Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1701 - 1725 z 1776

19. 1. 2001, CME, Ochranná známka „NOVA 1“ patří ČNTS
Praha 19. ledna 2001 – Úřad průmyslového vlastnictví vyhověl rozkladu společnosti ČNTS a rozhodl o tom, že výmaz slovní ochranné známky „NOVA 1“ navržený společností CET 21 nebyl po věcné stránce zcela v souladu s platnými právními předpisy a proto svůj vlastní výrok v této věci změnil. Ochrannou známku měla zapsanou ČNTS pro službu „výměna zpráv“ ve třídě 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro zamezení sporných výkladů doplnil úřad seznam výrobků a služeb, k nimž se slovní ochranná známka vztahuje, takto: „výměna zpráv s výjimkou televizního vysílání“. V řadě sporů mezi ČNTS a CET 21 o ochranné známky obsahující výraz „NOVA“ jde o důležité rozhodnutí ve prospěch ČNTS, na základě mimořádného opravného prostředku, kterým je rozklad. Ten ČNTS podala i v obdobných známkoprávních sporech. […]

18. 1. 2001, Avaya, První akvizice společnosti Avaya
Praha, 18. ledna 2000 - Dohoda o první akvizici společnosti Avaya za 120 milionů USD byla dosažena 8. ledna 2001. Avaya získá kalifornskou VPNet Technologies, Inc., dodavatele virtuálních privátních sítí a posílí tak svou pozici na trhu podnikových datových sítí. Akvizice mimo jiné podléhá schválení regulačních orgánů USA a má být dokončena 31. března 2001. Akvizice se promítne se do příjmů společnosti za fiskální rok 2001 snížením výnosů z akcie o předpokládaných 0,03 USD. Při započtení amortizace goodwill podniku a hodnoty IPR&D se očekává další zatížení výnosů. […]

18. 1. 2001, Wintherhur penzijní fond, Vojenské penzijní připojištění po švýcarsku
Praha 18. ledna 2001 – V minulých dnech byla dokončena dosud největší finanční transakce na českém trhu penzijních fondů. Švýcarská společnost Winterthur, součást finanční skupiny Credit Suisse Group, se prostřednictvím dceřinné společnosti Winterthur Leben AG se sídlem v Curychu stala nákupem 93 % akcií za částku v řádu 70 milionů dolarů majoritním akcionářem Vojenského otevřeného penzijního fondu (VOPF). Zbylých 7 % je v držení deseti drobných akcionářů, kterým Winterthur nabízí odkup akcií za stejných podmínek. Winterthur tak bude spravovat v České republice vložené finanční prostředky více než půl milionu účastníků penzijního připojištění. […]

16. 1. 2001, Avaya, Patrick Lelorieux do čela Avaya v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky
Praha 16. ledna 2001 - Patrick Lelorieux byl s účinností od 15. ledna jmenován prezidentem společnosti Avaya pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Bude odpovědný za generování nových obchodních příležitostí včetně udržení vedoucího postavení společnosti v dodávkách center obsluhy volání (call centra) a za zvyšování tržního podílu produktů a služeb Avaya v oblasti messagingu, firemních komunikačních systémů a konvergovaných sítí. Kromě toho bude propagovat systém ECLIPS na trhu IP telefonie. […]

15. 1. 2001, Aliance alternativních operátorů, Problémy s propojením částečně vyřešeny
Praha 15. ledna 2001 - Alternativní operátoři vzali na vědomí cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kterým regulátor stanoví maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí. I přes to, že stanovené ceny jsou stále přibližně o 100% vyšší než byl návrh alternativních operátorů založený na cenách doporučených Evropskou komisí, považují rozhodnutí ČTÚ za krok správným směrem. Sami alternativní operátoři se mezi sebou však budou propojovat za ceny tzv. nejlepšího standardu (best practice) v Evropské unii. […]

10. 1. 2001, Aliance alternativních operátorů, Alternativní operátoři se dohodli
Praha 10. ledna 2001 – Alternativní provozovatelé veřejných telefonních sítí, Aliatel, Contactel, Etel(Globix),GTS a UPC se dohodli, že propojí své sítě za propojovací ceny blízké cenám doporučeným Evropskou unií (průměrná cena 31 haléřů za minutu v místní síti). Tato cena je zhruba pětinásobně nižší než cena požadovaná v referenční nabídce na propojení Českého Telecomu. […]

14. 12. 2000, CME, Vrchní soud potvrdil platnost „servisní smlouvy“
Praha 14. prosince 2000 –Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení potvrdil platnost Smlouvy o spolupráci při zajišťování Servisu pro televizní vysílání mezi ČNTS a CET 21 a zamítl tak žalobu držitele licence na vysílání TV NOVA v plném rozsahu. V předchozím řízení však také rozhodl o tom, že odstoupení společnosti CET 21 od této smlouvy bylo platné. Vrchní soud se tak postavil na zcela opačné stanovisko než prvoinstanční Krajský obchodní soud v Praze. Společnost ČNTS využije mimořádného opravného prostředku, kterým je dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. […]

7. 12. 2000, CME, Vrchní soud: Volejte řediteli – věc veřejná
Praha 7. prosince 2000 – Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení pražského Městského soudu a zamítnul návrh Vladimíra Železného na vydání předběžného opatření kvůli šíření jeho kontroverzních výroků na internetových stránkách ČNTS, na videokazetách a v textové formě. Sestřih Železného protimluvných výroků na www.cnts.cz dokumentuje mimo jiné jeho dramaticky se měnící postoje ve vztahu k CME jako majoritnímu vlastníkovi ČNTS. Železný podal návrh na vydání předběžného opatření ve sporu na ochranu osobnosti proti ČNTS a agentuře Donath-Burson-Marsteller, v němž se za údajně neoprávněné šíření svých vlastních veřejně odvysílaných výroků domáhá satisfakce ve výši půl milionu korun od každého z žalovaných. Proti usnesení Vrchního soudu není odvolání přípustné. […]

23. 11. 2000, CME, Železný zřejmě republiku nespasí
Praha 23. listopadu 2000 – Krajský obchodní soud v Praze včera zamítl v prvoinstančním řízení žalobu společností CET 21 spol. s r. o., a Produkce, a.s., kterou se domáhaly likvidace společnosti ČNTS a ustanovení jednoho z Železného právníků jejím likvidátorem. Kauza vešla do povědomí veřejnosti pod pojmem „Krabice od bot“, když Železný 17. srpna 2000 informoval nejprve Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a poté i veřejnost včetně ministerstev zahraničí a financí o tom, že „ČNTS pravděpodobně bude zrušena, arbitráž R. Laudera vůči ČR může brzy skončit“. […]

20. 10. 2000, CME, CME se dohodlo s držiteli dluhopisů, srpnové úroky uhrazeny.
Hamilton/Praha 20. října 2000 – Společnost CME oznámila dosažení dohody o smlouvě budoucí s některými významnými držiteli dluhopisů. Ta se pozitivně projeví na oddlužení společnosti. Dohoda byla uzavřena s držiteli více než 60 % dluhopisů v USD s výnosem 9 3/8 % splatných v roce 2004 a s držiteli více než 60 % dluhopisů v DM s výnosem 8 1/8 % rovněž se splatností v roce 2004. […]

13. 10. 2000, CME, Železného žádost zamítnuta Arbitrážním tribunálem
Praha 13. října 2000 – Včera zamítl amsterodamský Arbitrážní tribunál posuzující spor CME proti Vladimíru Železnému jeho žádost, aby mohl předložit další informace v projednávaném případu. Rozhodnutí o definitivním zamítnutí žádosti Vladimíra Železného, která se vztahuje k převodu 66% obchodního podílu v ČNTS z Central European Development Corporation (CEDC) na CME, se opírá o článek 22, odstavec 1 arbitrážních pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Konečné rozhodnutí v tomto sporu se očekává v nejbližší době. […]

10. 10. 2000, CME, Akcie CME staženy z trhu NASDAQ
Hamilton (Bermudy)/Praha 10. října 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) oznámila, že její akcie typu A (symbol OTCBB:CETV) dnes byly staženy z obchodování na americkém národním burzovním trhu NASDAQ. Společnost předpokládá, že její akcie budou i nadále obchodovány na takzvaných OTC (over-the-counter) trzích, přičemž budou kótovány státním úřadem National Quotation Bureau, LLC („NQB“) „Pink Sheets“ a na OTC Bulletin Board („OTCBB“) pod stejným symbolem CETV. […]

20. 9. 2000, CME, Pokusem o převod podílu porušil CET 21 smlouvu
Praha 20. září 2000 - Krajský obchodní soud v Praze dnes potvrdil, že pokusem o převod svého jednoprocentního podílu ve společnosti ČNTS se společnost CET 21 dopustila jednání v rozporu s platnou společenskou smlouvou. Společenská smlouva ČNTS totiž v době neoprávněného pokusu o převod podílu mezi společnostmi CET 21 a Produkce, a.s., nedovolovala převádět obchodní podíly na jiné osoby než společníky ČNTS. Společnost Produkce však nikdy společníkem ČNTS nebyla. Dnešní rozhodnutí Krajského obchodního soudu dosud nenabylo právní moci. […]

17. 9. 2000, CME, Železný nerozlišuje mezi lží a pravdou
Praha 17. září 2000 – Podrobná analýza dokumentů a tvrzení CET 21 o tom, že CME údajně převzala podíl společnosti CEDC v ČNTS ještě před svým vlastním vznikem, prokázala, že se informace, které Železný veřejnosti poskytl, znovu nezakládají na pravdě. Smlouva o převodu majetkové účasti a prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě ČNTS byla řádně podepsána a podpisy smluvních stran jsou notářsky ověřeny. Smlouva o převodu majetkové účasti byla tedy uzavřena řádně a v souladu se zákonem existující a registrovanou společností CME. […]

23. 8. 2000, CME, CME se odvolalo proti připravovanému stažení svých akcií z burzovního trhu NASDAQ
Praha 23. srpna 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že se odvolala proti rozhodnutí burzovních orgánů NASDAQ, na jehož základě dnes mělo dojít ke stažení akcií (NASDAQ: CETV) z burzovního trhu. Akcie CME zde tedy budou kótovány beze změny až do ukončení odvolacího řízení. Pokud CME neuspěje, budou její akcie obchodovány i nadále, avšak na mimoburzovním trhu (NASDAQ Bulletin Board). […]

22. 8. 2000, CME, Akcie CME mají být staženy z burzovního trhu NASDAQ
Praha, 22. srpna 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) minulý týden oznámila své hospodářské výsledky. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před úroky, daněmi a odpisy, dosáhl 5,8 milionu USD a meziročně se tak zvýšil z 2,9 milionu USD, což představuje zlepšení o 102,6 %. V prvních šesti letošních měsících do 30. 6. 2000 představoval zisk před započtením úroků, daní a odpisů 4,5 milionu USD. Ve srovnatelném období loňského roku vykázala společnost ztrátu 2 miliony USD. V souvislosti s probíhajícím sporem s bývalými partnery CME v České republice zde přišla společnost o veškeré příjmy, které byly generovány zajišťováním služeb pro vysílání TV Nova, čímž v průběhu posledních dvanácti měsíců došlo k dramatickému poklesu ceny akcií. […]

23. 7. 2000, CME, Další soudní prohra CET 21
Praha 23. července 2000 – Nejvyšší soud v Brně rozhodl s konečnou platností o tom, že konkurs na ČNTS na základě návrhu společnosti CET 21, spol. s r.o., nemůže být prohlášen. Potvrdil tak předešlá rozhodnutí nižších soudních instancí, které návrh údajného věřitele zamítly, protože společnost CET 21 nedoložila existenci splatných pohledávek za ČNTS. Po neúspěchu u Krajského obchodního soudu a Vrchního soudu v Praze tedy společnost CET 21 neuspěla ani v dovolacím řízení u Nejvyššího soudu Brně, jehož zamítavé rozhodnutí je definitivní. Žádný další mimořádný opravný prostředek již neexistuje. […]

19. 7. 2000, CME, Veřejnost má právo vědět, co Železný říkal
Praha 19. července 2000 – Městský soud v Praze zamítl svým výrokem v celém rozsahu návrh na vydání předběžného opatření, ve němž se Vladimír Železný domáhal, aby společnosti ČNTS a Donath-Burson-Marsteller přestaly šířit „Kontroverzní výroky Vladimíra Železného z pořadů Volejte řediteli“ v textové podobě, na videokazetách a na internetových stránkách ČNTS na adrese www.cnts.cz. Stejnou žalobou se Železný domáhal ochrany osobnosti a požadoval od obou společností úhradu jednoho milionu korun, které mají ČNTS a DBM uhradit rovným dílem. Tento Železného spor Městský soud v Praze dosud neprojednal. […]

12. 7. 2000, CME, ČNTS podala stížnost na CET 21
Praha 12. července 2000 – Stížnost na CET 21 k Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) spolu s návrhem na odnětí licence k televiznímu vysílání dnes podala Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS). Podnětem k tomuto správnímu kroku byla zpráva včerejší hlavní zpravodajské relace TV NOVA o právě zahájeném správním řízení s TV Prima. To může vést až k odebrání licence. Zpráva naznačila, že krok RRTV souvisí se snahou některých zájmových skupin převést TV Prima americkému podnikateli Ronaldu Lauderovi s tím, že by frekvence TV Prima mohly být rozděleny mezi TV 3 a ČNTS. Zveřejněním nepravdivých informací o tom, že v pozadí zahájeného správního řízení stojí právě ČNTS, došlo k ze strany CET 21 k dalšímu poškození pověsti ČNTS a navíc ke zcela nepřípustnému zásahu do výkonu působnosti RRTV. […]

11. 7. 2000, CME, CET 21 stáhl žalobu na více než 5 miliard Kč
Praha 11. července 2000 – Necelý rok po podání bez jakéhokoliv zdůvodnění vzala společnost CET 21 zpět svou žalobu u Krajského obchodního soudu v Praze proti společnosti ČNTS na zaplacení více než pěti miliard korun včetně úroků z prodlení za tržby z reklam za období od května 1997 do konce roku 1998, na které údajně neměla ČNTS podle CET 21 nárok. Krajský obchodní soud řízení proti ČNTS tedy zastavil a rozhodl o tom, že společnost CET 21 je povinna ČNTS zaplatit téměř tři miliony korun na náhradu nákladů soudního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobu vzala zpět společnost CET 21 lze předpokládat, že se CET 21 proti rozhodnutí KOS o zastavení řízení neodvolá. […]

10. 7. 2000, DBM, Železný se musí omluvit, Bajčan ne
Praha 10. července 2000 – Vrchní soud v Praze rozhodl v odvolacím řízení o tom, že generální ředitel TV NOVA Vladimír Železný se musí omluvit Michalu Donathovi, mediálnímu zástupci CME a ČNTS, za zásah do jeho osobnostních práv. Předmětem žaloby na ochranu osobnosti byla Železného nepravdivá tvrzení, že mediální kampaň proti němu po jeho odvolání z funkcí v ČNTS vede bývalý vysoký funkcionář STB, který rovněž stojí v čele komplotu usilujícího o jeho život. Podle výroku soudu musí být omluva uveřejněna formou placených inzerátů v denících Hospodářské noviny a Blesk. Text omluvy je součástí výroku a nemůže být změněn. Symbolickou náhradu nemajetkové újmy ve výši jedné koruny Vrchní soud žalobci nepřiznal. Proti verdiktu se nelze odvolat. […]

9. 7. 2000, CME, CME: Věci je nutné uvést na pravou míru
Praha 9. července 2000 – Právě před týdnem slíbil Vladimír Železný předložit českým státním orgánům a Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dokument s údajným názvem „Český plán“. Dosud tak však neučinil. V této souvislosti dnes společnost CME potvrdila, že žádný takto nazvaný dokument neexistuje. Podle CME bylo Železného prohlášení z minulé neděle jen další z účelových lží s cílem ještě více zmást českou veřejnost a orgány státní správy. Z oněch tisícovek e-mailů a sdělení odcizených společnosti CME, nyní v držení Vladimíra Železného, bylo Arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu Železným předloženo pouhých pět. Žádný z těchto dokumentů nenese název „Český plán“. Žádný neobsahuje vojenské termíny jako „komando“. Žádný neobsahuje plán na nezákonné uchvácení TV Nova. CME očekává brzké vynesení závěrečného výroku Arbitrážního tribunálu v Amsterodamu. Podle CME se pak ukáže, že Vladimír Železný je člověk, který není loajální ani k České republice ani k nikomu jinému než k sobě. […]

20. 6. 2000, CME, Bez důkazu neobstojí
Praha 15. června 2000 – Společnosti ČNTS a CME vyjádřily svůj údiv nad způsobem, kterým mediální zástupci společnosti CET 21 a jmenovitě Vladimíra Železného informují českou veřejnost. Stejný údiv vyjádřily rovněž nad způsobem, kterým některá česká média tyto účelově zkreslené polopravdivé informace přejímají jako neotřesitelná fakta. Narozdíl od společností ČNTS a CME, které své informace určené veřejnosti dokládají přesnými citacemi nebo celými dokumenty, na něž se odvolávají, předkládá druhá strana často pouze informace o dokumentech v držení Vladimíra Železného, které údajně předložil při arbitrážním řízení v Amsterodamu. […]

14. 6. 2000, CME, ČNTS posílá CET 21 do konkurzu
Praha 14. června 2000 - Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) podala návrh na prohlášení konkursu na společnost CET 21. Podání ČNTS se opírá o skutečnost, že má za držitelem licence pro vysílání TV NOVA pohledávku v částce dosahující 166 milionů korun, aniž by do této částky byly zahrnuty úroky. Společnost CET 21 totiž ani přes řádnou výzvu ČNTS nevrátila zálohy, které jí ČNTS poskytla na úhradu závazků CET 21 vůči společnosti AQS. Tyto závazky vznikly ze smluv mezi CET 21 a AQS o převodu licenčních práv k pořadům v období od listopadu 1998 do května 1999. Úspěch návrhu u Krajského obchodního soudu by byl velmi závažným důvodem, pro který by Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání měla zvážit odebrání televizní licence společnosti CET 21. […]

8. 6. 2000, CME, Železný odvolán po právu
Praha 8. června 2000 – Vrchní soud v Praze zamítl včera s konečnou platností žalobu společnosti CET 21 proti ČNTS, kterou se domáhala vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ČNTS z 19. dubna loňského roku, na níž byl Vladimír Železný pro hrubé porušování svých statutárních povinností odvolán z funkce jednatele a generálního ředitele ČNTS. Vrchní soud tak potvrdil správnost původního rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, který v prvoinstančním řízení již 22. listopadu 1999 zamítl žalobu společnosti CET 21. Vrchní soud tedy zároveň potvrdil, že odvolání Železného bylo v souladu s platnou právní úpravou. Rozhodnutí Vrchního soudu je konečné a rozsudek nabude právní moci dnem doručení. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics