Přehled realizovaných projektů

IOC (Agip, Shell, Conoco): Spor o Českou rafinérskou

Rok realizace: 2002

Krizová komunikace s médii a vybranými cílovými skupinami v době sporu zahraničních akcionářů společnosti Česká rafinérská se společností Unipetrol. Smyslem projektu bylo zejména vysvětlení příčin sporu a důvodů zastavení dodávek České rafinérské odběratelům. Cílem komunikace bylo vytvořit prostředí, které vyústí v přijatelnou dohodu všech akcionářů o budoucím fungování společnosti Česká rafinérská.

V době od zastavení dodávek surovin České rafinérské v květnu 2002 do dosažení kompromisní dohody v červenci 2002 bylo vydáno celkem sedm tiskových zpráv. Akcionáři společnosti Česká rafinérská nakonec dosáhli kompromisní dohody o změně fungování České rafinérské na přepracovací rafinérii.

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics