Nabídka služeb

Inzerce a advertorialy

Při komunikaci s veřejností mohou nastat situace, kdy se nelze spolehnout na zájem médií prezentovat veřejnosti některé důležité skutečnosti. Může jít například o telefonní číslo informační linky v případě celoplošného stahování výrobku z prodeje. Pak pomůže poutavý a vhodně umístěný inzerát. Společnost DBM má s využitím reklamních sdělení jako nástroje firemní komunikace dlouhodobé zkušenosti.

Poskytujeme klientům poradenství v oblasti využití reklamy při krizové komunikaci, při zlepšování firemní pověsti, budování značky a vztahů mezi firmami či při komunikaci s veřejností během právních sporů (litigation support).

Podporujeme podporu v těchto oblastech:

  • Dojednání umístění v médiích
  • Grafické řešení inzerce a advertorialů
  • Psaní textů pro inzeráty a advertorialy
Tisková verze

Real Time Web Analytics