Přehled realizovaných projektů

Billa SK: Supermarket číslo 1

Od počátku roku 2010 agentura DBM mediálně zastupuje společnost BILLA Slovensko. Mezi poskytované služby patří poradenství v oblasti vztahů s médii a doporučení v otázkách firemní společenské odpovědnosti.

Vybrané projekty:
Spolupráce společnosti BILLA se sdružením Europacolon (od května 2010)
V rámci aktivit v oblasti CSR společnost BILLA podporuje občanské sdružení Europacolon, které se zabývá prevencí výskytu kolorektálního karcinomu. Agentura zajistila podporu při komunikaci SMS soutěže "BILLA supermarket číslo 1," jejíž výtěžek byl věnován na podporu Europacolonu a putování makety tlustého střeva po sedmi prodejnách BILLA na jihovýchodním Slovensku.

 
Generální ředitel společnosti BILLA Jaroslaw Szczypka a Jiří Králíček, provozní ředitel BILLA předávají finanční dar Janě Pifflové Špankové a Patrikovi Hermanovi, představitelům sdružení Europacolon. Výtěžek ze SMS soutěže poputuje na boj proti rakovině tlustého střeva a konečníku.

BILLA - oficiální partner mistrovství světa IIHF 2011 Slovensko
Agentura zajišťovala vztahy s médii při komunikaci v průběhu partnerství a podpořila kampaň, v jejímž rámci zákazníci soutěžili o lístky na finálové zápasy mistrovství světa.

Kontakt: mbox_dbm@dbm.cz

Tisková verze

Real Time Web Analytics