Povolební očekávání vlivných

Rok realizace: 2010

Podnětem k realizaci bleskového předvolebního průzkumu byla snaha zmapovat názory čtenářů prestižního internetového bulletinu Final Word na očekávaný vývoj po květnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve srovnání s některými výsledky dosud publikovaných výzkumů renomovaných agentur operujících na českém trhu. Final Word vydává v angličtině společnost Fleet Sheet (E.S. Best s.r.o.).

Průzkum se od jiných liší zejména specifickým profesním složením respondentů. Ti (78,0 %), včetně nezávislých konzultantů a podnikatelů, disponují středními a vyššími rozhodovacími pravomocemi s velkým přesahem při utváření názorů ve svém bezprostředním okolí. Ve státní správě pracuje 11,4 %, ve finančním sektoru 16,9 %, v korporátním 33,1 % a v jiných oblastech 38,6 % dotazovaných. Z hlediska věkového rozložení respondentů bylo 74,7 % starších 35 let.

U každé z otázek jsme porovnali postoje všech respondentů s postoji vybraných podskupin. Ty jsme rozdělili na „Mladší“ a „Zkušené“ (pod 35 let, resp. 35 a starší). U některých otázek jsme pak připravili pohled na názory skupiny definované postojem k některé z dalších otázek.

Tematicky byl průzkum zaměřen zejména na možné ekonomické dopady výsledků voleb včetně předpokládaného složení povolební vládní koalice a výběru osoby nejvhodnějšího premiéra. Dotazování proběhlo v období od 4. do 7. května 2010 prostřednictvím elektronického dotazovacího systému agentury Donath-Burson-Marsteller. E-mailovou výzvu k účasti v průzkumu obdrželo 6512 registrovaných čtenářů bulletinu Final Word. Zúčastnilo se jej celkem 1295 respondentů, tedy 19,9 % oslovených.

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics