Přehled realizovaných projektů

Thomson Reuters: Šance pro děti

Dostat děti domů, a když se to hned nepodaří, tak alespoň pomoci v dětských domovech zlepšit podmínky tak, aby se v nich děti cítily lépe – to jsou hlavní cíle, které si kladou organizátoři charitativní internetové aukce nazvané „Šance pro děti“. Každoročně se o přízeň dražitelů utká více než sto vybraných fotografií z celého světa pořízených profesionálními fotoreportéry zpravodajské agentury Reuters. Vydražené finanční prostředky jsou v plné výši využity na přímé potřeby dětí v dětských domovech a na podporu hostitelských, pěstounských a adoptivních rodin dětí z dětských domovů. V roce 2007 získal tento charitativní projekt výroční cenu Internet Effectiveness Award v kategorii Charita. Letošní aukce se veřejnost bude moci zúčastnit na stránkách www.sanceprodeti.cz od 30. dubna do 10. května.

DBM jako dlouhodobý partner projektu Šance pro děti zajišťuje kompletní komunikaci s médii a plní funkci tiskového střediska. V letošním ročníku dražby naše agentura soutěží o tyto čtyři fotografie:
https://www.sanceprodeti.cz/aukce/zvirata-priroda/rtr2mbi9.html
https://www.sanceprodeti.cz/aukce/zvirata-priroda/rtr2orjm.html
https://www.sanceprodeti.cz/aukce/zvirata-priroda/rtr2qocs.html
https://www.sanceprodeti.cz/aukce/zvirata-priroda/rtr2vi9d.html

Kontakt: Karla Krejčí

Tisková verze

Real Time Web Analytics