Přehled realizovaných projektů

3COM: Planet Project

Rok realizace: 2000

První interaktivní celosvětový průzkum veřejného mínění www.planetproject.com. Cílem projektu bylo zajistit maximální mediální pokrytí a následně zapojit co největší počet respondentů do průzkumu. Oslovili jsme česká a slovenská média, internetové kavárny, studenty vysokých a středních škol (celkem 975 škol), poslance, senátory a zástupce státní správy.

Projektu se zúčastnilo 10 482 českých a slovenských respondentů, což České republice zajistilo 15. místo z celkového počtu 250 zúčastněných zemí. Výsledkem bylo i 118 žádostí českých a slovenských škol o granty (celkem 129 z celého světa) a 160 ohlasů v českých a slovenských médiích (77 ohlasů v tisku, 72 na internetu, 7 v TV, 4 v rozhlase).

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics