Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1701 - 1725 z 1787

20. 2. 2001, CME, CME požádalo český soud o výkon arbitrážního rozsudku
Praha 20. února 2001 – Právní zástupci společnosti Central European Media Enterprises (CME) dnes předložili Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žádost o zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí proti Vladimíru Železnému. […]

19. 2. 2001, CME, Zařízení francouzské residence Železných zabaveno
Londýn/Praha 19. února 2001 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) ve večerních hodinách oznámila, že na základě nařízení příslušného francouzského soudu dnes došlo k zabavení movitých věcí a zařízení ve francouzské residenci Vladimíra a Marty Železných v blízkosti vesničky Langourian v Bretani. V současné době jsou pořizovány úřední inventární seznamy movitého majetku, cenné kusy budou poté odvezeny. Francouzský soud vydal své rozhodnutí na základě žádosti CME k zajištění Železného plateb náležícím společnosti CME na základě arbitrážního rozsudku amsterodamského arbitrážního tribunálu. […]

16. 2. 2001, CME, CME je připravena zveřejnit arbitrážní rozsudek
Londýn/Praha 16. února 2001 – Vedení společnosti Central European Media Enterprises (CME) je připraveno zveřejnit rozsudek mezinárodního arbitrážního tribunálu a předat ho v plném znění jak příslušným českým institucím, tak široké veřejnosti. Je to reakce na dezinformační a někdy i lživá tvrzení Vladimíra Železného a jeho týmu. CME tak však může učinit pouze v souladu s arbitrážními pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Ta totiž ukládají, že se zveřejněním rozsudku musí druhý účastník sporu, tedy Vladimír Železný, souhlasit. Verdikt nařizující Vladimíru Železnému neprodleně CME zaplatit 27,1 milionu USD včetně úroků byl vydán v úterý 13. 2. 2001 v Paříži. Vrácení akcií firmy Nova Consulting, a.s., představující podíl 5,8% ve společnosti ČNTS, spol. s.r.o., Vladimíru Železnému je podmíněno úplným předchozím uhrazením nařízené platby. Do okamžiku úplné úhrady dlužné částky ze strany Železného bude platba zatěžována sankčním úrokem ve výši 3 200 USD za každý den prodlení. […]

14. 2. 2001, CME, Mezinárodní arbitrážní tribunál přisoudil CME 27,1 milionů dolarů
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. února 2001 – Částku 27,1 milionů dolarů včetně úroků obdrží bermudská společnost Central European Media Enterprises B.V. ve sporu s Vladimírem Železným bývalým generálním ředitelem ČNTS. Arbitrážní rozsudek byl včera vydán Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Arbitrážní tribunál zasedl v květnu 2000 v Amsterodamu. […]

6. 2. 2001, CME, Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21
Praha 6. února 2001 – V souvislosti s nadcházejícím výrokem amsterodamského arbitrážního tribunálu ve věci zásadního nedodržení smluvních závazků Vladimíra Železného vůči společnosti Central European Media Enterprises B.V. (CME) nařídil 1. února 2001 Městský soud v Praze na návrh CME předběžné opatření, kterým se Vladimíru Železnému zakazuje jakkoliv nakládat s jeho obchodním podílem ve společnosti CET 21, spol. s r.o. ve výši 11,78 %. Jeho vklad do základního jmění společnosti činí 1,202.000,- Kč. Předběžné opatření má zajistit možnost alespoň částečného výkonu rozhodčího nálezu arbitrážního tribunálu v Amsterodamu rozhodujícího o náhradě škody, kterou Železný CME způsobil nedodržením smlouvy. Podle Železného, který konečný arbitrážní výrok očekává ještě v tomto týdnu, požaduje CME náhradu škody ve výši 493 milionů dolarů. […]

6. 2. 2001, Boeing, Změny ve vedení Aera Vodochody
Praha/Vodochody, 6. února 2001 – Vedení společnosti Aero Vodochody oznámilo některé změny ve svém managementu. Ze společnosti odešli k 31. lednu letošního roku obchodní ředitel Zdeněk Prokop a ředitel pro strategii Adam Straňák. Dosavadní finanční ředitel Igor Stratil byl v souvislosti s pověřením jinými úkoly v oblasti finančního řízení firmy na jeho místo nastoupil Vladimír Jarošem. […]

5. 2. 2001, Avaya, Nová firma plní očekávání
Praha 5. února 2001 – Společnost Avaya, která vznikla k 1. 10. 2000 z bývalé skupina Enterprise Networks společnosti Lucent Technologies dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí své existence. K 31. prosinci 2000 činil zisk 51 milionů dolarů, což představuje výnos 16 centů na jednu akcii. Za stejné období došlo ke zvýšení obratu společnosti o 3,4 procenta na 1,785 miliardy dolarů. Podle průzkumu provedeného společností First Call/Thomson Financial tak výnos na akcii splnil očekávání dotázaných finančních analytiků. Po započítání plánovaných jednorázových nákladů ve výši 35 milionů dolarů na oddělení od společnosti Lucent Technologies však ve srovnání se stejným obdobím předchozího fiskálního roku klesl výnos na akcii ze 24 centů na 3 centy. […]

31. 1. 2001, Private Resoures For Investment, Vedl tunel přes Českou exportní banku?
Praha 31. ledna 2001 – Podezření, že Česká exportní banka se měla podílet na vytunelování investice nizozemské společnosti CUP B.V. do vimperské firmy Intermilp spol. s r.o. dnes oznámila americká poradenská společnost Private Resources for Industry, Inc. (PRI). Podle jejích údajů vznikla společnosti CUP B.V. v souvislosti s touto investicí škoda ve výši téměř 47 milionů korun. V této souvislosti podala PRI v září 2000 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění neznámým pachatelem. Podle Victora Politise, prezidenta a výkonného ředitele PRI, se jedná o další významné poškození pověsti České republiky v očích zahraničních investorů. […]

29. 1. 2001, CME, Železného ohňostroj zazářil předčasně
Praha 29. ledna 2001 – Společnost ČNTS dnes převzala písemné vyhotovení rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci neplatnosti odstoupení společnosti CET 21 od tzv. servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21. Narozdíl od Železného tvrzení, že proti rozsudku neexistuje opravný prostředek, ze zákona je společnost ČNTS oprávněná podat dovolání. Nejvyšší soud ČR tak bude posuzovat právoplatnost odstoupení CET 21 od exkluzivní servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21. Na přípravu a podání dovolání má ČNTS třicetidenní lhůtu, která začne běžet zítra. O definitivním vítězství Železného strany ve sporu o TV NOVA tedy v žádném případě nelze hovořit. […]

25. 1. 2001, Avaya, Komunikační systém budoucnosti pro mistrovství Evropy v krasobruslení 2001
Bratislava/Praha 25. ledna 2001 - Multimediální systém pro potřeby mistrovství Evropy v krasobruslení v Bratislavě od 21. do 28. ledna zabezpečila americká společnost Avaya prostřednictvím své slovenské pobočky Avaya Slovakia. Ten umožňuje faxovou a telefonickou komunikaci organizačního výboru a akreditovaných novinářů. […]

25. 1. 2001, Avaya, Spokojenost zákazníků není fráze
O možnost odbavovat požadavky svých zákazníků po Internetu rozšířila stávající zákaznické centrum společnost Aliatel, poskytovatel datových, hlasových a internetových služeb. Přídavné zařízení za téměř devět milionů korun usnadňuje komunikaci se zákazníky, kteří potřebují asistenci operátora například při vyplňování formulářů nebo vyhledávání různých informací prostřednictvím Internetu. Vedle nově zavedené internetové komunikace textovým chatem či hlasem, elektronickou poštou a faxem zprostředkuje systém také výměnu elektronických dokumentů. […]

19. 1. 2001, CME, Ochranná známka „NOVA 1“ patří ČNTS
Praha 19. ledna 2001 – Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl rozkladu společnosti ČNTS a rozhodl o tom, že výmaz slovní ochranné známky „NOVA 1“ navržený společností CET 21 nebyl po věcné stránce zcela v souladu s platnými právními předpisy a proto svůj vlastní výrok v této věci změnil. Ochrannou známku měla zapsanou ČNTS pro službu „výměna zpráv“ ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro zamezení sporných výkladů doplnil úřad seznam výrobků a služeb, k nimž se slovní ochranná známka vztahuje, takto: „výměna zpráv s výjimkou televizního vysílání“. V řadě sporů mezi ČNTS a CET 21 o ochranné známky obsahující výraz „NOVA“ jde o důležité rozhodnutí ve prospěch ČNTS, na základě mimořádného opravného prostředku, kterým je rozklad. Ten ČNTS podala i v obdobných známkoprávních sporech. […]

18. 1. 2001, Avaya, První akvizice společnosti Avaya
Praha, 18. ledna 2000 - Dohoda o první akvizici společnosti Avaya za 120 milionů USD byla dosažena 8. ledna 2001. Avaya získá kalifornskou VPNet Technologies, Inc., dodavatele virtuálních privátních sítí a posílí tak svou pozici na trhu podnikových datových sítí. Akvizice mimo jiné podléhá schválení regulačních orgánů USA a má být dokončena 31. března 2001. Akvizice se promítne se do příjmů společnosti za fiskální rok 2001 snížením výnosů z akcie o předpokládaných 0,03 USD. Při započtení amortizace goodwill podniku a hodnoty IPR&D se očekává další zatížení výnosů. […]

18. 1. 2001, Wintherhur penzijní fond, Vojenské penzijní připojištění po švýcarsku
Praha 18. ledna 2001 – V minulých dnech byla dokončena dosud největší finanční transakce na českém trhu penzijních fondů. Švýcarská společnost Winterthur, součást finanční skupiny Credit Suisse Group, se prostřednictvím dceřinné společnosti Winterthur Leben AG se sídlem v Curychu stala nákupem 93 % akcií za částku v řádu 70 milionů dolarů majoritním akcionářem Vojenského otevřeného penzijního fondu (VOPF). Zbylých 7 % je v držení deseti drobných akcionářů, kterým Winterthur nabízí odkup akcií za stejných podmínek. Winterthur tak bude spravovat v České republice vložené finanční prostředky více než půl milionu účastníků penzijního připojištění. […]

16. 1. 2001, Avaya, Patrick Lelorieux do čela Avaya v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky
Praha 16. ledna 2001 - Patrick Lelorieux byl s účinností od 15. ledna jmenován prezidentem společnosti Avaya pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Bude odpovědný za generování nových obchodních příležitostí včetně udržení vedoucího postavení společnosti v dodávkách center obsluhy volání (call centra) a za zvyšování tržního podílu produktů a služeb Avaya v oblasti messagingu, firemních komunikačních systémů a konvergovaných sítí. Kromě toho bude propagovat systém ECLIPS na trhu IP telefonie. […]

15. 1. 2001, Aliance alternativních operátorů, Problémy s propojením částečně vyřešeny
Praha 15. ledna 2001 - Alternativní operátoři vzali na vědomí cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kterým regulátor stanoví maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí. I přes to, že stanovené ceny jsou stále přibližně o 100% vyšší než byl návrh alternativních operátorů založený na cenách doporučených Evropskou komisí, považují rozhodnutí ČTÚ za krok správným směrem. Sami alternativní operátoři se mezi sebou však budou propojovat za ceny tzv. nejlepšího standardu (best practice) v Evropské unii. […]

10. 1. 2001, Aliance alternativních operátorů, Alternativní operátoři se dohodli
Praha 10. ledna 2001 – Alternativní provozovatelé veřejných telefonních sítí, Aliatel, Contactel, Etel(Globix),GTS a UPC se dohodli, že propojí své sítě za propojovací ceny blízké cenám doporučeným Evropskou unií (průměrná cena 31 haléřů za minutu v místní síti). Tato cena je zhruba pětinásobně nižší než cena požadovaná v referenční nabídce na propojení Českého Telecomu. […]

14. 12. 2000, CME, Vrchní soud potvrdil platnost „servisní smlouvy“
Praha 14. prosince 2000 –Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení potvrdil platnost Smlouvy o spolupráci při zajišťování Servisu pro televizní vysílání mezi ČNTS a CET 21 a zamítl tak žalobu držitele licence na vysílání TV NOVA v plném rozsahu. V předchozím řízení však také rozhodl o tom, že odstoupení společnosti CET 21 od této smlouvy bylo platné. Vrchní soud se tak postavil na zcela opačné stanovisko než prvoinstanční Krajský obchodní soud v Praze. Společnost ČNTS využije mimořádného opravného prostředku, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. […]

7. 12. 2000, CME, Vrchní soud: Volejte řediteli – věc veřejná
Praha 7. prosince 2000 – Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení pražského Městského soudu a zamítnul návrh Vladimíra Železného na vydání předběžného opatření kvůli šíření jeho kontroverzních výroků na internetových stránkách ČNTS, na videokazetách a v textové formě. Sestřih Železného protimluvných výroků na www.cnts.cz dokumentuje mimo jiné jeho dramaticky se měnící postoje ve vztahu k CME jako majoritnímu vlastníkovi ČNTS. Železný podal návrh na vydání předběžného opatření ve sporu na ochranu osobnosti proti ČNTS a agentuře Donath-Burson-Marsteller, v němž se za údajně neoprávněné šíření svých vlastních veřejně odvysílaných výroků domáhá satisfakce ve výši půl milionu korun od každého z žalovaných. Proti usnesení Vrchního soudu není odvolání přípustné. […]

23. 11. 2000, CME, Železný zřejmě republiku nespasí
Praha 23. listopadu 2000 – Krajský obchodní soud v Praze včera zamítl v prvoinstančním řízení žalobu společností CET 21 spol. s r. o., a Produkce, a.s., kterou se domáhaly likvidace společnosti ČNTS a ustanovení jednoho z Železného právníků jejím likvidátorem. Kauza vešla do povědomí veřejnosti pod pojmem „Krabice od bot“, když Železný 17. srpna 2000 informoval nejprve Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a poté i veřejnost včetně ministerstev zahraničí a financí o tom, že „ČNTS pravděpodobně bude zrušena, arbitráž R. Laudera vůči ČR může brzy skončit“. […]

20. 10. 2000, CME, CME se dohodlo s držiteli dluhopisů, srpnové úroky uhrazeny.
Hamilton/Praha 20. října 2000 – Společnost CME oznámila dosažení dohody o smlouvě budoucí s některými významnými držiteli dluhopisů. Ta se pozitivně projeví na oddlužení společnosti. Dohoda byla uzavřena s držiteli více než 60 % dluhopisů v USD s výnosem 9 3/8 % splatných v roce 2004 a s držiteli více než 60 % dluhopisů v DM s výnosem 8 1/8 % rovněž se splatností v roce 2004. […]

13. 10. 2000, CME, Železného žádost zamítnuta Arbitrážním tribunálem
Praha 13. října 2000 – Včera zamítl amsterodamský Arbitrážní tribunál posuzující spor CME proti Vladimíru Železnému jeho žádost, aby mohl předložit další informace v projednávaném případu. Rozhodnutí o definitivním zamítnutí žádosti Vladimíra Železného, která se vztahuje k převodu 66% obchodního podílu v ČNTS z Central European Development Corporation (CEDC) na CME, se opírá o článek 22, odstavec 1 arbitrážních pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Konečné rozhodnutí v tomto sporu se očekává v nejbližší době. […]

10. 10. 2000, CME, Akcie CME staženy z trhu NASDAQ
Hamilton (Bermudy)/Praha 10. října 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila, že její akcie typu A (symbol OTCBB:CETV) dnes byly staženy z obchodování na americkém národním burzovním trhu NASDAQ. Společnost předpokládá, že její akcie budou i nadále obchodovány na takzvaných OTC (over-the-counter) trzích, přičemž budou kótovány státním úřadem National Quotation Bureau, LLC („NQB“) „Pink Sheets“ a na OTC Bulletin Board („OTCBB“) pod stejným symbolem CETV. […]

20. 9. 2000, CME, Pokusem o převod podílu porušil CET 21 smlouvu
Praha 20. září 2000 - Krajský obchodní soud v Praze dnes potvrdil, že pokusem o převod svého jednoprocentního podílu ve společnosti ČNTS se společnost CET 21 dopustila jednání v rozporu s platnou společenskou smlouvou. Společenská smlouva ČNTS totiž v době neoprávněného pokusu o převod podílu mezi společnostmi CET 21 a Produkce, a.s., nedovolovala převádět obchodní podíly na jiné osoby než společníky ČNTS. Společnost Produkce však nikdy společníkem ČNTS nebyla. Dnešní rozhodnutí Krajského obchodního soudu dosud nenabylo právní moci. […]

17. 9. 2000, CME, Železný nerozlišuje mezi lží a pravdou
Praha 17. září 2000 – Podrobná analýza dokumentů a tvrzení CET 21 o tom, že CME údajně převzala podíl společnosti CEDC v ČNTS ještě před svým vlastním vznikem, prokázala, že se informace, které Železný veřejnosti poskytl, znovu nezakládají na pravdě. Smlouva o převodu majetkové účasti a prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě ČNTS byla řádně podepsána a podpisy smluvních stran jsou notářsky ověřeny. Smlouva o převodu majetkové účasti byla tedy uzavřena řádně a v souladu se zákonem existující a registrovanou společností CME. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics