Přehled realizovaných projektů

Factum Invenio: Také dostáváte pozvánky na poslední chvíli?

Rok realizace: 2004

Při příležitosti uvedení výzkumné agentury Factum Invenio na trh jsme se podíleli na organizaci slavnostního setkání v Ledeburské zahradě. Zadání od Jana Herzmanna bylo následující: připravit pro hosty kreativní pozvánku. Oslovili jsme je způsobem, který podle našeho názoru nejlépe koresponduje s činností Factum Invenio – pomocí krátkého průzkumu. V průzkumu „Také dostáváte pozvánky na poslední chvíli?“ jsme se respondentů ptali na jejich názor ohledně pořádání společenských akcí.

 

Kromě toho jsme měli na starost komunikaci s médii a vypracování PR doporučení při odkupu majoritního podílu v české pobočce výzkumné agentury TNS Factum Janem Herzmannem. 

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics