Přehled realizovaných projektů

ArcelorMittal Ostrava: Public Relations, krizová komunikace a CR

Rok realizace: 2008 - 2010

Komplexní služby v oblasti PR se zaměřením na zvládání krizových situací ohledně dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a dále na komunikaci plánovaných investic firmy do ekologie. Poskytujeme rovněž strategické poradenství.

Aktivity z oblasti CR:
Analýza stávající praxe, organizace výběrového řízení na Assessment Study, oponentura závěrů studie, pomoc při implementaci. Návrh a kompletní realizace magazínu „Dobrý občan“, pomoc při sestavování výročního CR reportu. Návrh velkých CR projektů s širokým dopadem.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics