Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1501 - 1525 z 1787

28. 7. 2002, IOC, Společnosti IOC vyzývají Unipetrol k prodloužení stávající dohody
Praha 28. července 2002 – Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) navrhly společnosti Unipetrol prodloužení dvouměsíční kompromisní dohody o pokračování dodávek surovin z České rafinérské do Chemopetrolu, společnosti plně vlastněné Unipetrolem. Tuto dohodu zprostředkoval bývalý český ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Jelikož platnost této dočasné dohody vyprší 31. července, navrhly společnosti IOC její prodloužení až do konce roku. Unipetrol však tento návrh společností IOC odmítl. […]

25. 7. 2002, CME, První část dluhu Železného splacena
Londýn/Praha 25. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes potvrdila, že na účet své holandské dceřinné společnosti CME Media Enterprises B. V. obdržela částku 8,7 milionů dolarů. Tato částka je ekvivalentem 262,1 milionu korun, kterou minulý čtvrtek na účet CME převedla společnost CET 21, držitel licence na vysílání TV Nova. Tím byla v souladu s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 1 z června 2001 splacena první část dluhu Vladimíra Železného. Platbou se Železného dluh snížil na přibližně 19,8 milionů dolarů. […]

22. 7. 2002, Ispat Nová huť, Měna na vrcholu, náklady na dně
Ostrava 22. července 2002 – Vzhledem k posilování koruny společnost Nová huť očekává, že se jí v tomto roce podaří snížit dodavatelské náklady o 800 milionů korun. Nejvíce se tyto úspory projeví v platbách za dodávky surovin z Ukrajiny a Polska, které jsou fakturovány v dolarech. Rychlejší než plánované snižování nákladů přispěje k částečnému vyrovnání poklesu tržeb v důsledku vývoje směnného kurzu. Korunové tržby společnosti Nová huť přitom v prvním pololetí 2002 poklesly o 498 milionů korun. Ve druhém pololetí přijde při stejně silné koruně Nová huť o dalších 700 milionů plánovaných tržeb. […]

22. 7. 2002, CME, CET 21 poukázala CME prvních devět milionů dolarů
London/Amsterdam/Praha 22. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) potvrdila, že od bankovního domu eBanka obdržela avízo o převodu částky téměř devíti milionů dolarů na účet CME. Plátcem je společnost CET 21, kterou nyní zřejmě ovládá PPF. Podle dopisu eBanky z 19. července 2002 byla platba provedena na žádost jejího klienta společnosti CET 21. Účel platby: „vypořádání podílu PhDr. Železného v CET 21, s.r.o., dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.“ Provedení platby potvrdila písemně i společnost CET 21 svým dopisem z 20. července 2002. Železného dluh vůči CME se tak po zaplacení sníží z více než 28,8 na přibližně 19,8 milionů dolarů. Současně přestává být Železný podílníkem ve společnosti CET 21. Železný byl povinen provést plnou úhradu částky 27,1 milionů dolarů již v únoru 2001. Platbě se snažil vyhnout tím, že se nezákonně pokusil převést svá aktiva na své nejbližší spolupracovníky. […]

18. 7. 2002, SAP ČR, Obchodní výsledky SAP AG
Obchodní výsledky SAP AG […]

16. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Hlas pro IBM
Praha 16. července 2002 - Dodavatelem telekomunikačních služeb společnosti IBM se po vyhodnocení květnového výběrového řízení stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude od srpna poskytovat hlasové služby pro centrály IBM v Praze a Brně. Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo 6 operátorů, včetně operátorů mobilních sítí, jejichž nabídky byly poměřovány zejména z pohledu úrovně péče o klienty, ceny a komplexnosti poskytovaných služeb. […]

16. 7. 2002, SAP ČR, Personálie SAP ČR
Změna na pozici Marketing Manager v SAP ČR. Vytvoření pozice Public Relations Manager v SAP ČR. […]

15. 7. 2002, OS Pohoda, Tři miliony v Pohodě
Praha 15. července 2002 – Téměř sto tisíc eur na podporu svých projektů získalo občanské sdružení Pohoda od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Ta poskytuje příspěvky neziskovým organizacím v rámci programu Phare – Rozvoj občanské společnosti a Acces ze zdrojů Evropské unie. Občanské sdružení POHODA, které pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením, uspělo hned se dvěma žádostmi o granty zaměřenými na všestranný rozvoj organizace, podporu fundraisingu, vzdělávání zaměstnanců a na pomoc lidem a rodinám mentálně postižených v krizi. V přepočtu získalo na realizaci těchto projektů podporu blížící se třem milionům korun. […]

10. 7. 2002, Jihlavské sklárny Bohemia, Jihlavské sklárny Bohemia do konkurzu
Praha 10. července 2002 – Představenstvo společnosti Jihlavské sklárny Bohemia, a.s., (JSB) oznámilo, že vzhledem k neschopnosti dostát závazkům vůči věřitelům podalo u Krajskému soudu v Brně návrh na prohlášení konkurzu na majetek JSB. Návrh na konkurz byl podán v souvislosti s neúspěšným šestiměsíčním jednáním o restrukturalizaci bankovních půjček a o zajištění nového kapitálu pro JSB. O podání návrhu na konkurz rozhodla skupina investorů s majoritním podílem ve společnosti. […]

9. 7. 2002, SAP ČR, INFODIGEST 07/2002 - Praha 9. července 2002
TT electronics podepsala smlouvu s SAP (Londýn - 25. června 2002) […]

8. 7. 2002, KPNQwest/GTS, Brno nezávisle na Českém Telecomu
Praha/Brno 8. července 2002– Nejvýznamnější český alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS, dokončil v těchto dnech výstavbu své metropolitní sítě v Brně. Tu tvoří celkem 1250 km optických vláken, která na území města propojují kromě zákazníků také 20 distribučních a přístupových uzlů KPNQwest/GTS. Po Praze se tak Brno stalo dalším městem v České republice se svou vlastní metropolitní sítí, která je na telekomunikační síti Českého Telecomu plně nezávislá. Síť KPNQwest/GTS poskytne brněnským uživatelům telekomunikačních služeb, zejména podnikové klientele, možnost využít výhod digitalizované telekomunikační technologie v plném rozsahu s kvalitou garantovanou jediným operátorem. […]

7. 7. 2002, CME, CME nehodlá podnikat kroky proti Kramářově sbírce
Praha 7. července 2002 - Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila svou připravenost k dohodě nepodniknout žádné kroky proti uměleckým dílům, která mají být vystavena v rámci České kulturní sezóny 2002 na podzim letošního roku v Picassově muzeu v Paříži. Česká republika by se však recipročně musela zavázat, že přijme veškerá opatření k vymožení částky 27,1 milionů dolarů a úroků, kterou Vladimír Železný dluží společnosti CME na základě rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu z února loňského roku. Česká republika by se rovněž musela zavázat uhradit včas a v souladu s Newyorkskou dohodou z roku 1958 společnosti CME částku, o jejíž výši rozhodne nadcházející slyšení stockholmského arbitrážního tribunálu v září. […]

4. 7. 2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe přepojeno na alternativní síť
Praha/Budapešť/Varšava 4. července 2002 – V souvislosti s postupným odpojováním páteřní sítě Ebone z provozu po krachu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. zajistila telekomunikační skupina GTS Central Europe pro své zákazníky alternativní připojení do mezinárodní sítě Internet. Tím současně splnila podmínky pro vstup nového investora. Nové připojení je již plně funkční. Technickou nezávislost na původní páteřní síti nizozemské KPNQwest N.V. zajistily dohody GTS Central Europe s provozovateli velkokapacitních mezinárodních internetových sítí společnostmi BT Ignite - divizí British Telecom a dále se společnostmi Sprint a CECOM (Dynegy). […]

1. 7. 2002, IOC, IOC podporuje stávající složení představenstva České rafinérské
Praha 1. července 2002 – Zástupci akcionářů společnosti Česká rafinérská, sdružených ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies), dnes na valné hromadě České rafinérské využili svého akcionářského práva a vyslovili se pro setrvání Ivana Ottise ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti. O návrhu jmenovat Pavla Švarce, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Unipetrol, k těmto jeho dosavadním funkcím také novým generálním ředitelem a členem představenstva České rafinérské se proto již nehlasovalo. […]

28. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Úspory ano, ale na správném místě
Praha/Liberec 28. června 2002 – Výběrem dalšího poskytovatele telekomunikačních služeb ušetří Magistrát města Liberec nejméně 10 % nákladů za hlasové telefonní služby. Podle smlouvy, která byla včera uzavřena, bude tyto služby liberecké městské správě poskytovat největší tuzemský alternativní operátor, společnost KPNQwest/GTS. Po Ústí nad Labem je to v severních Čechách již druhý magistrátní úřad, který si pro poskytování hlasových služeb vybral tohoto alternativního operátora. […]

27. 6. 2002, IOC, IOC: Alternativní nabídka IOC
Praha 27. června 2002 – Akcionáři společnosti Česká rafinérská sdružení ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) oznámili, že společnosti Unipetrol navrhli prodloužit platnost dočasné, dvouměsíční cenové dohody o dodávkách surovin pro Chemopetrolu do konce roku 2002. Původní dočasná dohoda byla uzavřena počátkem června 2002 za aktivního přispění ministra obchodu a průmyslu Miroslava Grégra, místopředsedy České vlády, i přesto, že její podmínky byly pro Českou rafinérskou nevýhodné. […]

26. 6. 2002, CME, CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví
Praha 26. června 2002 – V souvislosti s připravovaným odchodem Vladimíra Železného z vedení TV NOVA a z funkce jednatele v CET 21 oznámil majoritní vlastník ČNTS, společnost Central European Media Enteprises (CME), že jeho nároky vůči CET 21 zůstávají nedotčeny. Nejzávažnější je přitom spor na určení neplatnosti odstoupení od servisní smlouvy, na určení její exkluzivity a na určení povinnosti společnosti CET 21 zajišťovat televizní vysílání TV NOVA výhradně prostřednictvím ČNTS. Další jednání v této věci je nařízeno již na 12. září 2002, tedy na období, kdy Stockholmská arbitráž bude určovat výši náhrady škody, kterou bude Česká republika povinna uhradit CME za zničení její investice do ČNTS způsobené pochybením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v součinnosti s Vladimírem Železným. Požadavek CME byl vyčíslen na 526,9 milionů dolarů a příslušný úrok. […]

21. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Do sokolovské nemocnice se vždy dovoláte
Sokolov 21. června 2002 – Rostoucí nároky Nemocnice Sokolov na spolehlivé telekomunikační spojení a vyšší kapacitu připojení k Internetu přiměly její vedení k výběru nového dodavatele telekomunikačních služeb. Na základě nejvýhodnější nabídky se jím stala společnost KPNQwest/GTS. […]

19. 6. 2002, KPNQwest/GTS, Severní Čechy budou brzy nezávislé
Liberec 19. června 2002 – Společnosti KPNQwest/GTS a NisaCom podepsaly smlouvu o spolupráci při budování telekomunikační infrastruktury v severních Čechách. Výsledná síť se při nižších cenách pro koncové uživatele má svým rozsahem a kapacitou vyrovnat zařízení dominantního operátora. Základem systému je 250 kilometrů páteřní sítě optických kabelů v souběhu s železničními tratěmi Českých drah. Ty budou propojeny se systémem metropolitních sítí severočeských měst, která se tak zcela vymaní ze závislosti na Českém Telecomu. Zákazníci, zejména firmy, orgány místní a státní správy a další veřejné instituce, tak získají rozšířený přístup k alternativní nabídce hlasových, internetových a datových služeb. Síť má být plně funkční od prosince 2002. […]

18. 6. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS nahradí Český Telecom
Praha 18. června 2002 – Společnost KPNQwest/GTS nahradí u obchodního řetězce hypermarketů INTERSPAR dosavadního poskytovatele telekomunikačních služeb Český Telecom. KPNQwest/GTS zvítězila mezi pěti operátory ve dvoukolovém výběrovém řízení na poskytovatele hlasových služeb. Dosud společnost KPNQwest/GTS zajišťovala pro firmu SPAR Česká obchodní společnost vysokorychlostní internetové připojení a datové služby pro 12 hypermarketů řetězce INTERSPAR, skladové prostory v Praze a budoucí centrálu Europark Praha. […]

17. 6. 2002, Pioneer, Posila pro Pioneer Trust
Praha 17. června 2002 – Do Pioneer české investiční společnosti, a.s., nastoupil na post portfolio manažera fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond (Pioneer Trust) bývalý investiční analytik a makléř společnosti Conseq Finance, Petr Zajíc. Na správě fondu bude spolupracovat s mezinárodním investičním týmem skupiny Pioneer Investments v Dublinu. […]

17. 6. 2002, ISCARE IVF, O početí na Internetu ještě jeden týden
Praha 17. června 2002 – Více než sedmdesát dotazů vztahujících se k problémům s početím zodpověděli od pondělí do pátku minulého týdne odborníci Centra asistované reprodukce Iscare IVF v mimořádně zřízené internetové poradně. Ta byla zprovozněna právě minulé pondělí u příležitosti Světového měsíce neplodnosti, kterým byl letos vůbec poprvé vyhlášen měsíc červen. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti je provoz poradny na stránkách www.iscare.cz prodloužen. Poradit se o všem, co souvisí s poruchami plodnosti a umělým oplodněním, tak zájemci mohou až do pátku 21. června. […]

13. 6. 2002, Conoco, IOC žádá Českou rafinérskou o nové svolání valné hromady
Praha 13. června 2002 - Společnost Conoco dnes potvrdila, že požádala představenstvo České rafinérské o nové svolání mimořádné valné hromady společnosti na pozdější dobu. Hlavními dvěma body programu mimořádné valné hromady svolané na zítra přitom měly být současné spory o dlouhodobých obchodních smlouvách se společností Chemopetrol a odvolání Ivana Ottise z postu předsedy představenstva a generálního ředitele České rafinérské. V této funkci má být nahrazen předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Unipetrol Miroslavem Švarcem. Chemopetrol, hlavní odběratel České rafinérské, je přitom 100% vlastněn právě Unipetrolem. […]

10. 6. 2002, SAP ČR, SAP: Partnerství s Adobe a podpora pro Nike
Praha, 10. června 2002 – Společnost SAP uzavřela se společností Adobe Systems Incorporated dohodu, která má vést k integraci programu Adobe Acrobat a technologie PDF do platformy mySAP.com. To uživatelům a firmám umožní zautomatizovat, urychlit a zjednodušit komunikaci založenou na výměně dokumentů tištěných na papíře. K integraci software Adobe dojde přímo na úrovni infrastruktury mySAP Technology. Adobe Acrobat a technologie PDF využívá ke své práci nejméně 300 milionů uživatelů v celosvětovém měřítku. Tolik totiž bylo do současnosti distribuováno kopií programu Acrobat Reader, který práci s elektronickými soubory ve formátu PDF umožňuje. […]

9. 6. 2002, KPNQwest/GTS, České GTS a KPNQwest připojeny přes BT Ignite
Praha 9. června 2002 – České GTS a KPNQwest zprovoznily mezinárodní internetové připojení přes partnerské operátory v čele s divizí British Telecomu společností BT Ignite. Nové velkokapacitní připojení tak poskytne zákazníkům firem GTS a KPNQwest v České republice jistotu plné konektivity do mezinárodní sítě Internet. Připojení disponuje kapacitou 2x STM-4, tedy 1244 Mbps, a převyšuje potřeby všech českých zákazníků GTS a KPNQwest i v případě výpadku mezinárodní sítě, kterou spravuje nizozemská KPNQwest N.V. Tato firma totiž vyhlásila bankrot a její aktiva včetně páteřních sítí budou patrně rozprodána. GTS a KPNQwest v České republice, které jsou na centrále provozně a finančně nezávislé, budou poskytovat svým zákazníkům i nadále veškeré služby v nezměněné kvalitě. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics