Přehled realizovaných projektů

DBM: Kdo jsou čeští blogeři? Blogbarometr 2014

Rok realizace: 2014

Průzkum byl proveden jako součást širšího projektu IPREX BLOGBAROMETERTM 2014, který probíhal v rámci mezinárodní sítě PR agentur IPREX Global Communication i v dalších evropských zemích: Finsku, Itálii, Irsku, Německu, Slovinsku, Španělsku a Velké Británii.


On-line šetření v České republice provedla ve dnech 22. dubna až 5. května 2014 PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností MR. Think. Jeho cílem bylo zmapovat českou blogosféru.

Do průzkumu se zapojilo 394 respondentů. Z toho 296 reagovalo na pozvánku, jež byla rozeslána 1191 blogerům (24,9 % oslovených). Dalších 98 respondentů se přidalo na základě výzvy na Facebooku a zpravodajském portálu iDnes.

Hlavní zjištění

Typickým českým blogerem je podle našeho průzkumu mladá žena ve věku
15–34 let, která píše o kosmetice, módě či vaření. Na druhou stranu muži dominují v technických a politických tématech. V tom není Česko nijak výjimečné a odpovídá to zjištěním z ostatních evropských zemí. Průměrný věk blogerů, kteří se do průzkumu zapojili, je přibližně 31 let. V Německu a Velké Británii je to 40, respektive 36 let.

Blogeři své příspěvky většinou publikují několikrát měsíčně (36,0 %) nebo týdně (35,5 %). Každý den jich publikuje 12,8 %. Celých 14,0 % tuzemských blogerů publikuje v angličtině. Necelá čtvrtina autorů přispívá na více než jeden blog.

Nejpopulárnějšími obory blogování jsou krása a kosmetika (28,3 %) a móda, styl a oblékání (22,8 %). Na třetí příčce se umístilo blogování o jídle, vaření, nápojích (19,6 %), čtvrtou obsadilo cestování (19,3 %).

Většina respondentů (62,3 %) bloguje méně než 5 let. Průzkumu se však zúčastnilo několik autorů, kteří začali publikovat před 18, nebo dokonce 20 lety.

Téměř polovina respondentů (47,7 %) uvedla, že jim blogování přináší finanční a jiné benefity, případně je v budoucnu plánují. Ovšem pouze 4,5 % je charakterizovalo jako podstatné. Nejčastější formou takových výhod jsou vzorky produktů zdarma či pozvánky na různé akce či příjmy z reklamy. K vlastní propagaci blogeři používají především Facebook (57,0 %). Zhruba třetina (33,9 %) blogerů už byla kontaktována firmami s nabídkou spolupráce.

V názorech na etiku práce blogera jsou respondenti rozděleni na téměř stejně velké skupiny. 33,7 % se domnívá, že na blogery mají být kladeny stejné etické požadavky jako na novináře, 34,0 % to odmítá a 32,3 % neví.

Za problém české blogosféry považuje většina respondentů nepřátelské projevy a vulgaritu diskutujících (58,8 %). Porušování autorských práv u textů a obrazových materiálů zmiňuje 36,2 % blogerů, nedostatečné ověřování zdrojů 27,2 %.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics