Přehled realizovaných projektů

BEL Sýry Česko - Veselá kráva: Průzkum: Zvědavá Veselá kráva

Rok realizace: 2005 - 2006

Na základě zadání značky Veselá kráva (BEL Sýry Česko) k vytvoření PR projektu oslovujícího školní mládež ve věku od 12 do 16 let navrhla a provedla agentura Donath-Burson-Marsteller (DBM) rozsáhlý celostátní výzkum nekonvenční a expresivní mluvy školáků. Pro zvýšení atraktivnosti projektu pro respondenty byl internetový průzkum koncipován pro hodiny počítačové výuky. S žádostí o účast v projektu bylo osloveno celkem 3 500 škol, tedy 63 procent základních a středních škol v ČR. Průzkumu se zúčastnilo 26 691 žáků druhého a třetího stupně, kteří jsou cílovými konzumenty skupiny sýrů Veselá kráva, jejímž jménem byl průzkum realizován. Shodu s pravidly a etickými normami ICC/ESOMAR zajistila společnost Factum Invenio.  Odborný garant projektu byl Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Projekt nabídl kreativní řešení, které umožnilo přímou komunikaci značky Veselá kráva s cílovou skupinou prostřednictvím výzkumu neformální mluvy. Navíc byly vytvořeny atraktivní příležitosti ke komunikaci s médii, byla vyvolána veřejná diskuse s týkající se výrazových prostředků současné mládeže a pro značku Veselá kráva vznikly nové marketingové příležitosti. V rámci projektu byl získán unikátní korpus českého žákovského slangu čítající na 600 000 slov a frází, který je vhodný pro vědecké zpracování a má kulturní hodnotu a význam pro budoucí analýzy vývoje českého jazyka.

Projekt získal Cenu týdeníku Ekonom za Public Relations v roce 2005 v kategorii Business-to-Consumer.

Archivované www stránky projektu.

Kontakt: Simona Kopová

Tisková verze

Real Time Web Analytics