Názory slovenských novinářů na vybrané otázky mediálního prostředí na Slovensku

Rok realizace: 2008

Průzkum ve spolupráci s blogem Slovak Press Watch se uskutečnil v období od 6. do 23. ledna 2008 prostřednictvím internetového dotazníku. Dotazníky vyplnilo 165 respondentů ze 475 oslovených novinářů, což představuje přibližně 35% ohlas. Hlavním cílem projektu byla kvalifikovaná a otevřená diskuse s novináři a konsenzus ohledně společenských norem pro média. Hlavní zjištění:

  • Nízká odborná a etická úroveň jsou nejčastěji označovány jako faktor negativně ovlivňující slovenskou žurnalistiku.
  • Jasná pravidla, jak přistupovat k darům, podle třetiny respondentů v redakcích „určitě existují“ a podle další třetiny „spíše existují“.
  • S darem v nějaké formě se za poslední rok setkaly tři čtvrtiny respondentů.
  • Podle respondentů má přijetí daru vliv pouze na práci malé části novinářů.
  • Názor na přijatelnost darů není jednotný: 42 % je za každých okolností proti, naopak 8 % je vždy pro. Zhruba polovina se rozhoduje zejména v závislosti na hodnotě daru (čím dražší, tím méně akceptovatelný) a na okolnostech darování.
  • PR agentury ztrácejí body za obtěžování, dotěrnost, snahu o zasahování do mediálních výstupů a zkreslování faktů.
  • Ze strany firem nejvíce překážejí různorodé snahy o získání si novináře, tlak přes inzerci a různé formy manipulace.
  • Ve vlastních řadách vadí respondentům neprofesionalita, vědomé zkreslování informací, porušování práva na soukromí a přijímání „pozorností“. 

Za tento projekt získala společnost Donath-Burson-Marsteller v roce 2008 nominaci a posléze i mezinárodní ocenění European Excellence Award v kategorii "Maďarsko, Česká republika, Slovensko".

Ke stažení

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics