Odraz mediální kritiky bankovního sektoru v názorech manažerů

Rok realizace: 2009

Podnětem pro realizaci průzkumu byla snaha posoudit, jak se odrážejí negativní informace publikované v českých médiích v názorech respondentů především na negativní jevy v bankovním sektoru v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí. Průzkum byl zaměřen na poměrně široký rozsah témat od stability bankovního trhu přes úroveň a rozsah poskytovaných služeb až po vnímání největších bankovních subjektů na trhu a jejich nabídky.

Hlavní zjištění

Mezi respondenty převažuje názor, že český bankovní trh není v současné krizi bezprostředně ohrožen a že žádné z nabídnutých rizik není kritické. Zahraniční vlastníci představují spíše stabilizující prvek, nicméně rizika odsátí kapitálu nebo i prodeje banky nejsou zanedbatelná.

Většina respondentů očekává v bankovním sektoru další konsolidaci. Za největší hrozbu pro zavedené banky jsou považovány low-cost banky (na retailovém trhu) a úvěrování uvnitř nadnárodních skupin (v byznys segmentu).

V oblasti bankovních služeb respondenti vykazují extrémně kritické postoje, neboť výraznou většinou souhlasí i s agresivně formulovanými tvrzeními. Například přes tři čtvrtiny respondentů reagovalo „ano“ nebo „spíše ano“ na tvrzení „Klienti jsou zajatci bank a ty toho zneužívají“. U tvrzení „Neochota bank úvěrovat podniky pramení z neschopnosti bank rozlišit perspektivní klienty a projekty“ to bylo dokonce téměř 80 procent respondentů. Co se hodnocení jednotlivých bank a jejich služeb týče, s výjimkou parametrů „stabilita“ a „komplexnost nabídky“ byly rozdíly jen malé.

Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics