. Návrh na konkurz byl podán v souvislosti s neúspěšným šestiměsíčním jednáním o restrukturalizaci bankovních půjček a o zajištění nového kapitálu pro JSB. O podání návrhu na konkurz rozhodla skupina investorů s majoritním podílem ve společnosti. […]

9. 7. 2002, SAP ČR, INFODIGEST 07/2002 - Praha 9. července 2002
TT electronics podepsala smlouvu s SAP (Londýn - 25. června 2002) […]

8. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Brno nezávisle na Českém Telecomu
Praha/Brno 8. července 2002– Nejvýznamnější český alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS, dokončil v těchto dnech výstavbu své metropolitní sítě v Brně. Tu tvoří celkem 1250 km optických vláken, která na území města propojují kromě zákazníků také 20 distribučních a přístupových uzlů KPNQwest/GTS. Po Praze se tak Brno stalo dalším městem v České republice se svou vlastní metropolitní sítí, která je na telekomunikační síti Českého Telecomu plně nezávislá. Síť KPNQwest/GTS poskytne brněnským uživatelům telekomunikačních služeb, zejména podnikové klientele, možnost využít výhod digitalizované telekomunikační technologie v plném rozsahu s kvalitou garantovanou jediným operátorem. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics