Vnímání korupce v ČR: Výzkum mezi politiky a manažery

Rok realizace: 2007

V rámci dotazování jsme oslovili osoby s rozhodovacími pravomocemi. Jednalo se o 2 296 osob, které v období dotazování od 18. 10. do 19. 11. 2006 držely alespoň jeden politický mandát. Zároveň jsme se v období od 26. 10. do 19. 11. obrátili na 5 865 odběratelů služby Final Word (www.fsfinalword.cz). Celkem se dotazování zúčastnilo 548 (22,8 %) politiků a 646 (11 %) manažerů z řad odběratelů služby Final Word.

Základní zjištění: Korupce v ČR

 • v roce 2006 byla korupce stejně rozšířená jako v roce 2001
 • v ČR je korupce rozšířena zřejmě rovnoměrně; situace v Praze je trochu jiná také vzhledem k přítomnosti řady úřadů státní správy.
 • velké české firmy nabízejí úplatky nejčastěji
 • nejčastěji o úplatky žádají úředníci centrální správy a úředníci statutárních měst a Prahy
 • nejrozšířenější korupce je ve stavebnictví a veřejných zakázkách
 • politici tvrdí, že korupce nemá na kvalitu práce vliv; manažeři tvrdí, že firma, která uplácí, odvede horší práci než firma, která neuplácí
 • korupce může zhoršit pověst kraje
 • korupce je důsledkem vysoké míry byrokracie a neetického chování úředníků, kteří žádají o úplatky
 • politici tvrdí, že média mohou být zneužita k účelové interpretaci; manažeři tvrdí, že jedním z hlavních úkolů médií je korupci odhalovat
 • korupční chování poškozuje šance politiků a politických stran ve volbách

Základní zjištění: Boj proti korupci

 • přísnější zákony a postihy za korupci
 • povinnost osob zastávajících volené politické funkce zveřejňovat majetek včetně majetkových podílů
 • vytvoření vládního úřadu, který by byl nezávislý na policii, s cílem odhalovat korupční jednání mezi politiky, úředníky a policisty
 • zvýšení finančních příspěvků organizacím, které mají za úkol monitorovat korupci
 • dokumentovat na kameru každé jednání na úřadech a na policii
 • přijmout opatření ke zvýšení transparentnosti státní správy a zkvalitnění právního prostředí
 • omezení byrokracie, lépe placení úředníci
 • přísnější sankce, morálka a výchova ke slušnému chování
 • kvalitnější policejní práce, omezení státního přerozdělování

Kontakt: Michal Donath

Tisková verze

Real Time Web Analytics