Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1526 - 1550 z 1787

7. 6. 2002, ISCARE IVF, Červen světovým měsícem neplodnosti i u nás
Praha 7. června 2002 - Světovým měsícem neplodnosti včera červen poprvé vyhlásila Americká asociace pro neplodnost v New Yorku. K nové iniciativě, jejímž cílem je zvýšit povědomí světové veřejnosti o příčinách poruch plodnosti, prevenci a možnostech léčby, se bezprostředně přihlásilo i pražské Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF. […]

5. 6. 2002, SAP ČR, SAPPHIRE'02 z Orlanda on-line a živě
Praha 5. června 2002 – Živý audiovizuální přenos z tiskové konference konané u příležitosti setkání uživatelů SAPPHIRE'02 zřídila pro novináře společnost SAP. Bude přístupný na adrese www.sap.com dnes od 18:30 hod. středoevropského času. Tisková konference se uskuteční v americkém Orlandu a bude vedena v anglickém jazyce. Zúčastní se jí výkonní ředitelé společnosti Hasso Plattner, Henning Kagermann a Leo Apotheker. Dotazy mohou novináři zasílat na adresu press@sap.com. Záznam z tiskové konference bude veřejnosti na stránkách společnosti přístupný do 12. června. […]

5. 6. 2002, Conoco, Conoco nevyužije opci na podíl v České rafinérské
Praha 5. června 2002 – Společnost Conoco dnes odmítla nabídku Unipetrolu na zvýšení svého obchodního podílu ve společnosti Česká rafinérská. Tuto nabídku učinil Unipetrol na základě akcionářských práv společnosti Conoco jako současného akcionáře České rafinérské. Možnost zvýšit podíl uplatněním opčních práv byla vyvolána v souvislosti s nadcházejícím ovládnutím Unipetrolu společností Agrofert. […]

4. 6. 2002, Vatera, Vatera získala investiční zdroje
Praha 4. června 2002 – Společnost Vatera (www.vatera.com), středo- a východoevropský internetový aukční dům, dnes oznámila, že od fondu iEurope a Esther Dysonové získala investiční zdroje ve výši 650 000 USD. Vatera má v současné době více než 90 000 registrovaných uživatelů a je jednou z mála internetových společností ve střední a východní Evropě, které se v letošním roce podařilo získat nové investiční zdroje. Společnost byla založena koncem roku 2000 jako regionální elektronické tržiště financované společností eQuest, soukromou investiční firmou Edgara Bronfmana Jr., a několika dalšími investory. […]

4. 6. 2002, Pioneer, Pioneer web v novém kabátu
Praha, 4. června 2002 – Nový design webových stránek dnes představila skupina Pioneer Investments* v České republice. Na adrese www.pioneerinvestments.cz jsou v přehledné formě vystaveny komplexní informace o všech více než třiceti fondech skupiny Pioneer Investments registrovaných v Irsku a Lucembursku i o českém fondu Pioneer Trust**. Stránky obsahují kromě informační části také část vzdělávací pro nové i stávající investory a zájemce. Zásadní novinkou je také větší prostor pro investiční zpravodajství, jehož zasílání e-mailem si každý může na stránkách objednat. […]

3. 6. 2002, KPNQwest/GTS, GTS Central Europe má plnou konektivitu
Praha 3. června 2002 - Skupina GTS Central Europe, která je od konce minulého roku součástí společnosti KPNQwest N.V., oznámila, že pro případ výpadku sítě mateřské firmy zajistila společně náhradní řešení. GTS Central Europe operativně zabezpečila mezinárodní internetovou konektivitu s dostatečnou rezervní kapacitou tak, aby její zákazníci mohli využívat všechny datové a internetové služby v plném rozsahu. Tím se potvrdila úplná technická a finanční nezávislost GTS Central Europe na krachující KPNQwest N.V. […]

2. 6. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS zajistilo plnou konektivitu
Praha 2. června 2002 – V souvislosti s vyhlášením bankrotu nizozemské společnosti KPNQwest N.V. se objevily informace o možném přerušení internetové konektivity v jejích sítích. Česká dceřinná společnost KPNQwest/GTS oznámila, že ve spolupráci s významnými zahraničními operátory připravila pro své zákazníky plnohodnotné náhradní velkokapacitní přípojné trasy. Kapacita těchto připojení převyšuje stávající potřeby. Společnosti KPNQwest/GTS se tak pro případ výpadku podařilo pro uživatele svých sítí zajistit na území České republiky plnou telekomunikační obslužnost. […]

2. 6. 2002, IOC, Česká rafinérská souhlasí s obnovením dodávek surovin Chemopetrolu
Praha 2. června 2002 – Společnost Česká rafinérská vydala souhlas s obnovením dodávek surovin svému největšímu odběrateli, společnosti Chemopetrol, na základě nové dočasné dohody s platností na dva měsíce. Jednání o dlouhodobé smlouvě, založené na tržních cenových podmínkách, budou nadále pokračovat. Většinovým 51% vlastníkem České rafinérské je přitom společnost Unipetrol, která vlastní i 100 % podíl v Chemopetrolu. Zbývající 49% podíl v České rafinérské ovládají od roku 1996 ropné společnosti International Oil Companies (IOC), tj. společnosti Agip, Conoco a The Royal Dutch/Shell Group of Companies. Ty od svého vstupu investovaly do České rafinérské více než 500 milionů dolarů. […]

27. 5. 2002, SAP ČR, Financial Times: SAP o 237 míst nahoru
Praha 27. května 2002 - V žebříčku pětiset celosvětově největších společností FT 500, který pravidelně publikuje deník Financial Times, se německá SAP AG posunula vzhůru za jediný rok o 237 míst na 73. místo. Jediné kriterium žebříčku je výše tržní kapitalizace srovnávaných firem, jež byla získána na základě aktuální tržní ceny jedné akcie z 28. března 2002 vynásobené počtem vydaných akcií. Společnost SAP AG je podle tohoto kritéria čtvrtá největší společnost v Německu a největší evropský výrobce software. První místo v žebříčku stejně jako v roce 2001 obsadila americká General Electric. […]

27. 5. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest/GTS: v černých číslech
Praha 27. května 2002 – Společnost KPNQwest/GTS Czech po dokončeném provozním sloučení oznamuje, že v roce 2001 vytvořila dohromady tržby ve výši 2,3 miliardy korun a dosáhla zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 345 miliónu korun. Celkové tržby se přitom v roce 2001 oproti roku 2000 zvýšily o 42%. V letošním roce si KPNQwest/GTS hodlá upevnit pozici největšího alternativního operátora, v prvním čtvrtletí vykázala celkové tržby na úrovni 614 milionů korun a EBITDA 111 milionů korun. Nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2001 tak činí 22%. […]

23. 5. 2002, KPNQwest/GTS, Sám sobě režisérem
Praha/Brno 22. května 2002 – Mistrovství České republiky v automobilovém rellysprintu Rally Autotec 2002 bude v sobotu z areálu Brněnských výstav a veletrhů poprvé přenášeno po internetu a snímáno třemi kamerami současně. Uživatelé internetu se budou moci stát sami sobě tvůrci sportovního pořadu a v průběhu závodu volit pohledy podle jednotlivých kamer. Současně jim webová stránka pořadu po celou dobu závodu zpřístupní průběžné hodnocení, takže se uživatel internetu dozví neoficiální výsledky dříve než diváci na trati nebo u televize. […]

19. 5. 2002, CME, CME vs. CET 21: 99:1
Praha 19. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) obdržela notářské zápisy z valné hromady ČNTS, která se konala dne 24. 4. 2002 na žádost společnosti CET 21. Podle tvrzení jejího jednatele Vladimíra Železného na ní došlo k nahrazení jednatelů jmenovaných CME, jednatelem navrženým společností CET 21. Přitom CME vlastní v ČNTS 99% obchodní podíl, zatímco CET 21 vlastní v ČNTS podíl pouze ve výši jednoho procenta. Oba notářské zápisy jednoznačně potvrzují, že většinový vlastník ČNTS, společnost CME, na valné hromadě řádně hlasoval a zamítl všechny „zásadní“ návrhy předložené společností CET 21. […]

17. 5. 2002, Ispat Nová huť, Nová huť proti celním opatřením Maďarska
Praha 17. května 2002 - V souvislosti s uvalením 20 až 25% cla na dovoz vybraných druhů oceli dovážených do Maďarska nad stanovený limit bude vedení Nové huti (NH) po české vládě požadovat zavedení odpovídajícího celního opatření vůči Maďarsku. Dodatečné celní sazby v Maďarsku a připravovaná obdobná opatření v Polsku mohou především ve druhé polovině letošního roku způsobit pokles výroby v některých provozech Nové huti. Tato situace bude mít negativní vliv na objem plánovaných tržeb z exportu za rok 2002 ve výši 12,5 miliardy korun. […]

16. 5. 2002, OMI, OMI: Nový investor v českém vodohospodářství
Praha 16. května 2002 – Na vodohospodářský trh v České republice vstoupila společnost Operations Management International (OMI), součást americké korporace CH2M HILL Companies. Ta je vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti životního prostředí. Současně patří k předním provozovatelům veřejných služeb. Poskytování vodohospodářských služeb městu Příbram bude prvním projektem OMI v ČR. […]

15. 5. 2002, CME, Aby bylo jasno...
Praha 15. května 2002 – Česká nezávislá televizní společnost dnes opakovaně potvrdila, že digitální přenosový vůz nabídla České televizi na základě výzvy k účasti ve veřejném výběrovém řízení. Prodej techniky ČNTS byl prováděn v souladu s povinností majoritního vlastníka ČNTS, společnosti CME, minimalizovat škody, které v ČR utrpěla. Bez ohledu na délku dodacích lhůt jiných dodavatelů byl přenosový vůz ČNTS k dispozici okamžitě jen proto, že Vladimír Železný a CET 21 převodem vysílání na jinou servisní organizaci v rozporu s exkluzivní servisní smlouvou s ČNTS znemožnil jeho využití k účelům, pro které byl pořízen. […]

9. 5. 2002, CME, Železného majetkové převody zřejmě účelové
Praha 9. května 2002 – Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým zakázal společnosti ABC nakládat s celkem 1352 akciemi ve společnostech Thunovská, Sibeliova, Piaristé, Dlouhá třída a Anser Aureus. Cílem předběžného opatření je zajistit ochranu nároku společnosti CME vůči Vladimíru Železnému. Městský soud v Praze vydal předběžné opatření poté, co se ztotožnil s názorem společnosti CME, že Železný a jeho bývala žena provedli řadu majetkových převodů na společnosti, které ovládají Železného právníci a další spřízněné osoby. Zřejmým cílem těchto převodů byla snaha „znepřístupnit“ majetek Železných v obavách z nálezu Amsterdamského arbitrážního tribunálu. […]

9. 5. 2002, Alliance Unichem, Rychlejší spojení zrychlí dodávky léků
Praha 9. května 2002– Rychlejší distribuci léčiv a zdravotnického materiálu lékárnám a tím pacientům umožní nové telekomunikační řešení velkoobchodního distributora, společnosti Alliance Unichem CZ. Na základě nově uzavřené smlouvy se poskytovatelem telekomunikační infrastruktury stala společnost KPNQwest/GTS. Ta bude pro společnost Alliance Unichem CZ zajišťovat hlasové a datové služby a připojení k internetu o reálné přenosové rychlosti 128 kbps za sekundu. […]

6. 5. 2002, Pioneer, Obchodní dům s fondy
Praha 6. května 2002 – Celkem jedenatřicet nových otevřených podílových fondů registrovaných v Lucembursku a investičně řízených z Dublinu, Milana a Bostonu uvedly v České republice na trh Pioneer Investments. Fondy jsou zaměřeny na akcie, dluhopisy i balancované strategie, a jsou tak schopny pokrýt nejširší spektrum investičních potřeb. V nové nabídce patří k nejzajímavějším lucemburský klon nejstaršího fondu skupiny, fond Pioneer Funds – Amerika, a Pioneer Funds – centrální evropský akciový (Core European Equity). Fondy životního stylu Pioneer Mix 1-5 jsou nabízeny jako dluhopisové fondy s tím, že v celkovém portfoliu postupně stoupá podíl akcií. […]

6. 5. 2002, CME, CET 21 zpochybňuje nezpochybnitelné
Londýn/Praha 6. května 2002 – Společnost CME dnes opakovaně potvrdila, že k 4. březnu 1994 řádně splatila svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) a že je tedy k dnešnímu dni legitimním vlastníkem 99 procentního obchodního podílu v ČNTS. Tyto skutečnosti jsou rovněž řádně osvědčeny pravomocným zápisem do obchodního rejstříku z 20. května 1998. Proti zapsaným skutečnostem neexistuje žádný opravný prostředek. Společnost CME upozorňuje, že jmenování Jana Kynčla novým jednatelem ČNTS je nezákonné a že jejím jménem smějí jednat pouze řádně zvolení jednatelé ČNTS Jan Vávra, Milan Cimirot a Martin Radvan. Společnost ČNTS si vyhrazuje právo zasáhnout proti komukoli, kdo se bude neoprávněně prohlašovat za její statutární orgán či za jejího zástupce. […]

6. 5. 2002, CME, Smlouva o majetku Železných nároky CME neovlivní
Praha 6. května 2002 – Obvodní soud pro Prahu 6 dnes vyhověl žalobě společnosti CME a rozhodl, že smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, uzavřená dne 16.listopadu 2000 mezi Vladimírem Železným a jeho tehdejší ženou Martou, je vůči CME neúčinná. Manželé Železní touto smlouvou provedli vypořádání svého společného jmění tak, že se celá řada cenných movitých věcí po rozvodu stala majetkem Marty Železné. Důsledkem nejnovějšího rozhodnutí soudu je, že společnost CME bude moci soudní cestou požadovat uspokojení své miliardové pohledávky vůči Vladimíru Železnému i po Martě Železné. […]

2. 5. 2002, KPNQwest/GTS, KPNQwest a GTS oznamují sloučení v ČR
Praha 2. května 2002 – Od dnešního dne působí po provedeném provozním sloučení společnosti GTS Czech a KPNQwest Czechia na českém trhu jako jediná společnost. Nová společnost, která ponese do doby vzniku jedné právnické osoby název KPNQwest/GTS, zaměstnává nyní téměř 400 pracovníků. Sloučením si nový celek upevnil postavení největšího alternativního operátora v ČR a klíčového poskytovatele internetových a datových služeb v celoevropském měřítku. Generálním ředitelem KPNQwest/GTS bude Milan Rusnák, dosavadní ředitel GTS. Michael Hartman, dosavadní ředitel KPNQwest, byl jmenován zástupcem generálního ředitele a ředitelem pro strategii společnosti. […]

29. 4. 2002, Ispat Nová huť, Širší portfolio, vyšší přidaná hodnota
Ostrava 29. dubna 2002 – Příčná dělící linka válcovaných svitků, kterou v těchto dnech uvedla do zkušebního provozu společnost Nová huť (NH), je největší investicí českého ocelářství za poslední dva roky. Technologicky linka přímo navazuje na produkci ostravské minihutě. Celkové investiční náklady činí […]

25. 4. 2002, CME, CME reaguje na námitky české strany u švédského odvolacího soudu
Arbitrážní slyšení CME vs. ČR o výši náhrady škody přesunuto na 2. až 13. září 2002 […]

24. 4. 2002, CME, Železného dluh vůči CME překročí 28,5 milionů dolarů
Londýn/Praha 24. dubna 2002 – Železného dluh vůči CME překročí koncem tohoto týdne částku 28,5 milionů dolarů. Výše dlužné částky se tak již rovná smluvní ceně, na níž se Železný dohodl se CME při prodeji 5,8% obchodního podílu v ČNTS v říjnu 1997. Z ceny podílu v ČNTS, který Železný držel prostřednictvím jím vlastněné společnosti Nova Consulting, vyplývá, že celková tehdejší hodnota ČNTS činila 492 milionů dolarů. Právě tato částka je součástí řízení o výši náhrady škody před stockholmským arbitrážním tribunálem. Ten rozhodne, kolik bude muset Česká republika za poškození investice společnosti CME v ČR uhradit. Již v září 2001 totiž neodvolatelně potvrdil, že Česká republika musí uhradit spravedlivou tržní hodnotu investice CME k srpnu 1999, protože k jejímu poškození došlo v těsné součinnosti RRTV a Vladimíra Železného. Bez ohledu na své smluvní a právní závazky a veřejně učiněné přísliby totiž Železný společnosti CME k dnešnímu dni nezaplatil ani dolar. Znamená to jen, že za Železného jeho dluh zaplatí občané České republiky. […]

23. 4. 2002, KPNQwest/GTS, Vláda národu, nebo sobě?
Praha 23. dubna 2002 – Vláda na svém včerejším zasedání jmenovala Český Telecom (ČTc) „Národním operátorem telekomunikačních sítí“. Vláda tak rozhodla bez vyhlášení jakéhokoliv výběrového řízení na výkon funkce „národního operátora“. V době, kdy se jedná o privatizaci ČTc, tím zjevně posílila dosavadní pozici dominantního operátora na českém telekomunikačním trhu se záměrem nepřímo zvýšit jeho tržní hodnotu. „Národní operátor“ by měl státní správě poskytovat přednostně služby v případě krizových situací nebo výjimečných událostí. Podle telekomunikačního zákona však tuto povinnost mají v případě krizové situace všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních zařízení a sítí. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics