Význam výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku

Rok realizace: 2008

Dotazování průzkumu zaměřeného na význam výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku probíhalo od 16. dubna do 2. května 2008 prostřednictvím internetového dotazníku. Osloveno bylo 321 ředitelek a ředitelů mateřských škol v Praze, kteří mají rozhodovací pravomoc v oblasti výuky cizího jazyka v dané MŠ. Následující závěry průzkumu vyplývají z odpovědí skupiny 95 respondentů, tedy téměř 30 procent z oslovených:

  • Výuka cizího jazyka v mateřských školách (MŠ) je dnes považována za standard.
  • Nejčastěji se vyučuje angličtina, se kterou se doporučuje začínat již v pěti letech.
  • Setkání s cizí řečí již v předškolním věku usnadňuje podle ředitelek a ředitelů MŠ učení cizího jazyka na základní škole.
  • Předškolní věk je navíc ideálním obdobím pro první kontakt s cizím jazykem – děti se ho nebojí používat.
  • Od lektora se očekává výborná znalost cizího jazyka a psychologie dítěte předškolního věku.
  • V MŠ jazyky vyučuje převážně český lektor jazykové školy s pedagogickým vzděláním či praxí.

Kontakt: Karla Krejčí

Tisková verze

Real Time Web Analytics