Přehled realizovaných projektů

DBM: Firmy loví blogery: Blogbarometr 2015

Rok realizace: 2015

Průzkum byl proveden jako součást širšího projektu IPREX BLOGBAROMETERTM 2015, který probíhá druhým rokem v rámci mezinárodní sítě PR agentur IPREX Global Communication i v dalších evropských zemích. V současné době nejsou aktuální data z evropského průzkumu k dispozici, proto je zde oproti loňskému roku neuvádíme u žádného z ukazatelů.

On-line šetření v České republice provedla ve dnech 17. až 30. června 2015 PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností MR. Think (Market Research Think). Jeho cílem bylo zmapovat českou blogosféru, zaznamenat meziroční trendy a konkrétněji se zaměřit na plány blogerek a blogerů do budoucna.

Do průzkumu se zapojilo 482 respondentů. Z toho 403 reagovalo na pozvánku, jež byla rozeslána 1.331 blogerům (30,3 % oslovených). Dalších 79 respondentů se přidalo na základě výzvy na Facebooku a zpravodajském portálu iDnes1, který náš průzkum podpořil i v letošním roce. Základním metodologickým úskalím průzkumu je neexistující popis populace blogerů, z něhož bychom mohli provádět výběr. V loňském roce jsme se proto rozhodli oslovit maximální počet blogujících a na demografických parametrech jsme kontrolovali, zda máme zastoupeny všechny intuitivně očekávané základní skupiny blogerů podle věku, bydliště či stáří blogu. V letošním roce jsme pro dotazování využili stejnou databázi blogerů jako v loňském roce a rozšířili jsme ji o 398 nově identifikovaných blogů, jejichž aktivitu jsme v uplynulém roce zaznamenali.

Hlavní zjištění

Blogeři se profesionalizují a firmy je berou za své partnery

Oproti loňskému roku blogerky a blogeři mnohem více využívají pro propagaci svých blogů sociální sítě. Nejvíce je využíván Facebook, který posílil na 71,8 % a přiblížil se evropské hodnotě IPREX BLOGBAROMETERTM 2014. Stejně tak se loňským evropským hodnotám přiblížilo i užívání Instagramu (49,7 %), které vzrostlo dvojnásobně. O pomyslnou třetí příčku v oblibě sociálních sítí se u našich respondentů dělí Twitter (21,8 %), YouTube (19,3 %) a Pinterest (16,8 %). Pouze 7,3 % respondentů uvedlo, že svůj blog cestou sociálních sítí nepropagují.

Více než pětina blogerek a blogerů (22,3 %), kteří se zapojili do průzkumu, plánuje propagovat své blogy na dalších sociálních sítích. K popularizaci svého blogu chce 12,7 % respondentů navázat spolupráci s tištěnými médii či zavedenými weby, 4,9 % bude propagovat svůj blog výměnou odkazů a 3,4 % si zaplatí kampaň.

Firmy kontaktují blogerky a blogery o třetinu častěji než loni. Podle letošního průzkumu jich oslovily téměř polovinu (45,2 %). Blogerky a blogeři jsou nejčastěji kontaktováni s nabídkou ke spolupráci (85,1 %), dostávají vzorky a produkty (78,2 %) nebo pozvánky na akce (63,2 %) a jsou pořádány i speciální akce pro blogery (63,8 %). 

Obdobně jako v loňském roce se potvrdilo, že v blogování jsou aktivní především ženy, i když jejich vedoucí zastoupení je podmíněno tématem, kterému se ve svém publikování věnují, a jejich věkem. Ženy dominují v oblastech jako kosmetika, móda, jídlo, vaření a nápoje, zdraví a životní styl, udělej si sám (DIY), muži převažují v technologiích, technice, společnosti a politice.

Oproti loňským výsledkům poklesl počet každodenních přispěvatelů přibližně o polovinu na 6,6 %. Několikrát týdně bloguje 39,1 % respondentů, několikrát měsíčně 39,1 % a méně často 15,2 %.  

 

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics