Nabídka služeb

Nástroje PR a organizační podpora

Produkční firmy obvykle nabízejí způsoby, jak zajistit činnosti, které jim klient zadá. DBM vstupuje na scénu již ve fázi plánování a pomáhá klientům nalézt nejlepší způsob komunikace klíčových sdělení. Takový, který bude efektivní a zároveň nezatížený vysokými náklady.

Služby v této oblasti nezahrnují pouze klasický „event management“, ale také internetové průzkumy, design internetových portálů, brožury, letáky, časopisy či pozvánky. Snažíme se, aby výsledkem naší činnosti byly materiály a aktivity, které si účastníci budou pamatovat i poté, co se pomyslná opona zatáhne. Inovativní služby poskytuje DBM svým klientům v České republice a na Slovensku zejména v oblasti IT. V roce 1999 jsme tak realizovali například vůbec první živé televizní vysílání po internetu.

 DBM klade důraz na nejdůležitější složku produkční činnosti, a tou je interaktivita mezi klientem a jeho cílovou skupinou. Public relations je postaveno na dialogu s cílovými skupinami a všechny zvolené nástroje tomu musí odpovídat.

Oblasti, ve kterých agentura zajišťuje organizační podporu:

  • Brožury
  • CD-ROM/DVD
  • Firemní časopisy
  • Hromadná korespondence
  • Informační linka
  • Informační materiály
  • Letáky
  • P.O.Box
  • Pozvánky
  • VIP a jiné akce
Tisková verze

Real Time Web Analytics