Průzkum mezi novináři (červenec 2003)

Rok realizace: 2003

Termín „media relations" lze najít v nabídce snad všech PR agentur. Soudě podle vzájemné kritiky však není vztah mezi novináři a píáristy zcela vyvážený. Ač si PR agentury kladou za cíl sloužit novinářům jako zdroj informací, někteří z nich tvrdí, že se bez nich obejdou. A rádi. A tak nezbývá než ptát se: proč?
 
Proč by vztahy novinářů a píáristů nemohly být korektní? Proč jeden druhého podezírá z nepravostí? Proč někteří píaristé prodávají své zboží pod pultem a po zavírací hodině? Proč někteří novináři pohrdají transparentně podanou ověřitelnou informací jen proto, že jejím zdrojem je PR agentura, která se pod zprávu podepíše? A to je vlastně důvod, proč jsme provedli tento průzkum názorů představitelů českých tištěných médií. Zaměřili jsme se v něm na jeden z nejběžnějších způsobů, kterými firmy i PR agentury s novináři komunikují, na tiskovou zprávu.
 
Všude tvrdím, že práce PR agentury by měla tištěným i elektronickým médiím sloužit pouze jako dodatečný zdroj informací, se kterým média mají, a snad dokonce i musejí naložit podle svého uvážení. Má-li tomu tak být, nesmí však komunikace mezi PR agenturou a novináři nikoho obtěžovat.
 
Děkuji všem novinářům, kteří využili této příležitosti a podělili se s námi o své názory. Moc bych si přál, aby to byl první krok ke zlepšení vztahů, prohloubení důvěry a vzájemného respektu mezi novináři a slušnými píáristy.
 
Michal Donath
Donath-Burson-Marsteller

Praha, červenec 2003

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics