Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 526 - 550 z 1776

23. 10. 2012, BILLA ČR, BILLA posiluje na východě Prahy
V nejrychleji rostoucí části na východě Prahy otevírá řetězec BILLA již svou 204 prodejnu v ČR. Nový supermarket v Dolních Počernicích v Praze 9 je umístěn na Českobrodské ulici v blízkosti dopravního napojení východní části Prahy na Štěrboholskou radiálu. Nová prodejna cílí především na mladé rodiny s dětmi, kteří v této a přilehlých čtvrtích žijí v nové i staré zástavbě. […]

23. 10. 2012, UPS, Finanční výsledky UPS za 3. čtvrtletí 2012
UPS INTERNATIONAL PROFIT REBOUNDS […]

23. 10. 2012, Karlovarské minerální vody, Hotel Praha v Kyselce brzy pod střechou
Dnes se naplno rozběhly práce na objektu bývalého hotelu Praha v Kyselce. Po obdržení posledního potřebného závazného stanoviska památkářů vydal v minulém týdnu stavební úřad v obci Kyselky souhlas k provádění stavebních prací. […]

22. 10. 2012, CFA Society CR, Vystoupí Německo z eurozóny, aby zachránilo euro?
Praha 22. září 2012 – Ve dnech 18. až 19. října se v Praze uskutečnil pátý ročník mezinárodní investiční konference European Investment Conference pořádané CFA Institute. Spolupořadatelem zasedání byla CFA Society Czech Republic. Diskuse a přednášky osmnácti finančních a ekonomických odborníků se zaměřily na vývoj správy soukromých aktiv v příštích 20 letech, investiční příležitosti, budoucnost eura a tržní impulzy ovlivňující Evropu a svět. Prezident a předseda představenstva CFA Institute John Rogers hned v úvodu vyzval k hledání pevného místa pro budoucí finance. Mezi dalšími řečníky byli například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert C. Merton či Wolfgang Münchau, respektovaný komentátor ekonomických událostí Financial Times. Z českých odborníků pak vystoupil Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom ČSOB a člen NERV. […]

17. 10. 2012, Karlovarské minerální vody, Lázně Kyselka budou zachovány pro příští generace
Chyše/Kyselka 17. října 2012 – Obnovu lázní Kyselka v maximálně možném rozsahu zajistí nově založená obecně prospěšná společnost, která ponese název „Lázně Kyselka, o.p.s. Dnes to na zámku Chyše, oznámili její zakladatelé Vladimír Lažanský, iniciátor projektu, člen vědecké rady ministra kultury, uznávaný expert na památkovou péči a majitel zámku, náměstek primátora města Karlovy Vary Jiří Klsák, starostka obce Kyselka Petra Hoffmanová, Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody, a Petr Dostál, majitel Revitalizační investiční společnosti (RIS). […]

16. 10. 2012, Česká transplantační nadace, Bohdan Pomahač – Pražská transplantační spojka
jménem České transplantační nadace Karla Pavlíka Vás zveme na tiskovou konferenci, která se bude věnovat následujícím tématům: […]

15. 10. 2012, Karlovarské minerální vody, Zásadní obrat v osudu Lázní Kyselka (pozvánka na tiskovou konferenci)
prosím přijměte pozvání na tiskovou konferenci obecně prospěšné společnosti "Lázně Kyselka", která se uskuteční […]

15. 10. 2012, Karlovarské minerální vody, Rekonstrukce objektu Stallburg v Kyselce povolena
Praha/Kyselka 15. října 2012 – Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce vydal stavební povolení pro rekonstrukci a dostavbu objektu Stallburg v Kyselce. Termín dokončení stanovil stavební úřad na dva roky. V rekonstruovaném objektu vznikne dle schválené projektové dokumentace 8 bytových jednotek. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jde tak o první objekt v majetku společnosti Karlovarské minerální vody, který získal všechna potřebná povolení k zásadní rekonstrukci. […]

12. 10. 2012, Mediaservis, Dzúr nově řídí Mediaservis
Praha 11. října 2012 – Novým generálním ředitelem a jednatelem společnosti Mediaservis byl jmenován Martin Dzúr (34). Bude odpovědný za restrukturalizaci firmy a její přípravu na změny na českém logistickém trhu vyplývající z liberalizace poštovních služeb v roce 2013. Do Mediaservisu přichází z pozice ředitele Poštové banky ČR, kde působil od roku 2010. Do jeho kompetencí spadalo kromě řízení pobočky zahraniční banky také naplňování jejích strategických a hospodářských cílů. V rozmezí let 2008 a 2010 byl členem dozorčí rady společností Prvá penzijná spoločnosť Poštovej banky a Poisťovňa Poštovej banky. […]

11. 10. 2012, Mediaservis, Mediaservis prolomí poštovní monopol
Praha 11. října 2012 – Společnost Mediaservis dnes oznámila změny ve vlastnické struktuře, vedení firmy i v jejím budoucím směřování. Po restrukturalizaci a konsolidaci firmy se hodlá soustředit na širší trh adresné i neadresné distribuce zásilek. Ani další distribuce celostátního i lokálního tisku včetně časopisů se však nezříká. Ostatním subjektům na trhu hodlá konkurovat především vysokou spolehlivostí doručování, rychlostí a cenou. Nový majoritní akcionář, společnost RMS Mezzanine, je významným českým poskytovatelem alternativního financování a je kótován na Burze cenných papírů Praha. Novým generálním ředitelem a jednatelem Mediaservisu byl jmenován Martin Dzúr. Do konce října proběhne zeštíhlení a restrukturalizace firmy jako reakce na přechod distribuce novin ke konkurenci. […]

9. 10. 2012, Mediaservis, Mediaservis: „Prolomení poštovního monopolu je na dosah“ (pozvánka na tiskovou konferenci)
jménem společnosti Mediaservis Vás zveme na tiskovou konferenci, která se bude věnovat následujícím tématům: […]

9. 10. 2012, UPS, UPS: Celosvětový měsíc dobrovolníků
Zaměstnanci UPS se během akcí pořádaných v rámci výročního Celosvětového měsíce dobrovolníků zaměří na komunity a environmentální udržitelnost […]

5. 10. 2012, BILLA ČR, Olivový olej Naše bio je v pořádku
Praha 5. října 2012 - Všechny dosavadní testy extra panenského olivového oleje Naše bio prokázaly jeho zdravotní nezávadnost a splnění všech norem. Řetězec supermarketů BILLA tento produkt i přesto nechá v příštích dnech akreditovanou laboratoří znovu prověřit. Jako preventivní opatření BILLA do potvrzení nezávadnosti a kvality výrobku pozastavila jeho prodej. K tomuto kroku přistoupila v reakci na zprávu časopisu dTest, podle které se v tomto oleji nacházely nepřípustné látky. Podle zjištění redakce činila zjištěná hodnota pesticidů v tomto produktu 0,008 mg/kg, povolené množství těchto látek pro ekologické zemědělství je ale až 0,01 mg/kg. […]

5. 10. 2012, Stars for Europe, Vánoční hvězda 2012, fotokolekce pro média
Stejně jako v předcházejících letech i letos nabízíme médiím k volnému využití novou kolekci fotografií květiny poinsettie, známé také jako vánoční hvězda. […]

28. 9. 2012, BILLA ČR, BILLA postupně obnoví prodej tvrdého alkoholu
Praha 28. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA dnes přesně podle podmínek stanovených aktuálním mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví postupně na všech svých filiálkách obnoví prodej lihovin s vyšším než dvacetiprocentním obsahem alkoholu. V souladu s tímto opatřením v první řadě vystaví do regálů alkohol vyrobený před rokem 2012 a postupně bude zavádět i lahve s novými kolky a ty, u kterých dodavatelé zajistí a BILLE předají takzvaný rodný list o původu lihu. Vzhledem k tomu, že BILLA spolupracuje jen se zavedenými a prověřenými dodavateli tohoto zboží, očekává, že tyto subjekty ve svém vlastním zájmu předají veškerou nutnou dokumentaci v co nejkratší lhůtě. […]

27. 9. 2012, DBM, Ruku na srdce, dali byste si?
Praha 28. září 2012 – Státní občanství ČR by si většina Čechů ponechala, ale jako další vyvolené země se jí na paty tlačí Velká Británie a Švýcarsko. Vyplývá to ze závěrečné zprávy z průzkumu o národní identitě, kterou dnes zveřejnila agentura Donath Business & Media (DBM). Téměř polovina respondentů uvedla jako hlavní důvod, proč by si zvolili občanství jiné země než ČR, že ve vybraném státě je lepší politická situace. Pro 90 % respondentů je největším zdrojem obav nárůst korupce ve společnosti. V těsném závěsu je pak velkým strašákem nezaměstnanost. Partnery průzkumu byly časopis Přítomnost (www.pritomnost.cz), deník Lidové noviny spolu  se serverem lidovky.cz a studentský informační portál primat.cz. Odborný dohled zajišťovala agentura MRThink (Market Research Think). […]

26. 9. 2012, CFA Society CR, Cesta z nejistoty, ale kudy?
Praha 26. září 2012 – Ve dnech 18. až 19. října se v Praze uskuteční pátý ročník mezinárodní investiční konference European Investment Conference. V historii konference je to vůbec poprvé, kdy si pořádající CFA Institute vybral pro svou prestižní výroční akci zemi ve střední a východní Evropě. Spolupořadatelem zasedání je CFA Society Czech Republic. […]

24. 9. 2012, Karlovarské minerální vody, Oprava objektu hotelu Praha může začít 1. října
Praha/Kyselka 24. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes předala Magistrátu města Karlovy Vary (MMKV) projektovou dokumentaci a žádosti k vydání závazného stanoviska k zabezpečovacím pracem na objektu hotelu Praha v obci Kyselka – Radošov. Dokumentace byla zpracována v souladu s rozhodnutím MMKV a Národního památkového ústavu (NPÚ) v Lokti na základě závěrů z ústního jednání 27. 8. 2012 přímo na místě. Od rozhodnutí orgánů památkové péče do dne předání uplynulo pouhých 19 pracovních dnů. […]

19. 9. 2012, Karlovarské minerální vody, Faktaokyselce.cz
Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes spustila nové webové stránky týkající se budoucnosti budov KMV v obci Kyselka. Na adrese www.faktaokyselce.cz je zájemcům k dispozici přesný popis budov a pozemků, které KMV v obci vlastní včetně konkrétních plánů společnosti na jejich budoucí využití. […]

19. 9. 2012, Karlovarské minerální vody, Poslední krok k rekonstrukci pavilonu Löschner KMV podaly žádost o stavební povolení
Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes podala u místně příslušného stavebního úřadu v obci Kyselka žádost o vydání stavebního povolení na rekonstrukci pavilonu Löschner v Kyselce. Cílem zásadní rekonstrukce objektu je výstavba muzea mapujícího historii značky Mattoni v Kyselce a historii stáčení minerálních vod. K získání stavebního povolení chybí v zásadě již jen vyjádření orgánů památkové péče. […]

18. 9. 2012, BILLA SR, BILLA zastavuje predaj tvrdého alkoholu z Českej republiky
Spoločnosť BILLA na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva s okamžitou platnosťou zastavuje predaj liehovín s obsahom alkoholu 20 % a viac, ktoré boli vyrobené v alebo dovezené z Českej republiky. V celej sieti supermarketov zablokuje BILLA pokladne pre vybrané produkty, ktoré túto podmienku spĺňajú. Zároveň od dnešných 15:30 BILLA začala sťahovať z regálov všetok alkohol českého pôvodu spadajúci do zákazu Ministerstva zdravotníctva SR. K sťahovaným produktom patrí aj alkohol vyrobený Likérkou Drak. Produkty tejto firmy boli v Českej republike ako aj na Slovensku podrobené testom štátnych kontrolných orgánov a všetky boli doteraz v poriadku. „Ide o mimoriadne opatrenie, pre ktoré máme pochopenie,“ hovorí Jaroslaw Szczypka, generálny riaditeľ BILLA Česká republika a Slovensko. […]

17. 9. 2012, Stock, Stock sa stará o kvalitu výrobkov aj bezpečnosť spotrebiteľov
V reakcií na situáciu na českom trhu s liehovinami dnes poukázala spoločnosť Stock Slovakia na kontrolné štandardy pre zaistenie zdravia a elimináciu kritických rizík (HACCP) vo svojej materskej spoločnosti Stock Plzeň Božkov, teda spôsob vstupnej a výstupnej kontroly pri výrobe a distribúcii firmou vyrábaných značkových výrobkov. Niekoľkostupňový kontrolný postup absolútne vylučuje akúkoľvek manipuláciu so vstupnými surovinami i finálnymi výrobkami. Opiera sa o dôsledné dodržiavanie zákonných noriem, a vnútrofiremných predpisov. Keďže Stock Slovakia aj Stock Plzeň – Božkov sú integrálnou súčasťou nadnárodnej skupiny Stock Spirits Group, platia vo vnútornej kvalitatívnej kontrole aj často prísnejšie medzinárodné štandardy. Aj preto nebol na Slovensku ani v Čechách zachytený žiaden z výrobkov firmy Stock vo forme napodobeniny či s kontaminovaným obsahom. […]

17. 9. 2012, Karlovarské minerální vody, Dům Stallburg: Už chybí jen stavební povolení
Praha/Kyselka 17. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes oznámila, že obdržela závazné souhlasné stanovisko orgánů památkové péče k projektové dokumentaci na komplexní rekonstrukci domu Stallburg a zajištění svahu za ním. Ještě dnes požádala společnost KMV stavební úřad v Kyselce o vydání stavebního povolení k zahájení rekonstrukčních prací na domě Stallburg, v němž vznikne 7 bytových jednotek při zachování historické autenticity objektu. Současně byla podána na stejný úřad žádost o vydání územního souhlasu pro zabezpečení svahu za objektem Stallburg v Kyselce. KMV předpokládají, že stavební povolení bude vydáno do poloviny října. […]

15. 9. 2012, Unie výrobců a dovozců lihovin, UVDL komentuje zákaz prodeje alkoholu
Praha 14. září 2012 – Unie dovozců a výrobců lihovin (UVDL) se nyní soustřeďuje na strategické kroky s cílem zajistit, aby všichni její členové postupovali v souladu s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví o zákazu prodeje a nabízení alkoholu v České republice. Tyto kroky sestávají z cílené komunikace se zákazníky, spotřebiteli, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Jejich cílem je minimalizovat škody vzniklé jednotlivým členským společnostem UVDL. […]

14. 9. 2012, BILLA ČR, BILLA zastavuje prodej tvrdého alkoholu
Praha 14. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA na základě nařízení ministra zdravotnictví s okamžitou platností zastavuje prodej lihovin s vyšším než 20 procentním obsahem alkoholu. V celé síti svých supermarketů zablokuje pokladny pro vybrané artikly zboží, které tuto podmínku splňují. „Je to mimořádné opatření, pro které máme v tuto chvíli pochopení,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA. […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics