Nabídka služeb

Vztahy s médii

Schopnost pohotově komunikovat klíčová sdělení cílovým skupinám může zásadním způsobem vylepšit vnímání firmy, výrobku či služby. To ovšem za předpokladu, že jsou zachovány základní etické principy vztahů s médii. Jen to zaručí dlouhodobý profesní vztah založený na hodnotě a kvalitě informací. Budování a udržování transparentních a profesionálních vztahů s médii považujeme za zcela samozřejmý dlouhodobý proces.

 Vztahy s médii mají zásadní vliv na dobrou pověst firmy a nesmí být v žádném případě opomíjeny. Strategie a taktika v této oblasti je vždy součástí komunikačních návrhů společnosti DBM. Naši specialisté mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti.

V roli mluvčího firmy vystupují kromě tiskového mluvčího také členové představenstva či jiní pracovníci. K úspěšné formulaci klíčových sdělení není potřeba talent. Lze se tomu naučit. Základem jakéhokoli komunikačního programu proto musí být obeznámení se se základními principy práce s médii a vystupování. To lze zajistit kvalitním tréninkem, jehož obsah musí odpovídat oboru, ve kterém klient působí. DBM realizuje mediální tréninky pro významné firmy, instituce i jednotlivce.

V oblasti vztahů s médi agentura poskytuje tyto služby:

 • Analýza mediálních výstupů
 • Identifikace relevantních mediálních kontaktů
 • Media trip
 • Mediální trénink
 • Monitoring médií
 • Příprava klíčových sdělení
 • Příprava otázek a odpovědí
 • Psaní a distribuce tiskových zpráv
 • Psaní textů a článků
 • Tiskové konference
 • Umístění do médií
 • Zastupování klientů ve funkci tiskových mluvčích
Tisková verze

Real Time Web Analytics