Přehled realizovaných projektů

BEL Sýry Česko - Issue Management: Spor o značku

Rok realizace: 2005

Komunikační podpora v průběhu soudního sporu o značku Apetitto. DBM promptně realizovala vytvoření referenčních internetových stránek. 

Kontakt: Simona Kopová

Tisková verze

Real Time Web Analytics