Prognózování budoucnosti: Příští Evropský parlament

Rok realizace: 2004

Autoři: Simon Hix, Michael Marsh

 

Využití údajů obsažených v této správě je povoleno s uvedením zdroje Burson-Marsteller.

 

SHRNUTÍ STUDIE

 

Předpokládáme, že ve funkčním období 2004 až 2009 bude v parlamentu převládat středopravá orientace, přičemž největší stranou bude Evropská lidová strana – Evropští demokraté (EPP-ED) s přibližně 285 mandáty z celkových 732 a dále středová Evropská liberální, demokratická a reformní strana (ELDR) s celkovým počtem 73 křesel.

 

Strana evropských socialistů (PES) bude druhou největší skupinou s celkovým počtem křesel kolem 217. Lze však předpovídat, že spojením tří levicových stran (Strany evropských socialistů, Strany zelených a Evropské sjednocené levice) s přibližným počtem mandátů 296, budou-li postupovat jednotně, vznikne realistická opozice ke středopravému dominantnímu uskupení.

 

Při středopravé většině v radě i v parlamentu lze předpokládat, že politik podporovaný Evropskou lidovou stranou – Evropskými demokraty (EPP-ED) se nesetká s mimořádnými obtížemi při schvalování do funkce příštího předsedy Evropské komise. S podporou středu a levice by však nemělo být nemožné získat křeslo předsedy komise ani pro představitele stran mimo Křesťanské demokraty.

 

Díky možnosti utvářet koalice buď s levicí, nebo pravicí bude mít v každodenní legislativní práci Evropské unie Evropská liberální, demokratická a reformní strana (ELDR) silnou pozici.

 

V novém Evropském parlamentu pravděpodobně dojde k posunu národnostní rovnováhy uvnitř jednotlivých stranických uskupení. Zatímco delegace německého uskupení CDU/CSU bude nadále dominovat Evropské lidové straně – Evropským demokratům (EPP-ED), mohou francouzští nebo italští konzervativci zaujmout místo svých britských kolegů jako druhá nejsilnější národní delegace v EPP-ED. Uvnitř Strany evropských socialistů (PES) budou delegace z Francie, Británie, Německa a Španělska zastoupeny rovnoměrně.

 

Strany nových členských států budou mít pravděpodobně větší vliv v EPP-ED a ELDR než v PES.


ČESKÁ REPUBLIKA

 

Strana a koalice ve volbách 2002

Afilace k frakcím v EP

Výsledky voleb

Křesla v Evropském parlamentu

volby 2002

odhad pro volby do EP (průměr)

dočasní poslanci

červen 04
(průměr)

červen 04 (max.)

červen 04
(min.)

ČSSD

PES

30,2

29,8

7

8

9

7

ODS

EPP-ED

24,5

26,8

9

7

8

8

KSČM

EUL/NGL

18,5

19,5

3

5

5

5

KDU-US

EPP-ED

14,3

12,8

5

3

4

3

Strana zelených (SZ)

G/EFA

2,4

5,3

0

1

2

0

SNK Sdružení nezávislých

 

2,8

3,4

0

0

0

0

Republikáni Miroslava Sládka (RMS)

 

1,0

2,4

0

0

0

0

 

Podíl hlasů ve volbách v České republice v červnu 2004 zřejmě bude odpovídat poměru ve volbách v roce 2002 – s malým úbytkem podpory pro vládnoucí ČSSD. Lze ale předpokládat, že česká Strana zelených může vyhrát jedno ze dvou možných křesel pro zelené z nových členských států. Výsledky voleb ovlivní významným způsobem volební účast. Pokud bude volební účast nižší než očekávaná, ODS dosáhne lepších výsledků na úkor ČSSD.

 

O autorech

 

Simon Hix je profesorem na katedře vládních studií (Government Dpt.) na London School of Economics and Political Science. Je autorem několika knih a článků v předních politickovědních časopisech zaměřených na různé aspekty politiky a instituce EU. Je členem redakční rady odborného časopisu European Union Politics a ředitelem výzkumné skupiny Evropského parlamentu (European Parlament Research Group). Současně se specializuje na výzkum volebního chování a soupeření politických stran v Evropském parlamentu. Přednáší na řadě předních univerzit včetně Stanford University, pařížské Science-Po, University of California-San Diego a University of Kalifornia-Berkley.

 

Michael Marsh je docentem na katedře politických věd univerzity v Dublinu a členem akademického sboru Trinity College. V předních odborných evropských časopisech publikoval studie o stranách a volbách jak v Irsku, tak v Evropě. Od roku 1989 je členem týmu, který provádí studie o volbách do Evropského parlamentu. V roce 2002 se jako jeden z ředitelů podílel na realizaci 2002 Irish National Election Study (hloubková analýza volebního chování). Jako autor se podílel na publikacích popisujících závěry předchozích studií o volbách do Evropského parlamentu. Jako editor se spolupodílel na knihách o irských volbách v roce 1997 a 2002.

 

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics