CFA/OVB Forecasting Dinner Survey 2012

Rok realizace: 2012

Průzkum byl proveden u příležitosti 10. výročního setkání Forecasting Dinner 2012, které pravidelně pořádá Czech CFA Society, sdružující certifikované finanční analytiky, s předními domácími a zahraničními ekonomy. Předmětem setkání je prognóza ekonomického vývoje v nadcházejícím roce. Letošní již desáté jubilejní setkání se opět koná pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera. 

Pro Czech CFA Society a jejího generálního partnera, finančně poradenskou společnost OVB Allfinanz, provedla průzkum firma Donath Business & Media ve spolupráci s agenturou Factum Invenio ve dnech 20. až 31. ledna 2012. Jeho cílem bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na důležité otázky současného ekonomického vývoje z hlediska firemních strategií v období ekonomického útlumu a investičních doporučení pro české domácnosti.

Pozvánku k účasti v průzkumu obdrželi:

  • členové Czech CFA Society;
    kandidáti Programu CFA;
  • vedoucí pracovníci OVB Allfinanz;
  • významné osobnosti českého podnikového a finančního sektoru;

čtenáři elektronického bulletinu FS Final Word. 

Otázky se týkaly:

  • očekávaného vývoje klíčových parametrů české ekonomiky a eurozóny v roce 2012;
  • doporučení vládě v oblasti rozpočtového deficitu a konkurenceschopnosti ČR.
  • firemních strategií v roce 2012;
  • investičních doporučení fyzickým osobám;

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 977 respondentů z 7 682 oslovených (tj. návratnost 26 %). Postoje respondentů k jednotlivým otázkám jsou popsány v další části zprávy.

Hlavní zjištění

Eurozóna i letošní rok podle dotazovaných přežije. Zhruba polovina dotázaných odborníků se domnívá, že eurozóna zůstane zachována ve stávajícím rozsahu. Více než třetina však předpokládá odchod nejslabších ekonomik.

Na předpokládaném vývoji koruny vůči euru se respondenti neshodnou. Dvě pětiny očekávají stabilitu kurzu koruny, čtvrtina předpokládá spíše posílení a čtvrtina spíše oslabení kurzu koruny. Podle devíti z deseti respondentů by se ovšem měla koruna udržet v 10% fluktuačním pásmu.

Jaká opatření jsou na příští období navrhována?

Pro zachování plánovaného deficitu státního rozpočtu v příštích 3 letech se na příjmové stránce objevuje především zvýšení daní vyšším příjmovým skupinám a zvýšení DPH. Snížení výdajů má podle respondentů směřovat především do sociální a důchodové oblasti, ale ušetřit lze také omezením korupce a zefektivněním státní správy.

Rozvoj konkurenceschopnosti je mezi odborníky jednoznačně spojen s podporou malých a středních podniků. Pokud jde o výzkum a vzdělávání, za nejúčinnější je pokládána podpora aplikovaného výzkumu a výuky technických a přírodních oborů. Dalším nezanedbatelným činitelem je podpora rozvoje infrastruktury.

Strategie firem pro stávající období ekonomického útlumu by se měly obecně soustředit na opatření v oblasti prodeje (především zaměřením na nové trhy, segmenty i produkty) včetně distribučních kanálů (jejich posilováním a rozšiřováním) a na optimalizaci kapacity lidských zdrojů (úpravou stávajících pracovních náplní).

Doporučení pro optimální zhodnocení investic občanů

Pro investici na 6 let v objemu 500 000 Kč dotázaní odborníci v průměru doporučují rozložit investované prostředky do 3–4 oblastí.

Konzervativní investor by měl zhruba čtvrtinu svých investic dát na termínovaný vklad. Další významné typy investic pro něj jsou: nákup pozemku či nemovitosti a nákup dluhopisů obchodovatelných na české burze nebo investičního fondu v ČR.

Investor, který je ochoten více riskovat, by se měl zaměřit na nákup akcií především tam, kde je vysoký potenciál růstu (s nulovým dividendovým výnosem), dále investovat do podnikání a investičních fondů v ČR.


Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics