Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1551 - 1575 z 1776

21. 3. 2002, Netla Management Limited, Důvody ke svolání mimořádné valné hromady ČRa
Praha 21. března 2002 - Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, více než tříprocentní akcionář ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ (ČRa), požádala na konci února o svolání mimořádné valné hromady ČRa. Ta se bude konat dne 8. dubna 2002. Svůj postup NETLA odůvodňuje neadekvátním a zcela nestandardním přístupem ČRa k informování kapitálového trhu a akcionářů o současném a budoucím vývoji v ČRa. Na základě informačního embarga ČRa má vedení NETLA rovněž obavy z budoucího vývoje ČRa a způsobu její případné majetkové restrukturalizace. Společnost NETLA vyjádřila své znepokojení také nad kroky společnosti ČRa z prosince 2001, zejména nad uzavřením opční smlouvy na nejcennější část majetku ČRa, tedy akcie RadioMobilu i nad změnou stanov ČRa omezující pravomoci valné hromady. Počátkem března NETLA rovněž požádala dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva ČRa s ohledem na informační politiku a dodržování pravidel corporate governance. O událostech ohledně ČRa i o svých krocích informovala NETLA v tomto týdnu rovněž BCPP a KCP. […]

20. 3. 2002, KPNQwest/GTS, Levnější propojení z pevné do mobilní sítě
Praha 20. března 2002 – Průlomu v cenách propojení pevných a mobilních sítí dosáhla společnost GTS. Podařilo se jí totiž prosadit v současnosti nejnižší cenu za propojení mezi vlastní pevnou sítí a mobilní sítí společnosti Eurotel. Právě včera na podnět GTS vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodnutí, které nahrazuje smlouvu o propojení sítí mezi společnostmi GTS a Eurotel. Pro sítě GTS a Eurotel ji stanovil v maximální výši 3,66 Kč za minutu hovoru. Ceny doposud požadované mobilními operátory byly v rozporu s cenovým rozhodnutím ČTÚ z 27.listopadu 2001 o propojení z pevných do mobilních sítí. Společnost GTS se obrátila na nezávislého regulátora právě proto, že mobilní operátoři Eurotel a Radiomobil nerespektovali cenové rozhodnutí ČTÚ a stále požadovali po všech operátorech pevných sítí cenu mnohem vyšší. Rozhodnutí ČTÚ by se mělo stát precedentem i pro další operátory. […]

14. 3. 2002, Readers Digest, Parazitování není prima nápad
Praha 14. března 2002 – Společnost Reader’s Digest VÝBĚR oznámila, že dnes podala u Městského soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření proti společnosti FTV PREMIÉRA. Ta zahájila toto úterý vydávání nového čtrnáctideníku s názvem „Receptář prima nápadů“. Reader’s Digest VÝBĚR žádá soud, aby nařídil společnosti FTV PREMIÉRA zdržet se vydávání, nabídky a šíření hobby časopisu pro kutily, zahrádkáře a chovatele „Receptář prima nápadů“ nebo jakéhokoli jiného časopisu s obdobným zaměřením, který by v názvu obsahoval slovo „receptář“. […]

6. 3. 2002, CME, Ani Tanzberg nesmí nakládat s nemovitostmi na Moravě
Praha 6. března 2002 – Novými dvěma předběžnými opatřeními zakázaly Krajský soud v Brně a Okresní soud v Břeclavi na návrh CME společnosti Tanzberg Mikulov jakkoliv nakládat se dvěma dalšími soubory nemovitostí, které vlastní v okrese Břeclav. Obě tato rozhodnutí se přitom týkají majetku, který přímo s Vladimírem Železným ani jeho bývalou ženou Martou nesouvisí. Při rozhodování však soudy vzaly v úvahu, že společnost Tanzberg Mikulov figurovala v dřívějších podezřelých převodech Železného majetku. Ty však byly prokazatelně prováděny s cílem zkrátit nárok CME na eventuální úhradu Železného dluhu. […]

5. 3. 2002, KPNQwest/GTS, GTS donucena k razantnímu kroku
Praha 5. března 2002 – Telekomunikační společnost GTS oznamuje, že je přístupem Českého Telecomu k otázce dohody o vzájemném propojení nucena učinit nejtvrdší možné opatření. GTS zastavuje platby za propojení vůči Českému Telecomu. Tento krok je posledním prostředkem v situaci, kdy k jednání o propojovací dohodě Telecom nedonutily výzvy GTS, ani pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001 o podmínkách vzájemného propojení. […]

3. 3. 2002, CME, „Geneální“ tah Železnému nevyšel
Praha 3. března 2002 – Na návrh CME nařídil Městský soud v Praze předběžným opatřením společnosti GENEA 2000 Praha zdržet se zcizení nebo zatížení akcií společností Thunovská, Sibeliova a Piaristé. Tyto společnosti vlastní mimo jiné palác na Malé Straně, vilu na Ořechovce, dříve obývanou manželi Železnými, a další nemovitosti. Aleš Rozehnal, Železného právník a jeden ze spoluvlastníků společnosti GENEA, vyčíslil hodnotu těchto nemovitostí v rozhovoru pro MfD 8. února 2002 na více než 200 milionů korun. Soud tak důsledně pokračuje v obstavování majetku, který dříve patřil Vladimíru Železnému. O výkon rozhodnutí amsterdamského arbitrážního tribunálu požádala CME, protože v rozporu se svým závazkem jí Železný neuhradil částku přesahující jednu miliardu korun. […]

1. 3. 2002, CME, Marta Železná ve Francii neuspěla
Londýn/Praha 1. března 2002 – Bývalá manželka ředitele TV NOVA Vladimíra Železného Marta Železná definitivně prohrála svůj boj proti zabavení zámečku ve francouzském Langourian. Francouzská soudkyně, která na návrh společnosti CME rozhodovala o výkonu amsterodamského arbitrážního rozhodnutí, totiž potvrdila jak obstavení zámečku Železných, tak i zabavení jeho veškerého vnitřního zařízení. Původně o tom rozhodl příslušný francouzský soud v únoru 2001. Železná usilovala o zrušení jeho rozhodnutí s tím, že vlastníkem tohoto majetku je výlučně ona a že nikdy nepatřil do společného jmění manželů Železných. Soud její argumenty odmítl a dokonce jí nařídil uhradit společnosti CME veškeré náklady řízení. Zámeček a jeho vybavení včetně uměleckých děl tak mohou být prodány s tím, že příjem z prodeje připadne společnosti CME. […]

26. 2. 2002, CME, CME předložila důkazy české policii
Londýn/Praha 26. února 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes potvrdila, že předložila české policii důkazy, které se týkají napadení (hacknutí) nebo vyloupení jejího systému elektronické pošty v roce 1999. Mezi předložené důkazy patří především videozáznam, na kterém Jakub Olexa osobně popsal způsob napadení poštovního serveru CME . Na něm popsal i osoby, které mu k tomu daly pokyn a za provedenou práci mu také zaplatily. S cílem předejít jakýmkoli spekulacím o obsahu e-mailů mezi Jakubem Olexou a Fredem Klinkhammerem, prezidentem a výkonným ředitelem CME, předložila společnost také jejich kompletní e-mailovou korespondenci, kterou Olexa již údajně nevlastní. […]

21. 2. 2002, Karlovarské minerální vody, Karlovarské minerální vody postupují v souladu se zákonem
Karlovy Vary 20. února 2002 – Akciová společnost Karlovarské minerální vody dnes uveřejnila některé informace o nabytí svých podílů ve společnostech Poděbradka a Hanácká kyselka. Stalo se tak v reakci na nedávno publikované spekulace o tom, že by Karlovarské minerální vody měly bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z 80% ovládat český trh s minerálními vodami. […]

18. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Na Internetu 10 let a 100 tisíckrát rychleji
Praha 18. února 2002 – Rekordní přenosovou rychlost Internetu pocítí uživatelé v České republice právě v těchto dnech, kdy uplynulo 10 let od oficiálního připojení země na Internet prostřednictvím počítače na ČVUT. Kapacitu připojení do sítě sdružení poskytovatelů internetových služeb NIX totiž zvýšila minulý týden společnost GTS, a to z dosud v ČR rekordního 1 gigabitu za sekundu na dvojnásobek. Přenosová rychlost 2 gigabitu za sekundu je přibližně 100 tisíckrát vyšší než rychlost prvního připojení z roku 1992. […]

18. 2. 2002, CME, RRTV pokračuje v diskriminačním jednání vůči CME
Praha 18. února 2002 – V rámci správního řízení o změně právní formy společnosti CET 21 odmítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přizvat k jednání právní zástupce společnosti CME, ačkoli tam pozvala zástupce společnosti MEF Media. Ta o účast při veřejně ohlášeném jednání několikrát požádala s tím, že na rozdíl od MEF Media je CME právoplatným společníkem v CET 21. Rada se ve svém zamítavém stanovisku opírá o dosud nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten konstatoval, že účastníky správních řízení týkajících se společnosti CET 21 může být pouze sama společnost CET 21, a nikoli její společníci. […]

15. 2. 2002, Pioneer, U Barronů sedmička
Praha 15. února 2002 – Ve výročním hodnocení největších světových fondových skupin za rok 2001 se podle ekonomického týdenníku Barron’s Magazine rodina otevřených podílových fondů Pioneer Investments umístila na sedmém místě. Fondy Pioneer jsou však jako jediné z první sedmičky snadno dostupné i pro drobné a střední české investory. Časopis v prvním únorovém čísle porovnával celkem osmdesát sedm fondových skupin. Hodnocení proběhlo v pěti kategoriích, do kterých byly fondy zařazeny podle investičního zaměření. Na konečné pořadí měla vliv i výše hodnoty spravovaného majetku. […]

13. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se podrobil
Praha 13. února 2002– Společnost Radiomobil se dnes ráno konečně podrobila rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z minulého pátku a obnovila propojení se společností GTS. Odpojením GTS od své sítě porušovala společnost Radiomobil od 4. února telekomunikační zákon. Protože navíc začala o důvodech sporu šířit nepravdivé informace, připravuje největší alternativní operátor GTS pro ochranu dobrého jména své společnosti žalobu na Radiomobil. […]

12. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Radiomobil se nepodrobil rozhodnutí ČTÚ
Praha 11. února 2002– Přestože Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na podnět společnosti GTS nařídil v pátek 8. 2. 2002 předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou operátorů, Radiomobil tak dosud neučinil. Namísto toho začala společnost Radiomobil od včerejšího dne šířit nepravdivé informace o důvodech, které vedly k přerušení propojení. Společnost GTS hodlá v této souvislosti podat na Radiomobil žalobu na ochranu svého dobrého jména. […]

8. 2. 2002, Pioneer, Fondová manažerka roku 2001
Praha 8. února 2002 - V lednovém hodnocení zařadila ratingová agentura Morningstar manažerku portfolia fondu Pioneer High Yield Fund, Margaret Patel, mezi nejlepší fondové manažery roku 2001. Margaret Patel, která spravuje tento fond již třetím rokem, skončila na druhém místě v kategorii Fixed Income Manager of the Year. Fond investuje do rizikovějších dluhopisů s vyšším možným výnosem a do konvertibilních cenných papírů. V Čechách není Pioneer High Yield Fund retailovým investorům k dispozici. Celkový dolarový výnos fondu za minulý rok činil 16,74%, za poslední 3 roky 18,73% p.a. Od založení v únoru 1998 se prostředky investorů zhodnotily o 12,14% p.a. […]

8. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Hrozí válka na telekomunikačním trhu?
Praha 8. února 2002– Na podnět společnosti GTS dnes Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nařídil předběžným opatřením společnosti Radiomobil okamžité obnovení propojení sítí obou společností. Radiomobil totiž v rozporu s platným telekomunikačním zákonem v pondělí 4. února propojení přerušila. Podle rozhodnutí ČTÚ musí propojení být obnoveno do dvacetičtyř hodin od jeho doručení. […]

7. 2. 2002, Pioneer, Pioneer: Čisté prodeje v ČR dosáhly 265 milionů korun
Praha 7. února 2002 – Skupina Pioneer Global Asset Management, člen UniCredito Italiano, zaznamenala v roce 2001 výrazné zvýšení objemu majetku ve správě podílových fondů Pioneer Investments. Čisté prodeje všech fondů Pioneer v České republice v roce 2001 dosáhly 265 milionů korun. Divize Nová Evropa, působící v Polsku, České republice a ve Slovenské republice, spravovala ke konci prosince 2001 více než miliardu euro, což představuje navýšení o 70,25 procent ve srovnání s rokem 2000. Celkové čisté prodeje skupiny Pioneer Global Asset Management v roce 2001 činily 5,3 miliard euro a ke konci prosince 2001 spravovala skupina celkový majetek ve výši 111,05 miliard euro. […]

7. 2. 2002, Douwe Egberts, Pět miliónů pro Archu Chantal
Praha 7. února 2002 – Výtěžek dvouměsíčního projektu „Pomozte dětem” určeného k získání prostředků na úpravu dětských oddělení v nemocnicích předala v uplynulých dnech Nadaci Archa Chantal akciová společnost Balírny Douwe Egberts. Finanční prostředky ve výši 4,9 miliónu Kč společnost získala z prodeje kávy. Z každého kila zakoupeného v maloobchodní síti v době od 15. října do 15. prosince loňského roku bylo na konto Nadace připsáno osm korun. Společně s částkou 200 000 Kč darovanou při zahájení projektu v říjnu loňského roku získala Archa Chantal od Douwe Egberts celkem 5,1 miliónu korun. Za devět let od vzniku Nadace v roce 1993 podpořili sponzoři její činnost 19 miliony korun, za které Archa Chantal s pomocí architektů a výtvarníků „polidštila“ dvanáct dětských oddělení. Příspěvek od Douwe Egberts investuje do úprav dalších tří oddělení ještě letos. […]

7. 2. 2002, CME, Podíly v CET 21 nelze prodávat
Praha 7. února 2002 – Svým usnesením z 1. února 2002 nařídil Městský soud v Praze předběžné opatření, kterým na návrh společnosti CME znovu přikázal společnostem MEF Media, Edikon a CET 21 zdržet se zcizení nebo zatížení jejich podílů ve společnosti CET 21. Městský soud v Praze rozhodl o předběžném opatření obdobně jako Obvodní soud pro Prahu 1 v květnu roku 2001. Vrchní soud v Praze však poté rozhodl, že rozhodování v této věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepříslušelo, a proto věc přikázal Městskému soudu v Praze. Ten původní stanovisko obvodního soudu potvrdil. […]

7. 2. 2002, KPNQwest/GTS, Přidělování vládních zakázek již bez obezliček?
Praha 7. února 2002 - Telekomunikační společnost GTS obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stanovisko k případu zadání veřejné zakázky bez vyhlášení výběrového řízení. ÚOHS přezkoumal na podnět GTS usnesení vlády č. 271/01 z března 2001, jímž vláda bez vyhlášení veřejného výběrového řízení přidělila státní zakázku na komunikační infrastrukturu pro veřejnou správu Českému Telecomu. Úřad dospěl k názoru, že se jedná o „specializovanou zakázku, jejíž plnění v plném rozsahu a v požadovaném čase může reálně naplnit pouze jeden subjekt". Vláda tedy podle ÚOHS stávající znění zákona o zadávání veřejných zakázek nijak neporušila. […]

29. 1. 2002, KPNQwest/GTS, Nedostatky v telekomunikačním zákoně ohrožují liberalizaci
Praha 29. ledna 2002 – Plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice je podle názoru největšího českého alternativního operátora ohrožena. Společnost GTS považuje za příčinu tohoto stavu nedostatky v telekomunikačním zákoně, které dávají dominantnímu operátorovi dostatek možností, jak celý proces úmyslně zdržovat. Postupu liberalizace nenapomáhají ani omezené pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nezávislého regulátora trhu. Stávající situace a zákonná úprava znevýhodňují především domácnosti, které z liberalizace mohly profitovat zejména svobodnou volbou nejvýhodnějšího operátora. […]

29. 1. 2002, CME, CME rozšiřuje správní radu
Praha 29. ledna 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila jmenování Herba Granatha a Charlese Franka do správní rady společnosti. Frank dříve působil na pozici viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), zatímco Granath zastává funkci čestného předsedy televizní sítě ESPN patřící pod společnost Walt Disney. Stávajících šest tak bude doplněno o další dva ředitele a správní rada CME bude mít nyní osm členů. […]

28. 1. 2002, CME, Železný zřejmě trpí ztrátou paměti
Praha 28. ledna 2002 – Analýza obsahu výroků Vladimíra Železného o jeho majetkových poměrech z období 1999 až 2002 prokázala, že kromě nepravdivě deklarované vůle uhradit své závazky Železný zřejmě navíc trpí ještě závažnou poruchou paměti. K tomuto závěru dospěla společnost CME nejen na základě protichůdných Železného výroků, ale zejména proto, že jí již téměř rok zapomíná zaplatit přes jednu miliardu korun. K úhradě této částky jej odsoudil amsterodamský arbitrážní tribunál 9. února 2001 za porušení jeho smluvních závazků vůči CME. Železný se však zaplacení vyhýbá. Nyní však hrozí reálné nebezpečí, že jeho dluh bude muset uhradit Česká republika z prostředků daňových poplatníků v rámci náhrady škody způsobené zničením investice CME do ČNTS podle výroku stockholmské arbitráže. […]

27. 1. 2002, CME, Postupná úhrada Železného dluhu nepřichází v úvahu
Praha 27. ledna 2002 – S cílem ukončit spekulace o možné reakci na údajnou nabídku MEF/CET 21, dnes potvrdila společnost CME, že kromě informací z tisku žádnou nabídku od žádného účastníků tiskové konference z minulého úterý neobdržela. V pátek 27. ledna večer však byl CME doručen dopis s žádostí o schůzku k jednání o zastavení exekuce na Železného majetek. Dopis neobsahuje jakoukoliv nabídku. V rozporu se závěrečným výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu z 9. února 2001 tedy zůstává Železného dluh vůči CME již téměř rok neuhrazen. Podle CME však Železný ani přes svá veřejně učiněná prohlášení nikdy nehodlal své závazky dodržet. Neučiněná nabídka je toho dalším důkazem. […]

25. 1. 2002, CME, Porušuje RRTV zákon?
Praha/Londýn 25. ledna 2002 – Společnost CME zpochybnila závažným způsobem platnost prodloužení licence na vysílání TV NOVA. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ji společnosti CET 21 v úterý prodloužila až do roku 2017. Podle prezidenta a výkonného ředitele CME Freda Klinkhammera je prodloužení licence neplatné, protože rozhodnutí rady zřejmě porušuje jak vysílací zákon, tak správní řád. Klinkhammer se domnívá, že rozhodnutí rady bylo přijato účelově. Jednak proto, aby Železný a jeho komplicové mohli dlouhodobě platnou licenci prodat strategickému investorovi, a pak také proto, aby byly ještě více poškozeny zájmy zahraničního investora. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics