Sejdeme se v lepších časech?

Rok realizace: 2009

Cílem výzkumu bylo zjistit názory na budoucí vývoj české a světové ekonomiky zejména u respondentů, kteří mají zásadní vliv na zpracování ekonomických a finančních analýz a aplikaci jejich výsledků v každodenní rozhodovací praxi. 

Dotazování proběhlo v období od 19. do 26. ledna 2009 pomocí elektronického dotazovacího systému agentury Donath-Burson-Marsteller. 

Obrátili jsme se na členy a kandidáty Czech CFA Society (dále jen CFA), významné manažery a VIP hosty akce Forecasting Dinner 2009 (VIP), vedoucí pracovníky zemských ředitelství OVB Allfinanz (OVB) a vybrané novináře ekonomických médií (novináři).

Dotazníky vyplnilo 351 respondentů, z toho 92 členů a kandidátů Czech CFA Society, 118 významných manažerů a VIP hostů, 135 vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz a 6 ekonomických redaktorů českých médií. 

Hlavní zjištění

Souhrnně se postoje obou hlavních skupin respondentů liší v míře optimismu ohledně budoucího vývoje. Na rozdíl od respondentů z řad OVB je názorový výhled skupiny CFA celkově méně optimistický.

7 z 10 dotázaných se domnívá, že současná krize je největší finanční krizí od 30. let dvacátého století. Ve skupině CFA a významných manažerů to tak vidí 79 %, zatímco u pracovníků finančně poradenských struktur OVB jsou to téměř tři pětiny (59 %).

Téměř 80 % respondentů je přesvědčeno, že státní zásahy mají pro zmírnění dopadu krize pozitivní vliv.

Necelá třetina celkového počtu dotázaných (31 %) označila za hlavní příčinu současné finanční krize nenasytnost bank. V téměř čtvrtině případů byly zmiňovány jako hlavní důvody krize „přestrukturalizované instrumenty“ (24 %) a „selhání regulace a dohledu“ (23 %).

Vedoucí pracovníci OVB hodnotili hlavní příčiny krize příkřeji: nenasytnost bank uvedlo 42 % z nich a selhání regulace a dohledu 30 %. 

V případě certifikovaných finančních analytiků (CFA) a významných manažerů (VIP) zazníval nejčastěji jako hlavní důvod krize termín „přestrukturalizované instrumenty“ (32 % odpovědí).

Úplná shoda mezi oběma skupinami (43 %) panuje v názoru na to, že z ekonomické krize nejlépe vyjde středoevropský region. Číně věří v obou skupinách 39 procent respondentů.

Podle většinového názoru skupiny CFA dosáhne světová ekonomika svého dna ve třetím čtvrtletí 2009. V tomto ohledu jsou respondenti OVB optimističtější, když většinově umístili dosažení dna do letošního pololetí (42 %). Mezi CFA to bylo pouze 22 %.

V nejdůležitější otázce pro investory – do čeho mají investovat – se OVB a skupina respondentů CFA shodují: podle obou skupin budou letos nejvýkonnější akcie. Shoda panuje i v tom, že nejvýkonnějšími akciovými indexy budou letos ty americké.

Ekonomickým modelem budoucnosti je dle většiny účastníků internetového šetření (72 % odpovědí) liberální tržní ekonomika západoevropského/amerického typu.

V otázce, zda česká národní měna chrání českou ekonomiku lépe, než by ji chránilo euro, nebyli účastníci výzkumu jednoznačného názoru. 44 % se domnívá, že koruna chrání domácí ekonomiku lépe, zatímco 46 % si myslí, že by tak lépe činilo euro. 

Kontakt: Lenka Štěpanyová

Tisková verze

Real Time Web Analytics