Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 1726 - 1750 z 1776

24. 5. 2000, CME, Ukradené dokumenty Železnému nepomůžou
Praha 24. května 2000 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že holandský soud 17. května potvrdil své dřívější rozhodnutí, že holandští právní zástupci Vladimíra Železného nemají právo zadržovat či používat dokumenty ze záznamového média odcizeného CME. Holandský soud tak rozhodl na základě zákona na ochranu duševního vlastnictví, podle kterého nesmí Železný ani jeho právní zástupci disponovat ukradenými dokumenty bez povolení CME. Počítačový disk CME obsahoval mimo jiné i pět dokumentů, které Železný, a nikoliv CME, předložil v důkazním řízení arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu. Tam probíhá arbitráž vyvolaná společností CME kvůli závažnému porušování Železného smluvních závazků vůči CME. […]

16. 5. 2000, CME, Železný znovu zmanipuloval Radu
Praha 16. května 2000 – CME v plném rozsahu odmítá obvinění, která dnes byla uvedena v tiskové zprávě Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. CME a Vladimír Železný, kteří se nedávno zúčastnili slyšení před mezinárodním arbitrážním tribunálem v Amsterodamu, jsou v záležitostech sporu vázáni mlčenlivostí. Přesto jsou tvrzení uváděná v této souvislosti lživá. Rada se znovu nechala Vladimírem Železným zmanipulovat, aniž by vyslechla názory druhé strany. CME považuje dnešní tiskovou zprávu Rady za jasný důkaz její předpojatosti a neprůhlednosti jejího postupu. […]

4. 5. 2000, CME, Exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS potvrdil soud
Praha 4. května 2000 - Exkluzivita obchodních vztahů mezi ČNTS a CET 21 byla potvrzena v celém rozsahu. Rozhodl o tom dnes Krajský obchodní soud v Praze, když vyhověl žádosti ČNTS o potvrzení platnosti smlouvy o spolupráci při zajišťování Servisu pro televizní vysílání uzavřené mezi společnostmi CET 21 a ČNTS. Podle tohoto rozhodnutí musí CET 21 vysílat program televize NOVA výlučně ve spolupráci se svou smluvní servisní organizací ČNTS. Dnešní rozhodnutí soudu považuje ČNTS za významný mezník ve vývoji celého sporu. Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME, vyzval společnost CET 21, aby okamžitě obnovila obchodní vztahy s ČNTS. […]

28. 4. 2000, CME, Arbitráž CME - Železný do finále
Praha/Amsterodam 28. dubna 2000 – Závěrečné slyšení ve sporu mezi společností CME a Vladimírem Železným bude zítra zahájeno před Arbitrážním tribunálem v Amsterodamu. Předmětem sporu je porušení podmínek kupní smlouvy mezi CME a Železným o odkupu 5,8 % obchodního podílu ve společnosti ČNTS. V této souvislosti společnost CME rovněž usiluje o přiznání nároku na náhradu škody, kterou jí Železný svým postupem v rozporu s touto smlouvou způsobil. Arbitrážní jednání plánované na šest dní skončí 5. května. Konečné rozhodnutí tribunálu závazné pro obě strany se očekává koncem května. […]

18. 4. 2000, CME, „Chyťte zloděje!“
Praha 18. dubna 2000 - Právě dva dny před prvním výročím zahájení sporu mezi CME a Vladimírem Železným potvrdil Arbitrážní tribunál se sídlem v Amsterodamu svůj arbitrážní nález z 10. listopadu 1999. Ten nařizoval Vladimíru Železnému „nepodílet se přímo či nepřímo jménem svým ani jménem jiné osoby bez ohledu na funkci (vyjma jako vlastník menšího než 5% podílu), sám nebo ve spojení s žádnou jinou osobou, za úplatu nebo bezúplatně, na žádném úkonu, kterým by vykonával nebo kterým by se účastnil nebo by měl jakýkoliv finanční nebo jiný podíl na činnosti, která se výrazně shoduje nebo která konkuruje televiznímu nebo rozhlasovému vysílání či službám poskytovaným pro rozhlasové a televizní vysílání provozované v České republice společnostmi CME a ČNTS nebo jinou společností přidruženou k CME". Dále bylo Vladimíru Železnému nařízeno „nepobízet zaměstnance ČNTS k tomu, aby odešli ze společnosti ČNTS, ani tak nečinit prostřednictvím dalších osob". Vladimíru Železnému bylo znovu uloženo „ukončit veškerou účast na činnostech týkajících se TV Prima a vzdát se jakéhokoliv majetkového podílu ve společnosti Beseda". Navíc tribunál potvrdil svůj předběžný názor, že Železný své smluvní závazky vůči CME skutečně porušil. […]

17. 4. 2000, CME, Svůj postoj ve sporu CME versus Železný tribunál nezměnil
Praha 17. dubna 2000 — Agentura Technika PR dnes informovala o rozhodnutí arbitrážního tribunálu v Amsterodamu ve sporu mezi CME a Vladimírem Železným. Tyto informace jsou vytržené z kontextu a neodrážejí skutečný stav věci. Tribunál naopak potvrdil svůj názor, že Vladimír Železný fakticky porušil své smluvní závazky vůči CME. Arbitři setrvali na svém rozhodnutí, které Železnému zakazuje podílet se přímo či nepřímo na jakýchkoli konkurenčních činnostech ve vztahu k ČNTS. Arbitrážní tribunál změnil své rozhodnutí pouze v jediném ohledu. Na základě tvrzení Vladimíra Železného, že již údajně CET 21 neovládá, rozhodla arbitráž, že tedy zřejmě nemůže zajistit, aby CET 21 znovu navázala svůj exkluzivní smluvní vztah s ČNTS. Závěrečné slyšení ohledně žádosti CME o náhradu škody v souvislosti s porušením závazků Železného bude zahájeno 29. dubna 2000 a potrvá šest dní. Konečný verdikt má být vynesen do konce května. […]

14. 4. 2000, CME, MTG dostalo ještě šanci
Stockholm/Londýn/Praha 14. dubna 2000 – Odvolací soud ve Stockholmu poskytl společnosti Modern Times Group (MTG) poslední příležitost pro doplnění jejího stanoviska v současném sporu o vysílací práva z hokejového mistrovství světa. Podání musí být předloženo v pondělí 17. dubna nejpozději ve 12:00 hod. k odvolacímu soudu ve Stockholmu. Soud pak rozhodne o žádosti ČNTS o vydání předběžného opatření s cílem zabránit MTG v jednání s jinými zájemci na využití vysílacích práv bez účasti ČNTS, která je v současné době jejich držitelem. […]

28. 3. 2000, CME, Hokej bude!
Praha 28. března 2000 – Česká nezávislá televizní společnost (ČTNS) reagovala vstřícně na veřejné prohlášení generální ředitelky TV Prima Kateřiny Fričové z minulého týdne. Ta informovala veřejnost, že díky zájmu sponzorů má Prima k dispozici dostatek prostředků pro pokrytí nákladů vysílacích práv živých přenosů z mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2000. […]

20. 3. 2000, CME, Hokej na Radě!
Praha 20. března 2000 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve svém tiskovém prohlášení z 16. března 2000 podle všeho záměrně nepravdivě informovala Českou tiskovou kancelář. Ve svém prohlášení k inzerátům ČNTS z minulého týdne totiž Rada uvádí, že zadavatelé inzerátu záměrně klamou veřejnost, když údajně tvrdí, že Rada může divákům umožnit sledování hokejového mistrovství. Žádné takové tvrzení se ale v inzerátu neobjevuje. Rada tak znovu dala najevo svou neobjektivitu a podjatost, když Českou tiskovou kancelář informovala o něčem, co není pravda. […]

16. 3. 2000, CME, Česká republika čelí další arbitrážní žalobě
Praha/Amsterodam 16. března 2000 – Nizozemská společnost CME Czech Republic B.V. dnes oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti České republice. Právě tato společnost vlastní 99% podíl v ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže, kterou proti ČR vede Ronald Lauder, otevřela CME arbitrážní spor s Českou republikou na základě smlouvy o ochraně investic uzavřené mezi ČR a Nizozemím. […]

3. 1. 2000, CME, CME a Lauder: Šance na úspěch se zvýšily
Praha/Londýn/New York 3. ledna 2000 – Své vyhlídky na úspěch v mezinárodních arbitrážních sporech hodnotí jejich zahraniční účastníci společnost CME a její majoritní akcionář Ronald Lauder optimističtěji než kdykoliv předtím. Valná hromada CET 21 konaná za nezvyklých bezpečnostních opatření dnes totiž schválila zvýšení základního jmění v této společnosti podle schématu schváleného Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání před vánočními svátky. Podle názoru zástupců CME se tak znovu potvrdilo nespravedlivé zacházení se zahraničním investorem. […]

15. 12. 1999, CME, Akcie CME s novým symbolem
Hamilton (Bermudy)/Praha 15. prosince 1999 – Sloučené akcie společnosti Central European Media Enterprises jsou od dnešního dne na americké elektronické burze NASDAQ obchodovány pod novým dočasným symbolem „CETVD“. Sloučení akcií v poměru 8:1 schválila včera valná hromada společnosti. Žádný návrh na odkoupení většího množství akcií CME nebyl valné hromadě předložen. Ruský mediální magnát Vladimír Gusinskij se valné hromady na Bermudách nezúčastnil. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. […]

14. 12. 1999, CME, Valná hromada CME schválila sloučení akcií
Hamilton (Bermudy)/Praha 14. prosince 1999 – Valná hromada společnosti Central European Media Enterprises dnes schválila návrh na sloučení akcií společnosti CME v poměru 1 nová akcie ku 8 starým. Akcie CME kotované na americké elektronické burze NASDAQ pod zkratkou CETV budou tedy obchodovány i nadále. Veškeré návrhy předložené valné hromadě byly schváleny většinou hlasů. Žádné další návrhy mimo ohlášenou agendu jednání nebyly předloženy k diskusi. […]

30. 11. 1999, CME, Pravé podpisy v nepravý čas
Praha 30. listopadu 1999 – Odborný posudek soudního znalce prokázal, že nejméně sedm smluv mezi ČNTS a CET 21 vykazuje takové znaky, které opravňovaly ČNTS k podání trestního oznámení k Policii ČR pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinností při správě cizího majetku. Podezření se mimo jiné opírá o výrok soudního znalce, ze kterého lze dovodit, že dotčené smlouvy byly uzavřeny v jiném období než naznačuje na smlouvách uvedené datum jejich vzniku s cílem znevýhodnit ČNTS ve vzájemném vztahu s CET 21. Hlavními podezřelými jsou kromě Vladimíra Železného, bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS, také Vladimír Venclík a Josef Alan jako jednatelé CET 21 v období údajného uzavření smluv. […]

22. 11. 1999, CME, Železný dezinformuje veřejnost
Praha/Londýn 22. listopadu 1999 – V souvislosti s tím, že se ruský mediální magnát Vladimir Gusinskij měl stát přibližně 30procentním akcionářem společnosti CME, informoval mluvčí většinového vlastníka CET 21 Roman Bajčan včera o tom, že tak Ronald S. Lauder ztratil kontrolu nad CME. Tato informace se však nezakládá na pravdě ani na veřejně dostupných informacích na internetových stranách burzovního dohledu USA, americké Securities and Exchange Commission na adrese: […]

18. 11. 1999, CME, Porušuje Železný trvale své závazky?
Praha 18. listopadu 1999 – Společnost CME, majoritní vlastník ČNTS, dnes předložila Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a Stálé komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR své vyjádření k návrhu CET 21 na změnu licence. CME se o další předložené žádosti, která se má týkat navýšení základního jmění ve společnosti CET 21, dozvěděla až z vystoupení předsedy Rady Josefa Josefíka v Radiožurnálu 16. 11. 1999. Vladimír Železný informaci potvrdil ve svém rozhovoru pro deník Právo, který byl uveřejněn ve stejný den. Podle názoru CME je takový právní úkon zřejmě neplatný. […]

12. 11. 1999, CME, CME nenamítá nic proti zveřejnění
Praha 12. listopadu 1999 – Společnost CME oznámila, že není proti zveřejnění obsahu rozhodnutí o předběžném opatření v arbitrážním sporu CME s Vladimírem Železným. Tím také vyzvala Železného, aby svým souhlasem poskytnout české veřejnosti plné znění textu opatření předešel dohadům v souvislosti s možnou účelovou interpretací jednou či druhou stranou. Rozhodnutí arbitrážního tribunálu Železného mimo jiné zavazuje, aby učinil kroky, které povedou k znovuobnovení právního postavení ČNTS vůči CET 21. Provedení takových kroků je plně v moci držitele většinového podílu v CET 21, jejího jednatele a generálního ředitele Vladimíra Železného. Úkony, které musí Železný provést, mají povahu obchodního vedení společnosti. Ty podle zákona nevyžadují ke svému schválení větší než nadpoloviční kontrolu nad společností CET 21. Vladimír Železný není ani vzdor svým včerejším výrokům nikterak omezen v možnosti seznámit společnost CET 21 se zněním arbitrážního rozhodnutí. […]

11. 11. 1999, CME, Arbitrážní tribunál ve Stockholmu rozhodl
Praha 11. listopadu 1999 - Arbitrážní tribunál, který zasedal ve sporu mezi společností CME a Vladimírem Železným ve Stockholmu, včera vynesl výrok, kterým vyhověl žádosti CME o vydání předběžného opatření v plném rozsahu. […]

8. 11. 1999, CME, Inzerát upozorňuje na možná rizika
Praha/Washington 8. listopadu 1999 – Na žádost svých akcionářů dnes umístila společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) do amerických deníků „The New York Times“ a „The Washington Post“ celostránkové inzeráty. V textu je obsažena výzva k mezinárodním finančním kruhům, aby dobře zvážily své eventuální investice do České republiky. […]

2. 11. 1999, CME, Spor CME versus Železný výjimečně ve Švédsku
Praha/Stockholm 2. listopadu 1999 - Předběžné arbitrážní slyšení ve sporu společnosti CME a Vladimíra Železného dnes proběhlo ve Stockholmu. Místo jednání zvolili rozhodci ad hoc se souhlasem účastníků sporu. Nicméně je podle smlouvy pravidelným místem konání arbitrážních jednání holandský Amsterodam. Rozhodčí tribunál tvoří Pierre A. Karrer (CH) nominovaný CME, Pavel Dobiáš (CZ) na návrh Vladimíra Železného a předseda, vybraný rozhodci obou stran, Kaj Hobér (S). […]

13. 10. 1999, CME, Železný skutečně porušil zákon
Praha 13. října 1999 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil 6. října České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) ve správním řízení pokutu ve výši jednoho milionu korun za stanovení různých cenových podmínek pro sponzorování časomíry na TV NOVA. ÚOHS tak potvrdil, že došlo ke zneužití monopolního postavení TV NOVA a ke zvýhodnění zadavatele reklamy na minerální vodu Korunní. Úřad přijal rozhodnutí o uložení pokuty i přesto, že ČNTS doložila, že existence smluv a z jejich realizace plynoucí poškozování jiných soutěžitelů bylo způsobeno bezprecedentním zneužitím pravomocí bývalého jednatele a generálního ředitele ČNTS Vladimíra Železného. Společnost ČNTS se proti rozhodnutí ÚOHS v zákonem stanoveném termínu odvolala. […]

5. 10. 1999, CME, Železný nerespektuje nařízení mezinárodního arbitrážního soudu
Praha 5. října 1999 – Společnost CME Media Enterprises B.V. dnes oznámila, že Vladimír Železný porušil nařízení mezinárodního arbitrážního soudu, aby zaplatil 190 tisíc dolarů jako podíl na nákladech arbitrážního řízení, které proti němu vede CME. […]

29. 9. 1999, CME, K fúzi mezi CME a SBS nedojde
Praha 29. září 1999 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. včera oznámila uzavření vzájemné dohody se společností SBS Broadcasting o ukončení jednání o možném sloučení obou společností, k němuž mělo dojít koncem roku. SBS zaplatí CME za odstoupení od smlouvy částku 8,25 milionů dolarů. […]

20. 9. 1999, CME, Železný hlasovat nesmí!
Praha 20. září 1999 – Krajský obchodní soud v Praze nařídil v pátek předběžné opatření, kterým ukládá Vladimíru Železnému jednoznačnou povinnost zdržet se hlasování o navyšování základního jmění na zítřejší valné hromadě společnosti CET 21 ve prospěch jiného subjektu. Zákaz hlasovat se týká dosud nepřevzatého Železného závazku k novému vkladu do společnosti ve výši šesti milionů korun. Tím soud prakticky zabránil nekontrolovanému převodu licence na vysílání TV NOVA na jiný subjekt, o který se Železný po svém odvolání z funkce generálního ředitele a jednatele ČNTS zjevně pokoušel. […]

9. 9. 1999, CME, Na 215 lidí přišlo o práci Česká lekce zahraničním investorům
Praha 9. září 1999 - Česká nezávislá televizní společnost dnes oznámila spolu se CME, svým majoritním vlastníkem, že s okamžitou platností zastavuje veškeré technické a produkční aktivity. Tento krok je reakcí na opakované odmítnutí Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání zabývat se zjevným porušováním licenčních podmínek k vysílání TV NOVA ze strany CET 21 a Vladimíra Železného. Ukončení pracovního poměru 215 pracovníků ČNTS se odehrává důsledně v souladu s ustanoveními zákoníku práce. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics