Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1626 - 1650 z 1776

2. 9. 2001, Svaz minerálních vod, Studie Evropské komise potvrdila výhodnost používání nevratných PET obalů
Praha/Brusel 2. září 2001 - Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových odpadech zpracovala studii nákladů a výhod plynoucích z opakovaného použití a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Současně konstatuje, že vratné obaly nejsou výhodnější než nevratné PET obaly. Hlavním důvodem je především zjištění, že i na krátké přepravní vzdálenosti je z hlediska životního prostředí užívání vratných skleněných obalů třikrát až čtyřikrát škodlivější. […]

28. 8. 2001, CME, Historický palác Železných zablokován
Praha 28. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Thunovská, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Thunovské ulici číslo 22 na pražské Malé Straně. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s těmito nemovitostmi v hodnotě více než 64,6 milionů korun, které před převodem do společnosti Thunovská původně patřily manželům Železným. Vladimír Železný dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, jejíž úhradu mu předepsal amsterodamský arbitrážní tribunál, nezaplatil. Aktuální výše jeho dluhu vůči CME činí 27,731 milionů USD. […]

26. 8. 2001, CME, Rakouský soud považuje rozhodčí nález proti Železnému za vykonatelný
Praha/Salzburg 26. srpna 2001 – Krajský soud v Salzburgu shledal rozsudek amsterodamského arbitrážního tribunálu proti Vladimíru Železnému za vykonatelný na rakouském území. S ohledem na to nechal minulý čtvrtek soudními exekutory zajistit čtyři cenné obrazy, které jsou součástí výstavy „Český kubismus“ v galerii moderního umění Ruppertinum v Salzburgu. Obrazy Emily Filly „Žena s korály“ (1915), „Zátiší s lahví s terpentýnem“ (1914), Bohumila Kubišty „Překážka“ (1913) a Václava Špály „Zátiší“ (1913) byly Železným, zřejmě s cílem vyhnout se splnění finančních závazků vůči CME plynoucích ze sankcí uvalených na něj amsterodamským arbitrážním tribunálem, převedeny do majetku Galerie Zlatá husa. Hodnota zajištěných obrazů se odhaduje na 10 až 20 milionů korun. Zajištěné obrazy mohou až do 7. října 2001, kdy výstava končí, zůstat její součástí. Pokud Železný neuhradí společnosti CME dlužnou částku, která k dnešnímu dni činí včetně sankčního úroku z prodlení více než 27, 725 milionu dolarů, budou po skončení výstavy převzaty do soudní úschovy až do aukce, na níž budou vydraženy s cílem alespoň částečně uspokojit pohledávku CME za Vladimírem Železným. […]

24. 8. 2001, CME, Sídlo Železných v Sibeliově ulici obstaveno
Praha 24. srpna 2001 – Česká justice pokračuje důsledně v zajišťování movitého i nemovitého majetku, z jehož prodeje má být uspokojena pohledávka společnosti CME za Vladimírem Železným v miliardové výši. Kvůli důvodným pochybnostem o charakteru převodů majetku Vladimíra Železného a jeho bývalé ženy Marty nařídil Obvodní soud pro Prahu 6 akciové společnosti Sibeliova předběžným opatřením, aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v Sibeliově ulici v pražských Střešovicích. Hodnota zajištěných nemovitostí se odhaduje na téměř 40 milionů korun. Vladimír Železný tyto nemovitosti i po rozvodu se svou ženou Martou dosud zjevně používá k soukromým účelům. […]

23. 8. 2001, CME, Zlatá husa v Dlouhé obstavena
Praha 23. srpna 2001 – Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil předběžným opatřením akciové společnosti Anser Aureus (lat. Zlatá husa), aby se zdržela zcizení nebo zatížení nemovitostí v pražské Dlouhé ulici. Kromě pozemků zde tato společnost vlastní mimo jiné také dům č.p. 616. Zde je mimo kanceláří Vladimíra Železného umístěna také sbírka obrazů, kterou do nadace Železný zřejmě účelově vložil. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory omezil dispozici s nemovitostmi v hodnotě více než 78 milionů korun, které před převodem do společnosti Anser Aureus původně patřily Železnému. Ten dosud částku 23,35 milionů USD s příslušenstvím, k jejíž úhradě byl amsterodamským tribunálem pravomocně odsouzen, nezaplatil. Včetně úroků z prodlení dluží Železný společnosti CME k dnešnímu dni včetně úroků z prodlení více než 27,71 milionů dolarů (http://www.cnts.cz/). […]

14. 8. 2001, CME, Železný není generálním ředitelem
Praha 14. srpna 2001 – Tvrzení Vladimíra Železného o tom, že je dosud ještě stále generálním ředitelem ČNTS s ohledem na neplatné okamžité zrušení jeho pracovního poměru ze strany ČNTS, je nepravdivé. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze z 27. června 2001, v jehož odůvodnění se jednoznačně uvádí, že pracovní poměr Železného k ČNTS vůbec nevznikl a nemohl být tudíž ani okamžitě zrušen. Rozhodnutí ve svém důsledku znamená, že se Železný, který si pracovní smlouvu podepsal sám jako zaměstnanec i zaměstnavatel, nemůže domáhat náhrady ušlého výdělku v řádu desítek milionů korun, jak veřejně tvrdil. Proti rozsudku Městského soudu není odvolání přípustné. […]

10. 8. 2001, Laboratoire Fournier, Společnost Fournier stahuje Cholstat® z českého trhu
Praha 10. srpna 2001 – V souvislosti s výskytem závažné svalové slabosti zejména v případech, kdy byl Cerivastatin užíván v kombinaci s Gemfibrozilem, oznámila před dvěma dny společnost Bayer své rozhodnutí o stažení Cerivastatinu, léku pro snižování cholesterolu, ve všech dostupných dávkováních z trhu. Japonského trhu se stahování netýká, protože na něm Gemfibrozil není dostupný.V návaznosti na tento krok se společnost Fournier, která v České republice tento lék distribuuje pod obchodním názvem Cholstat, rozhodla stáhnout jej z českého trhu. Současně vydala doporučení všem lékařům k ukončení léčby tímto lékem s tím, že nová léčba nemá být zahajována. V této souvislosti zřídila společnost Fournier pro lékaře i pacienty bezplatnou telefonickou informační linku s číslem 0800 31 31 21. […]

3. 8. 2001, CME, U soudu s odvoláním neuspěla ani Železná
Praha 3. srpna 2001 – Odvolací Městský soud v Praze potvrdil původní usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, který 12. března nařídil předběžné opatření proti bývalé manželce generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného v souvislosti s výkonem rozhodnutí Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory. Žalovaná Marta Železná je tak podle Městského soudu povinna zdržet se zcizení nebo zatížení movitých věcí, které jí připadly v rámci rozvodového řízení s Vladimírem Železným. […]

31. 7. 2001, Jim Beam, Jim Beam mezinárodně oceněn
Deerfield/Praha, 31. července 2001 - Americká společnost Jim Beam Brands Worldwide, Inc., výrobce nejprodávanější bourbon whiskey na světě i u nás, zvítězila v nejprestižnější soutěži výrobců alkoholických nápojů - International Distiller of the Year. Obdržela celkem 27 medailí, z toho osm zlatých, dvanáct stříbrných, sedm bronzových a dalších sedm ocenění. Mezi oceněnými byly značky Jim Beam White a Jim Beam Black bourbon whiskey a dále značky Booker's a Baker's bourbon whiskey z kolekce The Small Batch Bourbon Collection, s nimiž se měla možnost česká veřejnost seznámit při březnové návštěvě Freda Noea, zástupce sedmé generace zakladatele značky Jim Beam v Praze. Výsledky soutěže byly oznámeny během nedávného veletrhu Vinexpo 2001 ve francouzském Bordeaux. Vyhlašovatel soutěže, The International Wine and Spirit Competition (IWSC), která je celosvětově nejvýznamnější soutěží vín a alkoholických nápojů, předá ceny na slavnostním večeru v Londýně 30. 10. 2001. IWSC byla založena v roce 1969 a do této soutěže se zapojují nejlepší výrobci alkoholických nápojů ve světě. […]

30. 7. 2001, CME, Další majetek Železného v hodnotě přes 107 milionů korun zablokován
Praha 30. července 2001 - Krajský soud v Brně uložil akciové společnosti Tanzberg Mikulov, kterou podle závěru soudu ovládá Vladimír Železný, povinnost zdržet se zcizení nebo zatížení 644 akcií akciové společnosti Thunovská, 364 akcií akciové společnosti Sibeliova a 64 akcií akciové společnosti Piaristé. Celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 107,2 milionů korun. Krajský soud tak v odvolacím řízení rozhodl ve prospěch společnosti CME Media Enterprises B.V. […]

30. 7. 2001, Wintherhur penzijní fond, Z Vivy do penzijního fondu Winterthur
Praha, 30. července 2001 – Více než 2 300 osob dosud využilo nabídku penzijního fondu Winterthur přejít z likvidovaného penzijního fondu Viva. Nadále probíhají jednání se zaměstnavateli, kteří přispívají na penzijní připojištění svým pracovníkům a poštou přicházejí přihlášky od jednotlivců. Nabídka Winterthuru, která klientům likvidované Vivy umožní pokračovat v systému penzijního připojištění bez finančních ztrát, je prodloužena do konce letošního září. Celkově je počet těch, kteří ji využijí, odhadován na 3-4 tisíce osob. S žádostí o ochranu zájmů účastníků a řešení vzniklé situace se na Asociaci penzijních fondů ČR obrátil na začátku letošního roku likvidátor PF Viva. Na výzvu jako jediný reagoval penzijní fond Winterthur. Podmínkou nabídky je uzavřít smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem právě u PF Winterthur a převést do něj prostředky z účtu u PF Viva. […]

28. 7. 2001, Jim Beam, 10.000 dolarů vyhrála parta kamarádů ze Sokolova
Malá Skála u Turnova 28. července 2001 – Deset tisíc dolarů si dnes ve finále soutěže „Real Friends Challenge“ vybojovala parta kamarádů ze Sokolova. Na palubě Jim Beam Bar Caru v Malé Skále u Turnova se o lákavou cenu utkaly party kamarádů z celé České republiky v disciplinách pool, pinball, air hockey, šipky a minibasketbal. Výherci z předchozích regionálních kol, která během posledního měsíce proběhla v Praze, Českém Brodu, v Karlových Varech a v Doksech u Máchova jezera, tak měli možnost změřit své síly a štěstí v bitvě o dolary. […]

27. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: 10.000 dolarů pro partu kamarádů
Malá Skála u Turnova 27. července 2001 – Do Malé Skály u Turnova dnes přijel na rockový festival Benátská noc Jim Beam Bar Car, americký mobilní bar přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude ještě v pátek hledat poslední partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě a postoupí do celorepublikového sobotního finále, kde mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

20. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: Poklad na Máchově jezeře
Doksy 20. července 2001 – K Máchově jezeru na diskotéku Zámek v obci Doksy dnes přijel Jim Beam Bar Car, klasický americký jídelní vůz přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude na diskotéce v Doksech hledat partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě. Hlavní výherci, kteří se do finále na Malé skále nominují z regionálních kol probíhajících po celé republice, mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

18. 7. 2001, CME, Robert E. Burke provozním ředitelem CME
Hamilton/Praha 18. července 2001 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila, že jmenovala Roberta E. Burkeho svým provozním ředitelem (Chief Operating Officer). Robert Burke má dvacetiletou praxi v řízení provozu televizních stanic v mezinárodním prostředí. Velkou část své kariéry strávil v televizní stanici Worldwide Television News (WTN), která je součástí americké společnosti ABC. Ve své nové funkci bude dohlížet na provozní operace vysílací skupiny CME, která působí v Rumunsku, Slovinsku, Slovensku a na Ukrajině a soustředí zejména na využití potenciálu partnerských televizních stanic při přípravě zpravodajství, využívání programových knihoven i jejich kreativních produkčních kapacit. […]

12. 7. 2001, E-Forum, První virtuální univerzita na světě
Praha 12. července 2001 – E-Forum, oficiální doprovodná akce letošní konference Forum 2000 na Pražském hradě, dnes na svých stránkách zahájilo virtuální diskusi na otázky lidských práv a vzdělávání. Ty jsou také stěžejními sledovanými body Fora 2000 i na něj navazujícího Studentského fora. Právě díky společné komunikaci a diskusi na celou řadu důležitých a intelektuálních témat se podle tvůrců a realizátorů projektu mohou lidé z různých částí světa navzájem přiblížit a naučit se respektovat názor druhých. […]

9. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: 10.000 dolarů pro kamarády z Karlových Varů
Karlovy Vary 9. července 2001 – Do Karlových Varů dnes přijel Jim Beam Bar Car, klasický americký jídelní vůz přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude v Karlových Varech hledat partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě. Hlavní výherci, kteří se do finále nominují z regionálních kol probíhajících po celé republice, mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

4. 7. 2001, Jim Beam, Regionální TZ: 10.000 dolarů pro kamarády z Českého Brodu
Český Brod 4. července 2001 – Do Českého Brodu na hudební festival Rock for People přijede tento víkend Jim Beam Bar Car, klasický americký jídelní vůz přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car bude v Českém Brodě hledat partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě. Hlavní výherci, kteří se do finále nominují z regionálních kol probíhajících po celé republice, mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

3. 7. 2001, CME, Soud vyhověl návrhu CME, exekuce proti Železného majetku pokračuje.
Praha 3. července 2001 - Obvodní soud pro Prahu 1 znovu nařídil 29. června výkon nálezu arbitrážního tribunálu Mezinárodní obchodní komory, vydaného v rozhodčím řízení mezi společností CME a Vladimírem Železným. Podle arbitrážního rozsudku je Železný povinen uhradit CME částku 23,35 milionu dolarů a úroky, které v den rozhodnutí činily 3,75 milionu dolarů. Protože se Železný již téměř pět měsíců záměrně vyhýbá splacení svého závazku z rozhodčího nálezu, pokračuje obvodní soud v exekuci proti jeho majetku. Exekuce zahrnuje zejména některé bankovní účty, jeho obchodní podíl a případný zisk v CET 21, movitý majetek a některá další aktiva. K dnešnímu dni činí nesplacený Železného dluh vůči CME včetně sankčního úroku přibližně 27,553 milionu dolarů. […]

29. 6. 2001, Jim Beam, 10.000 dolarů pro partu kamarádů
Praha 29. června 2001 – Do České republiky dnes přijel Jim Beam Bar Car, klasický americký jídelní vůz přenesený protentokrát z vlakových kolejí na silnice. Interiér vozu, který je na délku dlouhý téměř čtrnáct metrů a na šířku měří přes čtyři metry, prošel ovšem oproti klasickému vzezření známému z amerických filmů zásadními úpravami. Návštěvníci v něm najdou plně vybavený bourbon bar, ale také spoustu her jako minibasketbal, pool, pinball, air hockey a šipky. Bar Car během svého měsíčního pobytu zastaví na mnoha místech České republiky a bude hledat partu kamarádů, kteří uspějí v soutěžích na jeho palubě. Hlavní výherci, kteří se musí propracovat z regionálních kol až do finále, mají šanci vyhrát 10.000 USD. […]

21. 6. 2001, Bernard, Brand Managerem roku 2000 není Goliáš
Praha, 21. června 2001 – Titul český Brand Manager roku 2000 v kategorii „David a Goliáš“ získal počtem 71 hlasů Stanislav Bernard, spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Na druhém místě se umístil Alfred Rieck, ředitel marketingu společnosti Škoda Auto s 33 hlasy. Pětici finalistů doplnili kromě Bernarda a Riecka ještě Robert Chvátal (RadioMobil), Alois Ooms (Ahold) a Martin Petrášek (Stock Plzeň). O výsledku ankety pořádané časopisem Strategie a společností EuroRSCG New Europe včera rozhodovalo sto padesát odborníků z oblasti marketingu na základě návrhu desetičlenné poroty. Finalisté své značky přestavili v osmiminutové prezentaci. Do marketingové síně slávy za rok 2000 byl uveden podnikatel a senátor Václav Fischer. […]

19. 6. 2001, UPS, Z Pardubic za oceán už druhý den do 10.30
Pardubice 19. června 2001 – Nové regionální centrum ve Smilově ulici číslo 343 […]

1. 6. 2001, Karlovarské minerální vody, Fúze má být výhodou pro zákazníky
Karlovy Vary 1. června 2001 – Společnost Karlovarské minerální vody potvrdila svůj zájem o spojení s dalšími výrobci minerálních vod v České republice, společnostmi Poděbradka a Hanácká kyselka. […]

28. 5. 2001, CME, Vrchní soud rozhodl o Železného odvolání
Praha 28. května 2001 – Vrchní soud v Praze potvrdil v odvolacím řízení vyvolaném Vladimírem Železným platnost předběžného opatření zakazujícího Železnému nakládání s jeho 11,78 % obchodním podílem ve společnosti CET 21. Vrchní soud tedy neuznal argumenty Železného, že „nemá v úmyslu s obchodním podílem v uvedené společnosti (CET 21) nakládat a že by k dispozici s tímto podílem mohlo dojít jen se souhlasem valné hromady společnosti a souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.“ Soud prvního stupně i soud odvolací tak shodně dospěly k názoru, že zákonné podmínky pro nařízení předběžného opatření byly splněny. Žalobce, společnost CME, se nařízení předběžného opatření domáhala pro obavu z možnosti ohrožení výkonu rozhodčího nálezu Mezinárodního rozhodčího soudu v Amsterodamu. Železný dosud v rozporu se svým příslibem dlužnou částku přesahující jednu miliardu korun společnosti CME neuhradil. Proti usnesení Vrchního soudu není odvolání ani dovolání přípustné. […]

25. 5. 2001, Pražská energetika (PRE), PRE jde o větší komfort zákazníků
Praha 25. května 2001 – S ohledem na připravovanou liberalizaci obchodování s elektřinou zvolila Pražská energetika (PRE) pro své zákazníky z řad domácností nový typ elektroměru. Může registrovat dodávky elektrické energie až ve čtyřech tarifních pásmech a přitom má velký měřicí rozsah a schopnost zaznamenat neoprávněné zásahy do měření. Nový typ elektroměru může v budoucnu umožnit dálkový odečet spotřeby bez přítomnosti zákazníka v domácnosti. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics