Za poslední rok

Best UPS vše

Médiaservis

Zobrazeno: 951 - 975 z 1787

2. 10. 2008, Rockwool, Rockhouse 2009: Eva Jiřičná to rozhodne
Praha 2. října 2008 – Společnost Rockwool vyhlásila třetí ročník soutěže Rockhouse 2009 – český nízkoenergetický dům roku. Cílem soutěže je podpora a propagace ekologicky a ekonomicky efektivního nízkoenergetického a pasivního bydlení. Organizátoři letos upustili od dělení na profesionální a studentskou kategorii. Soutěžící tak mohou přihlásit své projekty do kategorií Projekt anebo Rekonstrukce. Porotě bude předsedat významná česká architektka Eva Jiřičná. Místopředsedou bude profesor Jan Tywoniak ze Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2009. […]

25. 9. 2008, Roche s.r.o., Lék na politickou nekulturu zatím neexistuje
Praha 25. září 2008 – Společnost Roche se důrazně ohradila proti opakovaným nepravdivým výrokům poslance Ratha namířeným proti společnosti Roche v souvislosti s aktivitami ministra Julínka ve zdravotnictví. Učinila tak písemně v přímé komunikaci s poslanci a senátory Parlamentu ČR. […]

24. 9. 2008, Pražský literární dům, Vernisáž a čtení z knihy dětských autorů „Knetegeschichten – wie wäre es wenn…“
Dne 25. 9. 2008 v 17 hod. se v budově Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze pod záštitou Ully Elfenkämperové, manželky německého velvyslance, uskuteční vernisáž kreseb a čtení z knihy dětských autorů Knetegeschichten - wie wäre es wenn… […]

24. 9. 2008, Roche s.r.o., Lidé po orgánové transplantaci se vracejí do plnohodnotného života
Praha 24. září 2008 – Transplantace je operativní přenos tkání či orgánů z jednoho jedince na jedince jiného. V České republice se transplantují srdce, plíce, játra, slinivka břišní a ledviny. Čekatelem na transplantaci orgánů se může stát jenom ten nemocný, který je zařazen do čekací listiny jednotné pro celou ČR. Jde o pacienta trpícího nezvratným selháváním funkce určitého orgánu. Čekatel musí být schopný transplantace, tedy plánované operace v celkové anestezii a trvalého užívání imunosupresivní léčby, s výhledem na dlouhodobé přežití. „Největším omezením v počtu prováděných transplantací je nedostatek dárců,“ říká MUDr. Eva Pokorná, CSc., prezidentka České transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Pacient se selhávajícím orgánem musí tedy na vhodného dárce čekat. […]

19. 9. 2008, Roche s.r.o., Plnohodnotny zivot po organove transplantaci (Pozvánka na tiskovou konferenci)
přijměte naše pozvání na tiskovou konferenci Českého transplantačního týmu a společnosti Roche. Tématem konference bude kvalita života pacientů po orgánové transplantaci a zúčastní se jí sportovci z Českého týmu transplantovaných a lékaři z Transplantcentra IKEM. Příkladem toho, že se lidé po transplantaci vracejí do plnohodnotného života, jsou výsledky pacientů-sportovců z Českého tým transplantovaných na 5. evropských hrách transplantovaných a dialyzovaných sportovců, které se letos konaly v německém Wűrzburgu. […]

15. 9. 2008, Lufthansa, Lufthansa získá strategický podíl v Brussels Airlines
65 milionů eur za 45% podíl / Převzetí zbývajících 55 % se připravuje […]

8. 9. 2008, Lufthansa, Lufthansa znovu v Dow Jones indexu udržitelného rozvoje
Společnost Lufthansa opět splnila podmínky pro zařazení do mezinárodně uznávaného Dow Jones indexu (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) udržitelného rozvoje. Ve všech třech hodnocených aspektech udržitelného rozvoje (hospodárnost, ekologie provozu i v sociální oblasti) vylepšila Lufthansa meziroční výsledky se ziskem nejvyššího celkového počtu bodů od roku 1999, kdy byla do indexu zařazena poprvé. […]

3. 9. 2008, Rockwool, Rockwool krátké zprávy
Unikátní požární zkouška v Mokrsku […]

3. 9. 2008, EKOLAMP, Zářivky v komunálním odpadu mohou ohrožovat lidské zdraví
Praha 3. září 2008 - Kolektivní systém Ekolamp a radnice městské části Praha 6 zahájily pilotní projekt, který má obyvatelům tohoto obvodu nabídnout více možností pro zpětný odběr nefunkčních kompaktních a lineárních zářivek. Ve spolupráci s místními obchody a školami bylo vytvořeno 31 nových sběrných míst. Důležitou součástí projektu je i informační kampaň, jež je zaměřena na školy i širokou veřejnost. Na základě výsledků pilotního projektu bude dále rozšiřována sběrná síť v Praze i v dalších místech v České republice. […]

3. 9. 2008, ACM Money, ACM Money odmítá veškerá obvinění
Praha 3. září 2008 - V souvislosti s podezřením z údajného porušování zákonů při poskytování úvěrů svým klientům potvrdila společnost ACM Money ČR, že orgánům činným v trestním řízení poskytuje veškerou možnou součinnost, aby tak plně obhájila své obchodní postupy a jejich soulad s Živnostenským zákonem, na jehož základě podniká. Za dobu své existence byla společnost ACM Money v pozici věřitele nucena přistoupit k realizaci zástavního práva pro uspokojení svých nároků vyplývajících z neplnění smluvních povinností dlužníků pouze v 7,86 %. případů. […]

2. 9. 2008, Lufthansa, Soutěž společnosti Lufthansa v České republice
Dvě letenky do destinace dle vlastního výběru a 99 dalších cen […]

29. 8. 2008, EKOLAMP, EKOLAMP - pozvanka na tiskove setkani
zveme Vás na setkání k zahájení pilotního projektu kolektivního systému Ekolamp a městské části Praha 6, který má za cíl zvýšit povědomí občanů o zpětném odběru a podpořit tak zpětný odběr nefunkčních zářivek z domácností . Tohoto setkání se zúčastní zástupci městské části Praha 6, kolektivního systému Ekolamp a dalších partnerů projektu. […]

29. 8. 2008, EKOLAMP, Ekolamp - pozvanka na tiskove setkani
zveme Vás na setkání k zahájení pilotního projektu kolektivního systému Ekolamp a městské části Praha 6, který má za cíl zvýšit povědomí občanů o zpětném odběru a podpořit tak zpětný odběr nefunkčních zářivek z domácností . Tohoto setkání se zúčastní zástupci městské části Praha 6, kolektivního systému Ekolamp a dalších partnerů projektu. […]

29. 8. 2008, Lufthansa, Lufthansa krátké zprávy
Soutěž společnosti Lufthansa v České republice […]

28. 8. 2008, Pražský literární dům, Tvůrčí stipendia Pražského literárního domu získali Tereza Boučková a Petr Čichoň
Po nositelce ceny Magnesia Litera 2007 za prózu Radce Denemarkové obdrželi v letošním roce tvůrčí stipendia Pražského literárního domu (PLD) autorů německého jazyka dva spisovatelé: Tereza Boučková a Petr Čichoň. […]

26. 8. 2008, Accenture, Accenture uvádí Green Technology Suite – nástroje k hodnocení a zlepšování zelené agendy
NEW YORK/Praha 26. srpna 2008 — Společnost Accenture představila komplexní sadu nástrojů Accenture Green Technology Suite, jež mají organizacím pomáhat při hodnocení ekologického dopadu provozu jejich informačních technologií a poskytnout jim následně užitečná doporučení ke snižování ekologického zatížení. […]

20. 8. 2008, Mladá fronta, Mladá fronta: Syndikát novinářů přestřelil
Praha 20. srpna 2008 – V reakci na dnešní prohlášení Syndikátu novinářů k prodeji akcií vydavatelství ECONOMIA a.s., potvrdilo vydavatelství Mladá fronta, že skutečně není mezi zájemci o jejich koupi a že nevystupuje ani v roli zprostředkovatele této obchodní transakce. Akcie společnosti ECONOMIA a.s. tedy Mladá fronta a.s. v žádném případě nebude kupovat přímo ani zprostředkovaně. Totéž platí i pro její mateřskou společnost i pro její dceřiné či sesterské firmy. […]

20. 8. 2008, Lufthansa, Lufthansa nejlepší leteckou společností v Evropě
World Airline Award za rok 2008 získává největší německý přepravce […]

19. 8. 2008, Rockwool, Křest ohněm v Mokrsku
Praha 19. srpna 2008 – Pražské České vysoké učení technické (ČVUT) dokončuje tříleté přípravy na unikátní požární zkoušku v Mokrsku v okrese Příbram. Ta ověří chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru velkého rozsahu. Tematicky se navazuje na sedm velkých požárních zkoušek, které byly uskutečněny na skutečných budovách z oceli, betonu a dřeva v Cardingtonu ve Velké Británii. Požár jednoho podlaží budovy, který se v Mokrsku uskuteční 18. září, poskytne podklady o rozvoji teplot a chování nosné konstrukce i obvodových plášťů během zahřívání i při chladnutí po požáru. Jde o první akci takového rozsahu v České republice i ve střední Evropě. […]

6. 8. 2008, EKOLAMP, Zpětný odběr elektrozařízení od domácností meziročně vzrostl o desítky procent
Praha 6. srpna 2008 - České domácnosti recyklují stále více elektroodpadu. Ačkoli zpětný odběr vyřazených elektrozařízení u nás funguje teprve třetím rokem, spotřebitelé si čím dál více uvědomují nutnost bezpečné likvidace domácích spotřebičů. Ukázal to průzkum zadaný kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN, který zkoumal postoje domácností k nakládání s elektroodpadem a ke vztahu k životnímu prostředí. Tyto výsledky potvrzují statistiky sběru za první pololetí, kdy jednotlivé systémy oproti stejnému období loňského roku zaznamenaly zvýšení hmotnosti odevzdaného elektrozařízení až o desítky procent. […]

6. 8. 2008, Karlovarské minerální vody, Mattoni: Smlouva se státem je v souladu se zákonem
Praha/Karlovy Vary 6. srpna – Výrobce minerální vody Mattoni se důrazně ohradil proti tvrzením tisku zpochybňujícím soulad smluv uzavřených mezi Ministerstvem obrany ČR a akciovou společností Karlovarské minerální vody (KMV) se zákonem. […]

6. 8. 2008, EKOLAMP, Zpětný odběr elektrozařízení od domácností meziročně vrostl o desítky procent - OPRAVA
Trio neziskových společností ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a plní tak zákonnou povinnost výrobců a dovozců těchto zařízení. Od zahájení své činnosti v srpnu 2005 tak společně zpracovaly téměř 60 tisíc tun odpadu. Za první pololetí roku 2008 byl těmito systémy zajištěn zpětný odběr a zpracování více než 15 tisíc tun elektroodpadu. Předpokládaný roční výsledek všech třech systémů by měl v roce 2008 překročit hranici 3 kg zpětně odebraných elektrozařízení z domácností na obyvatele ČR. […]

3. 8. 2008, BILLA ČR, Logo BILLA na dalších prodejnách v moravském regionu
Další tři prodejny na Moravě a na českomoravském pomezí nesou od července logo společnosti BILLA. Rebrandovaný supermarket BILLA byl nejdříve otevřen v Marxově ulici v Moravské Třebové, poté následoval supermarket v ulici Dukelská brána v Prostějově. Poslední den v měsíci byla otevřena i rebrandovaná filiálka společnosti BILLA v Sedláčkově ulici v Brně-Líšni. Celkovou hodnotu investice do výstavby a přestavby výše uvedených prodejen na Moravě odhaduje společnost BILLA na několik milionů korun. […]

3. 8. 2008, BILLA ČR, Logo BILLA na dalších prodejnách v Ústeckém kraji
Během července označila společnost BILLA svým logem další tři prodejny v Ústeckém kraji. Rebrandovaný supermarket BILLA byl nejdříve otevřen v chomutovském obchodním domě ve Zborovské ulici. Most má pak nový supermarket v obchodním domě Prior v ulici Budovatelů a na konci července byla otevřena také zcela nová filiálka BILLA v Plzeňské ulici v Děčíně. Celkovou hodnotu investice do výstavby a přestavby výše uvedených prodejen v Ústeckém kraji odhaduje společnost BILLA na několik milionů korun. […]

1. 8. 2008, Lufthansa, Lufthansa se dohodla s ver.di
Postupné zvýšení platů pro zhruba 34 000 zaměstnanců […]Stran:
Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  Další 

Tisková verze

Chcete od nás dostávat tiskové zprávy?

Real Time Web Analytics