Přehled realizovaných projektů

MAFRA: Prezentace spotřebitelské analýzy

Kreativní prezentace výsledků spotřebitelské analýzy SPAN včetně VIP party.

V roce 1998 nás oslovilo představenstvo společnosti MAFRA s úkolem připravit prezentaci výsledků spotřebitelské analýzy SPAN. Výsledky měly být prezentovány důležitým obchodním partnerům vydavatelství, zadavatelům reklamy.

Na základě doporučení DBM byly výsledky prezentovány na svou dobu netradičním způsobem pomocí interaktivního CD-ROMu, zvláštního vydání Mladé fronty DNES pouze pro tuto příležitost a brožurou.

Výsledky byly prezentovány na VIP večírku, na kterém byly zastoupeni všichni zadavatelé. Vzhledem k tomu, že šlo o společenskou událost, které se účastnili hlavně ředitelé firem, musely být statistické výsledky prezentovány záživnou a poutavou formou. Na doporučení DBM byly výsledky studie na CD-ROMU vztaženy na „typickou rodinu“ čtenáře MfD, jejíž jednotliví členové animovanou formou seznamovali s výsledky výzkumu.

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics