Nabídka služeb

Firemní odpovědnost

S úspěchem každé firmy logicky přichází i odpovědnost vůči jejímu okolí, tedy společnosti, v níž působí. Odpovědnost, kterou firma sama pociťuje a kterou od ní také očekávají a občas hlasitě vyžadují její spoluobčané. Odpovědnost, která je v konečném důsledku klíčovým faktorem pro skutečně udržitelnou prosperitu firmy.

Firmy často vynakládají na projekty společenské odpovědnosti významné prostředky, ale většinou nedokáží změřit dosažený efekt. Bez jasné strategie a přesně nastavených procesů jsou výdaje „na charitu“ často pouhým vyhazováním peněz z okna. Navíc, firma se může místo pochvaly v médiích snadno dočkat veřejného obvinění z korupce.

DBM má zkušenosti se všemi fázemi profesionalizace společenské odpovědnosti firem: od analýzy stávající praxe přes přípravu strategie a organizačního zabezpečení až po nastavení transparentních procesů pro výběr projektů a jejich vyhodnocování.

V oblasti firemní odpovědnosti klientům nabízíme:

  • Hodnocení projektů firemní odpovědnosti z pohledu cílových skupin a cílů společnosti
  • Realizaci projektů firemní odpovědnosti a jejich komunikaci
  • Vypracování strategie firemní odpovědnosti
Tisková verze

Real Time Web Analytics