Forecasting Dinner 2015

Rok realizace: 2015

O průzkumu

Průzkum byl proveden u příležitosti 13. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2015, které pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic sdružující certifikované finanční odborníky. Předmětem výročního setkání předních domácích a zahraničních ekonomů pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky, je prognóza ekonomického vývoje ČR pro letošní rok a vývoj mezinárodních trhů. 

On-line průzkum pro CFA Society Czech Republic provedla ve dnech 7. až 20. ledna 2015 PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností Herzmann. Jeho cílem bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na vybraná aktuální témata české ekonomiky. V době dotazování došlo k výkyvu kurzu koruny k úrovni 28,40 Kč za euro. 

Pozvánku k účasti v průzkumu obdrželi:

  • členové CFA Society Czech Republic a kandidáti Programu CFA,
  • významné osobnosti českého podnikového a finančního sektoru (VIP),
  • čtenáři elektronického bulletinu The Fleet Sheet's Final Word.


Otázky se týkaly:

  • politiky vlády a ČNB,
  • ruských a čínských zahraničních investic,
  • ekonomického vývoje v ČR.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 699 respondentů. Pozvání k průzkumu obdrželo 8 122 adresátů, z nichž odpovědělo 1 699, tedy 20,9 % oslovených. 

Hlavní zjištění

Intervenční politika ČNB nepřispěla k oživení ekonomiky 

Většina účastníků průzkumu (53,2 %) soudí, že ČNB svým krokem nepřispěla k oživení české ekonomiky, a opačný názor sdílí více než třetina z nich (37,0 %). Avšak toto hodnocení se liší u podskupiny respondentů z finanční sféry, kde si 54,9 % myslí, že intervenční politika ČNB k oživení české ekonomiky přispěla. Podle většinového očekávání (55,3 %) ČNB v horizontu 12–18 měsíců udrží intervencemi současný kurz koruny vůči euru. 

Jmenování bankovní rady by nemělo být pouze v pravomoci prezidenta

U respondentů výrazně převažuje názor, že jmenování radních ČNB by nemělo zůstávat ve výlučné pravomoci prezidenta. Zastávají ho bezmála dvě třetiny respondentů (62,5 %), zatímco opačné stanovisko má jen necelá třetina (32,2 %).

Vládě se nedaří bojovat s korupcí a nezaměstnaností

Tři čtvrtiny respondentů (73,4 %) si myslí, že se vládě nedaří prosazovat slíbená protikorupční opatření, opačný názor má jen pětina z nich (19,3 %). Tyto výsledky odpovídají loňským očekáváním. Většina respondentů (58,2 %) se domnívá, že politika vlády neprospívá snižování nezaměstnanosti. Jen necelá třetina si myslí opak (30,5 %). Nejkritičtější vůči vládě jsou v tomto směru respondenti ze soukromé sféry a podnikatelé.

Nové nastavení DPH není pro českou ekonomiku vhodné

Krátce před koncem roku prosadila vládní koalice novou úpravu DPH, která začala platit od 1. ledna 2015. Více než dvě třetiny respondentů nepovažují za vhodné mít DPH v České republice nastavenou ve třech sazbách – 21 %, 15 % a 10 %. Tento kritický názor sdílí 67,8 % respondentů, opačný pak 27,8 %.

Čína je příležitost, Rusko spíše hrozba 

Zatímco čínské investice ve střední Evropě jsou vnímány dvakrát častěji jako příležitost (65,6 %) než jako hrozba (31,0 %), v případě ruských investic mírně převažuje názor, že jde spíše o hrozbu (50,5 %) než o příležitost (47,1 %). Česká vláda by měla tyto investice podporovat, ale jen do vybraných odvětví a aktivit (v případě ruských investic 51,9 %, v případě čínských 61,5 %). Proti jakékoli vládní podpoře ruských investic v ČR je 38,8 % respondentů, proti podpoře čínských 24,9 %. Velká většina respondentů očekává, že příliv čínských investic do střední Evropy v příštích letech vzroste (74,3 %), zatímco jen o něco více než čtvrtina respondentů očekává nárůst investic ruských (28,3 %).

Lidská práva mají přednost před ekonomickými zájmy

Jsou ve vztahu k Rusku a Číně více domácí ekonomické zájmy, či hodnoty demokracie a lidských práv? Bezmála dvě třetiny respondentů jsou pro prioritu prosazování hodnot demokracie a lidských práv (61,5 %), více než třetina respondentů se přiklání k ekonomickým aspektům (35,8 %). Polovina respondentů se domnívá, že čeští politici mají možnost účinně podporovat zájmy českých firem na trzích v Rusku nebo Číně (50,9 %).


Krize v Rusku povede ke snížení růstu českého hospodářství

Téměř dvě třetiny respondentů (62,3 %) očekávají, že krize v Rusku povede ke snížení růstu českého HDP, a to spíše drobnému (snížení o méně než 1 % očekává 47 % respondentů) než většímu (snížení o více než 1 % očekává jen 15,3 %).


Kontakt: Tomáš Jelínek

Tisková verze

Real Time Web Analytics